טוען...

זיכוי הרבים | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 23.08.2015, שעה: 20:27

הורדת MP4 הורדת MP3


רק המזכה את הרבים יש לו הבטחה שאין חטא בא על ידו
ככל שהאדם מרבה זכויות בונה בתים ועליות מרווחים בגן עדן
מי לא היה רוצה שכל יום ירויח דירה 2 דירות וילה ארמון
מי לא היה רוצה בפיך אתה יכול לבנות לך בתים ועליות מרווחים בגן עדן
כי אין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה קלה אפילו לא צלחת בדבריך לא הצלחת לשכנע
אבל אפילו השיחה קלה אפילו אמרת לבנאדם תשמע חודש אלול הגיע הזמן לחזור בתשובה זהו צחק עליך וכדומה אין נפקא מינה לכבוד השם עשית את השיחה תקבל שכר על כל שיחה ושיחה
ואם הצלחת גם אוה גם פירות ופירי פירות לנצח נצחים
שאלו את מרן' הגרי''ז
עצה להצלחה לחינוך הילדים ואמר שאינו יודע עצה להצלחה אבל ראה שהמזכה את הרבים זוכה לחינוך הבנים שנאמר דור ישרים יבורך אפשר שזה לא באותה שעה ורק יותר מאוחר כמו אברהם שהיה מזכה את הרבים ויצא ממנו ישמעאל אבל בסוף ימיו עשה תשובה דור ישרים מבורך
וזה הכתוב צדק צדק תרדוף לזכות את הרבים למען תחיה וירשת את הארץ כדי שתהיה בטוח שבניך ילכו אחריך בדרך התורה וירשו ממך את הארץ
בענין זיכוי הרבים להציל נפשות מטמיעה רוחנית החובה דוקא כשנזדמן לפניו אבל לצאת ולפעול למען זיכוי הרבים
כתב מר'ן הסטיפלר זצ"ל בקהלות יעקב ח"ה סוף הספר
שתלוי במחלוקת רבי חייא ורבי חנינא בבא מציעא פה
אם כי הלכה כרבי חייא גדולים מעשה חייא שהלכה כמותו
כמו שהביא בתנא דבי אליהו שהביא על ענין פלגש בגבעה שאשמים בזה הסנהדרין שהתחייבו ב-70 אלף שמתו
והרב שפירא זצ"ל אמר זאת בכנס פעילים ובסופו אמר יש עמנו אחד שעושה כך וכך וצריכים לעזור לו הוא לא יכול לבד רואים שאם יזדמן לפניך אבל לצאת ולפעול אין חיוב ונפסק הלכה שצריך לצאת ולפעול כרבי חייא וכתנא דבי אליהו שהואשמה הסנהדרין שלא יצאו ללמד תורה ברבים וכמו שנהג רבי חייא בעצמו זורע זרעי פשתן צד צביים בעורם ספרי תורה ומלמד 5 חומשי תורה 6 סדרי משנה ולמד 5-6 ילדים שכל אחד ילמד את חבירו ולא תשתכח תורה מישראל והוא בעצמו רבי חייא ברייתות דר' אושעיא ור' חייא עם כל זה שהיה תנא קדוש כזה עשה בעצמו והגמרא משבחתו גדולים מעשה חייא וטס בשמים בקתדרא שלו מעל לרבותיו ואי אפשר לראותו והרוצה לראותו נסתמאו עיניו וכו' וגלה ממקום למקום ללמד לילדי ישראל חומש ומשנה ואומר הסטיפלר 
  •    שיתוף   

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת