טוען...

פרשת וארא | הרב עמנואל טולדנו

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 28.01.2017, שעה: 21:28

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד - פרשת וארא | הרב עמנואל טולדנו: "עזרי מעם השם עושה שמים וארץ 
הפרשיות האלה וארא בא בשלח יש בהם סיפור יציאת מצרים המכות בפרשת  וארא יש 7 מכות ובפרשת בא 3 וקריעת ים סוף, קריעת ים סוף זה על הים זה לא במצרים
אז בהגדה כתוב: "רבי יהודה היה נותן בהם סימנים; דצ"ך עד"ש באח"ב" 
מה זה דצ"ך? (מה זה דצ"ך) דם צפרדע כינים, עד"ש; ערוב דבר שחין  באח"ב; ברד ארבה חושך מכת בכורות. 
כולם שואלים: למה, מה רבי יהודה, מה משמעות שחילק את זה ל-3, (3) קבוצות? 
אז יש בספר של מור זקני עליו השלום רבי ברוך (חיבר) ספר קיצור שולחן ערוך הוא בהקדמה של הספר כותב, הוא מביא, בהקדמה של הספר הוא כותב: שזה 3 מטרות היו במכות זה 3 קטגוריות; 
כל דצ"ך בא ללמד (דצ"ך מה בא ללמד? דצ"ך) 
"כה אמר השם בזאת תדע כי אני השם" כי אני הוי"ה תכף נבאר בעזרת השם
 אחרי כן ה-3 השניות זה ערוב דבר שחין מה זה? מה הקב"ה רוצה ללמד? בערוב דבר שחין? 
זה כתוב: "למען תדע כי אני השם בקרב הארץ" זה נאמר על הערוב על הדבר ועל השחין 
והמכות האחרונות; ברד הארבה חושך מכת בכורות (כי אין כמוני בכל הארץ) "למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ"
 3 ידיעות רצה הקב"ה שידע פרעה וכל מצרים "וידעו מצרים כי אני השם"
 רק ברגעים האחרונים חשבתי: הרי המצרים היו עובדי עבודה זרה ופרעה עשה עצמו גם כן עבודה זרה למה? השלטון היה נחוץ לו את האלילות כמו ביפן הלכו חיילים והרגו והתאבדו בשביל להציל את , כשלחמו נגד האמריקאים מילאו מטוסים בחומר נפץ ונחתו עלהאוניות 
מה יכולים לעשות על זה? כשחיילים מתאבדים וכל זה מסרו נפשם בשביל ראש ממשלת  יפן היה  אליל אצלם כמו אליל כך שמעתי
וזה היה בזמן פרעה על ידי שהוא עשה תעמולה כמו קצת כעין סטאלין ימח שמו! סטאלין גם כן היה עשה פולחן האישיות שמש העמים היו קוראים לו שמש העמים הרוצח הזה
שהרב שך אמר לי שהוא יותר גרוע מהיטלר הסטאלין הזה 
והוא גם כן עשה חס ושלום  מי שידבר נגד המדינה נגד סטאלין - ישר להריגה היה דיקטטור כזה ופולחן האישיות אז הוא חושב שהוא שמש 
כמו חירם מלך צור חשב שהוא גם אלוה שלח לו הקב"ה את יחזקאל על הרקיעים שהוא בנה עשה רקיעים בא אליו
אמר לו: "הרי  אתה ילוד אשה מה אתה אומר שאתה אלוה?!"
אבל ככה הרבה אלילים יש 
אבל בא הקב"ה במכות של מצרים הראה לעולם: "אני הבוס! אני הבוס! יש בוס בעולם" עם המכות אז כאן ראינו מה שסבא אומר דברים נכונים שאתה רואה שהיו 3 ידיעות שרצה הקב"ה להראות לפרעה ולמצרים אל'ף: "למען תדע כי אני ה' הוי"ה" זהו דצ"ך דם צפרדע וכינים זה אותה מטרה לדעת שהשם מהווה את הכל הרי בוא תכף נראה 
נתחיל (נתחיל) אני לא יכול לדבר עלכל המכות היום אנחנו נעשה את זה כסדר, היום נדבר על דצ"ך ובעזרת השם אולי מחר אני אוכל לאמר עוד שיעור אולי מחר כי אני לא אומר שיעור בבוקר אולי אני אגיד  בערב עוד פעם יכול להיות יעזור השם
אבל לאט לאט אנחנו מקיימים מצוה גדולה כדי לחזק את האמונה שלנו לדעת שסיפור יציאת מצרים מחזקים את האמונה 
בוא נראה נתחיל עם מכת הדם , כשאתה לומד על מכת הדם אתה צריך לראות ראשית את כוחו יתברך מה הוא מראה לנו פה ? 
ממים הפך לדם! 
איך, איך מים נהפכו לדם? הוא שם איזה חומר? 
הוא לא שם שום חומר רק הוא אמר "נטה את ידך על מימי מצרים ויהפכו לדם" באמירה ונהיה דם 
ומה זה דם? 
זה לא רק צבע דם זה היה ריח דם! 
ראיתי במדרש הגדול: "שהיה ריחו ריח דם וטעמו טעם דם" , דם ממש! לא סתם 
כי יש מפרשים שמנסים לומר: שזה לא יכול להיות, הראיה, וברוך השם כיוונתי  לדעת המדרש הגדול לבד אני  כתבתי שיש  אני כתבתי בספר (?08:29...) אז לא היה לי הספר 
ראיה, הראיה: שזה היה דם ממש - שהרי "הדגה אשר היתה ביאור מתה" למה הדגה מתה? כי אין לה חמצן אתם יודעים כל בעלי החיים צריכים חמצן בלי חמצן - מתים, גם החיידקים בלי חמצן - הם מתים, 
לכן אם אתה ממלא חבית תמלא אותה עד הסוף שלא יהיה מקום לחמצן לאוויר או וואקום עושים וואקום מוציאים אוויר - לא יתקלקל כי החיידקים לא יכולים לחיות בלי חמצן איך הם יכולים להכנס? מי מקלקל את הכל? הרי זה מה שלמדנו זה החיידקים שמקיפים אותנו מליונים של (של) חיידקים ולא לא כל כך מזיקים יש ביניהם מזיקים ויש ביניהם שהם לא מזיקים והחיידקים האלה צריכים חמצן אתה עושה וואקום - הם לא יקלקלו אין חיידקים 
אני הסברתי בזה את הגמרא במסכת בבא מציעא דף מד' בריש בסוף פרק המפקיד כתוב שם שמי ששתה את החבית, היתה לו חבית פיקדון שתה ממנה כוסית יין והחמיצה החבית - חייב לשלם! מדין מזיק. למה? זה "גירא דיליה" הוא גרם את הנזק כל זמן שהיא מלאה - היא לא תתקלקל היא מלאה עד הראש שלה אין מקום לחמצן אין מקום לחיידקים לחיות ברגע שהוא הוריק כוס אחת כבר יש אויר כבר יכולים לחיות וזה מה שקלקל והוא התחיל אז הוא זה התחלה של החמצה אפילו שלא מחמיץ תוך מיד אותה פעולה זה מחמיץ במשך הזמן זה גם נחשב "גירא דיליה" חיצים שלו 
הדם, למה היא מתה הדגה? כי הדגים צריכים חמצן אנחנו החיים על היבשה מקבלים החמצן מן האויר אבל הדגים מקבלים החמצן מן המים יש להם ריאות מיוחדות שמפרקות את החמצן מן המימן הרי המים הוא מורכב מחמצן ושני, חלק אחד חמצן ו-2 חלקים מימן, 
אני ראיתי את זה במעבדה איך שלקחו מים ופירקו אותו ל-2 גזים, גז החמצן וגז המימן אחרי כן חיברו אותם נהיה שוב מים המים 
והדגים יש להם הריאות מה שמפרק את החמצן ומזה הם ניזונים מהחמצן הזה, הם ניזונים מהחמצן הזה אז ברגע שהמים נהפכו לדם "מתה כל הדגה" כי דם אין בו חמצן, דם אמנם באדם מוביל חמצן כל התועלת שיש לנו מן הדם, הדם שעובר בריאות וקולט המוגלובין קולטים את החמצן שבריאות שמן הנשימה והם מובילים אותו כל התאים של הגוף אבל הדם עצמו הוא לא חמצן יש לו התכונה לקלוט את החמצן ולהעביר אותו זהו, אבל הדם עצמו הוא לא חמצן 
ופה אתה רואה שזה לא רק צבע דם אז למה הם מתו הדגים? זה היה דם ממש  , ממש כך כתוב במדרש הגדול: "תדע שהם מתו הדגים בגלל זה שהיה טעמו דם וריחו דם" 
כי יש מפרשים שאומרים: שזה לא היה דם באמת רק צבע דם 
אבל רש"י ובפשטות ואני אומר ש"הדגה אשר ביאור מתה" זה ראיה שהיה דם ממש 
עכשיו השאלה: איך זה נהיה דם ממש? הרי התרכובת של הדם ותרכובת של המים זה אחרת! איך מים נהפכו לדם? 
ואני אסביר: אתה לא יכול לעשות מחומר שאין בו, הרי הדם זה תרכובת אחרת לגמרי, ואיך נעשה דם ? 
התירוץ הוא: הבורא עולם מהווה את המים והבורא עולם אמר: "עכשיו יתהווה דם!" יש מאין יתהווה דם במקום המים, זה הפירוש "למען תדע כי אני השם" מה זה אני השם? יהו"ה, הוי"ה שמהווה את הכל שמהווה כל רגע ורגע 
תכף נראה תכף נקרא את הרמב"ם נמשיך קצת (נמשיך קצת) 
יש לי שאלה, היתה לי שאלה יפה: כתוב אחרי כן בסוף מכת הדם שויעברו 7 ימים ואז עברה המכה כך כתוב 
אומר רש"י , (אומר רש"י): "וימלא 7 ימים אחרי הכות השם את היאור" אומר רש"י: "שכל מכה היתה 7 ימים" היאור היה 7 ימים דם 7 ימים היה דם במקום מים אחרי כן נהפך שוב למים אבל בהתחלה נעשה דם 
היתה לי שאלה: לכאורה הקב"ה אמר שיהיה דם - נהיה מים דם בסדר 
אבל בוא נראה מאיפה המקורות? מהן המקורות של הנילוס? הנילוס זה היאור מאיפה המעיינות? מאיפה בא  כל כך הרבה מים? אתה יודע הנילוס זה נהר גדול גדול, יש בארצות הברית נהר גדול אבל  זה מהנהרות הגדולות
 ורש"י אומר על הפסוק "נהר הגדול נהר פרת" אומר רש"י: "לא שהפרת גדול כיון שהוא קרוב לנילוס גם הוא נקרא גדול אבל הגדולה זה בנילוס"
אתם יודעים מאיפהמתחיל הנילוס? מדרום אוגנדה יש שמה אגם קוראים לו אגם ויקטוריה מים מתוקים ומעיינות מעיינות מוצאים המון מים 
מה עושה הקב"ה מהמים האלה? הם לא מתפזרים בשטח ועושים בוץ לא! מה הוא עושה להם? עושה להם דרך שיהיו נחלים "המשלח מעיינים בנחלים בין הרים יהלכון" מה עושה הקב"ה? כל כך הרבה מים יש באדמה תהומות עכשיו כשהם עולים ממעיינות מהתהומות המון מים איפה הוא ישים אותם? עושה להם דרך שיהיו נחלים ואחר כך הם נשפכים לים אבל ומה הרווח של הקב"ה? כשיש נחל אז באים החיות יש להם מה לשתות עופות יש להם מה לשתות 
ונילוס הרי בארץ מצרים אין גשם כך אומר רש"י כאן אין גשם במצרים פלא עצום! אין גשם במצרים אז איך משקים את השדות ? מימי הנילוס הם מים מתוקים מהמעיינות זה מים מתוקים זה לא מים של ים זה מים מתוקים וטוב להשקאה והנילוס היה מתרבה
 הרי ראיתם בפסוק כתוב למה עשה הקב"ה, הנה: "קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרותם" הנהרות "על יאוריהם" רש"י אומר: מה זה יאוריהם? שהיו מושכים מן היאור מושכים מושכים עושים חפירה שהמים של הנילוס יגיעו לשדות הרחוקים זה נקרא יאוריהם, ומה נקרא "אגמיהם" ? בריכות של מים שהם לא זורמים לא זורמים זה אגם "ועל כל מקוה מימיהם" כל המימות האסופים "ויהיו דם (ויהיו דם) והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים" רש"י מסביר: מה זה בעצים ובאבנים? כלים של עץ או כלים של אבן שהיה בהם מים גם המים של כל הכלים נהפך לדם כל מצרים היתה דם 
טוב! 
אבל יש לי שאלה: היות והמקורות של הנילוס זה מהמעיינות שבדרום אוגנדה 
אגם ויקטוריה זה משם מביאים את נסיכת הנילוס זה משמה מתחיל המעיינות המעיינות הם שמה וזה זורם ואתה רואה כמה מים יש באדמה אתה יודע כמה מים המעיינות האלה כל כמה עובר 
אולי אתם יודעים כמה הרוחב של הנילוס? כמה הרוחב שלו ? 100 מטר או 80 מטר אז וכמה מים עוברים כל דקה? המון מים וזה הכל מהאוצרות של מים שיש לקב"ה מהתהומות יוצאים מעיינות והקב"ה עשה שיעשו נחלים ויגיעו לים התיכון וישפכו שם - וזה בלי סוף! מאז בריאת העולם כל הזמן מים מאיפה יש לו ... אחרי כן מתמלאים התהומות זה יכול להיות יש כל כך הרבה מים ...
וגם הנפט יש כל כך הרבה... התעשייה של כל העולם זה נפט לא נגמר יש כל הזמן נפט 
אז הנילוס היה, הנילוס זה מים שבאים מדרום אוגנדה עולים מן הדרום עד צפון אוגנדה נכנסים לסודן וסודן זה ארץ גדולה, זה ארץ גדולה ארץ רחבה, מדרום לצפון של סודן וגם מתפתל באמצע להשקות את וכל החיות שיש שם הוא מתפתל אתה רואה את זה בתמונה
ואחרי כן מדרום מצרים עד צפון מצרים נשפך לים התיכון אז זה אולי אלפיים קילומטר ומים זורמים כל הזמן
 עכשיו אני שואל: על מה היתה הגזירה שיהפכו המים לדם ? על מצרים על היאור של מצרים, על היאור של סודן לא היתה גזירה ושל אוגנדה זה לא מצרים אז שמה בסודן היאור היה  מים כמו שהיה מקודם לא השתנה אבל היאור של (היאור של) מצרים נהפך לדם 
אז אני שואל: מכיון שהנהר הנחל הנילוס ממשיך לזרום יש הרי מהמעיינות מים כל הזמן הוא  ממשיך לזרום ואם הוא ממשיך לזרום אז אחרי יום הוא ידחוף את כל הדם של מצרים של היאור של מצרים לים התיכון אז איך אפשר לומר שהמכה היתה 7 ימים כך כתוב ברש"י הרי המים זורמים כל הזמן והנילוס של סודן ושל אוגנדה לא לקה בלהיות דם הוא נשאר מים טובים אז כשהוא מגיע למצרים הוא דוחף הוא ממשיך לזרום אז הוא דוחף את המים של הדם לים התיכון אחרי יום היה צריך להגמר המכה! מה הפשט בזה? 
הפשט הוא: שצריך לומר שכשהמים של הנילוס המים של הנהר היו מגיעים לגבול מצרים היה נהפך לדם זה לא רק פעם אחת נהפך לדם כל הזמן! ומי שיעמוד בגבול בין סודן למצרים ורואה את הנילוס רואה שבצד הזה מים ומתי שעובר נכנס לגבול מצרים היה דם כל הזמן ... כל הזמן בורא עולם היווה מים לדם לא רק פעם אחת וזהו ונהיה דם 7 ימים כל יום הוא היווה אותו להיות דם כל יום! 
זה נקרא זה כוחו של הקב"ה לעשות ממים לדם 
ועוד יותר מזה טוב תכף נראה (תכף נראה) הרי כתוב במדרש הגדול: שהיה מצרי ויהודי בבית של היהודי וליהודי יש לו חבית של (יין) מים לקח וממלא כוס "שהכל נהיה בדברו" שותה מים 
אומר לו המצרי: "תן לי לשתות תן לי כוס מים"
אומר לו: "תפאדל" נותן לו כוס מים מן החבית 
הוא בא לשתות זה נהפך לדם זה דם
אז הוא אמר לו: "תראה נקח קערה אחת ואני אשים הפה שלי על יד הפה שלך ושנינו נשתה בפעם 1 אולי ככה אני אשתה מים" 
והיה מים מתחלקים חציו של היהודי נשאר מים החציו של הגוי המצרי--- 
זה כתוב במדרש הגדול! 
אני כאן רואה, (לא רק) לא רק שאני מהווה כאן אני רואה גם השגחה איך הקב"ה, איך? בדיוק באותו רגע מתהפך? כי הקב"ה יודע שעכשיו הגוי הולך לשתות! הוא יודע! הוא יודע את הכל "ממכון שבתו השגיח על כל יושבי הארץ היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם" הקב"ה יודע! 
אני אסביר בהזדמנות בעזרת השם. 
זה, (זה) הפרשיות האלה זה שיעורים באמונה! 
אני אסביר דבר קצת, אני אסביר משהו לאט לאט יש כל כך הרבה לאט  לאט אבל זה אני אסביר. בא לידי אני אסביר: 
ידוע שהגמרא אומרת בברכות: שהנשמה דומה להקב"ה; מה הקב"ה ממלא כל העולם כולו "ממלא כל עלמין" אף הנשמה ממלאה את כל הגוף, ומחיה את כל הגוף! 
הענין הזה, אתם יודעים בגוף שלנו אם למשל יש לי איזה איזה פצע קטן מתהווה לי או מוגלה קטן אני מיד מרגיש אותו אם זה יש כאב זה בודאי  זה כאב זה לוחץ על העצבים ומיד מערכת העצבים מודיעה לי שיש משהו.
 אבל אני שמתי לב לפעמים אני מרגיש פה יש משהו אני בודק רואה זה נפוח קצת לא כחול בלי כאב רואה שזה נפוח אני בודק ואיך אני נודע לי? אדם מרגיש את גופו! אדם מרגיש את גופו איך נודע לי? הרי לא כאב לי גם בלי כאב - היות והנשמה היא בכל הגוף החיות שלי זה בכל הגוף, החיות היא בכל הגוף - אז אני מרגיש כל (כל) קטע כל חלק מן הגוף 
כך בורא עולם הוא הנשמה של הבריאה עוד נסביר בעזרת השם 
כך אומר הרמב"ם: "מתוך שהוא יודע את עצמו הוא יודע כל מה שהווה" הוא הנשמה של הבריאה זה דברים עמוקים! הוא הנשמה של הבריאה "ומתוך שהוא יודע את עצמו יודע כל הישות" למה? כי הוא המחיה 
אז בוא נתחיל עכשיו על החלק הראשון, אז הוא ידע, לא! זה מה שאמרתי הוא ידע! זה פלא! נכון המים נהפכו לדם אבל איך בדיוק עכשיו נהפך לדם? זאת אומרת שבורא עולם יודע שעכשיו הגוי הולך לשתות זה צריך להיות דם הקב"ה י ש לו ידיעה הזו למה? 
לפי שכל מה שהם עושים הוא מניע את הכל כל הבריאה כולה זה רק כמו גוף, אבל הוא בתוך הגוף הזה הוא מניע את כל העולם אז הוא יודע רואים מכאן
 אם אני הייתי עומד שמה ורואה כמה--- הוא רוצה לתת לו לשתות נהפך לו לדם נותן לו לשתות ביחד איתו נהפך לו לדם 
הייתי אומר: "בסדר אני רואה בורא עולם מהוה מים לדם אבל בדיוק עכשיו? 
- כן בדיוק עכשיו כי עכשיו הוא הולך לשתות מאיפה הקב"ה יודע את זה? 
מה זה מאיפה הקב"ה יודע? יש לו ידיעה "מכיון שהוא יודע מכיר את עצמו יודע את כל הבריאה" כי הוא מחיה כי הוא מחיה את כל הבריאה 
נחזור למקודם "למען תדע כי אני הוי"ה" איך ? 
גם אני ראיתי הרבה' הרב שך עליו השלום, 
חבל! לא, היו יכולים להדפיס את זה, יש היום התחילו להוציא עליון מדברי הרב שך, עלון מיוחד מדברי הרב שך, והם היו צריכים להביא את זה: 
איך הוא היה מוכיח שכל רגע ורגע העולם מתחדש בורא עולם "מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" שנאמר כאמור: "לעושה אורים גדולים" מה זה לעושה? לא נאמר שעשה אורים גדולים או עשה שמש וירח "לעושה" כל רגע ורגע הוא עושה הוא מחדש כל רגע 
זה אנחנו רואים במכת הדם הרי (הדם) המים זה לא התרכובת של הדם איך פתאום מים נהיים דם? איך נהיה דם? אלא השם אמר שתהיה דם זה כמו בריאה 
כמו בספר בפרשת בראשית "ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור" ויאמר אלקים יהפכו המים לדם ויהי דם הוא היווה את הדם זה בריאה 
וזה, טוב, כאן היתה באמת אמירה מיוחדת! 
אבל הרי גם ראיתי במדרש הגדול על הכינים; 
שהקב"ה אמר למשה רבינו: "נטה ידך" תגיד לאהרן שיתן ידו על עפר הארץ ויהפך לכינים 
אמר לו משה רבינו: "איך יכול להיות מעפר יהיה כינים? איך יכול להיות דבר כזה? הרי הכינים זה בעלי חיים והם מורכבים!" 
אתה יודע הכינה יש לה עינים יש לה אוזנים יש לה מוח יש לה מערכת עיכול מערכת הנשימה מערכת הדם עצבים הכל  והכינה הקטנה הזו בעפר אין שום חיות 
שאל משה רבינו: "איך מעפר יהיה כינים? איך זה יכול להיות?" 
אמר לו: "וכי עפר היה עפר מתחילתו? בהתחלה כל הבריאה היתה מים "ורוח אלקים מרחפת על פני המים" אמרתי למים שיהפך לעפר - נהיה עפר, עכשיו אני אומר שיהיה זה- נהיה זה - זהו! בריאה" 
זה מעשה בראשית היה מעשה בראשית 
אבל זה אנחנו רואים 
וכמה הרבי אני זוכר כמה היה  מתייגע להוכיח ממכת הדם שאתה רואה שבורא עולם ברא מים כל רגע הוא מחדש אותו עכשיו הוא לא רוצה לחדש מים הוא רוצה שיהיה דם במקום אז אין מים נהיה דם אין מים נהיה דם הוא מהווה כל רגע 
זה מה שאנחנו רואים ב-3 מכות האלה 3 מכות דצ"ך 
גם הצפרדעים, הצפרדעים כתוב "ושרץ היאור צפרדעים" היאור הוא מים אבל הקב"ה גזר עליו שיוליד צפרדעים כמו במעשה בראשית הוציא הקב"ה דגים "ישרצו המים נפש חיה ועוף יעופף על הארץ" גם כן עוף היה גם מן המים וגם מן הבוץ גם מן הארץ "ושרץ היאור צפרדעים" איפה יש ביאור צפרדעים? לא איפה יש, לא היה, אבל המון צפרדעים להקה של צפרדעים כיסתה את מצרים זה מליונים של צפרדעים תכף נראה! איך זה נהיה? 
הוא מהווה הוא אומר השם מהווה 
ואותו דבר הכינים הוא היווה כינים במקום עפר כי גם העפר בכלל שיש מאמרו של הקב"ה שיהיה עפר עכשיו הוא לא רוצה שזה יהיה עפר הוא אומר שיהיה כינים 
אני אקרא לכם פה רמב"ם הראשון בהלכות יסודי התורה רמב"ם, ונסביר אותו, אנחנו פה עובדים - עובדים על האמונה! להאמין. 
הרי זה אמרתי שרק לפני שהתחלתי, 
חשבתי: המצרים לא ידעו את הבורא עולם הם היו עובדי עבודה זרה לא ידעו את הבורא עולם חושבים ש--- מה זה מי עשה את העולם הזה? לבד! 
בא הקב"ה ואמר להם: "אני הבוס אני הבוס אני הבעל הבית ולכן אני יעשה ככה המים של היאור יהפכו לדם" 
"התחיל מן היאור שהם היו,  זה היה אלוה שלהם" היו עובדים את היאור כי היה מחיה אותם נותן להם מים אז הקב"ה התחיל עם האלילים שלהם - דבר ראשון: הבאיש אותו!
כאילו אומר להם: "האלוה שלכם מת! הוא מסריח!" כך התחיל עם היאור דבר ראשון 
ואחרי כן שלא היה להם מים 
וצריך להתבונן במכה: צריך להתבונן במכה, הקב"ה הראה להם שהוא בעל הבית זה החלק הצד הזה.
אבל גם צריך לראות את המכה הזו איזה מכה זו מכת דם שאין מים זה מכה נוראה! למה? אני עשיתי חשבון באיזה חודש התחיל היתה מכת דם? עשיתי חשבון לפי רש"י זה היה בחודש תמוז מתי שחם מאוד במצרים! במצרים יותר חם מכאן, זה יותר קרוב לקו המשווה, ובחודש תמוז לא יהיה מים, מה שתמיד הקב"ה נותן בשפע מים לכל הברואים, הקב"ה דואג גם לחיות הוא דאג עשה נחלים כדי שהחיות יהיה להם מה לשתות החיות והעופות
אני ראיתי פעם בסרט איך שהחיות היו רצים למים היה צימאון וכולם באים אבל יש, יש תנינים, תנינים בתוך הנחל וכשבאה איזה חיה לשתות הם תופסים אותה ומורידים אותה למים, מורידים אותה ואוכלים אותה 
אתה יודע מה זה תנין? ראית תנין? תנין זה לא נחש תנין זה קרוקודיל זה, זה חיה שהפה שלה ענק לא ברוחב אבל באורך יש לה פה ככה, מכאן עד לכאן, ומלא מלא מלא שינים כל לאורך הלסת העליונה והלסת התחתונה 
וכשבאה איזה חיה לנחל אפילו עוף בא עוף קוראים לו--- יש איזה עוף גדול והוא יודע לשחות הוא בא מתיישב על המים בשביל לשתות והם באים תופסים אותו מן הרגלים ומכניסים אותו למים אחרי כן אתה שומע איך הם קרעו אותו קורעים אותו לשנים והם אוכלים 
הקב"ה מנהל את העולם שלו! העולם הגדול שלו עם כל ה--- "המשלח מעיינים בנחלים" הקב"ה שלח את המעיינים בנחלים 
אז מה, מה היינו אומרים? חשבתי מה שאמרתי: הקב"ה בא להראות להם: "אני הבוס! אני בעל הבית! ואני עכשיו היאור שלכם - אני עושה אותו דם!" אחרי כן נהפך שוב למים 
מכאן רואים--- 
הרבי היה אומר, פעם הוא התפלל, איך אני יודע את זה? אני לא זוכר 
היה אחד שהיה לו כבד חולה, כבד חולה, 
אז הוא התפלל לקב"ה, הרב שך עליו, מה הוא אמר עליו לקב"ה: "הרי אתה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית אתה מחדש בכל יום את האברים של האדם אתה יודע אתה תעשה לו כבד בריא! תחדש לו כבד בריא" 
מחלת כבד צהבת ודיאליזה בזמן שהכבד מקולקל מה שעושים לכבד ולכליות לכליות רק 
בקיצור הוא התפלל: "בין כה אתה מחדש בכל יום את אברי האדם אז למה, תחדש לו בבקשה! כבד בריא" 
עכשיו נסביר את הרמב"ם, נגיד את הרמב"ם, הרמב"ם הראשון של יד החזקה, 
הרמב"ם אומר: "יסוד היסודות ועמוד החכמות הוא לידע שיש שם מצוי ממציא כל נברא וכל הנמצאים משמים ובארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו" לא כתוב ברמב"ם והוא המציא כל נמצא "והוא ממציא כל נמצא" כל רגע ורגע הוא ממציא, אתה רואה זה קיים - הקב"ה מחיה ממציא אותו כל רגע הוא ממציא אותו 
"וכל הנמצאים משמים ובארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי" חלילה יעלה על הדעת "אז הכל בטל כי הוא המחיה" כמו שאנחנו אומרים 
("לך השם הגדולה והגבורה", לא, "אתה השם האלקים אתה עשית לבדך" איך כתוב? "אתה הוא השם האלוקים אשר" מה?) 
"אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר בה ואתה מחיה את כולם" אתה נותן להם חיות כל רגע ורגע וזה היסוד הזה של האמונה זה בפרשת--- בדצ"ך כאן אתה רואה 
אני, למה שיהיה מים? כי אני מהווה אותו אני לא רוצה שיהיה מים עכשיו אני רוצה שיהיה דם הוא מהווה כל רגע ורגע זה הפירוש "למען תדע כי אני הוי"ה" שאני  מהווה 
כתוב באותו מדרש הגדול שהבאתי, הוא אומר: אבל אם היהודים, 
רבי אבון אמר: "שמן המים התעשרו מן המכת הדם התעשרו היהודים!" שהרי לא היה שייך שישתו מים המצרים רק אם היו קונים מן היהודים אז המים נשארו מים ומזה התעשרו היהודים כך כתוב במדרש הגדול 
אמרתי: אם הייתי שמה ורואה כל רגע זה נהפך! הייתי רואה שהנה בורא עולם פה! תראה מה הוא עושה הוא יודע מה שהולך כאן החלק של היהודי נשאר מים החלק של הגוי נהפך לדם! רואים, רואים אל'ף שהוא מהווה את הכל וגם רואים השגחה, אתה רואה השגחה פרטית! אתה רואה את הבורא עולם פה 
זה כמו שאליעזר הוא התפלל: שהקב"ה יזמין לו בת שתהיה ראויה ליצחק ונתן סימנים כתוב: הוא רק גמר לדבר "והנה רבקה יוצאת" הוא הרגיש איך בורא עולם הכין כבר את רבקה שתצא ובדיוק גמר להתפלל מיד נענה הנה בדיוק "והאיש משתאה לה לראות" 
הוא אמר לה: "הגמיאיני נא" הוא היה משתאה לראות וראה שהבורא עולם פה, השגחה שהבורא עולם כאן ראה שהוא מנהל פה! אז מה עשה אליעזר? השתחווה באמצע על יד הבאר על יד כל הרועים השתחווה! 
השתחווה לקב"ה: "ברוך השם אשר הנחני בדרך אמת אנוכי בדרך הנחני לבית אחי אדוני" הוא הראה לו את הכתובת איפה ללכת? הנה יש פה הבת 
ושוב פעם איך שהוא סיפר להם באמצע הארוחה קם והשתחווה לבורא עולם! למה? הוא הרגיש שבורא עולם פה הוא הרגיש אותו! רק גמרתי לדבר הוא כבר ענה לי 
ועכשיו הם הסכימו שרבקה תהיה אשתו של יצחק אז גם הודה לקב"ה 
זה מה שאמרו חז"ל: "יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים" למה? כי מהשיחה של העבדי אבות אתה רואה שהם היו דבוקים באמונה וידעו שיש מנהל ורואים שיש מנהל לעולם! והעולם הוא לא הפקר, הכל בידו יתברך! 
עכשיו אגיד על הצפרדעים;
 צריך לדעת: כמה צפרדעים היו בבתי מצרים? כתוב שמה ש"ובאו (ובאו) ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובית עבדיך ובעמיך ובתנוריך ובמשארותיך ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים" בכל הבתים 
אני מקודם רוצה רק קצת לתאר לעצמנו כמה היו? נגיד היו, נגיד כמה היו בכל חדר בבית? היו אולי 4 צפרדעים בכל חדר טוב, זה גם--- והם מקרקרים! כל היום--- כל היום הצפרדעים 
איך, דוד המלך עלה בדעתו שהוא הכי משבח את הקב"ה! 
אמרה לו הצפרדע: "אני יותר ממך!" כל היום היא מקרקרת 
טוב אז הצפרדעים--- 
אבל באמת זה לא היה רק 4, ממש! הרי כתוב שעלו הצפרדעים כל כך הרבה "ותכס הצפרדע את כל ארץ מצרים" היא כסתה אותו "ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים" על כל השטח של ארץ מצרים היא כסתה את  ארץ מצרים 
אני רק רואה שכשאחרי כן מתו הצפרדעים אז האנשים הבעלי בתים המצרים אספו את כל הצפרדעים "חומרים חומרים" אומר רש"י: "חומרים - שנים, חומרים חומרים זה 4" , 4 אשפות! וכל אשפה כמו הכסא הזה ערימה גדולה של צפרדעים זה היה בכל בית זאת אומרת היו המון צפרדעים בכל בית!
 ומה עשו הצפרדעים? כל היום קרקרו וצעקו! 
לפי שהיו המצרים מעירים את בני ישראל לעבודה לא נותנים להם לישון עוד לפני עמוד השחר הם באים להעיר אותם לפני קרות הגבר, הגבר זה התרנגול הם היו באים להעיר אותם לעבודה - עבודת פרך 
אז אמר: "גם הם לא ישנו! מידה כנגד מידה!" שלח להם צפרדעים - כל היום הצפרדעים, כל היום כל הלילה כל היום הם מקרקרים! 
וצעקות - כתוב בזוהר: שאחד לא היה שומע את דברי חבירו! לא היו שומעים כי כל כך הרעש של הצפרדעים בכל מקום צפרדעים, איפה שתלך 
וגם הוא, כתוב הוא ביקש (הוא ביקש) "ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר: "העתירו אל השם ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם" 
אז כתוב: "ויאמר משה: "התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית את הצפרדעים" 
אמר לו: "למחר" 
אז רש"י מסביר יפה לא כתוב מתי אעתיר לך - מתי אתה רוצה שאני אתפלל? לא! הוא מוכן מיד להתפלל. רק על איזה שעה אתה רוצה שיפסקו? כדי שתדע: מה שאני אומר - זה יהיה! אז תדע מי זה הקב"ה, שתדע זה לא מקרה אני קובע, תגיד את הזמן מתי אתה רוצה  היום או מחר? בסדר אמר לו 
אבל מיד שיצא משה רבינו הוא התפלל אבל מה הוא התפלל? שמחר בשעה זו יפסקו הצפרדעים "למתי אעתיר לך?" אני אעתיר לך עכשיו אבל למתי שיפסקו - רש"י 
על כל פנים הצפרדעים אמרתי, אז כתוב שם שהוא התפלל "(ויצעק), ויצא משה ואהרון מעם פרעה ויצעק משה אל השם על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה" לא על הצפרדעים עצמם" אלא "על דבר" על הקולות שהיו עושים הצפרדעים זה הפשט "על דבר הצפרדעים אשר---" 
אמרתי הרי הצפרדעים היו כל מיני גדלים יש צפרדע גדול יש קטנים רק עכשיו נולדו מכל הגילים היו צפרדעים, ואז הצפרדעים הקטנים היו נכנסים להם בבצק, באוכל והם היו אוכלים והנה יש פה צפרדע קטן צפרדע קטן מתוך הבטן הוא גדל וגם התחיל לצעוק גם הוא! ואז  היה--- 
כתוב בזוהר: שהיה צועק מתוך הבטן שלהם! 
כתוב שם "(ויצברו אותם) ויעש השם כדבר משה וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות ויצברו אותם חומרים חומרים ותבאש הארץ" 
אז רש"י כאן אומר: "חומרים זה 2 צבורים" ו-4 צבורים 4 אשפות 4 ציבורים של צפרדעים מתים! היה, זה היה המון וכל הבית היה מלא צפרדעים 
וכתוב במדרש הגדול: שבמכת הדם הם לא יכלו למשל; אם יש להם תפוזים הם לא יכלו לסחוט תפוזים או ענבים, בתמוז יכול להיות ענבים, יכלו לעשות לשתות מיץ ענבים או מיץ תפוזים או אבטיחים, אם הפרי עוד פרי שלם - עוד לא היה דם, אבל אם היו סוחטים מזה מיץ - המיץ היה נהפך לדם! אז לא היה. 
אז כמה אפשר? כמה אבטיחים יש ומילונים? תוך שבוע הכל התחסל! אין להם מים ואם אין להם מים אז איך הם עשו לחם? אז איך הם בישלו ? לא בישלו עשו הכל צלי או קליות ולחם ? לא היה לחם? בלי מים איך אפשר לעשות לחם? בלי מים איך אפשר לעשות לחם? זה לא--- זה היה מכה נוראה! 
אני לפעמים, אני הייתי אומר: כל אחד צריך להתבונן מה התוצאות של המכה? מה גרמה המכה הזו מלבד מה שרואים את החלק הראשון: כוחו של הקב"ה !
אבל לראות: מה התוצאות? כי זה צריך לספר בליל הסדר, וגם כל יום לזכור "אשר התעללתי במצרים" ללמוד! 
אז הייתי לפעמים מתאר לי: נגיד פריז עיר של 7-8 מליון אנשים אם יפסקו המים אין מים! איך אפשר להחזיק אפילו, אפילו יום אחד?! איך אפשר להחזיק? אין לחמים אין במה לאפות! אין בישולים אין רחיצות! ואם יש להם תינוקות מלוכלכים נשארים מלוכלכים במה תנקה אותם?  לתאר1 לתאר 
ואני התפעלתי מספר יואל! שהוא מתאר התוצאות של הארבה: שהיה בזמנו, מה התוצאות? הוא אומר שמה, הוא מתאר נהניתי לראות על יואל
 מי זה היה יואל? בנו של  שמואל הנביא 
אני שאלתי אותך את השאלה: אז מה ש"הם לא הלכו בדרכיו"? הרי הגיע לנבואה!
 לא ממש לא חס ושלום, לא עשו כמו אביהם שמואל היה הולך כל פעם לאזור אחר לשפוט את ישראל להשפיע עליהם זה היה שמואל לא בחינם זכה שמואל הנביא "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים אל השם והוא יענם" 
אז יואל בנו של שמואל, יואל שמה מתנבא על הארבה שהיה בזמנו שעומד להיות, איך הוא מתאר את הארבה! כמו איזה צבא! עם מלתעות! והם גומרים מחסלים את הכל הארבה מחסל  כל עשב מחסל את הכל אין ! לא ירקות לא פירות לא עשבים לא עדשים כלום כל ירק מחסלים את הכל והוא מתאר 
אז שמה הוא אומר השיכורים: "אוי לכם! לא יהיה לכם כבר יין יבוא הארבה יאכל את הענבים לא יהיה יין!"
 אוי! היה אומר לכהנים: "לא יהיה לכם במה לנסך, לנסך במזבח נסך היין ! איפה תמצאו יין? הרי הארבה יכלה את הכל!" 
ועוד הוא מתאר את התוצאות של הארבה 
הוא אומר--- כדאי לראות בספר יואל בהתחלה איך הוא מתאר את הצבא האדיר של הקב"ה! זה צבא אדיר הצבא של האדיר הארבה! איזה שינים יש לו ! והוא בא כמו עם נשק! ואין מי שיעמוד נגדו! - נורא ואיום! היה המכת ארבה 
אז גם כל מכה ומכה מ-10 המכות צריך להתבונן בה: ולראות את התוצאות של המכות. 
(אז עכשיו אני רוצה כבר לסיים עוד מעט אז אני אגיד עוד משהו "ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו") 
הסוד הזה שאמרתי: שכל רגע הקב"ה מהווה כל רגע הברואים! כל דבר, זה כתוב ברמב"ם: "היסוד הראשון יסוד היסודות ושכל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו ואם יעלה על הדעת שהקב"ה איננו? - אז אין כלום!" כי הוא "ואתה מחיה את כולם!" ואתה מחיה את כולם 
אתה רואה למשל; ברא הקב"ה בני אדם ובעלי חיים עופות ודגים - כולם צריכים את הקב"ה! אנחנו צריכים חמצן צריכים מים צריכים מזונות זה לא דבר--- אין לנו בכיס מחסנים של חמצן ושל מזונות הכל אנחנו צריכים מהחמצן של הקב"ה! שיש בעולם, אנחנו צריכים מים שהוא נותן בשפע אנחנו צריכים מזונות שהוא מגדל בניסים אתה שם זורע זרע וצומח - בניסי ניסים! אנחנו זקוקים לקב"ה, הבעלי חיים והבני אדם - זקוקים לו !
אבל הרמב"ם מחדש: גם הדומם!  גם הדומם, הקרש הזה - הוא לא צריך; לא חמצן ולא מים, אבל הדומם הזה קיים - רק באמיתת הימצאו של הקב"ה. בזמן שהוא קיים הוא מחיה אותו.
 זה כמו שנדמה לי מובא באיזה מקום, אבל ידוע בשם הבעל שם טוב, אבל אני ראיתי שזה גמרא--- 
כתוב: "לעולם השם דברך נצב בשמים" מה זה הדבר? "דברך" הדיבור של הקב"ה נמצא בשמים? מה הפשט?
הפשט הוא: איך נהיו שמים? במאמרו של הקב"ה, ב-10 מאמרות נברא העולם אמר הקב"ה: "יהי רקיע ויהי מבדיל בין מים למים" וזהו שמים הדיבור של הקב"ה "יהי רקיע" הוא לא אמר אותו ונגמר ונהיה שמים וגמרנו השמים צריכים כל הזמן, הדיבור הזה מחזיק אותם, הדיבור הזה של הקב"ה "יהי רקיע" - "לעולם השם דברך נצב בשמים" זה כל הזמן אני רואה שהדיבור קיים כי השמים קיימים והדיבור מחיה אותם 
ונוסיף מילה: והדיבורים שדיבר הקב"ה, לא כמו אנחנו, אני דיברתי הקול שלי מה שדיברתי דיברתי נגמר הדיבורים של הקב"ה הם קשורים איתו הם לא נפרדו ממנו ולכן זה נקרא שהוא המקיים 
זה כמו שכתוב כמדומני ב"פתח אליהו" שהספירות כולם אחודים בקב"ה לא נפרדים ממנו אז לכן כיון שדברך השם הוא זה שמחזיק את  שמים לכן זה נקרא "אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם ואתה מחיה את כולם" כל הזמן הוא הדיבור הזה מחזיק את ה--- הדיבורים המאמרות שדיבר הקב"ה במעשה בראשית הם קיימים! הם עד היום קיימים והם שמחזיקים את כל הישות, את כל הבריאה כולה!
וזה היסוד הזה כתוב ברמב"ם: "אם יעלה על הדעת" חס ושלום שאין--- אם יעלה על הדעת "שהוא אינו מצוי - אין דבר יכול להימצא!" זה לא ברא כמו הנגר סידר בנה את ה--- והלך, זה קיים בלעדיו עכשיו, אלא תמיד הוא המחיה! "שכל הנמצאים צריכים לו. והוא אינו צריך להם, ולא לאחד מהם". 
וזה מה שאמר הכתוב: "והשם אלקים אמת" מה פירוש "אמת"? הוא מוכרח המציאות הוא מחוייב המציאות הוא מוכרח להיות! אבל כל הנמצאים הם לא! הם תלויים באחרים, הם תלוים בקב"ה! אנחנו תלויים בחמצן במים במזונות 
אז בעלי חיים - כל אחד רואה---
 אני מדבר על אנשים שחושבים, לא אנשים שלא חושבים; שהמוח זה רק בשר, המוח עובד! מחשב, אם אדם חושב עם המוח שלו: הוא רואה, אני אין לי קיום מצד עצמי, הקיום שלי אני צריך אוכל, אני צריך אוויר, אני צריך מים, ואני צריך חום 
- אם לא היה השמש מחממת את העולם - היינו מתים מקור! כמו במקומות שאין שמש, כמו בסיביר - קר מאוד! מגיע ל--- שמ זה 
רבי יענקלה הוא היה בסיביר הוא מספר הגיעו 40 מעלות 50 מעלות מתחת לאפס! איך אפשר להתקיים? 
מצד  עצם העולם - קר! רק השמש  מחממת, אבל בלי שמש - אנחנו אין לנו קיום אנחנו צריכים מים מזונות חום ואור בשביל לעשות משהו, לעשות משהו אתה צריך אור "בורא מאורי האש" 
אדם יתבונן: שהוא זקוק לקב"ה! למה עשה הקב"ה ככה? שלא תזוח דעתו של האדם עליו!
 אבל הרמב"ם מחדש: שגם הדומם זקוק לקב"ה! כל הקיום של הדומם זקוק לקב"ה - זה מחדש הרמב"ם, וזה מה שכתוב: "אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם ואתה מחיה את כולם" 
אבל האדם גם לא גרע מן הדומם כל (כל) חלק מן האדם מקיים אותו הקב"ה במה שאמר "נעשה אדם" במאמר "נעשה אדם" אנחנו עוד נמצאים, אנחנו אדם מלבד מה שאנחנו זקוקים לקב"ה במזונות באוויר במים בחום -  זה היסוד של הרמב"ם. היסוד הזה, זה רואים מ-דצ"ך 
אני רציתי להשלים משהו על הכינים, (ואני אסיים) הכינים, כתוב בפסוק: "ותהי הכינם באדם ובבהמה" גם הבהמות סבלו מן הכינים 
אבל אני לא מבין: מילא למשל יכול להיות למשל בערוב, הערוב אכל להם שוורים ופרות וגמלים וסוסים, היו אריות נפלו על סוס - אוכלים, אכלו סוסים אכלו גמלים אכלו חמורים אכלו בקר וצאן - אז היה הפסד למצרים! הנזק של הבהמות. 
אבל כאן, מה הכינים לא, לכאורה הכינים לא ממיתים הכינים הם רק עוקצים אז אולי לגמלים לסוסים לחמורים שהם עובדים אם כל הזמן היו נעקצים מכינים היו עצבנים לא יכלו לעבוד סוס שיש לו הרבה עקיצות הוא מעוצבן! אז כאן מלא כינים 
אבל מה עם הצאן? הצאן הבקר או שלא עובדים, מה שלא עובד הצאן הכלבים, מה היה שהיה "ותהי הכינם באדם ובבהמה" סתם לצער בעלי חיים? מה הנזק שהיה למצרים בזה, הרי אחרי 7 ימים פסקו הכינים אז מה קרה? איזה נזק קרה למצרים בזה שהבהמות שלהם נעקצו? אולי החמורים השוורים שהם עובדים הם עצבנים לא יכולים לעבוד אבל למשל ; הצאן והכלבים והארנבות כל מיני חיות שהיו אוכלים כל המצרים היו אוכלים הכל מה, מה עשה עם הכינים ? מה עשו הכינים? 
אז אני אומר לכם פשט: זה פשט שלי אבל לא ראיתי בספרים, אני אומר לכם פשט! הרי הכינים היו המון היה רק להתבונן מליארדי מליארדים של כינים 
חז"ל אומרים: בעפר אדמה בעומק אמה! היו כינים שישים סנטימטר בעומק כל העפר היה כינים כמה יש במטר מרובע? כמה גרגיר עפר במטר מרובע אז כל גרגיר עפר נהיה כינה זה המון עכשיו לך לא מטר אחד מטר מאוד מאוד מאות מטר 100 מ"ר או ק"מ מרובע ק"מ מרובע זה אלף אלף מטר מרובע מליון מטר מרובע אלף כפול אלף זה מליון מט"ר זה מליון יש מליונים של כינים אז כמה זה בקמ"ר? כמה זה "בכל ארץ מצרים!"  ???
זה מבהיל  כוחו של הקב"ה יכול המציא בדקה אחת כל כך הרבה בריאות 
וגם על הארבה אותה שאלה: ארבה כמה היה? היה ש"כיסה את עין כל הארץ" לא היו רואים את השמש אז כמה ארבה היה? בכל! לא, היה באויר היו כמה ארבה בכל מ"ר מלא ומליוני ארבה בכל שטח מצרים 
עד שהתפלאתי פעם על משה רבינו, אני יש לי קושיא גדולה על משה רבינו, 
משה ריבנו אמר אחרי כן כשהקב"ה אמר לו: "בערב תאכלו בשר בבוקר תאכלו מן" 
אבל הוא אומר: "מאיפה תקח בשר בשביל כולם? ואם כל דגי הים יאסף להם ומצא להם?! זה יספיק להם?!" 
אני שואל על משה רבינו: אתה ראית איך כמה ארבה היום אז במקום ארבה תשים דגים תשים דבר אחר מה הפלא?! הוא לא, הוא לא יכל 
אומר: "מאיפה?" 
נדבר עוד על הדגים בעוד הזדמנות 
אבל תשמעו עכשו אני שאלתי אתכם שאלה: מה הנזק שנעשה בכינים למצרים? שעקצו  הבהמות שלהם? טוב אולי הבהמות שעובדים זה שהם התבטלו מעבודה מכיון שהם היו עצבניים מאוד כל רגע עוקצים אותם 
אבל אני אומר מה הפשט: 
היה לי פעם בכיתה בשיעור שלי, היה לי, אני נכנס יש מול, למעלה חלונות, היה שמה צמח נוי! שיצא מן החלון, מבחוץ נכנס, וזה צמח ארוך של 2 מטר היה, אני נכנס וכול יום אני רואה את הצמח, והיה יופי ! בסדר. אחר כמה זמן אני רואה העלים התחילו להיות צהובים במקום ירוקים נהיו צהובים וכל יום היה מוסיף עוד עלים ועוד ואני רואה גם הענף עצמו לא היה ענף זה היה ענף עובי כזה גם הענף עצמו התחיל להתייבש ולהצהיב 
עליתי על השלחן ולהסתכל מה יש לו? אני רואה שיש לו כנימות מלא כנימות! כמו כינים בעלי חיים קטנים והם מוצצים את הנוזלים שבו וככה ייבשו אותו - אתם מאמינים לי לסיפור הזה 
גם ראיתי במקום אחר תאנה, ענף תאנה ש'ברלך' הברלך אתם יודעים הברלך, הברלך הקטנטנים הברלך אתם מכירים ברלך שיש לו, יש לו מגן (מה) אבל הקטנים התמלא ענף בברלך קטנים! ועלים וענף - אחר כמה זמן הענף התייבש ! הם מוצצים את הלחות את הנוזלים שלו - אז הוא מתייבש! כל העלים נפלו. 
זה דבר ברור בצמח. עכשיו אני אוסיף: הקב"ה עשה נס ויצר כל כך מרליארדי כינים אבל אחרי שהם נוצרו לא עשה ניסים איך? הם הרי כל בעל חי צריך מזון 
הצפרדעים גם היו צריכים מזונות אז כתוב שאכלו אפילו בגדים אכלו הכל! ויש פסוק בתהלים "צפרדע ותשחיתם" והיו מסרסים אותם כי היו באים אוכלים להם את ה... 
עכשיו גם הכינים היו צריכים אוכל מה האוכל של הכינים? למצוץ דם! 
אז אני אומר לכם: אם היו פוגשים והכינים היו רבים והם יכולים גם לקפוץ על משהו הם פגשו סוס וכל אחד רוצה משהו למצוץ - בשביל לחיות! אז הם כולם מתנפלים על הסוס וכל השטח הם מכסים כל כינה מחפשת מקום קטן בשבילה כאן היא תעמוד וכאן היא תמצוץ 
וככה היית פוגש אנשים בהמות עטופים בכינים
 למה הקב"ה היה צריך מליארדים של כינים? כל סוס וכל חמור או כל צאן או פרה או אדם שהם פגשו - זה אוכל! הם רעבים, זה אוכל יש פה  דם הם היו באים מתנפלים עליו! 
זה היה מעניין לראות את הגברת של פרעה כולה מלאה כינים! גם פרעה עצמו היה מלא כינים! וגם כולם--- "אשר התעללתי במצרים" כולם היו עטופים בכינים 
ומה הכינים עושים?  אם הם מתפשטים על הסוס כל אחד רוצה מקום אין מקום פנוי! כל הכל וכל אחד מוצץ קצת דם - הם יהרגו את הסוס בסוף! 
זה חידשתי את זה בבית של רופא שינים בתל אביב בקליניקה שלו, הוא בן דוד שלנו, בן דוד של אימי, והוא אבי בן דוד של אמי, (אבי בן דוד של אמי) והוא, טוב, חידשתי את זה, הייתי ממתין לתור שלי ונכנסתי אליו 
ואמרתי לו את החידוש
אמרת לי: "אתה צודק ב-100% כי כנימות שיעטפו בן אדם או בהמה או סוס או חמור וימצצו את דמו - תוך כמה ימים יהרגו אותו!" 
אז זה היה "ותהי הכינים באדם ובבהמה" 
זה פשט שלי אולי אני אגיד את זה בעולם האמת בתור דרשה אני אגיד לעולם האמת אחרי 120 אני אגיד לעולם האמת זהה היה החידוש שלי 
מה שאלה יש לי על הקב"ה: מה אתה מצער בעלי חיים? על מה? מה יש להם למצרים מן הצער הזה? איזה נזק יש להם? אני מבין אתה רוצה להעניש את המצרים, אבל הבהמות, מה עשו הבהמות? 
אז יענה לי הקב"ה: מה אתה חושב הכינים לא עשו כלום? הכינים (הכינים) היו מתפשטים עליהם מליארדים של כינים 
רק לחשוב על הריבוי של הכינים בעלי חיים קטנים עם מוח עם עינים עם אוזנים עם מערכת עיכול מערכת עצבים כל כך מליארדים - יתעלה שמו לעד! 
- יתעלה שמו לעד!! כל כך הרבה מליארדים - אתה רואה כוחו יתברך! כוחו, אתה רואה כוחו של הקב"ה! 
בוא נגיד קדיש נפאר את הקב"ה בקדיש: "רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"
 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 20.04 21:07

  שלום עליכם כבוד הרב אתמול בלילה ב: 'אושר עד' יצא לי לדבר עם יהודי והגענו לנו''ט (נבלות וטרפות, ראה כתבה 'בכור היתוך' shofar.tv/articles/14830) הוא אומר לי: 'אתה אומר כמו שהרב אמנון יצחק אומר!' אמרתיו: 'בדיוק' הוא אומר לי: 'הרב החזיר אותי בתשובה! אבל אי אפשר בלי רבנו' חחחח ב"ה השם יתברך זיכה את הרב להגיע לכולם להציל מהנו''ט כמו שאר הצלות אבל נו''ט זה בסיס יום יומי יה"ר שהשי"ת יציל כל זרע ישראל ואותנו אמן ואמן שבת שלום ברוך תהיה אמן ואמן

 • 19.04 14:33

  תודה רבה לכם על כל השפע ב"ה יה"ר שתבורכו מפי עליון! שיהיה בעזרת השי"ת פסח שמח וכשר 🙏🏼 (אמן).

 • 19.04 14:32

  תודה והערכה רבה רבה על הסל הגדוש בטובה וברכה יה"ר שיתן ה' לך וכה יוסיף שתזכה להרבות חסדים למעלה למעלה להחיות ולשמח משפחות עם ישראל וימלאו כל משאלות לבך לטובה וברכה באושר ועושר ברוחניות וגשמיות ונזכה במהרה לאכול מן הזבחים והפסחים בבנין ירושלים אכי''ר.

 • 19.04 14:32

  ערב שבת הגדול שלום לכבוד הרב היקר! תודה לקב"ה שזיכנו להיות שליחים לשמח בניו ובנותיו הדחוקים (כולל לשמח אלמנה) לכבוד חג הפסח הבעל"ט! המון יהודים יקרים תרמו בעין יפה ובזכותם זכינו לעסוק בעמל רב ויגיעה במלאכת הקודש בסלים גדושים (וכבדים מאד!) לכבוד החג, רוב מצרכי המזון כשר לפסח המצויים לקפ"ז (כולל תבלינים), תלושי קניה, מצות ויין בשפע, עופות, וכמובן גם רוחני - עלונים והגדות מיוחדות שלנו. הכל קצת יותר מ-50 אלף ש''ח ברוך השם והיד עוד נטויה בלי נדר שבוע הבא בחול המועד... תודה גדולה לכבוד הרב על הכל, בזכות הרב זוכים לאסוף זכויות, לשמח ולעזור ליהודים רבים ולקרב הגאולה עם טונות של מצוות צדקה ביחד עם כל התורמים! מאחלים חג פסח שמח וכשר בתכלית לכבוד הרב ולמשפחתו ולכל קפ"ז ועם ישראל ושנזכה עוד השנה להקריב הפסח כהלכתו אמן ואמן! מאור וארז, עמותת בצדקה תכונני 💛

 • 19.04 14:31

  באמת שמודים לכם על הכל ישר כוח! גם על הדף שמסביר על מניעת השליטה של החיצונים במצוות ב"ה כבוד הרב שליט"א לימד אותנו זאת וכך בעזרת השי"ת נוכל לקיים את המצווה ב-100% ממש זכינו אשריכם!

 • 19.04 14:30

  תודה רבה רבה על כל העזרה יה"ר שהשי"ת יחזיר לכם בכפל כפליים, תבורכו מפי עליון תזכו לשפע פרנסה ולהיות תמיד מהנותנים אכי"ר.

 • 19.04 14:29

  יישר כוח! תודה לכם יה"ר שהשי"ת יברך אותכם (אמן).

 • 17.04 17:44

  ישר כחכם על כל עבודת הקודש יה"ר: שנזכה לעלות לארץ הקודש, לזכות לתשובה שלמה, גאולה שלמה ברחמים, רפואה שלמה לכלל ישראל, יראת שמים, חכמת התורה, קיום המצוות לכל יוצאי חלצינו לשמחות לכל בית ישראל חג כשר ושמח (אמן).

 • 17.04 17:43

  כבוד הרב ברוך השם כנגד כל הסיכויים על פי הטבע. הרב אמר לי: 'אל תדאג אתה תקבל!' ב"ה היום קיבלתי אישור רשיון לנשק בהודעה. ואפילו לא עשו לי ראיון לפני... תודה רבה.

 • 17.04 16:04

  שלום כבוד הרב! בדיוק לפני חודש מהיום כבוד הרב בירך אותנו: 'לעבור דירה' אחרי שבדירה שלנו היתה בעיית עובש (ל"ע). ב"ה בזכות ברכת הרב חתמנו היום על דירה נאה, גדולה ונוחה יותר! ועם כל זה גם חדשה לגמרי! מטבח, צבע וכל הריהוט הנחוץ הכל חדש לגמרי ואנחנו הראשונים שמשתמשים! וב"ה נקייה ומוכנה לגמרי לפסח. תודה לקב"ה שזכינו להסתופף בצילו של כבוד הרב ולזכות בהרבה שפע וברכה בזכות הרב!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים