טוען...

הסעודה הגדולה בגן עדן. מי יוזמן?

 אולמי שנהב, גדרה
 תאריך פרסום: 16.11.2016, שעה: 08:44

הורדת MP4 הורדת MP3


תדעו לכם, לאכול באולמות חתונות, במלונות, במסיבות בבתים, בכל מקום, אי אפשר לאכול, למה? כי מאכילים נבלות וטרפות, זה אחד.
שתיים, בירק, כשלא בודקים אותו כדין נמצאים שקצים ורמשים תולעים, טריפסים ועוד כל מיני מרעין ב ישין. וכל אחד כזה זה חמש חזירים או חמש עכברים. אז ז"א אוכלים סלט חי
על כל אכילה של פעם אחת אפילו באונס, באונס, אפילו הכניסו לו באונס, בכח שווארמה לפה, הוא צריך 27 תעניות על כל כזית שהוא אכל
אומר החפץ חיים כך: אדם ששומר עצמו ממאכלות אסורות, הוא ממשיך על עצמו קדושה מלמעלה ככתוב "ולא תשקצו את נפשותיכם והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה'" אדם נהיה קדוש, מתקדש לפני האלקים.
דבר שני, עבור כל עת שמזדמן לידו דבר איסור ומונע עצמו מלעשות איסור, חושבים לו  מן השמים שעשה מצות עשה בפועל  ממש. הייתם באיזשהו מקום, אוכלים שמה בשר לא אכלתם, אוכלים עופות לא אכלתם, אתם קיימתם מצוות בזה שלא אכלתם, יחשב לכם שאתם קיימתם מצוה שלא אכלתם. מצות עשה ממש. "אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו".
דבר שלישי, אפילו אם אתה איש פשוט ולא ת"ח, זוכה להיות אור ה' עטרה בראשו לעתיד לבוא כמו על גדולי התורה. שווה או לא שווה? אדם לא זכה להתכתר בכתרה של התורה, אבל אם הוא נזהר ממאכלות אסורות, עטרה תהיה בראשו כמו גדולי התורה. לא יאומן כי יסופר מה אדם יכול לזכות.
דבר נוסף, זוכה עבור זה להיראות בין חבורה של צדיקים לעתיד לבוא כשיעשה להם הקב"ה הסעודה הגדולה בגן עדן. את מי יכניסו לשם? את אלה שלא אכלו מאכלות אסורות, אותה סעודה ידועה עם הלוייתן, זה יזכה אותו בן אדם שלא התנבל במאכלות אסורות.
גם זוכה עבור השמירה במאכלות אסורות לחיי הנצח לעולם הנצח, 
אם סובל בזיונות עבור זה, יש כאלה מלגלגים, מה קרה לך התחרפנת מה אתה לא אוכל, מה עם השוויה, מה תעשה עם זה וזה וזה גדל שכרו יותר ויותר כמאמר הכתוב "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו", וכל יום יזכירו את השם שלו למעלה לאות ולתפארת והקב"ה בעצמו מעיד עליו לפני פמליא של מעלה על מעשיו והנהגתו,
בזה שנשמרים ממאכלות אסורות גם מזכים את האחרים שילמדו מהם, ואז כל הזכות תלויה בו.
והדבר הכי גדול, זה שמתקדש שם שמים בעיני ישראל ובעיני העולם כולו, ממה שאדם מונע את עצמו מאכילת מאכלות אסורות.
לעומת זאת האוכל מאכלות אסורות אומר הזוהר הקדוש, אין לו חלק באלקי השמים ואין לו חלק לעולם הבא. אתם שומעים? זוהר הקדוש אומר במפורש, האוכל מאכלות אסורות אין לו חלק באלוקי ישראל ואין לו חלק לעולם הבא, יותר גרוע מכל העבירות החמורות. למה? זה בגופו ובנפשו, הטומאה הזאת. 
 ומי שמאכיל נבלות וטרפות יאכלו אותו הכלבים, ואסור להצילו מידם. אסור להצילו מידם, ז"א אתה רואה אחד שאוכל אותו הכלב, אסור לך לגעת, זה של הכלב. כתוב כל נבלה לכלב תשליכון, אז  צריך להשאיר אותו שמה.
אסור להציל אותו, לא משתתפים בלויה שלו, לא מספידים אותו ולא קוברים אותו. מאכיל נבלות וטרפות.
מי זה מאכיל נבלות וטרפות? כל אחד שפה שאוכל בשר ועופות. למה? משום שאתה קונה ומאכיל את הילדים, את האשה, והיא  מאכילה אותך, ואתם מאכילים אחד את השני. זה נקרא מאכיל נבלות וטרפות. 
בשואה רבי אהרן מבעלז זצ"ל אמר, שכל מה שקם הצורר הגרמני ימח שמו וזכרו ושחט יהודים, זה היה בגלל הסכינים של השוחטים.
צריכים להגיע למסקנה פשוטה ברורה וחד משמעית, לא אוכלים יותר בכלל בשר ועופות.
שאלה: האם גם ביצים וחלב נכללים בתוך זה?
יהודי בקהל: ברוך ה', אני רוצה להגיד תודה לקב"ה שזיכה אותנו לאיש אמת כמוך
הקהל: מוחא כפים
יהודיה בקהל: אני גאה שזכינו בדור שלנו בצדיק כמוך.
הרב: תודה.
יהודיה בקהל: שה' יעשה שאתה  תהיה המשיח.
הרב: חחח. 
  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת