טוען...

בני ברק - מחלוקת שלא לשם שמים אסורה

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 27.06.2017, שעה: 00:00

הודעות ועדכונים

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578