טוען...

בני ברק - מחלוקת שלא לשם שמים אסורה

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 27.06.2017, שעה: 00:00

 הם בעצם מסייעים לשטן... זה כל הסיפור!   שיעור בוקר חובת הלבבות