טוען...

לא לעצור באמצע

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 21.10.2015, שעה: 09:32

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויקח תרח את אברם בנו ואת שרי כלתו ללכת ארצה כנען". הקב"ה אמר לאברהם, לך לך מארצך, למי היה הציווי? לאברהם אבינו. ואיך בא הכתוב ומספר שתרח לקח את אברהם ומשפחתו לצאת מאור כשדים בשעה שהציווי לא היה אלא לאברהם, ככתוב ויקח תרח את אברם בנו, לא מדובר בן שלש בן ארבע, מדובר בן שבעים ושבעים וחמש, למאן דאמר ולמאן דאמר. אז איך בא הכתוב ומספר שתרח לקח את אברהם ומשפחתו לצאת מאור כשדים בשעה שהציווי לא היה אלא לאברהם. אלא מזה משמע שגם לתרח זוקפים זכות היציאה. זכות היציאה מאור כשדים נזקפת גם לזכותו של תרח.

אור החיים הקדוש כותב, שתרח חי יותר מאביו נחור, הוא זכה להאריך ימים יותר מאביו, כתוב בהלכה בדין, בספרים,ש כשאדם מגיע לגיל של אבא שלו, חמש שנים לפני צריך להיות דואג. כי בדרך כלל הילדים הם מאריכים ימים או לא כפי ההורים, אז פה מדובר שהוא האריך ימים יותר מאביו נחור, האריך ימים בשכר שעשה וטרח בשביל אברהם, בכלל זה גם זכותו של תרח שלקח את אברהם, הבן שלו צדיק, והוא עשה וטרח בשבילו וגם לקח אותו, את אברהם כמו שכתוב ויקח תרח את אברהם בנו, ואור החיים הקדוש מוסיף, ויקח תרח את אברהם בנו, היה מכוון לשנות את המקום כי אחרי שראה שלאברהם לא נולדו בנים, רצה לעשות שינוי מקום שתהיה לו זכות להוליד בנים, מפני זה לקח את אברם ושרי למקום אחר, ועשה זאת מפני חשיבות אברהם בנו בעיניו, לצאת בשבילו למקום אחר. הוא היה מוכן לעזוב גם הוא את מקומו לעמוד בנסיון הזה, לצאת מן המקום שזה קשה לשנות מקום שאדם דר בו, נולד בו, חן מקום על יושביו, והוא יוצא גם כן, אע"פ שהמטרה היא בשביל שהבן שלו יזכה לילודה, משנה מקום משנה מזל, בכל אופן גם הוא נעתק ממקומו, ולא עוד אלא ויקח תרח את אברהם בנו ואת שרי כלתו, אז שומעים שאת שניהם הוא לקח, משמיע אותנו לצורך הלידה, ארצה כנען. ובעבור שיצא מאור כשדים ללכת ארצה כנען זכה לאריכות ימים יותר מאביו.

נחור חי 148 שנים, ותרח בנו חי יותר מאביו ב-57 שנה, הוא נפטר בן 205, ואפשר שיותר שנים נקצב לו ממה שהוא חי אם היה משלים כוונתו ללכת לארץ כנען. מי גרם לו לאריכות ימים של תרח? בעבור ויקח תרח את אברהם בנו ויצאו מאור כשדים ללכת ארצה כנען, אבל תרח לא הגיע לכנען, תרח נשאר בחרן. ולא המשיך ללכת ארצה כנען, ואם היה משלים כוונתו ללכת ארצה כנען היה חי עוד יותר. שמעתם? אדם מתחיל באיזה ענין, באיזה מצוה, באיזה רעיון, לא להפסיק, לא לעצור באמצע. לגמור את המצוה, לגמור את המצוה, אם לא גומרים את המצוה אתם יודעים מה הדין, מתה אשתו מתים ילדיו, כל מיני דברים שכתוב בגמרא. כמו יהודה. אז ז"א צריך שאדם יגמור לא להפסיק באמצע.

וכן כתב הספורנו, וימות תרח בחרן, אז מציין הכתוב שהוא מת בחרן, משמע שאם לא היה בחרן לא היה מת, מה צריך להגיד שהוא מת בחרן? איפה שהוא היה אז הוא מת. וימות תרח בחרן ולא השתדלו להשיג מה שכיוונו להשיג בנסעם מאור כשדים, שהמכוון היה ארצה כנען, ולא בא כלל אצל אברהם בהיותו בארץ כנען, ולמרות שכבר הגיע אברהם לארץ כנען, והשתכן בה, הוא לא עלה לארץ כנען, ולא בא אצל אברהם, ובקראו בשם השם עם כל גדלות שמו של אברהם אז, האבא לא בא. וההיפך מזה עשה לוט זמן מה, לא תמשיך עם אברהם, גם לוט לא היה חייב לצאת, אבל היתה לו תכנית לרשת את אברהם אבינו. אבל הוא המשיך לוט, ולכן זכה הוא וזרעו וחלק ממתנות אברהם, ולא זכו לזה שאר צאצאי תרח הקרובים לאברהם כמוהו או יותר. אז הספורנו אומר גם כן, שהוא מת שם בחרן ולא בא אל אברהם למרות גדלות שמו, ולמרות מעשיו הגדולים, ולא זכה תרח למה שזכה לוט שהמשיך יותר עם אברהם אבינו.

עוד באור החיים הקדוש, אבל תרח לא השלים נדרו והלך רק עד חרן וישב שם, לזה לא השלים שנותיו, וחי רק 205 שנה, תרח אמנם התחיל לזוז ממקומו, אבל הוא לא הלך עד הסוף הוא נשאר באמצע הדרך, ולכן זכה ולא זכה, זכה לעוד 57 שנים אבל לא זכה ליותר. ויגוע וימות אברהם בשיבה טובה זקן ושבע. פירש הספורנו ושבע מכל מה שהתאווה לראות ולעשות בימיו, כי אברהם אבינו ניצל את כל ימיו, וביצע כל מה שבכוחו להשיג ולעשות, אדם  צריך להציב מטרות בחיים ולהשיג אותם, לא לעצור באמצע, אמרת משהו, תכננת משהו, סע עד הסוף.

כמו כן מסופר בתנ"ך על נעמן שר צבא מלך ארם, שהיה מצורע ובא אצל אלישע ואלישע ריפא אותו, והופתע לגמרי מהריפוי הזה, כל החכמים והרופאים, כל אלה לא הצליחו, לא הצליחו, לא הצליחו לרפא אותו, לא היה אז אנטיביוטיקה, אתם יודעים מה זה לא היה אנטיביוטיקה? יש עכשיו בדיחה חדשה, לא היה אנטיביוטיקה, יש רב אחד קוראים לו שרקי, ואתמול הוא פלט שטויות במיץ עגבניות. יש סרטון שמופץ כרגע ונמצא באתר סרוגים, משם נשלח אלינו, הוא רב קהילת בית יהודה בירושלים, מרבני מכון מאיר, והוא דוחה את הקריאות של רבנים גדולים, כמו הרב קניבסקי, הרב שטינמן, ואחרים, שצריך בזמן הפיגועים להתחזק בלימוד התורה ומבהיר, כי בעת הזאת צריך להתחזק בקרב מגע ובהגנה עצמית, בשיעור שהעביר על רקע האירועים האחרונים אמר הרב שרקי, יש פיגועים, ואז אומרים מורי ורבותי, צריך להתחזק בלימוד התורה, בצדקה, בתפילה, שטויות במיץ עגבניות, מה זה קשור לפיגועים? אם יש פיגועים צריך להתחזק בקרב מגע, בהגנה עצמית ובהשלטת הריבונות. שמעתם? אז כל אלה שנרצחו הם פשוט מאד לא ידעו שהיו צריכים ללמוד הגנה עצמית וקרב מגע. אז הם אשמים במיתתם. כי הם לא התכוננו, לא הכינו את עצמם. ומה תגיד מר שרקי, מה תגיד על זה שחוטפים את הנשק מהחיילים והורגים אותם בנשקם למרות שהם למדו קרב מגע והגנה עצמית, אז זה גזרה משמים או שזה הם לא למדו במכון הנכון, הם היו צריכים ללמוד פרטי, לא לסמוך על הצבא, כי הצבא לא מלמד קרב מגע כראוי והגנה עצמית כראוי, לכן חוטפים להם את הנשק ויורים בהם והורגים אותם, אז לאיזה קרב מגע התכוונת? אגרוף תאילנדי, ג'יאוג'ידסו, קרטה, מה? מנפו, מה? לא אמרת בדיוק, איך ידעו אנשים מה לעשות עכשיו, איך ינצלו מהערבים, איפה ללמוד, ומתי יצליחו, לוקח שנים עד שאתה תדע להגיב, והם כבר מוכנים עם הסכינים, טוב, זה עצה שהוא נותן וזה פסק הלכה כמובן.

עכשיו, הוא עוד אומר, יש פיגועים, מורי ורבותי, צריך להתחזק בלימוד התורה, בצדקה, בתפילה, שטויות במיץ עגבניות, מה זה קשור לפיגועים, אם יש פיגועים צריך להתחזק בקרב מגע בהגנה עצמית ובהשלטת הריבונות, מה זה השלטת הריבונות, למה אין ריבונות היום לישראל?

בזה צריך להתחזק, זה כמו שאם למישהו כואבת הרגל נותנים לו כדור לכאב ראש, מה זה קשור אחד לשני? שמעתם דוגמא? שמעתם. אתם יודעים שהיה אחד קראו לו בר כוזיבא, והוא ידע קרב מגע יותר טוב ממה שיודעים היום, הוא היה גיבור גדול, בר כוכבא, גיבור גדול, אפילו רבי עקיבא טעה בו, היה נושא כליו, גיבור גדול, והוא גרם שימותו מיליונים, מיליונים בביתר, בגלל שהוא היה גיבור גדול, הבריונים שהיו בחורבן הבית, שגרמו לחורבן הבית הם היו גיבורים גדולים, מתואר במדרש איזה גבורה היתה להם, הם לא נתנו לאויב להתקרב, אבל הם גרמו שכולם יישחטו בסוף, כי הם היו גיבורים גדולים.

דוקא רבן יוחנן בן זכאי הציל את הרב שרקי, שהוא קיים עוד היום, בגלל שהוא ביקש להציל את יבנה וחכמיה ולא חצי מיליון בריונים, ושיודעים קרב מגע, והוא ביקש להציל את רבי צדוק, שארבעים שנה היה שקוף מרוב תעניות, בשביל שלא תחרב ירושלים, ורבן יוחנן בן זכאי כשאספסיאנוס ראה את רבי צדוק, אמר לו על זה אתה מבקש ונתתי לך לבקש שלש בקשות ואתה מבקש על בן אדם כזה כאילו גוסס עומד למות כל רגע, אתה מבקש עליו, אמר לו חייך אם אם היה עוד אדם אחד בישראל כזה כל אומות העולם לא יכולים על ישראל, והוא לא למד קרב מגע, ולא הגנה עצמית, הוא היה חלשלוש ההיפך הגמור, נו, אז מאיפה הבאת את התורה שלך? איזה תורה זאת? מאיפה בנית את זה? מהלאומיות של המזרחי, מהלאומיות, בכח, גבורה, איי רח"ל. כתוב שאם תבוא צרה בהלכות תענית וכך פוסק הרמב"ם שאם תבוא צרה לישראל, כל צרה שהיא, אז צריכים לתקוע בחצוצרות וצריכים להריע והכל והכל, לעשות תעניות ולהתפלל, להוציא אפילו תיבה לרחובה של עיר אם צריך, ואם לא עושים כן אלא אומרים מקרה היה לנו, הרי זו דרך אכזריות. לא שמענו שמה עצה קרב מגע. והוא אומר מה הקשר בכלל, שמעתם דבר כזה, אתם מאמינים?

הדבר הרוחני שחסר כאן הוא אומר, זה גבורה, אין גבורה, לכן באים היסורים האלה, כל אנשי הקרב למדו גבורה? כל היום מהבוקר עד הערב מאמנים אותם מכינים אותם לעימותים כאלה ואחרים, ולא היו מצליחים לעמוד בזה. לכן באים ה יסורים האלה, אומר, גבורה זה דבר רוחני, דבר רוחני? אם גבורה זה דבר רוחני, כמו שמשון הגיבור שכתוב שהיתה לו גבורה והיא היתה גבורה רוחנית, יש אומרים שהוא השתמש בשמות הקודש ויש אומרים אחרת אבל לא כמו שאנחנו חושבים שהוא היה בעל שרירים כאלה ואחרים, הוא היה חיגר, אז אם זה דבר רוחני מה זה קשור לקרב מגע? למה קרב מגע זה ענין רוחני? וכאשר אתה עוסק בתורה בקטנותה כשבאים יסורים אתה רפוי ידיים ולא פותר את הבעיה. אתם שומעים מה אומר? התורה בקטנותה, שמעתם? התורה היא קטנה ליד מכון כושר, ליד קרב מגע, היא לא יכולה לעזור, היא כלום, מה זה התורה, היא בקטנותה. אתה רפוי ידיים ולא פותר את הבעיה, צריך שהידיים  יהיו שריריות. אתה צריך להיות נינג'ה.

עוד הוא אומר, במקום לעשות עצרת תפילה תפגין, ממשיך ואומר, זה יותר רציני זה תשובה אמיתית, זה לחזור בתשובה באמת, לעשות הפגנה, אז הערבים כל יום חוזרים בתשובה הם עושים הפגנות כל היום, והשמאל ודאי חוזרים בתשובה, כי הם עושים כל הזמן הפגנות, רק החרדים לא עושים תשובה כי הם לא עושים הפגנות, הם רק מתפללים.

ולא להסתתר מאחורי עשיה דתית פרוית ידיים שאין לה שום קשר עם הנעשה, זה נקרא כופר ואפיקורס. ברור שתמיד צריך להתחזק בלימוד תורה ויראת שמים אבל מה זה קשור לענין, הרמב"ם שאומר שכל מעשינו הם לא טבעיים, הכל ניסים, כי מה משפיע, אומר הרמב"ם שאתה מניח תפילין לירידת גשמים, מה משפיע שזה אומר שכל מעשינו ניסים, התורה זה נס, לכאורה אין קשר בין מעשי המצוות למה שקורה במציאות, לכאורה, אבל אומר הרמב"ן שזה בדיוק מה שכתוב, זה נס. כל קריאת שמע שהוא קורא מה הוא אומר שמה, הוא מבין בכלל מה הוא אומר? ועבדתם אלהים אחרים וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים, מה קשור ועצר את השמים? ולא יהיה מטר, והארץ לא תתן את יבולה, מה הקשר בין מצוות ועבירות למה שקורה במציאות? זה בדיוק מה שאומרת התורה, זה ככה, זה המציאות. זה שיש גזרה שערבים באים ודוקרים ועושים, זה גזרה משמים, צריך לשכנע את השמים. לא לשכנע את הערבי ולא את ביבי, צריך לשכנע את השמים שמי ששלח את הגזרה יסיר אותה. כל ספר מעבר יבוק אם יש חולה מה צריך לעשות בשביל שיהיה בריא, הוא לא אומר לקחת אנטיביוטיקה מעבר יבוק, הוא לא הגיע לרמה של שרקי. מסדר תפילות, מזמורים, וידוי, חרטה, תשובה, מה עושים, בשביל לבטל גזרות, שערי תשובה לא ידע מה ששרקי יודע קרב ידע קרב מגע והגנה עצמית, אף אחד במשך כל הדורות לא ידע מזה בכלל. אף אחד לא ידע, רק הוא יודע שיש קרב מגע.

ועוד משהו שהרגיז אותי מאד מאד, מישהו אמר לי, יש סגולה נפלאה, כשיש פיגועים לומר פיטום הקטורת, הבל וריק, את פיטום הקטורת צריך להגיד כשיש מגיפה, כך מובא בארי, תשמעו איזה דברי חירופין וגידופין, בימי הארי לא ידעו איך לטפל במגיפה, לא היתה אנטיביוטיקה, אז לפחות אמרו פיטום הקטורת, כופר ואפיקורס. שמעתם? השטן מלאך המוות גילה למשה רבינו את סוד הקטורת, פיטום הקטורת, ואמר לו שאם יש מגיפה זה מציל מהמגיפה וכך השתמש אהרן ועצר את המגיפה, "ותעצר המגיפה", למה השטן מלאך המוות נתן למשה רבינו את פיטום הקטורת, אתם יודעים למה? כי לא היה לו אז אנטיביוטיקה, אם היה לו אנטיביוטיקה לא היה נותן לו פיטום הקטורת, היה נותן לו כדורים, שמעתם? זה פיגור שכלי, לארי לא היה מה לעשות, לא היה לו אנטיביוטיקה, אז הוא אמר יאלה תגיד פיטום הקטורת, כאילו הדתיים אין להם עצות מעשיות כמו שלו, קרב מגע, הגנה עצמית, אז הם אומרים לדתיים יאלה, תגיד פיטום הקטורת, יאלה תגיד תהילים תגיד זה, יאלה יאלה תגיד, העיקר תגיד משהו, כך הוא מדבר על הארי. אבל כשמדובר במשהו שבידך לעשות, מה אתה אומר פיטום הקטורת? תביא את התרופה, ככה הוא אומר רח"ל. לא יאומן כי יסופר. צריך להוקיע אותו מעל כל במה. ואני חושב שזה נמצא פה אצלי, לשמוע את זה, זה יותר מחליא, יותר גרוע, זה לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר. אבל עד שזה יעלה רגע אני בינתיים אמשיך.

מסופר בתנ"ך הנה יש לי את זה פה שניה.

 

שרקי: יש פיגועים, מורי ורבותי צריך להתחזק, במה? בלימוד התורה בצדקה בתפילה, שטויות במיץ עגבניות, מה קשור לפיגועים, אם יש פיגועים צריך להתחזק בקרב מגע, בהגנה עצמית ובהשלטת הריבונות. בזה צריך להתחזק. אחד כואב לו ברגל אתה נותן לו כדור לכאב ראש, מה זה קשור אחד לשני? זה תמיד חשוב להתחזק בתורה וביראת שמים אבל זה לא קשור לענין. כן בבקשה.

אתה צודק, יש תמיד קשר, אתה צודק, בלא עוון, זה נכון, השאלה מהו העוון, מהו הדבר הרוחני החסר כאן, הדבר הרוחני החסר כאן זה גבורה, אין גבורה לכן באים היסורים האלה, גבורה זה דבר רוחני. ברור? וכאשר אתה אומר, כיון שבאו יסורים שמקורם בחוסר גבורה, אתה צריך להמשיך להיות רפוי ידיים ועוסק בתורה בקטנותה אז אתה לא פותר את הבעיה. ודאי שזה תלוי בי, לא, זה תלוי בי. ודאי שאתה יכול להחליט, ודאי שאתה יכול להחליט, הרי אתה שלחת נציגים בכנסת בשביל זה, אתה יכול גם לתבוע את זה. ולהפגין תפגין על זה, במקום לעשות עצרת תפילה תפגין, כן, זה יותר רציני, זה תשובה אמיתית, זה לחזור בתשובה באמת, ולא להסתתר מאחורי עשיה דתית רפוית ידיים שאין לה שום קשר עם הנעשה. מישהו אמר לי, יש סגולה נפלאה, כשיש פיגועים לומר פיטום הקטורת, הבל וריק, פיטום הקטורת כוב בארי שצריך לומר אותו כשיש מגיפה, מגיפה לפי הנתונים שהיו בימי הארי לא ידעו איך לטפל בזה, לא היה אנטיביוטיקה אז לפחות להגיד פיטום הקטורת, אבל שמדובר במשהו שבידך לעשות מה אתה אומר פיטום הקטורת? תביא את התרופה. נכון, מה זה קשור אבל זה לא גזרה, גזרה זה דבר שנוחת עליך, פה זה לא נוחת עליך אתה מנחית על עצמך כי אתה חסר גבורה, פשוט מאד.

 

הרב: שמעתם? זה מרבני מכון מאיר, לא יאומן כי יסופר. ה' ירחם על נשמתו, בן שלו נרצח על ידי מחבלים, אז מה הוא לא למד קרב מגע? הוא לא לימד אותו קרב מגע? ה' יצילנו. ה' יצילנו.

אז מסופר בתנ"ך על נ עמן שר צבא מלך ארם, אחר שאלישע הפתיע אותו ועל ידו הוא התפאר, מעוצמת המאורע שריפא אותו מצרעתו באופן פלאי הוא נהפך לאיש אמונה והגיע להכרה באלקי ישראל, אבל גם כאן אותה התמיהה, שאם כבר הגיע להכרה באמונה, איך זה שהוא נעצר באמצע הדרך? מה עצר אותו מללכת עד סוף הדרך ולהיות גר צדק? מי צינן אותו מההתפעלות? מה עיכב אותו מלהסיק מסקנות ולהתגייר? ראית, בלי אנטיביוטיקה נתרפאת, כל הרופאים והחכמים והתרופות שהיה לך, לא עזר שום דבר. ובאת אצל הנביא והנביא אמר לך מה לעשות, ונתרפאת פלא פלאות.

אכן חידה היא, וכמה חבל שנעצר נעמן באמצע הדרך, ולא הוציא מה שיכול להוציא מה שזרח לו. זכה, הוא כל כך התפעל שלקח עפר מארץ ישראל לעשות מזבח להקריב קרבן לה', בארצו, אבל למה לא הלכת עד הסוף? נוכדנצר הרשע הכיר את הבורא, זכה ארבעים שנה למלכות כמו שלמה המלך בזכות שפסע ארבע פסיעות לכבוד ה' שהכיר מי זה ה', ואמר שבחים גדולים, למה לא התגייר? הרבה הרבה אנשים לא מגיעים אפילו לחצי הדרך.

כתוב "ויהי כאשר כילה יצחק לברך את יעקב", ואומר האור החיים הקדוש, ויהי לשון צער, כי התורה מצטערת על אשר כילה ולא ברך כל הברכות. שהרי מצינו שברך לעשיו אח"כ, ואם היה מברך אותן הברכות הנשארות ליעקב לא היה אובמבה, כבר אבדה תקות אדום. אתם שומעים? כתוב "ויהי" לשון צער, כאשר כילה יצחק לברך את יעקב, אם מברכים את יעקב זה לשון צער? לא, ה"ויהי" זה שכילה, התורה מצטערת למה כילית מלברך אותו, היית ממשיך גם את הברכות שנתת אח"כ לעשיו, ולא היה לנו את אדום. וזה לימוד על כל אלה שנעצרים ונשארים באמצע הדרך. אתם רואים? תרח היה ממשיך עד כנען היה חי יותר והיה זוכה לעוד דברים לאין שיעור. אולי לא היה צריך להתגלגל בתור איוב, אולי היה גומר את התיקון שלו בעולם הזה בלי צורך לחזור בחזרה, אבל הוא נעצר באמצע הדרך. נעמן באמצע הדרך. וכמעט כולם נעצרים אפילו לא באמצע הדרך. רק מתחילים ונעצרים, מקבלים קבלה, הנה היה ראש השנה והיה כיפור, קיבלו קבלות ונעצרו מיד אחרי זה. ואיפה כל הקבלות והכוונות והרצונות והכל? נעצרים ישר באמצע הדרך. חכם זה מי שהולך עד תכלית, כמו אברהם אבינו, אברהם אבינו "ויגוע וימות אברהם בשיבה טובה זקן ושבע", מה שבע? הספורנו אומר שבע מכל מה שהתאווה לראות ולעשות בימיו הוא נצל את כל ימיו וביצע כל מה שבכוחו להשיג ולעשות. זקן בא בימים, בא בימים מלאים לפני ה' לא איבד רגע אחד מחייו.

בספר דרך עץ החיים של הרמח"ל כותב וזה לשונו: הלא אדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב מחשבות עסקיו, עסקי חיי שעה, האם לקנות עוד  תנור, לא עוד תנור, פחות תנור, להרחיב, לעבור דירה, לקחת עסק, איך מה מו, ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם לזאת לחשוב מחשבת ממש מה הוא ולמה בא לעולם, ומה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקב"ה, ומה יהיה סוף ענינו, תפתחו זוהר הקדוש פרשת פקודי מדף רס"ב בערך שמה תראו שבע מדורי גיהינום מה מצפה לאדם שלא חשב מחשבות לראות מה יהיה סוף ענינו, וזאת התרופה היותר גדולה והחזקה שתוכל להמציא נגד היצר, וזו התרופה הכי טובה, שעה אחת יקח לך במשך כל יום רק לעשות חשבון מחשבות מה אתה עושה פה, מי אתה, מה רוצים ממך, למה באת לעולם, מה יהיה סוף ענינך, מה ה' דורש ממך, זאת התרופה היותר גדולה וזחקה שתוכל להמציא נגד היצר, והיא קלה, כי אתה כל כך משקיע מחשבות בכל מיני דברים, אשה יושבת במטבח, מה אני אבשל מה אני אעשה, מצלצלת תגידי יש לך איזה תפריט למשהו, וכולם יש להם זמן לדבר בהא ודא ועל כל הענינים והכל, ושעה אחת על עצם חיותו אין לו זמן, וזה פעולה קלה וגדולה ופריה רב. שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי מכל שאר המחשבות לחשוב על זה שאמרתי, ויבקש בלבבו מה עשו הראשונים אבות העולם שכך חשק ה' בהם. אברהם יצחק ויעקב, למה ה' חשק בהם? מה מצא בהם? תבקש, תבקש בלבבך מה עשו הראשונים, אתה לא רוצה שה' יחשוק בך? שתהיה לידו אח"כ לימינו בעולם האמת, אתה לא רוצה? אתה רוצה להיות דחוי בגיהינום באחד משבעה מדורים?

מה עשה משה רבינו ע"ה שזכה, מה עשה דוד משיח ה', זה לא מבקשים מאיתנו דברים גדולים מידי? שאנחנו נחשוב שאנחנו יכולים להיות, הרי כתוב מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, למה את הרואה את עצמך קטן וגמד? הרי משיח יצמח בדור הזה שהוא נראה הדור הכי הכי הכי רחוק, הכי רחוק מדור דעה, אז איך יצמח פה משיח? שהוא אדם השלם יותר מכול,ם איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? כנראה שהוא יחשוב, יחשוב, למה חשק ה' באבות הקדושים במשה ובדוד. ויענה בשכלו, מה טוב לאדם כל ימי חייו לעשות כן, גם הוא וטוב לו. לא לעצור בחצי הדרך, וןדאי שלא בהתחלה, חייבים לשים משימה, אנחנו רוצים להיות כאברהם יצחק ויעקב משה ודוד, אנחנו רוצים לעשות את כל שלאל ידינו, ושלא יגיד אדם שאין לי כלים מספיק שקר גמור, אם תבקש כלים תקבל כלים, אבל תהיה משכנע, שה' ישתכנע שאתה רציני. אם אתה רציני ה' יתן לך הכל, הבא לטהר מסייעין לו זה הבטחה, אפילו פותח פתח כחודו של מחט פותחים לו פי מיליונים, אז אתה לא יכול להתבכיין ולהגיד שלא נתנו לך, לא פתחת פתח עד הסוף.

ואחרי השיעור הזה לא לשכוח לקחת אנטיביוטיקה וללכת לקורס לקרב מגע, שיהיה לכם גבורה, לעמוד מול המדומיינים. שמעתם? ה' אומר פסוק מפורש, ה' יילחם לכם ואתם תחרישון, לא כתוב שמה קרב מגע, אומר הקב"ה למשה, מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל וייסעו, אני מנהל את העולם, אני איש מלחמות, אני שולח אותם את האויבים אליכם בגלל מעשיכם הרעים, אז מה אתם חושבים, שאם תלמדו קרב מגע תנצחו אותם? צהל חזק, חזק מאד, ולא יכול עם ילדים בני 13, וגם לא יכול להעניש אותם כי הם קטינים, וגם יצטרך לשחרר אותם, אז מה אתה עושה? איפה הכח שלך? זה חלק מהעוונות שבגללם יש לנו צרות. בגלל אנשים כאלה שנראים באיצטלה דרבנן ויש כאלה מלא, ואין תוכם כברם, וה' חושף את מצפונם, נותן להם לפלוט את מהותם החוצה. התפללתי על זה בראש השנה, שהקב"ה יוציא מכל אלה השקרנים שיוציא מהם את המצפון החוצה שיחשפו לעיני כל העם, די, השקר הזה של כל החנפים והרמאים השקרנים האינטרסנטים שהכל יצא החוצה, שהעם יראה ויכיר בדיוק מי אלה בעלי הכובעים האלה והחליפות והבגדים וכו' וכו', האיצטלה דרבנן, וכל יום יומיים שומעים את הפליטות פה, את הקיא שהם מקיאים החוצה, הם נאנסים לומר שטויות בשביל שיכירו אותם. 

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת