טוען...

סנגוריה על ישראל | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית כנסת קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 17.09.2013, שעה: 19:20

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/3174
17-9-13
"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו". בילקוט שמעוני ברמז תתק"נ, אמר רב הכא, מצינו שכל המלמד סנגוריה על ישראל הקב"ה מרוממו בעולם, דכתיב, אחימעץ בן צדוק. מה היה עם אחמיעץ בן צדוק? אחמיעץ בן צדוק אמר ארוצה נא ואבשרה, רצה לבשר את דוד על מיתתו של אבשלום. דוד המלך מאד ביקש שלא יהרגו את אבשלום, ויואב בן צרויה הרג את אבשלום, ורצה אחמיעץ לבשר, אז אמר לו יואב זו לא בשורה טובה, תתאפק, אז רץ הכושי לבשר, אז אחימעץ בן צדוק החליט לרוץ לפני כן להשיג אותו ולהגיד שדוד המלך נפלו אויביו בפניו. אז הוא הגיע, אז הוא שאל אותו ישר, מה עם אבשלום? אז הוא אמר לו אני לא יודע בדיוק, אני כרגע ההמון שם וכו', ואני יצאתי, היה איזה מישהו שהוא בדרך לפה ואני זה פה ושם אז אני לא יודע בדיוק מה היה, אני יודע רק שהיה נצחון אבל הוא לא אמר שהרגו את אבשלום. אז מיד דוד המלך רומם אותו, ויאמר המלך סוב התייצב כה, ויסוב ויעמוד, שואל המדרש, מהו ויסוב ויעמוד? אמר רבי אבא בר כהנא, אי עביד דוכוס איתעביד אדוכוס, ואי הוה פרכוס איתעביד איסטרתליטיס, ז"א העלו אותו דרגה. אז רוממו אותו מן השמים.
לעומת זאת הכושי בא ואמר התבשר אדוני המלך, שאל אותו המלך דוד, השלום לנער אבשלום? ואז הכושי אמר, כנער אויבי אדוני המלך, מה שנקרא ילכו פייפן. ואז רגז המלך, ונשאלת השאלה מה זה וירגז, אמר רבי יצחק בר חנינא, רמז ללוביריס שלו ודקרו אותו. הרי דברים קל וחומר, ומה אחימעץ בן צדוק שלא דיבר על בנו של מלך, לא טובה ולא רעה, זכה לכל הכבוד הזה, מי שמלמד סנגוריה על בניו של הקב"ה על אחת כמה וכמה. תדע לך שהוא כן, שכל ימיו של משה לא נקרא איש האלהים עד שברכן, שנאמר "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים".
אז ז"א רואים מפה שאחימעץ בן צדוק לא אמר טוב ולא אמר רע וזכה שמן השמים ירוממו אותו. ואם מלמדים סנגוריה ואומרים טוב על ישראל, אז על אחת כמה וכמה. וממי לומדים? ממשה רבינו. אבל יש לשאול, גם יעקב אבינו ברך את השבטים, אז למה הוא לא נקרא איש האלהים? למה דוקא משה רבינו נקרא איש האלהים על הברכה? למה יעקב אבינו לא נקרא איש האלהים?
אפשר לומר שמשה רבינו היתה צריכה להיות לו טינה גדולה בלב על כלל ישראל, שהרי הוא היה הרועה הנאמן, מסר את נפשו עליהם בכל ענין ביציאת מצרים במדבר, ועם ישראל לא הכירו לו טובה, אלא הוא היה במצב של "עוד מעט וסקלוני", והוא מעיד על עצמו, לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הריעותי את אחד מהם, ולאחר כל זה לא נכנס משה לארץ ישראל ומת במדבר, וזה גרם לו צער גדול עד שהתפלל כמנין "ואתחנן" תקט"ו תפילות, ומי גרם לו? עם ישראל, "וילונו מה נשתה, אז אם אחרי כל זאת הוא בירך אותם ברכה נאמנה, הרי הוא האיש האלהים כי זה למעלה מכוחות אנוש להסיר כל טינה מלב אליהם, וזה מה שאמרו חכמים ז"ל, מצינו שכל המלמד סנגוריה על ישראל, ומביא ראיה ממשה שלימד סנגוריה עליהם ולא האשים אותם, ואני אוסיף ואומר, ואף ברך אותם.
אבל יעקב אבינו מאידך גיסא לא היתה לו שום סיבה שלא לברך את בניו, הם לא גרמו לו לשום עונש גדול כזה מה שגרמו עם ישראל למשה רבינו, אז ממילא משום זה נקרא משה רבינו איש האלקים, משום הברכה שיש בסנגוריה על ישראל למרות שהיתה אמורה להיות לו טינה בלב כנגדם על מה שעוללו לו ומה שגרמו לו, ואם הוא יכול היה לברך אותם אין סנגוריה יותר מזה, ואם אחמיעץ בן צדוק לא אמר לא טוב ולא רע, וככה רוממו אותו מן השמים, אז קל וחומר המלמד סנגוריה על ישראל.
מכאן נלמד כמה צריך ללמד סנגוריה על ישראל, כמובן אלה שהולכים בדרך האמת.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת