טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • איך זה שדווקא מי שכופר מחלל שבת ואוכל טרף טוב לו יש לו שפע ברכה והצלחה

איך זה שדווקא מי שכופר מחלל שבת ואוכל טרף טוב לו יש לו שפע ברכה והצלחה