טוען...

קפה בלי קפאין

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 26.10.2015, שעה: 08:57

הורדת MP4 הורדת MP3


"אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד".

מצינו בחז"ל, בבראשית רבה מ"ד ו', שאאע"ה טיכס עצה להבטיח את עצמו שלא יעזבהו ה', ואמר לפני הקב"ה, רבון העולמים, כרת ברית עם נח, אח"כ עמדתי וסיגלתי מצוות ומעשים טובים יותר ממנו, ודחתה בריתי לבריתו, עד שנשבע לו הקב"ה שלא יעזבהו לעולם. אז אברהם אבינו טיכס עצה איך הוא מבטיח את עצמו שה' לא יעזוב והוא מצליח, מה הוא טען? טען שהוא סיגל מצוות ומעשים טובים יותר מנח, אז כרת איתו ברית אז גם איתי והברית שלי דחתה את הברית שלו. עד שנשבע לו הקב"ה שלא יעזבהו לעולם.

וזה לכאורה מוזר בעינינו, זה אברהם אבינו שאנחנו מכירים? הרי כל סוד האדם הוא דוקא לזולתו ולא לעצמו, אדם שהוא אדם במשמעות של אדם כפי שה' רצה אותו, זה עולם חסד ייבנה, זה לזולתו, כל אדם בפני עצמו לזולתו לא לעצמו. וזו היתה באמת מידתו של אברהם אבינו, חסד לאברהם, הוא כל הזמן התחסד עם באי עולם. כולו היה לזולתו ולא כלום לעצמו, אבל כאן רואים לכאורה להיפוך, שכולו לעצמו, הוא דואג לעצמו שה' לא יעזוב אותו לעולם. איך זה מתאים עם מידתו של אברהם אבינו ע"ה? צריכים להבין זאת.

אולם סוד הדבר אומר בעל המחבר, ראיתי מעשה ונזכרתי הלכה, נזדמן לי פעם אחת להיות אצל רופא, שהזהיר על דבר שתיית קפה, בעד אנשים חלשים, ואמר שיש מין קפה כזה שמותר גם לחלשים. וחשבתי מי יודע איזה מין קפה הוא זה, אח"כ ראיתי את הקפה, אותו קפה בדיוק, אותה קופסא, החילוק הוא שכתוב על הקופסא ללא קפאין. מה מזיק בקפה לאנשים חלשים, הקפאין שבתוכו, אבל אם לוקחים את זה משם אין בזה שום חסרון. כל הבעיה זה הקפאין. או כמו בסיגריות הניקוטין, בכל דבר יש את ה"מה לא טוב שמה", אם לוקחים את זה חנג'ורי. סוכר, עושים סוכרזית, זית, אז מוציאים את הסוכר. אם תקחו קוקה קולה, קוקה קולה, בכל כוס יש בין שש לשמונה כפיות סוכר, תרתיחו קוקה קולה, תרתיחו תרתיחו תרתיחו עד שלא ישאר נוזל, ישאר לכם למטה שכבה רצינית של סוכר שחור. תקחו דיאט קולה, תרתיחו תרתיחו תרתיחו שלא יישאר שום נוזל, בסוף יישאר לכם ככה טיפה שחור, זה כל הסוכרזית. ממש מדהים, מי שלא רוצה לעשות את הנסיון יכול לראות את זה בגוגל. גוגל מוגל.

אז אם כן, כל הבעיה בקפה - קפאין, אז לחלשים בלי קפאין זה בסדר, ככה אמר הרופא, והוא ראה את המעשה הזה ונזכר הלכה. כשאדם דואג רק לעצמו, אגואיסט, אנכי, הלעצמו, שאדם דואג לעצמו זה טרף,  טרף בתכלית. טרף. אבל צריך לדעת שהטרפות זה הקפאין שיש בעצמו, האגו, האגו, הקפאין, זה הבעיה ב"לעצמו". אבל יש עצמו שהוא קדוש בתכלית, אם אתה מוציא את האגו - את הקפאין, קדוש, קדוש, העצמו קדוש. ואדם כזה שאין בו את הקפאין - את האגו הזה, אז הוא לא מובדל כלל מזולתו, כי מה הופך אותו לאגואיסט? שהוא חושב רק על עצמו ולא זולתו, אבל אם אתה מוציא לו את האגו, אין פה את העצמו כאילו שדואג לעצמו, אז הוא וזולתו זה אותו דבר. ואהבת לרעך כמוך בלי שום בעיה, בלי שום בעיה. בלי שום בעיה.

אנחנו אומרים שסוד כל הבריאה זה לזולתו, כל מה שנברא אדם זה לזולתו, כבר אמרנו את זה בפתיחה, עולם חסד ייבנה, הנגר דואג לכולם שיהיה ארונות, החייט דואג לכולם לבגדים, כל אחד דואג לזה, כל אחד זה לזולתו. אם יהיה כל אחד לעצמו - הוא ימות, אתה לא יכול להיות גם נגר גם אינסטלטור, גם חשמלאי, גם איכר, גם חקלאי, גם תופר, גם גם גם גם גם, אתה לא יכול להספיק, גם בשלן וגם, מה אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה חייב שיהיו עוד אנשים שכל אחד יעשה משהו, מה כל אחד עושה? לזולתו. אחד יש לו מאפה שי, והוא לזולתו. אחד יש לו טכנאות שיניים - לזולתו, וכל אחד לזולתו. יש אחד רק חורפ כל היום - לזולתו. לכרית שלו הוא דואג.

אז ז"א אבל סך הכל הקב"ה ברא את העולם - עולם חסד ייבנה, כולם צריכים את כולם. אבל זה שאנשים עושים לזולתו הם מתכוונים לעצמם, הם מתכוונים לעצמם, אבל זה טוב, זה טוב שהקב"ה נתן לאנשים לאהוב כסף, למה? אם לא - לא היו הולכים לעבוד ואז לא היה מי שיעשה את העבודות שכל העולם יתקים, לולא המשוגעים העולם לא היה מתקיים.

כשאנו אומרים שסוד כל הבריאה זה לזולתו, נדמה בעיניו שהבריאה כמשפך שלזולתו  משתפך ויוצא. טעות הוא, סוד הדבר הוא דוקא עצמו ודוקא לעצמו, וכשמקודם הוא כולו לעצמו מסתעף מזה אח"כ לזולתו. שמעתם? זה לא משפך עולמי שהכל יוצא לזולתו וזה המטרה, אלא קודם כל עצמו ואח"כ לזולתו, אבל איזה עצמו? עצמו בלי קפאין, אם ה' השפיע לך חכמה זה בשביל שתשפיע לאחרים, גבורה - שתעזור לחלשים, ממון - שתעזור לדלים, אבל קודם לעצמו, אם לא יהיה לעצמו איך הוא יעשה לזולתו? אבל לא לעצמו לעצמו, עם אגו עם קפאין, כך מהלך הדברים, משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו, אבל קודם זכה. קודם הוא זיכך את עצמו, אחרי שהוא זיכך את עצמו הוא גם זיכה וזיכך את הרבים. אז זה קודם לעצמו, כמו שאומר רבינו בחיי בשער אהבה פרק שישי, הגדלות והמעלה של מי שמזכה את הרבים, למעלה ממלאך ונביא, למעלה ממלאך ונביא הזכויות שלו, אבל הוא אומר שמתקן נפשו ונפשות אחרים, מתקן נפשו ונפשות אחרים. קשוט עצמך וקשוט אחרים. בלא זכה לעצמו אי אפשר להיות זיכה. מעצמו הקדוש הוא בלי קפאין, אז משתלשל הטוב לזולתו, וככה הם מתאימים יחדיו גם עצמו וגם זולתו באחדות גמורה.

איך משיגים זיכוך? איך משיגים זיכוך? נגיד אתה רוצה עכשיו שתהיה זך זכה וזיכה את הרבים, איך אתה תשיג את הזיכוך? איך? יש לך עצה איך? על ידי אמונה, אמונה יש לה סגולה לנקות ולזכך מהקפאין, מהאגו, אם יש לך אמונה אתה לא פוחד שאף אחד יקח את מקומך, אתה לא פוחד שלשני יהיה יותר ממך, אתה לא מקנא בזה, אתה לא מטריד את זה, לא מפריע לזה, לא מתקוטט עם זה, לא כלום. אם יש לך אמונה אתה לא מאמין בכוחי ועוצם ידי, אתה לא טורח הרבה, אין פה את הלעצמו, אין לך תחרות עם אף אחד, אתה מאמין גדול שהבורא מעניק ונותן לכל אחד מה שמגיע לו בדיוק, "הטריפני לחם חוקי" מה שמגיע לי, ז"א השמח בחלקו, מה שה' חלק לך זה מה שיהיה לך, לא יותר ולא פחות. אז ממילא מי שמאמין בזה הוא נטול קפאין, אין לו אגו, וגם אם הוא קיבל זה לא אני הבאתי, לא אני בחכמתי, לא אני בהבנתי, לא אני, לא אני, ה' נתן לי, לך הוא נתן משהו, לך הוא נתן משהו, לכל אחד הוא נתן מה שנתן.

מלך בארמון יש הרבה תפקידים, אז אחד שם אותו מנהל על המשקאות, אחד על המזון, אחד על החדרים, אחד על הנקיון, אחד על קבלת אורחים, כל אחד הוא צריך כמה סוגים. אז מה אתה מתקנא? כולם משרתים את המלך, הוא צריך את כולם, הוא צריך את כולם, אז מה אכפת לך מה ה' החליט שאתה תהיה? רק תעשה את השליחות שלך מה שה' נתן לך בדיוק, זה הכל. אם אתה תהיה פחות במדרגה ותעשה בשלמות את רצון המלך, והשר החשוב לא יעשה בשלמות, אותו הוא יטריד מארמונו או שיתיז את ראשו ואותך הוא יעלה בהמשך למעלה יותר. זה לא משנה איפה אתה נמצא, אתה יכול להיות בתחתית ויכול לעלות לרום המדרגה, יתרו היה בתחתית ורחב בתחתית והם עלו לרום המדרגה, מה הבעיה? אבל הכל זה תלוי באמונה, על ידי מידת אמונה אפשר להיות עצמו ושיהיה בתכלית הזיכוך, בלי אמונה, כשיש כוחי ועוצם ידי, שמה זה הקפאין האמיתי של עצמו, שמה זה התסבוכת, שמה זה האגו, שמה זה הגרעין שיוצר את כל הבעיות בין האנושות.

מעצמו כזה אי אפשר שיצא לזולתו שום דבר בשום אופן, כשאדם יש לו את האגו, את הקפאין הזה, שום דבר לא יצא מעצמו לזולתו, גם אם הוא יעשה לזולתו זה בשבילו, הוא רק ישתמש ברבים לצורך עצמו. אבל כשהעצמו מזוכך בתכלית, קדוש קדוש יאמר לו, אז אדרבא, יוצא מזה גופא הלזולתו והולכים שלובי יד יחדיו.

יש כמה רשעים גדולים, קנאים שמלאים קפאין, אגו מנופח, רק התחילו אתמול יצאו מהביצה כבר הם מחנכים דורות שלמים, והם קוראים לעצמם מזכי הרבים, חילקו כמה ספרים ואומרים מספרים כאלה ואחרים אז כבר העולם צריך להכנע תחת רגליהם וללכת לאורם. אבל האנשים האלה זה הכל אגו אחד גדול. רק על עצמם הם מדברים, והם כאילו צדיקים, על מה הם מתבססים? כולם עשו קומונה אחת, יד אחת, אפילו המסרחי אמר לע' בן ע' אני אגבה אותך וצא נגדו, אני אגבה אותך, אז זה קומונה של אנשים כאלה שכל אחד דואג לאינטרס שלו ומשרתים אחד את השני במטרה אחת. אז צריכים לדעת יהודים יקרים, הם סומכים רק על דבר אחד כאילו, שאני דיברתי נגד הרב עובדיה יוסף, כבר הסברנו כמה פעמים זה שקר, אין שום ראיה לכך, אין שום הבנה לכך, אין כלום, הוכחנו שהפתק הסרוח הזה של הקדיח תבשילו זה שקר גמור, ומי שמשתמש בזה מוציא דיבה, וכתבה את זה יהודית, והבאנו את הנכד שאומר שהיא כתבה את זה, והשמענו את ההקלטה וכן הלאה, ועם כל זה ממשיכים להגיד כי מתאים להם, מתאים להם, ככה אפשר לחסל בן אדם ולהגיד כל הזמן לחזור על המנטרה הזאת הקדיח הקדיח הקדיח. אבל הקב"ה יקדח בהם אחד אחד אחד אחד, יקדח בהם אחד אחד אחד אחד, ורואים כמה נופלים כאלה כבר מספרם עלה מעל המנין שהם כבר אמרו לי תכין תכריכים ואמרו לי ככה וקיללו וכו' וכו', גם אלה המקללים הקב"ה על לשון הקדיח יקדח בהם אחד אחד אחד אחד.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 06.12 15:45

  כבוד הרב היקר, שלום וברכה! תודה רבה על שיעור הבוקר על יהודית הצדקת! (מעשה יהודית 06.12.2023) בזכות כבוד הרב שליט"א למדנו: כמה מסירות נפש של אשה אחת יכולה להציל את כלל ישראל! וכמו שיהודית הצדקת יפתה את עצמה ושמה עליה בגדים יפים ותכשיטים, עגילים וטבעות ותמרוקים, בשמים ואיפור, כ"ד קישוטים! כדי למצוא חן בעיני המלך הרשע אליפורני. מזה למדתי יסוד חשוב: כמה צריך להשמר בצניעות מכל הדברים האלה ולשמור את התכשיטים והאיפור והבשמים לתוך ביתי. ולא אצא כך לרשות הרבים פן יכשלו בי האנשים חלילה ולא אגרום לסילוק השכינה הקדושה ח"ו. וע"י זה אזכה להידמות ליהודית הצדקת באומץ הלב וביראת שמים לעשות רצון אבינו שבשמים. ויהי רצון: שע"י ניצחוני את יצרי הרע - השם יתברך יפיל את כל אויבנו ברחמיו עלינו, אמן ואמן! כמו שכתוב; "כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ" (דברים כג, טו) ובזכות ניצחוננו במלחמת היצר - הקב"ה יפיל את כל אויבי ישראל (כמו סינוואר - ימח שמו! ודומיו אשר רוצים בימים אלו ממש להשמידנו) - אמן ואמן וכן יהיה רצון!

 • 06.12 08:27

  כבוד הרב, שיעור בוקר מעורר השראה 'מעשה יהודית' (נס חנוכה 6.12.23) לשמוע איך אשה מסרה נפש בלב שלם לקב"ה! והצליחה להושיע עמה - ישתבח שמו לעד! חובה לשמוע ולהשמיע גם לילדים מעשה הגבורה!

 • 06.12 08:26

  איזה דרשה מרגשת! (06-12-2023, מעשה יהודית - נס חנוכה!) התפילה של יהודית, הצדקות שלה - זה עם ישראל חי!

 • 06.12 00:28

  כבוד הרב! רציתי לשתף את ישועת ה' מני רבות שפוקדות אותי תמיד ורוצה שתשתף את זה ברבים, הייתי 'מעוקבת גט' 11 שנים! ואבא של הילדים שלי ברח לארצות הברית ונשארתי עם שבעה ילדים לבד, לפני 11 שנה טסתי לארה"ב לטפל בעניני הגט בהצעתו של הצדיק הרב יעקב אלדשטיין זצ"ל, סידרו לי משפחה להיות שם, שלאחר שבוע בעלת הבית טסה לארץ ונשארתי עם הילדים שלה, בעלה הגיע ושאל אותי: 'איפה אשתו?', עינתי: 'שהיא טסה לארץ ישראל', הוא בתגובה האשים אותי שאני עזרתי לה וחתרתי נגדו בזמן שהוא פתח בפני את ביתו... אמרתי לו: 'חס ושלום! אני בעצמי לא ידעתי על זה וגם אני הופתעתי', השעה היתה תשע וחצי בלילה! בחוץ קור מקפיא!! שלגים!!! והוא זרק אותי מביתו עם כל מטלטלי... יצאתי לבחוץ עומדת ברחוב ריק מאדם, עם כל המזוודות והתחלתי לצחוק על המצב אליו אני הגעתי, לא דאגתי ולא פחדתי הרמתי את הראש לשמים ואמרתי: 'א-לקים! אני יודעת: שכל מה שאתה עושה איתי אתה עושה נכון ולטובה! וכל הסיגופי שלג האלו הם לכפרה על החטאים שלי ואין שמחה גדולה מזו ואני יודעת: שאתה תושיע אותי, אבל אם אפשר מהר כי אני קופאת מקור!' והתגלגלתי מצחוק, מיד עלה בדעתי להתקשר לזו שסידרה לי את המקום ומיד שהבינה שאני ברחוב היא סידרה לי מקום אחר ומישהו שיבוא ויאסוף אותי משם ויקח אותי אל היעד החדש, הוא הגיע לאחר שעה וחצי, ובזמן הזה הגעתי למצב שאני לא מרגישה את הפנים ולא את האצבעות מהקור! וכל הזמן הזה אני מדברת עם ה' וצוחקת איתו על המצב בו אני נמצאת ואומרת לו: 'כמה אני אוהבת אותו...!' הגעתי למשפחה החדשה, שם קבלו אותי כביתו של אברהם אבינו! כשישבתי עם בעלת הבית הבנתי שיש לה בן יחיד שנמצא בארץ ולי היתה בת גרושה, היא מצאה חן בעיניה ומיד החלטנו להתקשר לארץ לעשות היכרות בין הבת שלי והבן שלה, והלא יאומן קרה! אחרי 3 חודשים הם התחתנו, שוב הרמתי את הראש לשמים ואמרתי לבורא עולם החבר הכי טוב שלי: 'ידעתי שאתה עשית איתי הכל לטובה! אבל לא ידעתי שלא רק טובה עשית איתי אלא פינקת אותי וזכיתי בחתן צדיק שיש לו הכל כי הוא בן יחיד!' וכיום הם עם שישה ילדים צדיקים ובית יהודי... גם בצרה שמחתי וגם בתוצאה שמחתי - זכיתי בשמחות כפולות! ותודה לרב על הכוחות שאתה משקיע בנו מאהבתך את עם ישראל, יהי רצון: שהשי"ת יוסיף לך כוחות ובריאות זיכרון טוב ויכולת להחזיר בתשובה עד אחרון הנידחים (אמן).

 • 06.12 00:24

  כבוד הרב! אני מנסה להתקין וורד במחשב החדש ומשהו לא הלך לי.. יחסית התקדם אבל נתקע באיזה שהוא שלב. המסך הראה ריק. אמרתי: 'שאני תורמת 20 ש"ח לקופת הצדקה של 'שופר'' - ותוך כמה שניות ההתקנה הושלמה! במקום לשלם מאות שקלים כל שנה פשוט התקנתי את האופיס של משרד החינוך והמחיר שזה עלה לי זה 20 שקל לשופר 😁.

 • 05.12 04:33

  כבוד הרב! תודה על ההקשבה ועל הברכה - שרגשה את כולם...! כך אמרו לי כשיצאנו. ממש התביישתי לדבר - אבל החובה לפרסם את הנס! יותר חשובה וגדולה מהבושה. ההרצאה היתה מדויקת ומכוונת לנו וממש נהננו (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023). הסיפור עם אפרים ואברהם - היה פשוט משעשע מחזק מאוד! ומרומם את הנפש. תודה על היותכם כאן בעולם הזה 🙏🏼 ב"ה אתם נותנים לנו את הכח לחיים בזמנים כאלה מטלטלים. תודה רבה.

 • 05.12 02:03

  ישר כח לרבינו היקר! הרצאה מדהימה (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023). הרב תמיד מחזק אותנו בדרכים שלא חשבנו והסיפורים מדהימים תודה, תודה, תודה.

 • 05.12 02:02

  כבוד הרב ההרצאה היתה ממש טובה! (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023) אשרינו שזכינו בך כבוד הרב שליט"א🙏 הכי אהבתי את הסיפור האחרון מהבן איש חי זצ"ל זיע"א. תודה הרב🙏

 • 05.12 02:02

  הרצאה חזקה! (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023) בקשתי בקשה מהקדוש ברוך הוא - וקבלתי בשיעור! פשוט חזק ביותר הרב שליט"א כמו דפיברילטור = המכשיר של החייאה בשבילנו ככה בשבילי השיעורים 🌟⭐️❤️‍🔥❤️‍🔥

 • 02.12 18:47

  רבנו הקדוש בוקר טוב . שיעור הבוקר 'חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ה'. זה שיעור שחובה על יהודי ללמוד בעל פה, ממש כל כך נכון כל מה שנאמר בשיעור הקדוש הזה, ממש שיעור שעושה נחת להשם יתברך, דרך ארץ ואהבת הבריות, תודה רבנו היקר! כל הלימוד של איך להתנהג, דברים בסיסיים כמו לא לגעת בלחם עם ידים חשופות או גזל שינה ועוד הרבה דברים שממש נהנתי לשמוע, ממש נחת להשם יתברך, תודה תודה ושוב תודה, ושבת שלום ומבורך לך ולבני משפחתך (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים