טוען...

"הרב אמנון יצחק, איך הלכת לפוליטיקה?! הרי הכל שם מושב לצים!"

 תאריך פרסום: 30.03.2016, שעה: 08:57

הורדת MP4 הורדת MP3


ש. כבוד הרב הצדיק, אני רוצה לדעת מה גרם לאיש צדיק כמוך שרשום בתהילים ובמושב ליצים לא ישב ללכת לפוליטיקה

הרב: שאלה יפה, אני מודה לך עליה. אכן זה מושב לצים, אבל מה לעשות שגם אברהם אבינו היה צריך להיות בין הפלישתים, ועליהם גם נאמר שזה מושב ליצים, שהרי מהם יצא הלצים שלקחו את שמשון אח"כ ועשו איתו את השחוק ככה לפני כולם שם עד שהוא הפיל עליהם את העמודים ואת הבנין. אז לפעמים את צריכה לדעת שאין ברירה וצריכים להכנס לתוך המצב הלא נעים בשביל להציל. וכיון שהרב שטינמן אמר לי שמצוה להציל, אז הייתי חייב לקפוץ להציל. כשיש שריפה אז את יודעת שהבגד עלול להשרף להיחרך וגם האדם עצמו, אבל אם רוצים להציל מי שנמצא בפנים אז אין ברירה, עושים את זה. ולקחתי בחשבון שהמצב הזה יהיה קשה ביותר ויעשו ממני שטיח שידרכו עליו, זה היה ברור לי, וזה אמרתי לכל הפעילים כיון שידעתי גם מה היה לקודמים ואיך הם מתנהגים או כמו ששמעתם את הרב יעקב יוסף שאמר, אני מכיר אותם, אני יודע איך הם פועלים, לכן אני אומר לך שאתה תבדוק שמוציאים מכתב נגדך תצלצל, תראה כמה אנשים בכלל לא חתמו, כמה בכלל שינו את התוכן של המכתב וכו' וכו', ואכן הוא לא נתבדה והכל היה אמת והכל חזר כמו שהוא אמר בדיוק. אז לכן אני עשיתי עקידת יצחק. אברהם אמר כל הזמן לכל בני האדם שהקב"ה לא רוצה זבחי אדם, והנה יום אחד הוא מצטווה ע"י הקב"ה לזבוח את הבן שלו, הוא היה צריך להגיד שזה לא יתכן, או שהוא טעה בשיטה או שהוא מבולבל, מה הוא יגיד לכל האנשים עכשיו שהוא לוקח את הבן שלו בעצמו לזבוח אותו, זה לא הגיוני, אתה צועק עשרות שנים, בסוף אתה הולך ועושה את זה? ונגיד שתעשה את זה איך תחזור ומה תגיד לציבור??? והוא לא עשה שום חשבון, אם זה הציווי האלקי אז אני הולך, אפילו שהיתה הבטחה כי ביצחק יקרא לך זרע, לא מעורר את השאלה, לא מערער אחר מידותיו של הקב"ה, הוא עושה את זה, זה נקרא עקידת יצחק, זה לא רק יצחק נעקד, גם אברהם נעקד, וזה הנסיון, האם אתה מוכן להפקיר את כל מה שעשית כל ימי חייך בשביל לקיים ציווי אחד?

אתן לך דוגמא, הגאון מוילנא רצה אתרוג מהודר, תמיד הוא היה מקפיד, ולא היה, שנה אחת לא היה להשיג אתרוג מהודר, ונזדמן לעירו אדם שהחזיק אתרוג ממש ממש מהודר ולא היה ניתן להשיג בכלל, ואז הוא ביקש שכל סכום שהוא יבקש הוא יתן לו, אותו אדם אמר אני לא מוכן לתת את זה בכסף, יש תנאי אחד שאני מוכן לתת לגאון, שבתמורה לאתרוג הוא יתן לי את כל עולם הבא שלו, נו, מי משיגינער לעשות כזה דבר שאת כל העולם הבא שלו יתן בשביל אתרוג? בשביל מצוה? אנוס – רחמנא פטרא, אין אתרוג מה לעשות. והוא הסכים, הוא נתן לו את כל העולם הבא שלו ולקח את האתרוג המהודר, מה הוא הראה? הוא הראה לקב"ה – אני לא עבדתי אותך אף פעם, אף פעם לא עבדתי אותךב שביל שיהיה לי עולם הבא, עבדתי אותך בגלל שאני צריך לעבוד אותך, שאתה רוצה שאני יעבוד אות, וזה לא משנה אם יש לי שכר או אין לי שכר, ואם מזדמנת לי מצות אתרוג מוכן לתת במחירה את כל העולם הבא. מאותו רגע את יודעת מה היה שווי של כל מצוה שהוא עשה? כל מצוה שהוא עשה היתה שווה את כל העולם הבא שהוא חסך כל החיים. כי הוא הראה והוכיח שכל העולם הבא לא שווה אצלו כמו מצוה אחת שעושים אותה בהידור בשלמות.

היה לי נסיון, לא יודע כמה אנשים בדור הזה יעמדו בו, בא אלי בן אדם לפני שנים שהייתי במצב לא כל כך טוב בארגון שופר, אנשים שומעים ארגון שופר עושה פעולות בכל הארץ בעולם, וחושבים שזה תמיד היה ככה, לא היה תמיד ככה, היה מצבים קשים דוחק שעמדנו לסגור את הארגון. ויום אחד נכנס אלי לארגון בן אדם שאומר שלום, אני באתי לתרום, נו, בכבוד. כמה אתה רוצה לתרום? אומר לי תשע מיליון דולר! הסתכלתי עליו כמתמיה מה זה אתה צוחק עלי כאילו, בדיחות מהסוג הזה לא שמעתי אף פעם, מאיפה יש לך תשע מיליון דולר? אז הוא אומר, יש גרמני מגרמניה שנותן לי בכל שנה 15 מיליון דולר לחלק ליהודים, והוא אומר תחלק למי שאתה רוצה, ואני אחרי מעקב אחרי פעולותיך הגעתי למסקנה שאת הנתח הרציני אני רוצה לתת פה, תשע מיליון דולר כל שנה! אמרתי לו, למה הוא נותן לך את הכסף 15 ודוקא לך? הוא אומר אני לא יודע, אבל הבן אדם הזה תפס אותי פעם, אמר לי אתה יהודי, אמרתי לו כן, אמר אני רוצה לתת לך אתה תחלק ליהודים, אמרתי לו הוא גוי? אמר לי כן, אמרתי לו אם ככה אני לא יכול לקחת ממך אגורה, הוא התפלא למה לא? אמרתי לו כי כתוב בפסוק חסד לאומים חטאת, חסד שעושים הלאומים זה חטאת לישראל, זה קטרוג על ישראל, אז אני לא יכול לקחת, לא יכול ליהנות מגוי. תגיד אתה רציני? אמרתי לו כן, אז איך רבנים אחרים לוקחים ממני? אמרתי לו תן  להם. לא אסור לך אתה חייב לקחת, אמרתי לו אבל הפסוק אומר שאני לא יכול לקחת, יש לך רב? אמרתי לו כן, אתה יכול לבוא איתי לרב שלך? אמרתי לו כן, הלכנו לרב, שאל אותו אותם שאלות שאני שאלתי ואמר לו בסוף, הוא לא יכול לקחת, שאל אותו למה? אמר לו חסד לאומים חטאת. הוא יצא בהלם משם, אני לא יודע מה קרה איתו אח"כ, לאן הוא הלך, מה הוא עשה. יש הרבה עצות איך לקחת את הכסף הזה ולהוציא אותו על זה ועל זה ולא על זה וכן על זה ולהעביר דרך יד שלישית ולעשות כל מיני קומבינות, העיקר תביא את התשע מיליון! אבל בשבילי מצוה אחת דרבנן, זה דרבנן, שלא ליהנות מגוי. מצוה אחת כזאת שוה בשבילי תשע מיליון דולר לא לקחת, כל שנה. אז לכן לא היה אכפת לי גם להפסיד את כל מה שעישתי, את כל הבנין, לא הפסדתי, אבל כאילו הייתי מוכן להפסיד במושב ליצים שאת קוראה לזה בשביל להציל, ותאמיני לי שאם הייתי שם, לא בפנים אבל מבחוץ, כמו שתכננתי, הייתי מציל הרבה יותר ממה שחולמים. רוב המצע שלי כבר קיימו אותו אחרים, לא אפרוט אותו פה אבל 22 סעיפים לפחות מתוך המצע כבר קויימו, ע"י אחרים שלמדו משם, אפילו דורעי לקח את המע"מ להוריד ממצרכי יסוד, לא הצליח בכל, אבל לפחות על המים הוא הוריד.

מכל מקום הנקודה היא שלפעמים צריך להכנס לבוץ בשביל להציל. מן השמים החליטו שלא, עמדת בנסיון כמו אברהם, בסוף ה' אמר לאברהם לא, אני רק אמרתי לך העלהו לעולה, לא אמרתי לך הקריבהו, העלהו,  העלית אותו על המזבח עכשיו תוריד, אני לא אמרתי תהיה שם, אתה תלך ובסוף אתה לא תכנס, תחזור למה שהיית, תמשיך כמו אברהם. אבל מה נרשם? עקידת יצחק. פשטיסט?

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 02.06 15:24

  רציתי להודות לרב על הברכות שנתת לי השמיעה באוזן חזרה והיתה לי הצלחה גדולה בעבודה החדשה הרבה הרבה תודה והשם ימלא כל משאלות ליבך לטובה ...אמן..

 • 28.05 15:01

  רבנו היקר והקדוש והחשוב מכל ,בוקר טוב . שוב אני כותבת לך ,ושוב מודה לך מתוך אלפי התודות שכתבתי לך עד היום . בסוף ההרצאה באילת  שהבן שלי היה על הידיים שלי וביקשתי ממך ברכה, שהדיבור שלו ישתפר ,הסתכלת עליו וברכת אותו , דוד שלמה בן 5 מדבר ,אבל לא כמו בן 5 ,והבוקר התעוררנו  לקחתי אותו לעשות נטילת ידיים והילד בירך על נטילת ידיים לבד ,התחלתי לצעוק משמחה ואמר לי אמא את שמחה .. ממש נס משמיים ,ברכה אחת שלך שווה כמו אלף ברכות ,!!!נס גלוי  ממש .!!!

 • 10.05 00:48

  שלום כבוד הרב ממש לפני כמה דקות יצאנו מרשב"י זיע"א ועצר אותנו שוטר שהתעקש לתת לנהג דוח ישבתי מאחורי הנהג כשראיתי שהוא מתעקש לתת דוח ביקשתי שבזכות רשב"י יעזוב אותנו אפילו בלי אזהרה יצאתי לדבר עם השוטר בתוך הדברים שאל לפתע מי הרב שלך עניתי בגאוה הרב אמנון יצחק לפתע השיחה הוסטה מהדוח לעל הרב ואמר אני דרוזי ושומע את הרב אמנון כל הזמן כבר הרבה זמן זה הרב שמדבר לעניין מדבר עמוק בלי פשרות וכו ובסביבתי עוד הרבה דרוזים שומעים את הרב, אמר ששמע את הרב עונה על שאלות באמונה לחילונים (ואף ציטט חלק) יודע מהנושא של הבשר ועוד וגם אמר שהוא השפיע על חברים שלו יהודים לשמוע את הרב שהתחילו להשים ציצית ולהתחזק בקיצור שלח אותנו הבית אפילו בלי אזהרה ואמר שנגיד לרב שלא קיבלנו דוח בזכות שהוא אוהב את הרב ושמח שאנחנו תלמידים שלו תודה רבה לכבוד הרב אוהבים מאוד ❤ ושמחים לראות שיש אנשים שעוד מבחינים לראות מי הוא איש אמת

 • 08.05 13:14

  כבוד הרב שלום, לפני כשבוע פניתי אליך לברכה שתברך אותי לקבל אישור לעבור ממקום עבודתי ורשמתי שתברך אותי שעוד השבוע אקבל אישור והיום קיבלתי,תוך שבוע.ברוך ה'. תודה רבה הרב הברכות שלך חזקות !! שה' יברך אותך לאריכות ימים בריאות, שמחה, הצלחה, ונחת🙏🏻

 • 05.05 14:10

  כבוד הרב, תודה רבה על הברכה ברוך השם הגענו לשלום. פגשתי יהודי אחד חסיד במטוס אמרתי לו שאני תלמיד של הרב אמנון ואז הוא סיפר לי שאבא שלו לפני כ 40 שנה היה חילוני גמור והיה בהרצאה של הרב , והרב קרא לו ושאל אותו שאלה עם הבונבוניירהה... (השאלה המפורסמת) אותו רגע הוא חזר בתשובה והתחיל להחזיר בתשובה את כל המשפחה שלו, והחזיר את ההורים האחים דודים בני דודים ועוד.. והבן שלו שדיבר איתי פה מחזיק כולל חצות מעל 50 אברכים. ואמר לי בהתרגשות כל זה של הרב אמנון !!! וכל המשפחה והדודים זה שהם חרדים היום זה בזכות הרב אמנון יצחק, ואפילו הרב אמנון לא יודע איזה עולם הבא יש לו!!! ואחרי כשעה ניגש אלי עוד חסיד מבוגר ראה שאני לומד ושאל איזה ספר והראתי לו וראה מדבקה של שופר בפנים ואחרי זה שאל איפה אני מתפלל אמרתי לו בבית כנסת של הרב אמנון יצחק אמר לי טוב מאוד טוב מאוד אני שומע את הקלטות שלו כל הזמן.

 • 03.05 14:16

  רבי ומורי, אני רוצה לשתף את כבודו, בישועה שקרתה לי ברוך השם היום. אז ככה: אני בשנה שעברה התפניתי לבית חולים בעקבות גירודים חזקים בשתי הרגלים עד זוב דם הייתי מגרד! ולא הייתה הבנה נכונה בין הרופאת משפחה שלי לביני, בסופו של דבר, זה הגיע למצב שבית חולים רוצים לתבוע אותי בהוצל"פ כי באתי בלי הפנייה, הגשתי ערעור על זה, ודחו אותו! אמרתי לעצמי: "אם זה מה שהשם גזר אני מקבל באהבה" ואמרתי מזמור לתודה! והיום התקשרה אלי זו שאחראית על התביעות של הבית חולים, ובשורה בפיה שאחרי מאמצים וכו.. היא הצליחה לשכנע את הבית חולים לוותר על החוב!!! אני מודה לרב שמלמד אותנו שהכל לטובה !!!

 • 03.05 00:09

  ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים שזיכה אותנו לחסות בצילו של כבוד הרב ביקשתי את ברכת הרב למציאת דירה קרובה וזולה אחרי שחיפשנו במשך חודשים רבים ולא מצאנו והנה עברו מספר דקות ועלתה לפירסום דירה שמתאימה לצרכינו בקרבת מקום ובמחיר טוב אשרינו שזכינו ויהי רצון שנזכה שינהיג אותנו הרב וישפיע עלינו שפע ברכות ברוחניות ובגשמיות עד ביאת גואל צדק במהרה אמן

 • 01.05 14:48

  ברצוני לפרסם סיפור ישועה , לפני קצת יותר משנה נולד לנו בן , במהלך ההריון אמרו לנו שיש סיכון ללדת תינוק עם תסמונת דאון , לאחר הלידה הגיעה רופאת ילדים ואמרה שהילד נראה ילד "מיוחד" , וקראה לרופאה המומחית במחלקה , לאחר שבדקה והסתכלה אמרה לתינוק יש סימנים מובהקים של תסמונת , בעלי באותו רגע חייג ליוחאי משופר וסיפר לו ואמר תעשה נציב יום וביקשנו גם שהרב יתן שם לילד , הרב עשה נציב יום לרפואתו וברך שהרופאים יצאו בדאים ונתן לו שם יוסף . וברוך השם הילד גודל כילד רגיל הלכנו לרופא ילדים במהלך החודשים ואמר כי אין שום סימן מדאיג התינוק מתפתח רגיל . ברוך השם , אין עוד מלבדו ". תודה רבה לרב אמנון . מחכים לספר ישועה נוספת בע"ה , על ברכה שהרב נתן השבוע לילדה הגדולה שלנו, לזיווג הגון .

 • 27.04 15:47

  לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי הרב אמנון יצחק שליט״א השבח והודיה לבורא יתברך שזכיתי להתברך מפיך הקדוש השומר אמונים העומד בפרץ על כבודה של תורתנו הקדושה איש האלוקים צדיק האמת שאתה גוזר והשם יתברך מקיים , לפני פחות משבועיים זכתי בחסדי השם יתברך להתברך מפיך הקדוש מורי ורבי אין שום הסבר ואין שום עצה להסביר את איך הברכה שלך ממש רוקמת עור וגידים וכבר זכיתי לישועות שאין להם הסבר לשום שכל אלא רק צדיק גוזר והשם יתברך מקיים . מורי ורבי אמרת לי ללמוד שעתיים ביום תורה בתענית דיבור ולגדל זקן והרב בירך אותי שהשם יושיע אותי מכול המצוקות ואני ממש רוצה להעיד שעוד לא חלפו שבועים וכבר זכיתי למתיקות בתורה בלימוד לבריאות הנפש והגוף .וזכיתי להחזיר חובות שעד לפני ברכת הרב הייתי נזקק לבריות בכל הענינים . והיום ממש אני זוכה לראות בחוש איך השם יתברך ממש מסדר את הדברים אחד לאחד בדיוק כמו שמורי ורבי גזר . אין לי מספיק מילים או תודות לומר לך מורי ורבי אני אוהב אותך כל כך אני כל כך רוצה להגיד לך תודה אבל אין השגה בך כלל אז מורי ורבי תודה תודה תודה תודה .אין סוף תודות על כל הברכות הישועות השמחה והאהבה שאתה נותן לנו אשרינו שזכינו להיות בדור של רבנו תודה אין סופית לך מורי ורבי על כל האהבה שלך אלינו אמן ואזכה להיות מבין יושבי בית מדרשך ברק אברהם לוי

 • 18.04 19:09

  בס"ד שלום וברכה לאדוננו ומורנו גדול הדור כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. אנחנו שרון ונטלי אילן מכפר סבא. לאחר הרבה זמן שציפינו להריון נוסף נקלטנו להריון ובחודש השני להריון בתחילת אדר א' שנה שעברה התגלה דופק חלש אצל העובר. יצרנו קשר עם מערכת שופר וכיוון אותנו רבי יוחאי כהן. ביקש ממני (שרון) ללמוד תורה ולקבל תעניות. (שעתיים לימוד תורה ותענית ב' , ה' למשך שלושה חודשים ×2= חצי שנה). אומנם לאחר מספר ימים העובר נפל ולא ראו דופק. אין לנו חס ושלום שום טענה כלפי שמייה ומודים אנו כל רגע ורגע על מה שהקב"ה זיכנו. עדכנתי את רבי יוחאי והוא אמר לי להמשיך וכך עשינו. עם לב כואב ודמעות בעיניים המשכנו. לאחר 3 חודשים, השם ברוך הוא זיכנו שוב לפרי בטן. ברוך השם ישתבח שמו ילדנו בן זכר ב ט"ז באדר השנה ואדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק שלו לאחר 8 ימים. אנו רוצים להודות לך מקרב לב על כל הטוב שהקב"ה זיכנו בזכותך כבוד הרב. לא מדובר רק בזה. אנו לא בוחרים יותר בממשלה, אנו לא מחוסנים ואנחנו אוכלים בשר כשר של הקהילה הקדושה. עם זאת אנו רוצים לפרסם את הברכה שבירך כבוד הרב. כאשר נכנסנו לחודש תשיעי בהריון הגעתי ב"ה לקבל ברכה ללידה קלה (אשתי נטלי שתחיה לאחר הוצאת גידול מהמוח עם השלכות..) וגם ולבקש מאדוננו כבוד הרבה שיסכים להיות הסנדק של בנינו שייוולד וב"ה ותודה לאל אדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק וגם בירך ללידה קלה ואכן כך היה. מהרגע שהגענו לבית חולים ועד לרגע שנכנסנו הביתה עם הרך הנולד עברו פחות מ 12 שעות. ועל זאת שוב תודה רבה אדוננו כבוד הרב. כמו כן ברצוננו לפרסם את טוב הלב של רבי יוחאי כהן והקהילה הקדושה "קהילת פז". אנו משפחה מעוטי יכולת ואין לנו הכנסה מרובה וב"ה ותודה לאל על מה שיש לנו. התקשינו לארגן את סעודת המצווה לאחר הברית ושוב רבי יוחאי כהן נרתם לעזרה ואמר שאשתו הרבנית מתנדבת בהכנת סלטים ועוד אנשים מהקהילה מתנדבים בהכנת סלטים וב"ה הייתה לנו סעודת מצווה נהדרת וטעימה. יהיה רצון מאת השם יתברך שיברך בכל הברכות הכתובות בתורה בסימן טוב ומזל טוב ומכל טוב בבריאות שלמה ואיתנה ואריכות ימים בטוב בטוב ובנעימים בשמחה ובששון את אדוננו כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א ורבי יוחאי כהן וחבורתו שעמלו בשבילינו וכל קהילת פז הקדושה אמן ואמן.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים