טוען...

עכשיו אתם מבינים למה אני לא שומע לאף אחד?!

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך: 21.03.2020 - 19:53

 לשאוף למקסימום... עצה מהרמב"ם   משלי פרק ג [ט-יב] | הרב אמנון יצחק