טוען...

כרטה TV

 תאריך פרסום: 11.06.2002, שעה: 20:14


סרט מס.89

אני לא יודע למה מתעכב אצלי הזיווג בן כמה אתה
קרוב ל-40 אתה מבין? מה הסיבה? מה התיקון? יש לך ציצית? יש לי מזמן ציצית עליך? עלי אתה לומד תורה? אני לומד קצת שעתיים אתה מוכן להשקיע?
ואם אני לומד שעתיים מה? מה? האם אתה מבטיח משהו? אני בלי נדר עושה את
זה אבל אני צריך הבטחה
טוב שעתיים אתה מוכן לקבל על עצמך ללמוד כל יום? נו ומה הלאה? אני אברך אותך אבל מתי? החודש הזה? מתי? עכשיו אני רוצה אין זמן אין זמן העולם אני רציני אם אתה רוצה לקצר את הזמן אז תלמד 4 שעות ביום בוא נחזור לשעתיים ועם זה עוד לא התחלנו אז אל תלחץ עלי על זמןיש כאן יותר מ­1000 איש שיגידו אמן זה חותמת
נפלאה ok שעתיים אבל אולי נתחיל בשעה? כי אני בקושי לומד שעה לא שעה שעתיים ביום¡ אפילו אם זה יהיה מחולק שעה שעה קשה לי אתה יודע מה?ok בלי נדר ok אם אתה מוכן בלי נדר גם אני מוכן בלי נדר לדאוג שיהיה לך שידוך