טוען...

מדוע התייאש משה בענין האכלת הבשר לישראל (סוד הצלחת המנהיג)

 עצרת התעוררות בסיום השבעה לע"נ הצדקת מרת רומיה יצחק ע"ה אמם של הרבנים אמנון ואורי יצחק שליט"א מוצ"ש האזינו יג' תשרי התשע"ג   כש'שופר' מגיעים... יהיו חרדים!