טוען...

עצת ה' היא תקום | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 19.06.2014, שעה: 22:09

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן". עוסקים אנו בפרשיות אלה בעניני המרגלים ובענין קרח ועדתו, וסבורים כי פרשיות אלה נוגעות לחטאת הראשונים ולנו אין זה נוגע כלל. אך באמת כאשר מתבוננים במהותם של דברים אלו רואים כי דברים אלו עוסקים לא רק בראשונים אלא בנו ממש הדברים אמורים. רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, פסוק זה יסוד מצב האדם בעולמו הוא, האדם עומד ומבקש ומחפש עצות היאך להיטיב מצבו ולהגשים את רצונותיו, ואינו יודע כי עצותיו לא יועילוהו מאומה, ותכלית הכל היא רק עצת ה'. אז הפסוק "רבות מחשבות בלב איש" רבות מחשבות בלב איש, הפסוק הזה הוא יסוד מצב האדם בעולמו, אדם עומד ומבקש ומחפש עצות איך להיטיב את מצבו ואיך להגשים את רצונותיו, ואינו יודע כי עצותיו לא יועילוהו מאומה, ותכלית הכל זה רק עצת ה'. אז רבות מחשבות בלב איש אבל ועצת ה' היא תקום.

יסוד האמונה היא להאמין כי לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש, כמו שהגמרא בברכות נ"ח אומרת, אפילו ריש גרגותא מן שמיא מנו ליה, אפילו מי שהוא יש לו תפקיד של אחראי על הבריכות, אדם כזה גם כן זה מינוי מן השמים. גם בן אדם שנתנו לו לעבוד בעיריה באיסוף הזבל והאדם הזה הוא האחראי, זה גם כן מינוי מן השמים, ויש אחד שמינו אותו ללחוץ על הכפתורים, טשששש זה גם מינוי מן השמים. כל התנשאות שיש בעולם מן המלכות שהוא עיקר השלטון ועד הממשלה הקטנה ביותר, אינם נעשים ע"י האדם אלא רק מן שמיא, ואין לאדם שום אפשרות להיטיב מעמדו על ידי תחבולות שיעשה, ודבר זה למדנו מפרשת קרח. ה' ירחם, היום גזרו על הרב אורי לופליאנסקי, גזרו עליו שש שנים מאסר, והוא רצה לשפר את מצב יד שרה ע"י נטילת כסף שלא כדין על פי החוק הישראלי, וזה גרם שכל מה שעשה במשך כל ימי חייו לטובת הכלל, בסוף הוא מובל לכלא רח"ל. הקב"ה גוזר מה יהיה לכל אחד ואחד. לכל ארגון וארגון, לכל ענין וענין, אז למה צריך לחפש תחבולות כאלה ואחרות שהוא מודה עליהם, למה צריך? הנה רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, היה ברום המדרגה, ראש העיר ירושלים, אדם מכובד אצל גדולי ישראל בכל מקום, עשה דברים גדולים וטובים, מכשלה קטנה של שיפור המצב, אפילו של עמותה הכי חשובה ונצרכת לכלל הציבור כולל חילונים, אולי בפרט חילונים, ועם כל זה רואים שכל מינוי הוא מן השמים וגם כשהוא נפסק הוא מן השמים. אז ז"א, לא עומד לבן אדם בסופו של דבר גם כל הזכויות וכל הדברים, כי אדם לא יכול לשפר את מצבו ולא יכול אדם גם לגרוע ממצבו, ז"א הכל זה בגזרת ה' יתברך, רבות מחשבות בלב איש זה לא מועיל כי עצת ה' היא תקום, לכן כל התנשאות שיש בעולם, אני אומר את זה באמת בצער גדול, כי זה יהודי שמשכמו ומעלה בהרבה ענינים וככה מדברים עליו, לא מכיר אותו אישית, אבל באמת צבט לי הלב היום על הגזר דין הזה אחרי שהשופט בעצמו אמר שהוא מתכוון אפילו לפטור אותו ולהביא לו רק עבודות שירות והוא ביקש מהפרקליטות שתתחשב והכל, ופתאום תקע אותו כמו אולמרט, שש שנים בפנים רח"ל, משהו לא יאומן כי יסופר. אבל מי שמאמין שהכל מאת ה' יתברך, ועוד זה יכול להתהפך כמובן, עוד יש ערעור, אבל מי שמאמין שהכל מן שמיא רואה שכל התנשאות שיש בעולם מן המלכות שהוא עיקר השלטון ועד הממשלה הקטנה ביותר, ממשלה זה לא ממשלה דוקא, כן, אדם שמושל על בן אדם אחד אפילו, אינם נעשים ע"י אדם, אלא רק משמיא. ואין  לאדם שום אפשרות להיטיב מעמדו ע"י תחבולות שיעשה, ודבר זה למדנו  מפרשת קרח, "ויקח קרח" מדעתו רצה ליקח ולשנות את העולם, וליטול את הכהונה לעצמו, ולא הועיל לו מאומה כי עצת ה' היא תקום, למרות שרבות מחשבות בלב איש. ז"א, אף אחד לא יכול לדעת מה אצל ה', תראו, לדוגמא לפיד ובנט וכולם קפצו, הפעם אנחנו נקח לחרדים את הכסף, נוריד להם את הכל, ביבי שתק, כולם היו מבסוטים, יש מי שעושה את העבודה, מתפטרים מהחרדים, לא ניתן להם תקציבים, לא ניתן לבני הישיבות, נקח להם כל מה שרק אפשר, שלא יהנו מעטיני המדינה. אז חשבו שהם חכמים ולוקחים את כל הכסף מבני הישיבות, כן, אבל אתם יודעים שהמזונות קצובים מראש השנה ועד אחרית שנה, בין לאדם הפרטי בין למדינה בין למפעל בין לעסק בין לכל דבר, המזונות קצובים, וגם הגשמים קצובים, והיסורים קצובים, הכל קצוב. וכתוב שאם הקב"ה קצב הרבה גשמים השנה ואחרי ראש השנה ישראל חטאו, אז אם הם חטאו מה קורה עם הגשמים? הרי ה' קצב הו אלא חוזר בו, אלא הוא מוריד את הגשמים במקום להוריד אותם במקום שיועילו מוריד אותם במדבר, בהרים, בים, הוא מוריד את אותה כמות אבל היא לא תועיל. נגזר שיהיה הרבה כסף למדינה, אפילו עודף, לדוגמא נתגלה עודף, הרבה כסף במדינה נתגלה, ובפרט שמורידים לחרדים נהיה עוד יותר כסף, כן אבל זה היה אחרי ראש השנה, אז קצבו שלמדינה יהיה איקס כסף, והם החליטו לקחת את הכסף מבני הישיבות, והנה תראה פלא, רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, הם לקחו מכל בני הישיבות וכל הכוללים את כל הדברים שרק אפשר לקחו אספו בחזרה לקופה שלהם, מה אמר הקב"ה ואני מצטער כן שזה התגלגל באופן הזה, אבל כמו שאני רואה את הדברים אז בשביל שלשה בחורי ישיבות עכשיו שנחטפו את כל הכסף שחסכו מבני הישיבות מוציאים את זה בפעולה, מיליארדים עכשיו הם יוציאו, מיליארדים, מיליארדים, אתם יודעים מה זה להפחיד, כל כך הרבה חטיבות, שתי אוגדות שפרושות כל יום עבודה זה מיליונים מיליונים  מיליונים, לחפש שלשה בחורי ישיבות שהלואי וימצאו אותם הרגע. אבל על מי אתם מוציאים את הכסף עכשיו? על שלשה בחורי ישיבות, הייתם מוציאים על כל בחורי הישיבות את אותו כסף, אולי אפילו הייתם מוסיפים עוד יכול להיות שלא היו בעיות בכלל, יכול להיות שהיו נפתרות הבעיות אם הייתם עושים את זה בכיף ובשמחה והכל, כמו שהחפץ חיים פעם ביקש להתרים כסף לבית חולים, מיטות לבית חלים, מיטות לבית חולים, אז באו, היה דינר ובאו כולם, באו עשירים, זה תרם מאה מיטות, זה עשרים, זה חמש עשרה, זה חמישים וחמש, וכל עשיר שנכנס אז החפץ חיים כיבד אותו וכו', ופתאום נכנסו בני הישיבה והוא קיבל אותם באהבה וחיבה וככה וככה, אז עמד שמה איזה עשיר עוקצני כזה ואמר לו כבוד הרב, כמה מיטות הם תרמו לבית החולים? אז הוא אמר לו הם תרמו שלא יצטרכו הרבה מיטות בבית חולים. אם היו מבינים את זה במדינה אז היו משקיעים בבני הישיבות את מירב הכסף, וכמה שיתרבו כאלה יתמעטו האסונות, אבל אם לא עושים ככה אז רבות מחשבות בלב איש, מעניין לא שומעים את לפיד בכלל מאז שהתחיל המבצע, אבל רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, לא רציתם לבזבז עליהם, על כולם, תבזבזו על שלושה יותר ממה שהייתם צריכים לשלם. נו, ומה קרה? חסכתם מצה"ל כסף, אמרתם צריך לחסוך לחסוך לחסוך, נתבקשה הפעולה הזאת, אז עכשיו רואים שיש צריכות לצה"ל אז אמרו יתנו להם עכשיו מיליארד, אה חזר בחזרה, אז רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, אתם לא מנהלים את המדינה, הקב"ה מנהל אתכם, בינתיים הכל שקט, עברו שבעה ימים, לא מצאו אף אחד בינתיים וכו' וכו', כמובן יש הישגים, מה ההישגים החזירו כמה עצורים, וכמובן אספו כמה ניירות וכמה דברים, נחמד, אבל זה עלול להסתבך הרי, ברוך ה' אין נפגעים כרגע, אבל זה עלול להסתבך, כי מה חושבים, שאם ביבי מדבר ואחרי זה שר הבטחון מדבר ואח"כ הרמטכ"ל מדבר ואח"כ מפקד יו"ש מדבר אז גמרנו, אז פירושו של דבר אנחנו החזקים בשטח שמנהלים את כל הכוחות, אז זה כבר אומר שהכל יהיה בסדר? זה לא אומר דוקא, לא, רבות מחשבות.

תגידו בעזרת ה' נמצא אותם, בעזרת ה', משהו תגידו, לא מה פתאום, אנחנו סומכים על צה"ל, צה"ל יעשה את הזה, צה"ל יעשה את הזה, בסדר, אם אתם סומכים על צה"ל אין בעיה, אבל תזכרו את הפסוק הזה בסוף המבצע, רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום.

יסוד האמונה הוא להאמין כי לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש, כמו שמובא בחכמים ז"ל שאפילו ריש גרגותא מנו ליה, כל התנשאות שיש בעולם מן המלכות שהוא עיקר השלטון ועד הממשלה הקטנה ביותר אינם נעשים ע"י האדם אלא רק מן שמיא, ואין לאדם שום אפשרות להיטיב את מעמדו ע"י תחבולות שיעשה, ואת הדבר הזה למדנו מקורח. "ויקח קרח" מדעתו רצה ליקח ולשנות את העולם וליטול את הכהונה לעצמו ולא הועיל לו מאומה, כי עצת ה' היא תקום  למרות שרבות מחשבות בלב איש. מחשבות ושאיפות אלו נמצאים אפילו בנו.

הנה ידוע שהעולם מורכב מחומר וצורה, חומר הוא הנראה לעין כל, אולם החומר הוא אינו העיקר אלא צורה שעומדת מאחריה זוהי התכלית. כשם שבלימוד התורה למדן ייקרא מי שמבין את הלומדות והדקות שבצורת הדברים, וכל אשר יורד לעמקן של דברים ביתר דקות, ואינו מסתפק בדברים הפשוטים הנראים בהסתכלות ובעיון קל, הוא אשר נקרא גדול בהבנת התורה, כך חייב להיות אף בהבנת כל עניני התורה, לא להסתפק בשטחיות החומר אלא להעמיק לתוך צורת הדברים. אז כשעוסקים בפרשיות האלה אסור לנו להסתפק בידיעה שאנחנו יודעים על מעשה דקרח ומרגלים, אלא מחובתנו לידע ולהבין את כל הכוחות והמידות הטמונים בזה, מה היו הסיבות שהביאו את מעשה קרח, כשנבין זאת נדע שהמידות האלה לא רק בקרח ועדתו היו, אלא אף בקרב כל אחד ואחד נמצאת שאיפה כזו כמו של קרח, ללכת, כל אחד, ללכת לכבוש את העולם, להיטיב את מצבו ותכליתו, זה כל אחד ואחד. ואח"כ נוסיף להתבונן בכל הנעשה בקרח, מה קרה לו בסוף, מה קרה לעדתו, ונדע כי עצת ה' היא תקום. ואפילו שהחומר שונה, מכל מקום צורת הדברים אחת היא, ואפילו שאנחנו איננו שואפים לכהונה גדולה, מכל מקום הכהונה היא רק החומר, והצורה היא שאיפה להשיג מעמד ומצב, ז"א הכהונה זה ג'וב, ג'וב, תפקיד, כן, אבל מה בעצם אתה רוצה, אתה רוצה לשפר את מצבך את מעמדך, זה מה שעומד מאחורי הדברים, ואתה קורא לזה את התפקיד הזה, כי אתה חושב שאתה צודק, הטענה שלך צודקת, כי כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנשאו על קהל ה', מי אומר את זה - המתנשא הכי גדול אומר מדוע תתנשאו על קהל ה', יש כאלה שקוראים למישהו קורח והם קורח בעצמם, ככה קורח אמר, הוא אומר לעניו מכל אדם, מדוע תתנשאו על קהל ה', ומה הוא רוצה בעצם? להתנשא על כולם. אז יש טוענים טענת קורח על אחרים והם קורח בעצמם כמו שקרח טען את הטענות האלה. וכאשר נדע להשכיל ולהבין זאת, אם נבין זאת יהיו חיינו מתנהלים בהשקט ושלוה, אם לא נחפש לשפר את מצבנו בכל רגע נתון, ובפרט על חשבון אחרים, אז נחיה בשקט ובשלוה, כי אם ה' רוצה להקפיץ אותך דרגה הוא יקפיץ אותך, כמו אצל יוסף - ויריצוהו מן הבור. כשהוא השתדל לשפר את מצבו הוא נשאר עוד שנתיים, כשהוא כבר שתק מן הענין אז הקב"ה ברגע שהגיע הרגע בדיוק - ויריצוהו, לא מחכים רגע, "ויריצוהו מן הבור". וכמה זמן הוא אח"כ מלך? שמונים שנה. מי חלם על דבר כזה? אחד שנרדף כל חייו מאחיו, שסבל, שקראו לו עבד, עשו אותו עבד, הכניסו אותו לכלא, היה צדיק הכל, לא עזר שום דבר, כולם רואים אותו שחור משחור. מה קרה? מה קרה? אבל ככה ה', לקב"ה פתרונים, הוא יודע בדיוק למה זה צריך לעבור כה, ולמה זה ככה, למה עכשיו ולא אח"כ, מה אח"כ ולמה לא עכשיו, ה' יודע.

אז לכן ככה היו מתנהלים חיינו בשקט ובשלוה, כשנדע שאין בכוחנו להשיג מאומה יתר על מה שנגזר ונקצב ע"י הקב"ה. בא רופא אחד, מומחה גדול לחולה שאמרו שיש לו התקפת לב, אז הוא עלה אליו בלי תיק בלי סטטוסקופ בלי שום דבר, מה זה, אדוני הרופא, הוא קיבל התקפת לב, איך אתה בא, זה בסדר, תסגרו את הדלת, תסגרו את הדלת, מה יש לך? איפה כואב לך? מתי זה התחיל? איך זה קרה? פפפ, אומר לו תגיד לי, יש לך סכסוך עם השכנים? בטח, אל תשאל איזה שונאים אלה ככה וככה, זה הורג אותי, אני רק רואה אותו אתה מתפוצץ, אמר אתה לא צריך תרופות לא צריך כלום, צריך לעבוד על המידות שלך, אם אתה לא תעבוד על המידות שלך הם יהרגו אותך. אז תתחיל לעבוד עכשיו על המידות וזה יעבור, הכל יעבור, שלום. זהו. זה היה הרופא. אם הוא יתן לו תרופות זה נכון להרגע, מחר הוא עוד פעם יראה אותו במדרגות עוד פעם יתפוצץ, אז מה זה מועיל התרופות, לא מועיל התרופות, צריך למצוא את שורש הבעיה, מה שורש הבעיה? המידות שלך מפוצצות אותך, אז לכן הוא אומר, אם בן אדם מחפש לשפר את מצבו כל הזמן ואת מעמדו כל הזמן אז הוא יחיה בשקט ובשלוה, ראית, ראית מה הם קנו מה הם עשו, ראית, ראית, אדם מתפוצץ, והוא רואה שהוא לא, ודוחק לו, והוא רוצה עכשיו, למה הם נוסעים, למה הם הולכים, למה הם יכולים, למה אני לא, למה אני לא, ובוכה החיים שלי נאכס החיים שלי ככה, למה אתה בוכה? אתה בריא, אתה עובד קשה נכון, אתה מתמוטט נכון, אבל אתה בריא, לך תראה את החולים עכשיו, כולם קופצים להכניס אותך, בא כנס במקומם הם יוצאים, לוקחים את העבודה שלך פי שתיים. מה אתה מבלבל את המח, אתה יודע מה אתה מרויח בכלל על מה שאתה עובר?

ואפילו בעת שדומה בעיני האדם שיכול להשיג ולרכוש מעמד ע"י שאיפות ותאוות, מכל מקום בהתבוננות מתמדת יראה כי לא שינה מאומה ע"י מעשיו ורק הפסיד את זמנו בחייו. מכל מקום בהתבוננות מתמדת יראה כי לא שינה מאומה ע"י מעשיו ורק הפסיד את זמנו וחייו.

גם בעת שדומה בעיני האדם שיכול להשיג ולרכוש מעמד ע"י השאיפות והתאוות, מכל מקום בהתבוננות מתמדת, אבל מי מתבונן באופן מתמיד? זה הבעיה, אבל אם יתבונן באופן מתמיד יראה כי לא שינה מאומה ע"י מעשיו ורק הפסיד את זמנו וחייו.

אתם יודעים, אין מלכות אחת נוגעת בחברתה כמלוא נימה, אתם יודעים מה זה אומר? אומרים שיש אחד קוראים לו אטיאס, שהוא החליט להתפטר היום מש"ס, הוא החליט להתפטר, הוא חושב שהוא החליט להתפטר, הוא חושב, ה' נתן בליבו את המחשבה הזאת בגלל שזה שצריך להכנס במקומו הגיע הזמן שהוא יסבול שמה, אז זה ככה זה קורה, כי אין מלכות אחת נוגעת בחברתה כמלוא נימה, אפילו במלכות המינים, אז גם כן אין מלכות אחת נוגעת בחברתה כמלוא נימה, וכשמגיע הזמן של פלוני אז נדחק אלמוני. כי צורת הדברים אינה רק לשעה אלא לדורי דורות, וחייב להעמיק להתבונן עד שיראה שהכל נעשה כפי שנקצב ע"י הקב"ה, וכל מעשיו ופעולותיו לא הוסיפו מאומה.

רבותי, יש פה מספר אנשים שקיבלו על עצמם לפני שלשה ימים תענית, שלשה ימים רצוף והם סיימו אותה היום ברוך ה' בבריאות, ואנחנו אכלנו וטחנו והכל ואנחנו חשובים שהגוף מעמיד אותנו על בוריינו, והם לא אכלו והם מחייכים ומבסוטים ונראים כמו מלאכים, וקראתי מאמר לפני כמה ימים, שרופאים בדקו בחו"ל והגיעו למסקנה שאם צמים שלשה ימים יום ולילה זה מחדש את כל המערכות של הגוף זה כמו עושה ריסט ואיתחול לכל המערכות מחדש, ז"א זה משפר את הכדוריות הלבנות, אדומות, את כל הצבעים שיש בגוף, הכל זה משנה, והכל מתחיל, זה כאילו מחיה את הכל, זה בריא, זה פשוט בריא. זה בריא לפי מחקרים. מידי פעם לעשות שלשה ימים תענית, אבל לא בשביל בריאות, לעשות בשביל סיבה כמו שהם עשו בשביל החטופים, אבל זה גם בריא. נו, אז אדם לא יודע, הוא עשה בשביל החטופים ואם חס ושלום היה צריך להיות לא מרגיש בעוד כמה זמן, הוא לקח עליהם אתה מבין זה, עשה ריסט למערכת, ממילא הבריא את הגוף שלו יותר והוא חשב שהוא פעל בשבילם ובעצם הוא פעל בשביל עצמו, זה נכון שהוא פעל בשבילם, אבל זה גם פועל בשביל עצמו כי המתפלל על חברו נענה תחילה. אז ז"א, לא כל מה שאדם חושב שהוא מקדם מתקדם, והוא לא יודע את המעשים ואת התכניות של הקב"ה, ומה שה' מאפשר לו לעשות, יש אדם רוצה לעשות וה' לא נותן לו לעשות. לא נותן לו. וגם אם הוא עושה לא נותן לו להצליח, או לא נותן לו להשיג את התוצאה, הבחירה היא בחירה, על הבחירה האדם  נידון, גם אם אדם רוצה לעשות טוב ולא יצא, את הטוב הוא יקבל, חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה כמי שעשאה, למה ה' לא רוצה שזה יצא לפועל - חשבון שמים, אבל עצם הרצון, הבחירה זה הדבר שניתן ביד האדם בכל רגע נתון.

ובודאי שלא בנקל יוכל לראות ולהבחין בזאת, שכל המעשים והפעולות לא הוסיפו מאומה והכל נקצב מאת ה', כיון שהנהגת ה' מתחלקת להנהגה גלויה, להנהגה נסתרת. בזמננו הכל בהנהגה נסתרת, בד"כ, יש פרטים שזכינו להנהגה גלויה שרואים ומבחינים, לכן קשה לעיני בשר לראות ולהבחין בהנהגת ה' יתברך ובהשגחתו, אך זו חומר העבודה המוטלת עלינו להתבונן ולהבין שאף כי הכל נסתר, מכל מקום הנהגת ה' יתברך אינה משתנה ושווה בכל הנהגתו הנ סתרת להנהגתו הגלויה. אז עלינו מוטל להתבונן ולהבין שאפילו שהכל נסתר הנהגת ה' לא משתנה, ושווה הנהגה נסתרת להנהגה גלויה.

כבר דיברנו בענין עדת קרח ודעתו, עלה במחשבתו ש יוכלו להדיח את משה רבינו ע"ה ואהרן הכהן, והלא קרח ועדתו מהאנשים הגדולים שבדור היו, כמו שנאמר "קרואי מועד נשיאי עדה אנשי ה'", וכי לא ראו קרח ועדתו ממעמד הר סיני שהקב"ה בחר במשה ואהרן? ע"י מי הוא הביא את התורה, על ידם? הוא הביא על ידו, מה הם לא יודעים שהוא בחר בהם והתגלה אליהם ודיבר איתם והכל? וכן הלא מכבר היה ענין המרגלים, והם ראו שאין לשנות בחוש מאומה מרצון ה', ה' אמר עלה רש, הם לא רצו אבל אין בעיה תמותו במדבר, אין שום בעיה, מי שלא רוצה לא צריך, הדור הבא ייכנס, הם שינו מרצון ה' ע"י זה שהם אמרו דיבה על הארץ? הצליחו לשנות את הגזרה? לא, נו, אז איך הם סוברים שהם יכולים מכוחם לשנות מרצון ה'? כתוב ורשעים כים נגרש השקט לא יוכל, כל גל חושב שהוא יכבוש אתה חוף, בא ופסססס רפש וחוזר בחזרה, בא עוד פעם מתרומם בבבבם בסוף רפש, וחוזר בחזרה, ככה רשע רואה שרשע אחר ניסה ולא הצליח, אומר אני אצליח, וגם הוא לא הצליח - אני אצליח, וגם הוא לא הצליח - אני אצליח, וכן הלאה. אבל לפיד - אני אצליח, היה 17 נהיה אפס, זה נהיה 19 הבן טססס הוא כבר אפס.

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי הארץ. בפשטות מבינים שמה שברא ה' בריאה חדשה, ופתחה הארץ את פיה ובלעה את קרח ועדתו, והיה מזה התגלות חדשה של הקב"ה, והיה כמעמד הר סיני נוסף, זה היה ממש כמו מעמד הר סיני נוסף, כי מה אמר משה "בזאת תדעו כי ה' שלחני", ואם בריה יברא ה' ופצתה הארץ את פיה, בזאת תדעו כי ה' שלחני. וראו הכל בחוש שמתקיים דבר משה על פי ה'. ואנחנו מבינים כי הוצרכה התגלות זו לאחר מעשה קרח ומחלוקתו, כדי לחזק את ישראל באמונה ברא הקב"ה בריאה חדשה את פי הארץ, נכון? אך הנה אנחנו רואים במתניתין שפי הארץ נברא בערב שבת בין השמשות, ז"א מתחילת הבריאה הוצרכה ליסודות האמונה, לייסד את האמונה, התגלות זו של פתיחת פי הארץ, אלא שמעשי הרשעים היה אמצעי שנוכל להגיע להתגלות זו שנברא כבר בתחילת הבריאה. ה' ידע שיהיו רשעים, ושהם יבואו לחלוק על משה רבינו, ושיצטרכו לייסד את האמונה מחדש, כי אם אחרי מעמד הר סיני מסוגלים לבוא ולערער על משה ואהרן, זה כאילו להפקיע את המעמד, אז צריך לייצר מעמד נוסף, ואם בריאה יברא ה', בריאה חדשה שעוד לא היתה בעולם, אז ה' כבר ייעד מראש, ודבר זה הם רצו לעקור את האמונה והם ייסדו את האמונה, כי בזכות המעשה הטפשי שלהם והאוילי שהם רצו לשנות, אז מה קרה? הם ייסדו את האמונה.

כי באמת אפילו מעשי הרשעים הם רצון ה', מעשי הרשעים הם רצון ה', מה זה הרצון ה'? הוא לא רוצה במעשיהם, אבל גם מה שהם עושים זה מסתדר עם הרצון האלוקי, כי הקב"ה רוצה לחזק את האמונה, אז הם רצו הרשעים הפוך, אבל ה' רצה את המעשה הזה שלהם, מה פירוש רצה - אפשר אותו, אפשר אותו, היה יכול למנוע אותו, למה הוא אפשר אותו? כדי לגלות את האמונה עוד יותר. מה רצית להגיד אין אמונה, בא תראה שיש אמונה, אתה תכנס בתוך האדמה בפנים מה שלא היה עד עכשיו, ואז יתגלה שיש משגיח בעולם, יש שליח נאמן קוראים לו משה, הקב"ה לא חזר בו ממנו ואין לערער עליו ואתם תהיו הקרבן.

רק הרשע סובר שחוטא הוא ועושה רצונו נגד הקב"ה, אבל אין זו האמת, כי רק את עצמו מאבד בשני העולמות, אבל במעשיו נעשה רצון ה'. הנה, לקחו את הכסף מבני הישיבות, עכשיו מוציאים אותו בגדול אז מה רואים? רואים את מעשה ה'. אדרבא, רציתם להראות שאין ה' כאילו הוא לא שומר על בני הישיבות לא שומר על אף אחד, בא אני אראה לכם, מה רציתם, להרויח את החסכון? אני אראה לכם שתצטרכו לבזבז אותו עליהם, לא על כולם, על שלשה. ובסוף אתם תביאו אותם ככה או ככה, אבל בסופו של דבר רואים שזה מעשה ה'.

במעשיו של הרשע נעשה רצון ה', והיינו שהרשע עושה נגד רצונו יתברך, אבל התכלית הנוצרת ממעשיהם היא גופא רצון ה'. "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". לאחר התגלות הבריאה לעתיד לבוא יראו כולם בחוש שכל המעשים שנעשו בבריאה היו עצות ודרכים להגיע לתכלית הנרצה לבריאה, כי באמת לא שייך לפעול מאומה נגד רצון ה', לא שייך לפעול מאומה נגד רצון ה', כי הרי כל הבריאה מבלעדי רצונו יתברך אין לה קיום כלל, כל הבריאה מבלעדי רצון ה' יתברך אין לה קיום כלל, ואף על ידי מעשי הרשעים נעשה רצון ה'. ורק הרשעים סבורים שעושים נגד רצונו יתברך  ולכן יענשו הם עבור מעשיהם, ז"א עבור המחשבה שהם סברו שהם מסוגלים להמרות את פי ה'. לא על המעשה, את המעשה ה' יכול לקיים אפילו, אין בעיה, מזה אני אפיק עוד יותר רווחים, על חשבונכם, אבל על המחשבה שאתם חשבתם שתוכלו להמרות את פי, זה אני אדאג שאתם תסבלו תקבלו עונש.

הנה, כל הקמפיין של הבחירות היה מה? נגד החרדים, חרדים חרדים חרדים גיוס, כסף, כסף גיוס כסף כסף כסף גיוס גיוס גיוס גיוס כסף כסף כסף גיוס גיוס גיוס גיוס גיוס, עכשיו מה קרה? את כל הכסף מחזירים בחזרה, כמו שאמרנו, ועכשיו גם היה גיוס, גיוס גיוס גיוס גיוס, גייסו את כולם עכשיו בשביל למצוא שלשה בחורי ישיבות. ומה עוד? חשבו להפריד את החרדים מכולם ולהגיד שהם מוקצה, נהיה עכשיו אחדות סביב שומרי התורה ומצוות עוד יותר, כולם עכשיו מאוחדים להציל את בחורי הישיבות, חוץ מהשמאל כמובן. אבל כולם עכשיו מאוחדים. אז מה יצא לנו, יצא לנו שאת כל הכסף בזבזו עכשיו ביותר, את הגיוס גייסו את כולם בשביל החרדים, את הדתיים לא משנה מה, ואיחדו את כולם. הכל הפוך ממה שהם תכננו, ראיתם? תוך שבוע ימים הכל השתנה. נו, רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום.

אבו מאזן חשב שהוא יעשה חיבור עם חמאס, נו, רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, אמריקה חשבה שהיא תצא מעירק והיא כבר השליטה שמה שלטון דמוקרטי ועכשיו היא צריכה לחזור בחזרה משמה כי אלקעידה תופס את כל המדינה, הכל הלך. אובמבה אמר אני לא אתן שבסוריה יהיה כימי, אם זה יהיה כימי זה קו אדום ואני ישר תוקף, והרוסי הוריד אותו אתה מבין למטה ואמר לו תרגע, תרגע, אנחנו נפנה את הכימי חרטה ברטה, שנינו יודעים שזה חרטה, אבל בא אני אתן לך סולם ותרד מזה, שלום. בקיצור אתה רואה הרבה תכניות והרבה זה וזה וזה, צ'יק הקב"ה עושה איזה משהו קטן ומשתמש עם החרטות שלהם ומסבך להם את הכל וחבל על הזמן, כולם נלחמים בכולם, אף אחד לא מצליח, שום תכנית שמישהו מתכנן היום בבוקר לא מתקיימת עד הערב. שום מדינה, שום ראש ממשלה, שום צבא, שום אדם, שום כלום, אף אחד. כל מי שעושה מה שלא יעשה יכול להרבות במחשבות, אבל עצת ה' היא תקום.

והנה רואים, גבי בריאת פי הארץ שהיא נבראת בתחילת הבריאה, ואפילו לולא קרח ועדתו גם היתה מוכרחת להיות התגלות זו שהרי היא נבראה בבריאת העולם, אם כן יש הכרח שהענין של פי הארץ יתגשם, הענין הזה צריך לצאת לפועל, נו, נמצא מעתה מי זכה למלא את רצון ה'? שיתגלה הענין של פי הארץ - הרשעים, שתהיה התגלות של פתיחת פי הארץ ע"י הרשעים, וכן עלינו להבין בענין המחתות, המחתות הביאו אותם 250 איש, באמת הדברים מופלאים, שהרי משה רבינו ע"ה הזהיר אותם שרק אשר יבחר בו ה' אז מתוך מאתיים חמישים איש, אתם שומעים? מתוך מאתיים חמישים איש רק אחד, אתם שומעים, יזכה בתפקיד. אז איך כל אחד יכול לחשוב שזה רק הוא? הסיכוי זה אחד למאתיים חמישים. תארו לכם שהיו אומרים, מי שקונה את ההגרלה עכשיו בלוטו, 45 מיליון, הוא היחיד שזוכה זוכה כל מי שלא זוכה מת. יקנו את ההגרלה של הלוטו? מי יעלה בדעתו. אם מי שלא זוכה מת - מי יקנה?! איך 250 ראשי סנהדרין הכי חשובים הכי גדולים בעם, נפלו בפח הזה שהם בטוחים כל אחד שזה הוא, איך? הבא ליטמא פותחין לו, בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, אתה בחרת, יצר הרע כבר ידרדר אותך שאתה לאתראה ולא תחבין ולא שום דבר ואתה תהיה בטוח במאה אחוז שאתה צודק. ומכל מקום, לקחו כל המאתיים וחמישים איש מחתותיהם, וישימו עליהם קטורת, ויעמדו פתח אהל מועד. ומה כל אחד, בטוח שזה הוא, אף אחד לא רועד, כולם בטוחים שזה הם. אתם מתארים לכם דבר כזה? אתם מתארים לכם דבר כזה?

רואים מזה נוראות כמה גדול כוחו של יצר הרע, יש בכוחו לעוור עיני אנשים, והדברים מפורשים ברש"י, ולא טפשים היו, שכך התרה בהם וקיבלו עליהם, וקיבלו עליהם לקרב את המחתות, אלא הם חטאו על נפשותם. אייייי. התורה אומרת בצדק תשפוט עמיתיך, שמעו בין אחיכם ושפטתם צדק, צועקת התורה, עומדים אלפים ורבבות לא מעניין אותם מה התורה אומרת. עומדים על פי תהום ובטוחים שהם צודקים, איך יכול להיות? זה הכח של יצר הרע, זה הכח לסמא את העם השלם שמתו במדבר בגלל עשרה מרגלים שהיה להם נגיעה של פוליטיקה, זה קרח ומאתיים חמישים, אתם יודעים איזה השפעה על העם שכל הגדולים בדור יוצאים נגד משה רבינו? אתם יודעים מה זה, שה' צריך לברוא בריאה מתחילת הבריאה פי האדמה, בשביל להוכיח שהוא צודק. וזה אחרי המרגלים, והמרגלים לא ראו מה שנעשה למרים, וזה אחרי מרים, ורשעים האלה ראו, ולא לקחו מוסר. זה הכח של יצר הרע לסמא את עיני האנשים. והיינו שיתכן והיצר הרע יביא את האדם עד למסירות נפש ממש עבור חטאתו. מסירות נפש ממש, הוא לא ישמע, הוא לא יקשיב, שום דבר, זה ברור לו. ברור לו. הוא גם לא יראה את המקרים שקרו מאז ועד עכשיו, הוא לא ירצה להבין אותם, שום דבר הוא לא יראה, ככה הוא יישאר עד שתפתח האדמה.

עוד רואים בהמשך הפרשה שאמר הקב"ה "ועשו אותם רקועי פחים ציפוי למזבח כי הקריבום לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל". אותם מחתות שהם הקריבו, הם הפכו להיות רקועי פחים ציפוי למזבח, כיון שהקריבו אותם לפני ה', והם קדשו והם יהיו אות לבני ישראל. נמצא שהוצרכו המחתות כדי להיות לאות לבני ישראל, אין הביאור שכיון שחטאו הוצרכו המחתות להיות לאות, אלא מעיקר התכלית שלהם של המחתות הם הוצרכו להיות לאות לישראל, אבל נמצא שע"י חטאתם הגיע רצון ה' לתכלית, שמה שהוא רצה יצא, ע"י מי? ע"י הרשעים. לא לאחר שהרשעים חטאו נהיה המחתות ציפוי, לא, זה היה צריך להיות ציפוי, אבל על ידי מי זה התגלגל? ע"י הרשעים. ואפילו שהרשעים יענשו עבור המחשבה שלהם, שסברו שבכוחם לעבור דבר ה', מכל מקום אין שום אפשרות לעבור את רצונו. ואפילו במעשה הרשעים נוצרה תכלית עשיית רצונו יתברך.

היוצא ממה שלמדנו, רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום. עצת ה' לעולם תעמוד, עצת ה' לעולם תעמוד. אין עצה אחרת שתוכל לעמוד. אז לכן אל בינתך אל תישען, את ההשתדלות היחידה תעשה ברוחניות כי שמה אף אחד לא יעזור לך, שמה אתה צריך לעבור, ברוחניות אתה צריך לעבור, בגשמיות אתה לא צריך שום דבר, הקב"ה יגלגל הכל לפתחך, תלוי כמה תהיה ירא שמים ובוטח. בטח בה' ועשה טוב שכון ארץ וראה אמונה, אז ז"א אם אתה תעשה את מה שה' רוצה אתה תשכון בארץ והאמונה היא תרעה אותך, תוביל אותך, תתן לך, תעניק לך, הכל יהיה לך. בעניני גשמיות אדם בעל בטחון לא צריך לעשות שום השתדלות, ההשתדלות היחידה להשתדל לא להשתדל, אבל אם אין לו עדיין בטחון כזה ימעיט כמה שיותר בהשתדלות, ככל שימעיט ככה יתוסף לו ברוחניות. ברוחניות צריך להשתדל עד קצה גבול היכולת, כי רק אתה מטפס, רק אתה עולה, אורח חיים למעלה למכשיל למען סור משעול מטה.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.... 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת