טוען...

ל"ג בעומר ורשב"י זיע"א

  פורסם בתאריך: 17.05.2022, 10:00 • מערכת שופר

בס"ד

לקראת הילולת התנא קדישא רבי שמעון בר יוחאי – זכותו יגן עלינו אמן! אשר חל בל"ג בעומר להלן טעימה משיעוריו של מכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א שבהם דיבר ממעלת רשב"י ועוד

כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א בתפילה על ציונו של התנא קדישא רשב"י זיע"א

1. שיעור: 'פני האדון ה' - דא, רבי שמעון בר יוחאי' -  בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק 26.05.2016 + תמלול.

2. וכך מבטיח רבי שמעון בר יוחאי זיע"א (זוהר פרשת ויחי דף רמג) לכל העוסק בתורה בחצות הלילה, שעל יד כך הוא זוכה להגנה ושמירה מיוחדת ועליו נאמר הפסוק (תהילים לא) "לְדָוִד ה' אוֹרִי וְיִשְׁעִי מִמִּי אִירָא"- מתוך השיעור: 'ישועות בחצות'  בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק  31.03.2022 + תמלול.

3. יְהוּדָה אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ, המדרש אומר: "ר' שמעון בר יוחאי אומר: "יהיו כל אחיך נקראים על שמך, אין אדם אומר: 'ראובני אני', 'שמעוני אני' אלא 'יהודי אני!'" - מתוך השיעור: 'הכרת הטוב וכפיות טובה - חלק לה' | בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק 25.11.2021 + תמלול.

4. שיעור: 'מדברי רבי שמעון בר יוחאי ומעשיו'  בית מדרש קהילות פז, בני ברק 02.05.2021.

5. "מובא במדרש: "מעשה בתלמיד אחד של רבי שמעון בר יוחאי שיצא לחוץ לארץ ונתעשר! והיו התלמידים רואים אותו ומתקנאים בו!! והיו מבקשים גם הם לצאת לחוץ לארץ... - מתוך השיעור: 'מי רוצה זהב?'  בית מדרש קהילות פז, בני ברק  19.03.2021 + תמלול.

6. מעשה מרבי שמעון בר יוחאי על הכרת הטוב -  סרטון מתוך: לתפעל את הכרת הטוב.

7. אמר רבי שמעון בר יוחאי: "מאן דמזכי לחיביא, אין קץ לשכרו!" - סרטון מתוך הרצאה בקרית מלאכי.

8. הרב אמנון יצחק בריקוד מיוחד לכבוד רבי שמעון בר יוחאי - בסעודת לג' בעומר.

9. ראו כתבת סיקור על הסעודה רביעית הראשונה במחיצת כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א בלג' בעומר הנ"ל (ריקוד מיוחד לכבוד רשב"י), פורסמה בספר 'עולם התשובה', מאמר: 'ושמחת עולם על ראשם' עמ' 275-276.

10. הרב שר ורוקד לכבוד בר יוחאי.

11. נ.ב. ב'בר מצוה' ל'שופר' ארגון להפצת יהדות, כבוד הרב שליט"א בתיאורו הנפלא: 'וכולם שומעים משפט היסטורי קצר: "כל התורה שלי ושלכם שלה היא" אתם מתארים לכם דבר כזה יהודים יקרים? כל התורה של רבי שמעון בר יוחאי רבי מאיר כל התלמידים ורבי עקיבא מאז ועד סוף הדורות כל זה התורה של האשה הזאת שהמתינה לבעלה בנאמנות 24 שנה. יהודים יקרים! אני אומר לכם הערב דבר: כל החזרה בתשובה שלי ושלכם - של אשתי היא!!' 

12. איך לשחרר את השכינה ממאסרה? (רבי שמעון בר יוחאי בזוהר) 

13. רבי שמעון בר יוחאי במערה.. (חזק)

14. הרב: "רבי שמעון בר יוחאי אומר שמי שיש לו בטחון בה' יתברך ולומד בבטחון שהוא זן ומפרנס לכל, אם הוא זוכה, מלאכתו נעשית על ידי אחרים. אני לדוגמא לא עובד ומלאכתי נעשית על ידי אחרים.. אם אני רוצה להרצות ולדבר איתך תראה כמה רמקולים סחבו לכאן, כמה מצלמות, טונות, משאיות הגיעו לכאן כדי שאני אוכל לדבר. לוקחים אותי במכונית, מחזירים אותי...אני פשוט בחרתי בדרך הזו. האמנתי. לא שאלתי אפילו את... אמנון יצחק אם הוא מבטיח. אני הבנתי שזה מה שה' רוצה והחלטתי שאני עובד רק אותו ואין בלתו וזולתו. לא היתה לי תכנית. לא ידעתי לאן זה יוביל. ידעתי רק דבר אחד: אם ליתושים, לזבובים, לדגים, לפילים, לכולם הוא נותן אוכל, גם לי הוא יתן". – מספר: 'עולם התשובה', מאמר: 'על התורה ועל העבודה', עמ' 45.

15. הרב: "רבי שמעון בר יוחאי אומר שהקב"ה כאילו אסור במאסר והוא אינו יכול לגאול אותנו עכשיו כי הוא עצמו אסור.

מי שם אותו במאסר? אנחנו במעשינו הרעים. אנחנו כביכול מתישים את כוחו של הקב"ה.

יש מקטרגים למעלה שאומרים: 'מה השתנה עם ישראל משאר הגוים?! האחרים, אלה ששולחים לכאן את הטילים, מוכנים להתפוצץ והילדים שלך, עם ישראל, אפילו לא אומרים: 'בעזרת ה'!'...

הקב"ה מבקש: 'שחררו אותי מהמאסר הזה, תנו לי עוז ואני מביא מיד את הגאולה!'

ומהו השחרור של הקב"ה? – התשובה!. 'אין ישראל נגאלים אלא בתשובה'. – מספר: 'עולם התשובה', מאמר: 'שחר ורוד באשקלון', עמ' 269.

16. הרב: "רבי שמעון בר יוחאי אומר: ש'מי שמזכה את החוטאים אין קץ לשכר שלו'. לכן, פתחנו ממש בימים האחרונים את 'קרן ההרצאות'. כיון שקשה לאנשים לשאת בכל ההוצאות של ההרצאה, שלפעמים עולה עשרת אלפים שקל, לפעמים חמשה עשר אלף, הקמנו קרן שכל אחד/ת יוכל להיות שותף לכלל ההרצאות שאנחנו עושים, באופן יחסי לתרומתו. והוא שותף בעצם לכל הרצאה. אדם יכול להיות כל ימי חייו צדיק, שומר על קלה כחמורה, לומד ומתפלל בכונה רבה ולא יעמדו לו זכויות כמו שהוא יכול לצבור בהרצאה אחת. אם מההרצאה הזו חזר יהודי אחד בתשובה, הוא וכל זרעו אחריו, עם זכויותיהם, שייכים לו. הוא נעשה שותף לא רק להרצאה, אלא למעשה בראשית כמי שמביא את הבריאה לתכליתה השלמה". 

הצבור נרתם בהמוניו וחותם על הוראות קבע לרכישת מניה בסך 500 ₪ בלבד, צובר זכויות לעצמו ולמשפחתו ומשתכנע כי בעת הזאת, זו ההשקעה הנכונה ביותר. ועוד בטרם ניתנת להם האפשרות המעשית להצטרף ל'קרן ההרצאות', מתחיל הרב לספר את ספורו המרגש של ר' ציון נחום הנמצא באולם. 

הרב: "הוא תושב איטליה ולאחרונה עלה והשתקע בארץ. ר' ציון חזר בתשובה דרך קלטת שלי וצלצל אלי ובקש לחזק את הקשר בעשיה באיטליה. הדרכתי אותו מה לעשות, אבל הוא רצה לארגן הרצאה באיטליה. "- מספר: 'עולם התשובה', מאמר: 'משכנתא לבנות בית בעולם הבא...', עמ' 294. 

17. וההרצאה באיטליה שזכה ציון נחום לארגנה 19-05-2005 + תמלול.

וידוע גודל מעלת מזכי הרבים

כמאמר התנא הקדוש בעל ההילולא רשב"י זיע"א: 'מאן דמזכי לחיביא - אין קץ לשכרו'

ואשרי השומעים בקולו וזוכים לתרום ל'שופר - ארגון להפצת יהדות'!

ל'מסלולים לעולם הבא' - לחץ כאן, לביצוע תרומה דרך האתר למגוון המסלולים - לחץ כאן.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת