טוען...

מתלמידיו של בלעם הרשע | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 22.05.2020, שעה: 09:11

 'ובמושב לצים לא ישב' - עד היכן?!   החפץ חיים: יסר יסרני יה ולמות לא נתנני | הרב אמנון יצחק