טוען...

חבר הוא לאיש משחית...


הורדת MP4 הורדת MP3


ועד היום לא נטהרנו ממידה הרעה הזו, והיא החריבה את שני בתי המקדש שהנערים שולטים בגדולים, ועוד ידה נטויה עד אשר ישקיף השם וירא.

זה הגחזים שסובבים את כל אלה שהם תלמידי חכמים העצומים; אלה שמחליטים: מי יכנס? מה ישאל? כמה ישאל? הם מחליטים הכל! הם פוסקי הדורות, הם מחליטים מה חשוב מה לא חשוב, לא משנה אתה רב שיש לך ציבור גדול, אתה צריך לדעת שאלה מגדול כדי להכריע, ההכרעה היא הכרעה חשובה, לא נותנים! אין דבר כזה, אין סדר, קטן גם יכנס לפני גדול, גדול אפילו אם צריך לשאול - לא יתנו לא להיכנס, אתה רוצה להיכנס לשאול בנושא הכשרות בעיה עולמית? לא נותנים, הם בדיוק מה אתה רוצה לשאול ומה עלול לצאת מהפסק, לא! לא להיכנס לא להיכנס.

אבל אלה מהשחיטות? בטח להיכנס! להיכנס ולהצטלם עם עוף בלי נוצות ונותן אתרוג והכל - זה כן יכנס, יש טובות הנאה מזה,

אבל מה טובות הנאה יצא מזה אם הרב יפסוק כמו שהוא פסק כמה פעמים שלא ושאסור מתעשייתי וכו' וכו', בלי שהם ידעו! הם מבינים שהרב לא יכול לשקר! הוא חייב להגיד את האמת,

האמת היא: שאפילו אם יש ספק ספק דאורייתא – לחומרא! מה יש פה שאלה בכלל? זה לא צריך לשאול

אבל הציבור אומר כאילו טמבל אומרים להם רבנים: בשביל שאתה תוכל לאכול או לא לאכול צריך בית דין, שבית דין יפסקו,

לא הבנתי! אז איך מחליטים כל פעם שמורידים מהליין עופות כשהסכין לא בסדר - יעמידו בית דין? יש בית דין בכל משחטה? איך איך, איך פסלו סכין? איך זה? יש שמה בן אדם מומחה בדק ראה שיש בעיה מורידים את כל העופות זורקים אותם לטרף, מה פירוש צריך בית דין? ואם הוא אמר שככה היה? לא!! אם אתה אומר שככה היה אתה לא יכול להגיד דבר כזה, מה פתאום שאתה תגיד? צריך לעשות בית דין בשביל לשמוע שאתה צודק,

לא הבנתי! אבל אני פסלתי את הכל זרקתי את הכל! אז מה? עברתי על גזל? אם אני פסלתי עכשיו את כל העופות בגלל שהסכין היתה פגומה, אז בשביל מה אני אחראי? שבית דין יעבדו פה ושהם ישחטו והם יבדקו!

אבל גם אם הם יעבדו שמה זה לא מועיל הם יצטרכו בית דין! בשביל להגיד אחר כך אם יהיה מותר לאכול או יהיה אסור לאכול, למה? כי הם כבר נוגעים בדבר הם נמצאים בתוך ה... מה פתאום? איך אפשר יהיה.

איזה שטויות! דור של שטותניקים! לא יאומן כי יסופר! לא יאומן כי יסופר

איך כותב החפץ חיים: שרוב השוחטים ככה?

ואיך כותב החת"ם סופר שרוב השוחטים ככה?

ואיך הוא אומר שהשטן לקח לו את השוחטים ואת החזנים ואת הסופרים איך הוא אומר? מה? הוא בדק? הוא העמיד בית דין? העמיד בית דין? החת"ם סופר העמיד בית דין? הם בדקו את כל השוחטים את רוב השוחטים שהוא אמר עליהם ככה וככה? הוא העמיד בית דין? איך הוא כותב? מה? הוא מוציא לעז על כולם?

איזה שטויות של אנשים! רבנים, רבנים חשובים, צריך בית דין הם אומרים, בית דין, למה? הרוצה לשקר ירחיק עדיו", חפש לך בית ידין שידון, איך ידון? השחיטה היתה שבוע שעבר! מה תעשה? תוכל להביא את הסכין שכבר נפגמה? תיקנו אותה או שלא תיקנו אותה? תביא את העופות ששחטו אותם שתבדוק אותם? מה תביא? איזה בית דין אתה מדבר! כל רגע עפים מיליון וחצי וכבר אכלו אותם! מתי תביא בית דין?!

עשו בית דין למחמוד! נו, ומה יצא מהבית דין? שהוא ברח! ולא עשו כלום, יש את הפרוטוקול ואחד הרבנים שמופיע שמה שיצא באמצע הוא אמר שזה היה מזויף לא היה בית דין בכלל, חתומים כתובים בכתב ידו של הרב עמאר והכל והוא מסמן מה הבעיות איפה הוא משקר! הוא כותב ומסמן! הכל מסומן! שלח את הפרוטוקול ויש בידינו את הפרוטוקול והיצגנו אותו ונמצא באתר והכל!

אז החיה בית דין! אבל בשביל שלא יכריעו שהוא פסול לעולם - ברח מהבית דין!

אמר: "אתה לא יכול לדון אותו", עוזב את הרבנות "שלום! אני לא חייב לכם כלום", שחיטה פרטית, ומכסים עליו החזירו אותו והכל,

למרות שהיה פה הרב רבין ודיבר ואמר: שפסלו אותו מניקור וכל הדברים שהוא אמר, לא מנוקרים – 'מנוקר' והביא סרטון והראה בסרטון מה הוא עושה בלי בדיקת ריאות רק ניפוח חרטא והשוויץ והכל כל חמש סכינים הוא רק בודק ובסכין בודק אותה רק אחד וחצי, ומכשיר אותה ולא מוריד את הכבשים שנטרפו ושלא.... לא יאומן כי יסופר,

כל זה אפילו פעם אחת מאכיל נבלה - כבר בעיה חמורה!

ואם זה במזיד - פסול לעולם!

וזה ממשיך 54 שנה שוחט ושוחט ושחט,

ויש כאלה מכסים עליו כי יש להם הנאת טובת הנאה ממנו, מכסים עליו ווי ווי ווי "חבר הוא לאיש משחית", חבר הוא לאיש משחית כמו ירובעם בן נבט, כמו ירובעם לא הוא הוא איש פשוט מי שמתחבר אליו ומי שמכסה עליו מי שעובד איתו "חבר הוא לאיש משחית",

פסק עליו הרב שפירא אחרי בדיקה של חודשים רבים: ששחיטתו - היא נבלה וטריפה!

ואמר: "אין לו חלק לעולם הבא!

ומילתו – פסולה!

צריך לעשות הטפת דם",

ואנשים עדיין ממשיכים... כי כל אחד מכסה על כל אחד, אם אתה תפתח - הוא יפתח עליך! כולם יש להם על כולם! אז כולם מכסים על כולם, לא יאומן כי יסופר! לא יאומן כי יסופר.

  •    שיתוף   

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת