טוען...

כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 15.05.2020, שעה: 18:40

 החפץ חיים: הבוטח בשם יש לו לסמוך על השם בעת הזו | הרב אמנון יצחק   ואהבת את ה' אלוקיך - 'ובכל מאודך' [פירוש]