טוען...
  • ראשי
  • תוכחת מוסר
  • כשהגדולים מעלימים עין, יכול להתקיים בהם 'עבירה גוררת עבירה'

כשהגדולים מעלימים עין, יכול להתקיים בהם 'עבירה גוררת עבירה'

 מרכז שטיינברג, חולון
 תאריך פרסום: 10.05.2017, שעה: 17:00

הודעות ועדכונים

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578