טוען...

מעשה ברב יעקב גלינסקי זצ"ל שהוזמן לאזכרה בה התנגדו ללימוד משניות ואמירת קדיש...

 אולמי 'פנורמה', תל אביב
 תאריך: 18.04.2018 - 14:49

 למה אסור להסתכל על הירח יותר מדי זמן?   מסכת שבת דף קיב' עמ' ב'