טוען...

קניין ל"ב - אוהב את התוכחות - חלק ג'

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 30.05.2014, שעה: 05:08

הורדת MP4 הורדת MP3


קניין לב'- אוהב את התוכחות- חלק ג' - מח' קנייני התורה

 

סיום דסיום דאוהב התוכחות.

מעשה היה מרבי ירוחם ממיר: שאתם זוכרים שדברנו עליו בשיעור הקודם כמה הוא אהב את התוכחות ששבוע ימים הוא שמע תוכחת מהסבא הפעם הוא היה המוכיח,

והוא הוכיח בני עיירה אחת בצורה נוקפת וחריפה עד כדי כך שבאמצע דבריו התחילו השומעים להשתמט מהשיחה ורבי ירוחם נותר כמעט לבדו, הדברים שנאמרו כאן הערב לא נעמו לחיקם כלל בעיקר לא שציפו לקילוסים ותשבחות אלא שמידה זו של תוכחה תביעה והנימה חריפה שנקט הנואם לא תאמה את מידתם. שפה זו עליו להשמיע לאוזני הצורבים הצעירים בישיבתו שבכוחם לספוג מטבעות לשון מסוג הזה אמרו האנשים. לא לאנשים כמונו או או או או.

 

שנים ארוכות לאחר מכן כאשר סיפר רבי ירוחם על המאורע הוסיף הסבר ומשל: מפני מה כה הכבידו הדברים על ליבות אנשי העיירה כשהוכחתים? ולמענם נקטתי עוד בלשון מתונה, בעוד שבני הישיבה שומעים ברצון את דבריי וכי יש להם לב אחר? מה השוני בן הלב של בני הישיבה ללב של אותה בני העיירה?

 

אמשיל לכם משל מן החיים: ביבשת אמריקה לפני שהגיעו המהגרים מארצות אחרות לא היו מצויים סוסים לרכיבה, הם לא ראו בחיים שלהם סוס, וילידי המקום לא ידעו ולא ראו דבר מעין זה, והנה הגיעו ראשוני המהגרים והביאו עימם כל מיני דברים נפלאים, בן השאר רואים ילידי המקום כי בעל חיים משונה: חציו מלמטה מהלך על ארבע ואילו החצי העליון צורת אדם לו, מה זה? והנה החיה המשונה נעצרת ופתאום זינק הפרש מעל הסוס ואז נוכחו לדעת שחיה זו מורכבת משני חלקים נפרדים, חיה מופלאה סוס ורוכבו.

 

המשיך רבי ירוחם: כאן בישיבה הקדושה אנחנו משרישים תמיד את היסוד: הגוף וכול איבריו והנפש הבהמית על כל כוחותיה זה איננו האדם, האני זה רוח ממללה, והגוף הוא רק סוס שעליו רוכב האדם, אותם יהודים כשרים מן העיירה טעו לחשוב כי אדם וסוסו זה דבר אחד, זה הוא האני, ולכן כשהוכחתי בלשון חריפה הוכחתי את הסוס שלהם לסייע בידם לשלוט עליו ולנהל אותו והם הבינו פירשו שאני מדבר על עצמם, וכאילו אני מתכוון להלבין את פניהם, אבל האמת היא: מי לא ישמח כאשר עוזרים לרסן את הסוס המשתולל ממתנים את רוחו ומלמדים אותו ללכת בדרך הנכונה, וכמה יש לרוכב לשמוח כעל כל הון בשומעו תוכחה.

 

זה ההבדל בין בני הישיבה: הם יודעים שזה שני דברים שונים: הרוכב זה האדם והסוס זה הנפש הבהמית, וכמדברים גוערים בסוס! כשאדם רוכב על סוס והסוס לא הולך כמו שהוא רוצה מה הוא עושה הוא נותן לו עם הדורבן נותן לו עם השוט, נותן לו עם הרצועות, מה המטרה לישר אותו. אז כשהסוס של האדם משתולל מדברים אליו בשפה קשה, אז אל מי הוא דיבר? הוא דיבר אל הסוס שלהם, אל הגוף אל בהמיות אל התאוות על זה הוא דיבר והם חשבו שהוא מדבר עליהם, כי הם לא אף פעם בהמה כזאת שיש עליה גם בם אדם, חשבו שזה אותו אחד. הבנתם? רוב האנשים הם כך ולא רק מאותה עיירה.

 

רבי משה עקיבא דקוצ'ינסקי היה אומר: תוכחה מוכיחה על הערכה לאין ערוך יותר ממחמאה: תוכחה כשמוכיחים מישהו זה מורה על ההערכה שמעריכים אותו, "כאשר יאהב ה' יוכיח", זה מוכיח על הערכה יותר ממחמאה וכך הסביר זאת: כאשר זאטוט צועד את צעדיו הראשונים הכול מתקבצים אצלו לחזות בהליכתו, כיוון שנפל וקם על רגליו הכול מוחאים כף ומהוללים אותו, יופי יופי, לעומתו ילד מבוגר שהולך ומועד בדרכו הכול גוערים בו: מה אתה לא יודע ללכת, מה אתה פעוט!, מה השוני בין שניהם?:

 

ככול שיכולתו של בן אנוש להגיע להישגים גבוהים יותר ומעריכים ביתר שאת את יכולתו נדרשים ממנו תפקידים קשים יותר ונוזפים בו אם אינו ממלא את תפקידו כראוי ליכולתו, אומדים את האדם כמה הוא שווה ומעירים בהתאם לפי היכולת שלו.

 

המשבח אדם סיכם רבי משב עקיבא דקוצ'ינסקי: מקטין מעלתו ויכולתו, שכן מתוך שבחו של המהלל ניתן להתרשם כאילו אין ביכולתו ליותר מכך, אולם המוכיח ערכו של הנזוף גדול בעניו, כי לגבי דידו הוא מסוגל לחתור להישגים גבוהים משהגיע,

 

המוכיחים הם המה האוהבים האמיתיים, הם ורק הם המכירים את האדם לפי כוחות נפשו ומעריכים אותו בערכו האמיתי יודעים לאן הוא מסוגל הוא להגיע.

כשאומרים לאדם מחמאה זה כאילו שקבעו את סוף דרכו, כל הכבוד לך כלומר: אי אפשר לצפות יותר מזה אבל אם אומרים לו: מה זה מה זה, למה? ז"א מצפים ממנו לעוד, אז מעריכים אותו יותר ממה שהוא חושב את עצמו, אז התוכחת הזאת היא משום הערכה והיא נותנת לו דחיפה לעלות עוד, שעוד שאם אחד מסכם אותו המחמאה, זה הוא, זה מה שיש כאן.

 

מסופר על בעל "חידושי הרים": בהיותו אברך צעיר ימים שהה בתקופה מסוימת אצל האדמו"ר מקוז'ניץ, אחרי זמן עזב את חצרו ונסע להצטופף בצילו של האדמו"ר מפשיסחה והיה האדמו"ר מקוז'ניץ מצר על כך מאוד, לימים פקדו אותו אסונות גדולים את חידושי הרים, ושניים עשר בניו נסתלקו מן העולם זה אחר זה, אמר אז החידושי הרים: "יודע ובטוח אני שכול בניי נפטרו בגלל הקפידה שהקפיד עלי האדמו"ר מקוז'ניץ, ואעפ"כ אינני מצטער על שעזבתי את ביתו וכול כך למה? מפני ששם בקוז'ניץ היו נותנים לי מחמאות! אבל בפשיסחה ניקרו לי את הגידים! איני צריך רב שירעיף עלי מחמאות, זקוק אני לרב שינקר לי את הגידים.

 

אתם מבינים: הוא אומר אפילו אם הייתי יודע שילכו לי שניים עשרה ילדים מראש הייתי עושה את אותו מעשה. אתם שומעים דבר כזה? אתם מבינים בכלל מה מדברים פה?

איייי. זה משימות של אנשים קדושים שיודעים מה המשימה שהוטלה עליהם בחיים. אנשים לא יכולים להבין דבר כזה, לא מבינים.

 

אחרי פטירתו של רבי עקיבא איגר שלח בנו רבי שלמה מכתב לאחיו: בן שאר דבריו הוא כותב: למותר הרבת לבקש סליחה על תוכחתך המגולה, וביותר מנעורי אנוכי מכיר טוב לעורב שיעירנו על מה, זכורני הלו ידעת את הרב: רבי נתן רבי בריס פעם טיילתי

 עימו על פני השדה שאלני בזו הלשון: הידעת כמה עצומה אהבתי אליך? שתקתי ולא עניתי, אמר בבקשה אל תכסה ממני כי רואה אני כי מילה בלשונך, אז אמרתי: כי הנני רואה אותות עצומים על עיזוז אהבתך ובכול זאת אני מסתפק כי בעודני פה איך לא קרה שראית ממני דבר שלא הוטב בעיניך ובפרט כי רך נער בשנים אני ובמדינה אחרת נתגדלתי, ולמה לא הגדת לי ולא הוכחת? למה לא הוכחת אותי?

 

הסבר: רבי שלמה בנו של רבי עקיבא איגר שכתב מכתב לאחיו אז בין הדברים הוא כתב לו: למותר הרבת לבקש סליחה על תוכחתך מגולה, למה היתה צריך לבקש ממני סליחה על זה שתוכחה שהוכחת אותי תוכחת מגולה? אנוכי מהעורי מכיר טוב למי שאוהב אותי ומעיר אותי על דבר מה, זה נקרא אצלי אוהב!, והוא מספר שפעם הוא טייל עם תלמיד חכם ואז התלמיד חכם שאל אותו:הידעת כמה עצומה אהבתי אליך? שתקתי ולא עניתי, אז הוא הרגיש שהוא רוצה להגיד לו משהו ולא אומר אז הוא אומר לו בבקשה אל תכסה ממני כי רואה אני כי מילה בלשונך תגיד מה אתה רוצה להגיד, רבי שלמה אומר לו: תשמע אני רואה אותות עצומים על עיזוז אהבתך אתה באמת אוהב אותי אהבה גדולה אבל, בכול זאת אני מסתפק אם אתה באמת אוהב אותי כמו שאני רואה את האותות האלה מה אני מסתפק, מאיפה נובע הספק? כי בעודני פה כל זמן שאני פה נמצא אתך: איך לא קרה שראית ממני דבר שלא הוטב בעיניך איך יכול להיות שלא מצאתי בי פגם הערה משהו, איך זה יכול להיות אם אתה אוהב אותי כל כך! אז ודאי שאתה היתה צריך להעיר לי בכמה דברים, ובפרט שאני רך ונער בשנים אני גם במדינה לא שלך נתגדלתי אלא מדינה אחרת ולמה לא הגדת לי ולמה אתה לא מוכיח אותי? איזה מן אוהב זה? אתם שומעים איך בודקים אוהב?.

 

היה רבי מעשה אדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלטר מגור בעל ה- "אמרי אמת": הוא אחר בדקות אחדות ואיחר לשיעור אנוס היה.

אביו בעל ה"שפת אמת": הקפיד והוכיחו על פניו בארשת של חומרה, ביטול תורה! ! ,לדברים הקשיבה מבחוץ אמא שלו שמיהרה לפתוח את הדלת שניסתה להפיס דעתו: מה יש לדרוש ממנו? מה יש לדרוש ממנו הרי הוא היה ער כל הלילה, הוא הכיח אותו בלי שהוא ידע שהוא לא ישן, למשמע הדברים שאל האב מדוע לא סיפר לו דברים כהווייתם? למה כשהוא העיר לו למה לא אמר לו? אולם רבי אברהם מרדכי נמנע במתכוון מלהצדק כפי שהוא גילה אח"כ לימים: כי חס לאבד את דברי התוכחה שהשתוקק ללמוד מפי אביו כמה חמור עוון ביטול תורה אפילו עבור דקות ספורות.

 

אז אם יש לו הזדמנות לשמוע תוכחת אפילו שלא מגיע לו כי הוא ישן בכלל והוא היה אנוס מלהגיע באיחור של דקות, אבל יש הזדמנות לשמוע עד כמה זה חמור ביטול תורה אז הוא יפסיק את אבא שלו ויגיד לו: אבא אבא אני בכלל לא ישנתי! לא הוא הרוויח גדול הוא שמע תוכחת מה זה ביטול תורה. אתם שומעים דבר כזה?.

 

בכול ערב היה רבי אריב לוין נותן שיעור בבית הכנסת אוהל רחל בשכונת כנסת: ביום שבת בן מנחה למעריב היה שיעורו של רבי אריה בפרשת השבוע, אישה אחת שהיא עצמה עדינה ובעלת נימוסין נאים ובעלה אדם פשוט ללא חינוך וללא תרבות באה לרבי אריה ובקשה ממנו שישוחח עם בעלה שינהג איתה בכבוד הראוי, רבי אריה לא רצה לשוחח עם הבעל על כך באופן ישיר הוא ניצל את עובדת השתתפותו של האיש בשיעור שהינו נותן בשבת וקשר לפרשת השבוע את דברי הרמב"ם "וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו", רבי אריה האריך בנושא תוך כדי הזכרת מאמרי חכמים ז"ל שמדברים על כך והסבירם כי יד ה' הטובה עליו.

 

רבי איסר זלמן מלצר שהיה בבית הכנסת ישב מן הצד באותה שעה ישב גם הוא והקשיב לדבריו של רבי אריה לוין תלמידו משכבר הימים: לאחר תפילת מעריב ניגש אלין רבי איסר זלמן ואמר לו: יישר כוחך רבי אריה דברך ממש פקחו את עיניי הנני שקוע כל הזמן בלימוד ובחובותיו של הבעל בכבוד אשתו ובמצווה לגרום לה נחת רוח לא התעמקתי כל כך. נדהם רבי אריה מדבריו של מורו וריבו שכן הרי הוא עצמו רבי אריה נהג להיכנס לפחות פעם בשבוע לביתו וראה את היחס הכבוד ההדדי שבין רבי איסר זלמן ורעייתו הפיקחית והמשכלת, ענה רבי אריה ואמר: כבוד תורתו אשר אכן מכבד את רעייתו כפסק ההלכה של הרמב"ם ומשתדל תמיד לגרום לה נחת רוח הוא מסתכל על עצמו בעין הביקורת בנושא זה? ואילו זה שאליו כוונתי את דבריי הוא כלל לא מרגיש שעליו לתקן את דרכו, חוששני שאוזניו כלל לא קלטו את משמעות הדברים.

 

הוא ניסה כך בדרך להבליע את הדברים שישים לב בסוף מי שיש לו אזניים אמיתיות הקשיב והבין, למרות שהוא הרב הזה שמדבר!, ולמרות שבאמת הוא מקיים הכול!, ועם כל זה עם הנימה וההסבר הוא הרגיש שעדיין אולי יש מקום לשפר והוא הודה לו: יישר כוחך, אבל השני בכלל לא התעורר מאף דבר.

 

הרב: היה בן אדם אחד רשע מלווה בריבית קצוצה, שרציתי להציל משהו מזה שעשק אותו ולקח ממנו ריבית קצוצה, ואז מצאתי עצה והגעתי לבית הכנסת איפה שהוא מתפלל בשעת המנחה, וראו אותי שמה ובקשו שאומר דבר תורה, ואז דברתי בהלכות ריבית ומה גודל העונש של מי שמלווה בריבית: שהאדם הזה לא קם בתחיית המתים, והוא כופר ביציאת מצרים ונכסיו מתמוטטים, והבאתי מאמרי חכמים ז"ל והבאתי את ההלכה והסברתי הכול ודיברתי לעצמי, ושום דבר לא עזר, ושום דבר לא עזר.

היום יש לאיש הזה "פרקינסון" ועדיין הוא רוצה את הריבית קצוצה, הוא כבר שתי רגליים בקבר ועדיין הוא לא מוותר על הריבית קצוצה איך יקצצו אותו תכף ומיד כשיגיע לשם, צריך לחזור בגלגול אח"כ ווי ווי ווי מה מחכה לו ואין תחיית המתים.

איייי. אדם שלקח ריבית חייב להחזיר, אפילו אחרי תשעים שנה חייב להחזיר לכול אלא שלקח מהם ריבית ועדיף וכדאי לו שיחזיר אם לא הוא יחזור להחזיר,

 

אז מה לעשות לפעמים נותנים רמזים לאנשים איך אמרה ושתי לאחשורוש: נתנה לו כל מיני רמזים ולא נרמז כתוב: "רמזתו ולא נרמז עקצתו ולא נעקץ" כל מה שהיא שלחה לו רמזים, אתה היתה בסך הכול סייס באורוות של אבא שלי, ככה היתה נוהג להפשיט נשים ולעשות, "רמזתו ולא נרמז עקצתו ולא נעקץ", בקיצור אדם שלא מקשיב ולא מבין רמזים מה שמדברים אליו יש לו דרגה של אחשורוש או פרעה. פרעה היה מקבל חביט אומרים מראש על מה הוא מקבל חביט והוא נשאר פרעה, עוד פעם נשאר פרעה אין מה לעשות "יש אנשים רשעים אפילו על פיתחה של גהינום אינם חוזרים בתשובה" זה לא מאמר כזה זה מציאות רואים את זה בחוש לא עוזר.

 

הרב: ניגש אלי לפני דקות יהודי ומספר לי בד"כ אני מקפיד כל פעם שאני נוסע מהעבודה לקחת משהו טרמפ', ולפני כמה זמן לא יודע התעצלתי קצת ולא הכנתי משהו שיבוא איתי בטרמפ' וכרתה לי תקלה באותו ונתקעתי, טוב, ואחרי זה המשכתי לקחת כרגיל ולפני כמה ימים עוד פעם כזה לא טיפלתי בעניין כמו שצריך ונתקעתי עוד פעם, אמרתי לו ברוך ה' אתה מבין רמזים סימנים ברורים, נו, אז הקב"ה אוהב אחד כזה או לא אוהב אותו? אם הוא מוכיח אותו ותוקע אותו ואומר לו: חבל תיסע בחינם תעשה חסד על הדרך ה' דואג שיהיה לו עוד גמילות חסדים לחיי העולם הבא זה טוב או לא טוב, אבל יש מבין ויש שאינו מבין, אז לכן כל אחד ישים לב.

 

כך מצינו מאחד מאיגרותיו של רבי משה פיינשטיין: נהניתי מאוד אשר מעלת כבודו נזדרז לקיום מצוות תוכחה לפי דעתו ותשואות חן חן למעלת כבודו וח"ו להקפיד בזה.

משהו הוכיח את רבי משה פיינשטיין אז הוא אומר לו: נהניתי מאוד, שמעלת כבודו נזדרז לקיים מצוות תוכחה לפי דעתו אבל זה לא אומר שהתוכחה היא במקום או לא במקום אבל חן חן למעלת כבודו אבל ח"ו להקפיד בזה.

 

ואיגרת אחרת: וניכר ממכתב כבו תורתו הרב שהיה סבור שיהיה קפידה על דברי התוכחה שלו ואני אדרבא: אני נרגש מזה שנמצאים אנשים בעלי רוח שאינם יראים ואינם מתביישים מלומר תוכחה, אני נרגש מזה ב"ה יש אנשים שמסוגלים בלי פחד בלי בושה להוכיח! ואת מי את גדול הדור של באמריקה, אתם שומעים הוא נרגש לא מי אתה.

 

מעשה בתלמיד שבזמן סדרי הלימוד בישיבה בשעה שכולם ישבו ועסקו בגמרא הוא היה מתפלפל עם אחד המנהלים והיו שניהם מטיילים לאורך האולם ומתווכחים לברור הסוגיה: כך היו פוסעים הלוך ושוב רבי יהודה לייב חסמן היה משקיף על המחזה הזה ומתבונן היטב בפניו ובתנועותיו של אותו תלמיד וחשד אותו שוב כי תוך כדי תנועותיו והליכתו להבלטת פלפולו הוא מתהדר ומתייהר בפני התלמידים, ז"א: יש קצת פוזה בכול ההתנהלות של המשא ומתן. לא נרתע ותוך כדי רתחת פלפולם ניגש לאותו מנהל ובה אליו בטרוניה: רבי מאיר למה אתה מטייל איתו? הרי אתה גורם לו שיהיה בעל גאווה, ואילו לתלמיד פנה נמרצות: שים עיניך והתבונן כיצד אתה צועד, הרי נדמה כי כל הישיבה רועדת תחתיך, רבי יהודה לייב חסמן ידע אל מי הוא מדבר ומוכיח, דוקא לאור תוכחתו הקשה נקשרה אותו נפש התלמיד בריבו בהשתוקקו לשמוע את האמת כמו שהיא, כיום הנה הוא אחד מדגולי המחנכים והמשפיעים של הדור. בזכות תוכחת אמיתית. אתם שומעים? אז תלוי: אשרי המדבר על אוזן שומעת.

 

המון עם סוברים שמצוות תוכחה לא נצטוו רק הרבנים והדרשנים אבל באמת הוא טעות, כי אם מצווה על כל ישראל אפילו עם הארץ שרואה בחברו דבר מגונה היה מוכיחו

והעיקר המוכיח שצריך המוכיח לכלול עצמו גם כן בכלל כי אי אפשר שהמוכיח יהיה נקי

 ומי יאמר: זיכיתי ליבי?.

כתב בעל החפץ חיים מצוות תעשה היא בתורה: "הוכיח תוכיח את אמיתך", בראותך אותו עובר עבירה", מובן שבתחילה יש להשפיע בטוב ונועם שלא יגיע לידי מחלוקת, וזה מה שנאמר: "ולמוכיחים ינעם", שדברי המוכיחים יאמרו בנועם, "ותבוא עליהם ברכת טוב" וכמה חן ימצא בעיני ה' יתברך עבור זה? שהוא דומה ממש כמי שמציל את בן המלך שלא לטבוע בנהר, וכמה אהבה נתווסף בלב אביו עליו, ואף בזה כתוב: "והלו בנים אתם לה' אלוקיכם", וכשהוא מחלל שבת הלו נכרתת נפשו מארץ חיים, וכמה צרות מוכנות להיפתח לפניו עבור זה.

 

דרך החנווני החכם להיות סבלן פעמים שמזדמן לו קונה טוב שמרוויח ממנו שלא בצער ולפעמים בריבוי דברים ובצער, שהחנווני אומר לו מקח פחות מחצי שוויו וכד'. מכול מקום אין דרך חנווני חכם להיות בועט גם בקונים כאלה כיוון שסוף סוף הוא משתכר מהם.

 

כך גם בזה: בעת שאדם עוסק בדבר מצווה בפרט עם רבים: צריך להיות העניין אצלו כמו מי שהכנים סחורות יפות בחנותו להשתכר מהם, יש שמקבל תוכחה מהרה ויש שלא מקבל, מכול מקום כדאי שתדע שגם מזה יש רווח.

 

באמת לפי כור הניסיון רואים שבסוף גם אלה שהיו בתחילה מתפרצים במשך איזה שבועות גם הם יודו לזה, והעניין הוא כמו שמי שנתגבר עליו שטותו ורצה להרע לעצמו ואנשים מנעו אותו מזה, והיה בעבור שטותו גם הוא יודה לאיש שמנע אותו מלהמית את עצמו כן הוא בזה.

 

ידוע שאין חוטא אלא נכנסה בו רוח שטות, וכאשר ימצא איש שנלחם עימו לעת שטותו וקיבל ממנו עלבון וצער ולא הניחו לזה ולסוף כשתעבור שטותו ממנו וישוב אליו שכלו יודה ויברך למוכיח שמנע מבוא בדמים ויתחרט בליבו על מה שציער אותו מתחילה, גם עתה מוכיחו אין לך לנקוט עליו על החירופים שחרף אותך וגידף אותך מתחילה באמת הוא לא חרף והוא לא גידף רק היצר הטמון בתוכו, הראייה: שבעת שהיצר הלך ממנו הוא בשלום עמך.

 

ז"א: אתם אבא חכם שנצרך להכות מידי פעם את הבן מכות חינוך צריך להסביר לו: אני לא מכה אותך, אני פשוט מכה את היצר הרע שלך אני מגרש אותו פשוט הוא פשוט התלבש עליך והוא גורם לך עוול אז צריך לסלק אותו.

 

כשיש לבן ובת שן עם חור שצריכה עקירה אז האבא שלוקח לרופא הוא אכזר? אין ברירה חייבים להוציא את השן, ולפעמים הבו או הבת צועקים: אבא לא לא לא תרחם עלי! מה הוא לא מרחם שלקח לרופא? מה שיהיה סבל כל כך הרבה זמן? אז לכן לפעמים צריך מכת חינוך אבל צריך להסביר שעוקרים את השן המקולקלת, את היצר הרע מוציאים ממנו לא מכים את הילד מכים את היצר הרע שלו.

 

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 22.05 14:47

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! ב"ה שמחה לעדכן שמתקרבים ל-100 הנרשמים הראשונים ל: "סעודת השמחה" (לכבוד השי"ת) ברוך השם!

 • 22.05 13:59

  השיעור הזה - מרתק! ומחייב!! (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024 shofar.tv/lectures/1602) יה"ר שנזכה גם אנחנו בקרוב למצות יישוב ארץ ישראל (אמן)

 • 21.05 12:59

  כבוד הרב ברוכים תהיו להשם (אמן) קרה לי דבר. מדהים עכשיו מאת השי"ת נכנסתי לאתר 'שופר' לתומי בחרתי לראות את הסרטון הבחורה שניצלה מהסרטן (המחלה נעלמה) שכבודו בירך אותה וכבודו אמר לה: 'שהמחלה תעבור לאשתו של אסד נשיא סוריה!' (shofar.tv/videos/15098) אני רואה את הסרטון ואחר כך נכנסתי ל: ווינט בחדשות ומה אני רואה?😱😱😱😱😱😱 שולחת לכם תמונה. [ציטוט: 'אסמה אסד, רעייתו של נשיא סוריה, שוב חולה בסרטן']

 • 21.05 11:45

  כבוד הרב היקר שלנו! רציתי לשתף: שצלצלה אלי מי שהיא ותוך כדי שאלה: 'מה קורה במצב של היום?' מה שהולך וב"ה אני מרגיעה אותה ומחזקת אותה ואומרת לה את השירה: "עבדו-עבדו-עבדו את השם בשמחה!" והכנסתי כמו שכבוד הרב אמר את שם השם באותיות והיא אומרת לי: 'חיזקת אותי!' ומברכת אותי שלחתי לה את ההרצאה שאתה שר: "עבדו את השם בשמחה!" בנוסף הסברתי לה: שיצר הרע - זה עצבות ואמרתי לה: כל יהודי מסוגל לקיים לשמור את המצוות שזה יהיה מתוך שמחה! ב"ה חיזקתיה במצוות, אני מאמינה שמדברים מכח השמחה - זה עורר לה חזק משהו!!!

 • 21.05 10:45

  מורינו ורבינו! בנוגע להרצאה בצרפת (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024), ב"ה נולדתי וגדלתי בחוץ לארץ. ולפני 25 שנה, כשעוד הייתי רווקה, נחשפתי לקלטות וידאו של הרב. מיד הייתי מכורה להרצאות וחיפשתי עוד ועוד קלטות שהייתי רואה עד לשעות הקטנות של הלילה! ב"ה התחזקתי מאוד ופתאום הרגשתי צורך חזק לעלות לארץ הקודש! תוך כמה חודשים בסיעתא דשמיא זכיתי להגיע לבד לארץ ועם הזמן להתחתן ולהקים כאן משפחה! בעזרת הש"ית עוד אזכה להגיע לירושלים עיר הקודש!! תודה רבה לרבינו הקדוש שב"ה בזכותך זכיתי לעלות לארץ ולהתחבר לרב האמת!! ממליצה לכל יהודי הגולה להגיע לכאן ומהר!

 • 21.05 10:12

  בוקר טוב כבוד מורי ורבי. שמחה כ"כ על העצות הנפלאות שהרב נתן. כמו מים חיים ממש. ביום שישי הלכתי להשלמות אחרונות לקניות. הייתי טיפה בעצבות בגלל המצב האישי שלי ובגלל המצב בעם שלנו. ממש בכבדות כזו. ותוך כדי הליכה ב"ה נזכרתי ברב ואז כל הדרך ברגל ל 'סופר' אני שרה בשקט כמובן: "עבדו את השם בשמחה" וחוזרת מהסופר: 'מצווה גדולה להיות בשמחה' וב"ה הכל עבר. חזרתי לעצמי. וב" היתה שבת נפלאה. יה"ר שהשי"ת יברך את הרב - אמן.

 • 21.05 10:10

  איזה זכויות שהרב מדבר ומתיישבים על לב השומע וב"ה עולים לארץ הקודש איזה כיף לאברהם יצחק ויעקב עליהם השלום זכותם יגן על כל זרע ישראל ועלינו - אמן ואמן! איך הם מתענגים כל המצוות האלו מתוסף עוד ועוד לנשמותיהם היקרות מפז ונשמת משה רבנו עליו השלום איזה עונג כמה מענגים בניו יתברך את הקדושים הנוראים הללו ובסוף בעקב בא הרב ונותן לנחש בדור העקב ביס בעקב ותכף נגמר לנחש הסיפור ועם הקודש שיזכו במהרה יזכו לשמוח ביחוד שמו ולרקוד עם קדושי עליון במהרה בימינו (אמן) והרב וודאי יעשה 'צעד תימני' עם אבותינו הקדושים ומשה ואהרון ודוד ושלמה אשרי העיניים שיזכו לראות זאת במהרה בימינו - אמן ואמן חזק וברוך גיבור החיל ברוך תהיה - אמן ואמן.

 • 21.05 10:09

  הרב ? אין עליך בעולם ! ! ! בלי לשמוע את ההרצאה של היום (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024) אני כבר מבין מה תהיה התוצאה... שבעזרת השי"ת יעלו יהודי צרפת לישראל... (אמן) אין על אהבת ישראל של הרב שלנו! פשוט אוהבים אותך, נושמים אותך ומחכים ומצפים לראותך בארץ הקודש אחרי השליחות בחו"ל. שיהיה בהצלחה בקרוב הלבבות! (אמן) אוהבים!

 • 21.05 10:08

  ההרצאה היום (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024) ממש שידור ישיר מהשם יתברך! לברוח מכאן, ישר לארץ ישראל ואני מחפשת בתים בטרוף וחושבת: אולי ליד ירושלים? וכל מיני הצעות וכשאמרת: אפילו לגור ברמאללה ולא להישאר בחו"ל! אז קיבלתי את הביטחון בעזרת השי"ת!! איפה אגור? עדין לא ברור, אבל עוד חודש וחצי ב"נ, אני בארץ ישראל! תודה על ההרצאה ששודרה היום 'כל העולם נברא בשבילי!' 🙂 ובטוחה שהרבה יהודים מרגשים כמוני, שהגיע הזמן לעלות מהגולה ודרך רחל אמנו והפעם לבקש רחמים וברכות על זכותנו לשוב ארצה לארץ הקודש. בטוחה שכל מי ששמע את השידור הערב וגר בחו"ל, התוצאה בעזרת השי"ת תהיה פירות משובחים, נחת לשם יתברך ממש ואני מציגה בפה מלא שברגע שכף רגלי תגע בארצי הקדושה אומר: 'ב"ה בזכות רבנו הקדוש הרב אמנון יצחק שליט"א - הגעתי לארץ ישראל!'. ושכל עם ישראל בזכות רחל אמנו ובזכותך יגיעו לארץ ישראל אמן כן יהיה רצון.

 • 21.05 10:06

  כבוד הרב, יה"ר שהשי"ת ישמרכם (אמן) איזה הרצאה מרנינה ומענגת את הלב השומע 💕 (צרפת 20.5.24 פריז - מצוה לעלות לארץ shofar.tv/lectures/1602) יהי רצון: שכל היהודים שהיו יקשיבו ויעלו ארצה (אמן) הסרטון שהוקרן - היה ממש מרטיטטט את הלבבות כמה יהודים יא בא באייי איזה עבודת קודש כבודו עושה לאורך כל השנים 💥כבודו אמר שהמשיח יכניס שמחה לעולם די למבין💥 כבודו, יה"ר שישמרכם הבורא, כל הברכות שברכתם תבורכו (אמן) ברוך השם שרנו: "עבדו" עם כבודו ביחוד עם שם השם יה"ר שנזכה לישועות וברוכים תהיו להשי"ת (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים