טוען...

פרעה הרשע ודומיו | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 15.12.2013, שעה: 16:50

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף", רב ושמואל, חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזרותיו. אז נחלקו רב ושמואל, האם "ויקום מלך חדש על מצרים" זה מלך חדש ממש, או זה אותו פרעה רק נתחדשו גזרותיו? 

יש להתבונן פרעה שחכם גדול היה, מכיר האמת ומכניע עצמו בפניו, כמו שמצאנו בפרשת מקץ "ויאמר פרעה הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו", אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי, "ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו", אז רואים שפרעה מתפעל מיוסף כל כך, ואומר שלא ניתן למצוא עוד אדם כזה שרוח אלקים בו, ונותן לו להיות על ביתו וכל עמו יישק על פיו, והסיר את טבעתו ונתן בידו, והרכיבו במרכבת המשנה אשר לו. הרי שרק ששמע את פתרון החלום הכיר את רוח האלקים אשר ביוסף, הכניע את עצמו, מסר את כל ממשלת מצרים בידו, קל וחומר כשיוסף מכלכל את מצרים וכל העולם כולו, ועוד כשבא יעקב אבינו ועלה הנילוס לרגליו ופסק הרעב, ודאי אפילו הפתי והשפל ביותר בעולם לא יוכל להשכיח מליבו רגשי ההכרה בטובות הללו. 

אמנם מצינו בחכמים ז"ל שאמרו לו, בוא ונזדווג לאומה זו, אמר להם, עד עכשיו חיינו משלהם ואנו מזדווגין להם, הרי הם פרנסו אותניו, אנחנו חיים בזכותם, איך נזדווג להם? הורידוהו מכסאו שלשה חדשים, הוא החזיק מעמד שלשה חדשים מחוץ לכסא, סלקו אותו מהתפקיד, וכיון שראה כן אמר להם כל מה שאתם אומרים אני שומע להם, נתהפך, לא החזיק, פוליטיקה זה פוליטיקה, יש גבול של הכרת הטוב ונגמר הסיפור, שלשה חדשים חביבי בלי משכורת, בלי כלום, לא לא מתאים. אמר מעכשיו אני שומע לכם. 

הנה למלך הזה פרעה היתה הכרה נפלאה ומידה גדושה של הכרת הטוב, וויתר משום כך על כסא ועל כסא מלכותו שלשה חדשים, ואם כן אף לאחר שלא היה יכול לעמוד בנסיון והסכים להם, נו, יש לדון אותו לכף זכות, מצרי, מה אתה יכול לעשות. אבל איך נהפך לרע כל כך שהיה מחדש גזרותיו, ונמחה מליבו לגמרי כל הטוב שבו, ולא ידע את יוסף, עד כדי רציחת תינוקות, שטיפת גופו בדמם, מה זה איך יכול אדם להגיע לשפל המדרגה מהכרת הטוב? 

למדנו מכאן מהם כוחות נפשו של אדם, שבזמן קצר יכול להתגלגל במדרון נורא, מאורח חיים למעלה למשכיל עד רדת שאול מטה, בדיוטא התחתונה ממש, מהמצב שהוא אמר "הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו", ירד עד "הבה נתחכמה לו", ולהשליך תינוקות חיים ליאור להטביע אותם. 

הנה מחה אדם זה מליבו כל מידת הכרת הטוב שהיה בו עד להפליא, ונעשה אחר, מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, כאילו לא היה יוסף כלל בעולם. שמונים שנה יוסף מפרנס אותו ואת כל העולם כולו, אפשר לשכוח דבר כזה? ולא עוד, אלא שהגיע ברשעותו עד "הבה נתחכמה לו", נורא ואיום כמה יכול להתדרדר בן אדם משיא ההכרה לשפל המדרגה. אבל מאידך גיסא, זה מלמד אותנו בינה בצד הטוב, שיש בכח האדם להתעלות ולבוא בדרך חיים אפילו אם ימצא בשפל המדרגה, ומידה טובה מרובה, ואין זה כלל מן הנמנעות לעורר את עצמו ולהתנער מעפרו, אין זה כלל מן הנמנעות לעורר את עצמו ולהתנער מעפרו, וברגע אחד יצא מאפילה לאור גדול, ואין מעכב בידו, וקל וחומר אם הוא הבא להטמא שרק פותחין לו כך, אז הבא להטהר שמסייעין אותו על אחת כמה וכמה. 

מכאן נמצא סתירת כל הבנין של טענת המון בני אדם, יושבי חושך וצלמוות, אשר אף בעת יחשבו ברצינות על דרכם ומעלליהם מוציאים אנחה מליבם ואומרים, מה אוכל לעשות, טבע שלי הוא כך, אני לא יכול לשנות, ובזה ימצאו די סיפוקם, משתקעים שוב בהבליהם ונופלים בתרדמת המוות רח"ל. אבל לא ידעו, ולא יבינו אסירי עוני וברזל אלו כי שקר מענה זה בפיהם, רק עצלותם וכבדות ליבם גרם כי רצונם להשאר ישנים שוכבים על עריסותם ולא יניעו אבר, לו חכמו ישכילו זאת כי ביכלתם להסיר מעליהם כבלי המידות, והמחתרת חתורה לפניהם למהר להמלט על נפשם, אם רק יפעילו את צו ליבם המתעורר בזרוז מיד ולדורות. ז"א, יש כח באדם אדיר מאד, הכח הזה הוא לשני הצדדים, אין הבטחה שמי שנמצא למעלה לא ירד עד למטה, ואין מצב שאדם שנמצא למטה לא יוכל להתרומם מעלה מעלה, בין רגע אפשר לרדת למטה ובין רגע אפשר לעלות למעלה, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש מפסיד עולמו בשעה אחת. ז"א, יש באדם כח אדיר להתהפך לחלוטין. 

אז ז"א כל אחד לומד מפה שאת הבלתי יאומן צריך להאמין, אל תסמוך ואל תאמין באנשים, אנשים מתהפכים כמו זיקית, רק אנשי אמת אמיתיים באמת יהיו מוכנים להפסיד הכל ולא לעשות את מה שעשה פרעה הרשע, להחזיר רעה תחת טובה? מילא, אתה חזרת למלוך, לא יכול לוותר על הכסא וכו', אבל לצאת נגד יוסף וזרעו ולשכוח את הכל מה שהוא עשה עד היום, לצאת נגדו כאילו היה אחד מהפושעים הכי גדולים שהיו במדינה, זה רשעות שרק פרעה הרשע נתגלה במלוא "הדרה" במרכאות. "ויקום מלך חדש", זה אותו מלך למאן דאמר רק נתחדשו גזרותיו, קודם אמר למצרים כל אשר יאמר לכם יוסף עשו, לכו אל יוסף, אומר לכם למול - תחתכו את הבשר שלכם, מה שהוא אומר תעשו, והיום הוא אומר לחתוך ילדים עבריים צאצאיו, לחתוך אותם, להטביע אותם, לשקע אותם בטיט, איך יכול בן אדם להתהפך מקצה לקצה? אתמול אכלת משולחנו, אתמול הוא הציל אותך, אבא שלו בירך, נילוס יוצא לקראתך, כל זה איפה נעלם? זה המושחתות שמונחת בכל אדם , ואדם יכול לרדת מלמעלה עד לתהום הנשיה. אבל זה נותן לנו את הכח גם להבין שמידה טובה מרובה ואדם יכול לעלות משאול תחתית ולצאת משם להגיע לרום המעלה, אז זה אנחנו צריכים ללמוד ולהבין, את פרעה כבר הכרנו, וכאלה גם ראינו בימינו אנו, במפלגות מסוימות, אבל צריך לשמוח שאפשר מלמטה למטה גם להגיע למעלה למעלה. אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה.

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל...

 •    שיתוף   

הרצאות קרובות

היום!

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב הרצאה חזקה מאוד!!! מעכשיו אכוון בתפילות ובאמן ( שמותר לענות קדיש יתום ) בעזרת השם כמו שהרב הסביר!!! תודה על זכייה במצוות שתזכה לכל טוב אמן ואמן!!!

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב איזה שיעור משיעור לשיעור שמתי לב שהרב כל הזמן מחפש לעשות חסד בכל דבר עם הזולת משיעור לשיעור הרב מוציא לפועל לפעול עוד ועוד מצוות ועוד כאלה שהרב לומד בשבילנו שקורעות גזרות ומונעות יסורים ... הרב אני מחר צרכה להיות בעבודה(לא מתלוננת על מה שהשם כרגע רוצה בשבילי) וכל כך הייתי רוצה להיות בבית כנסת ולענות יהיה שמא רבא לקחת תילדים ולהתפלל אחרי שיעור כזה יותר מתחשק לי להיות באוהלה של תורה. אני לא יודעת מה הייתי בגילגול שעבר אבל מה שכן מרגיש לי שרוצה כל כך לעשות תמצוות בנחת ברוגע בחשק!

 • 13.03 11:39

  כבוד הרב. מזה שנים אתה טענת לשקרים בתקשורת ורוב הציבור החילוני התמים לא האמין לך ולא ראה שעובדים עליו. בשנים האחרונות האמת מתגלה להרבה אנשים תמימים והם שמים לב לכך. אני רוצה להודות לך באופן אישי על כך שנלחמת על האמת במשך שנים והפצת אור בישראל. תודה רבה על זיכוי הרבים ויישר כוח כבוד הרב

 • 09.03 15:04

  שלום כבוד הרב, רצינו לומר לכבוד הרב תודה רבה ענקית על השיעורי בוקר, פשוט אנחנו מרגישים שמתחזקים ומתעלים מיום ליום,  כל המידע שכבוד הרב מעביר לנו ומעורר אותנו, הן בכוונות של המילים בתפילה ובברכות ועוד... ועכשיו גם בכוונות שצריך לכוון על כל מצווה, זה ממש כיף לחיות ככה, איך שהסביבה שלידי משתנה, בנות מהקהילה מברכות לידי כ"כ לאט וברור, ויפה לראות איך שהן מכוונות , זה ממש מרגש, וכבוד הרב השפיע על כל הסביבה, זה מדהים, אפילו הילדים שלי התחילו לברך בקול, לאט מאוד וברור עם הכוונות , והבן שלי תלה בכל מיני פינות בבית את הכוונות. זה רק מעט ממה שאני חובה יום יום מכל ההתעלות שלנו, הכל בזכות כבוד הרב. אז ממש ממש תודה רבה, שה' יברך את כבוד הרב בבריאות כוח נחת ושמחה , מעריכים מאוד מאוד מה שכבוד הרב עושה לנו בפרט ולכל הקבילה ועמ"י בכלל.

 • 08.03 07:48

  הרב בוקר טוב ומבורך 🙏🏻 ההורים שברכת שעברו תאונת דרכים,ברוך השם במצב טוב מאוד, האבא שלה שעבר ניתוח של כמה שעות ביום ראשון בגב העליון כבר שוחרר הביתה . היום הוא הלך כבר לבקר את אשתו שהיא עדיין בבית החולים כניראה גם לפני שחרור בקרוב בעזרת השם. תבורך🙏🏻 מהקדוש ברוך הוא על התפילות שברכת. תודה רבה כבוד הרב!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • 03.03 09:20

  הרב תודה רבה לך על הברכות. האמא שלה מרגישה הרבה יותר טוב תודה לאל 🙏🏻 והאבא שלה עבר עכשיו לא מזמן ניתוח שעבר בהצלחה רבה בזכות הברכות שלך ובעזרת הקדוש ברוך הוא ששמע את התפילות שלך.תודה רבה מעומק הלב על העזרה .השם יברך אותך ואת כל מישפחתך על החסדים הניפלאים שאתה עושה אוהב אותך מכל ה❤️. תודה רבה הרב🙏🏻🙏🏻🙏🏻. חג פורים שמח 🍷🍷🍷

 • 02.03 23:26

  כבוד הרב עכשיו שמעתי את ההרצאה בחיפה. אין מילים, מעורר את הנשמה לעשות חשבון נפש ולהבין כמה אנחנו רחוקים ממעשי אבותינו. והמעשה על רבי עוקבא והרבי שנכרך לו הזקן, מבהיל ומדהים. יהי רצון ונזכה להתקדש ולהגאל ברחמים. ממש תודה רבה לרבנו היקר על הכל.

 • 02.03 16:12

  כבוד הרב היקר שלנו , בכל יום ויום שבורא את הנפשות שלנו מחדש, רוצה להגיד תודה רבה. אבל התודה רבה שלי לא מספיק, בשביל להודות. לפחות אני מאחל לכבוד הרב, בשם כל ישראל, שה' יתן לכבוד הרב כל משאלות ליבו לטובה. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים , שכל ישראל נלך בדרך ה' ובמשיחו , ושהקב"ה וכבוד הרב תשמחו בנו. וסליחה מכבוד הרב שחילקתי אתמול מיקרופונים, בלי אישורו של כבוד הרב. תודה רבה מורנו ורבנו, תלמידך, מולוקאן באשה. הדבר היחיד שאני יכול רק לאחל מכל מה שכבוד הרב עושה לנו לכל ישראל התודה שיש לי לכבוד הרב, שה' יתן לכבוד הרב

 • 02.03 09:50

  לילה טוב! לרבנו היקר והקדוש. שמעתי את ההרצאה - ובכיתי!! כל מילה חדרה ללבי, אוי לנו לפגוע בזולת ובטח לא בחברנו. תמיד שמעתי את המושג: "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" (איוב לא, ב) – 'ממש!'. כאחת שהיתה חלק מקהילת חב"ד לשעבר, היינו שומעים זאת המון ב'תניא'. אך ההסבר על הפסוק הנ"ל "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" עם התוספת מילה: 'ממש' כמו שהסברת לנו – אני שומעת זאת בפעם הראשונה! שכל יהודי ויהודי הוא כביכול חלק מהשי"ת, גם הרשעים שבינינו. בכיתי! רבנו היקר בכיתי בבוקר ובכיתי בהרצאה. בכיתי - כי מפחדת שהדמעות שהורדתי בעבר חלילה עשו צער בשמים, אני שומעת את ההרצאה ומבקשת מהשי"ת: 'בבקשה! שהצער שהיה לי - לא יעשה נזק כמו שעשה בר קמצא ח"ו!' וביקשתי מה' שוב ושוב: 'סליחה ומחילה!', כמה 'חשבון נפש' עברתי בשיעור. הערב ממש החזרת אותי לכיתה אל'ף ומשם להזכר במהלך חיי להתבונן: האם גרמתי צער ליהודי? ולבדוק! גם אם זה היה לפני 20 שנה!! ולראות אם אפשר עוד לתקן? ולהזכר במי פגעתי וגרמתי לבכי... רק רבנו מסוגל לגרום לי לנסות להזכר: אם פגעתי ביהודי לפני יותר מ-20 שנה!! אתה מרגיש בכאבי אתה מרגיש את פגיעתי אתה מרגיש את כאבן של כל בני ישראל!!! כל ההרצאה אני אוחזת בראשי ואומרת: 'ממש מדבר עלי!'. אני מעריכה אותך ומוקירה לך תודה על כך שאתה עושה שלום בנינו וגם אם טעינו - נותן לנו הזדמנות לומר שטעינו - כמו אבא לילדיו! בורא עולם! מלך מלכי המלכים!! אני מתפללת לפניך: 'שרבנו - יהיה מלך המשיח!' אני לא רואה אדם ראוי להיות מלך המשיח כמוך, מוקף באור של אמת, אור של אהבת ישראל, אור של תורה, כמה נחת אתה עושה לקב"ה! ואני הפשוטה בפשוטים מעידה עליך לפני מלך מלכי המלכים: שכל העולם עומד בזכותך! ומבקשת מהשי"ת שתזכה להיות מלך המשיח, ואתה כל הזמן שר לפני השי"ת שירי תודה, וזה ממש תיקון של חזקיהו מלך יהודה!! שבזכותו כולם ידעו את כל התורה! ואתה ממש ככה כמו חזקיהו המלך. וגם תמיד משלב עם השיעורי תורה שירה ומודה להשי"ת. וגם מבקשת מה': שגם אם בטעות צערנו את החבר, אז ברגע האמת נעזור ונחבק! כי באמת אנחנו עם ישראל העם המיוחד והמאוחד עם כל הקשיים. וכך משמע במגילת אסתר! שמרדכי היהודי אמר לאסתר המלכה: שרק את יכולה להציל את עם ישראל!! אמנם אני לא מרדכי, אך כן אומרת זאת: 'רק אתה כשליח ה' יכול להציל את עם ישראל!!!!' ה'! בבקשה! תציל אותנו, אנחנו הנשים ממלאות את ההוראה שלך לבוא ל: 'עצרת' ולזעוק זעקה על הגאולה ועל מלכות בית דוד ועל מלכות ה'! [כדברי החפץ חיים]. וכבר גילו חז"ל הקדושים: 'שבזכות נשים צדקניות נגאלנו אבותנו ממצרים – וב"ה בזכותן נגאל במהרה אמן!' ואני חושבת: שהזעקה שלך - חזקה משל כולם!' ובהתקרב עלינו חג הפורים הבעל"ט [גאולת ישראל מגזרות המן ואחשורוש] הגיע זמן גאולתנו! בעזרת ה' נזכה כי לך השי"ת ראוי למלוך על כל העולם כולו בכבודך! תודה רבנו שוב על הרצאה מושלמת.

 • 24.02 11:16

  כבוד הרב שליט"א ההרצאה בחדרה כמו כמעט כל הרצאה בגדר המושלם ,אוכל רוחני לנשמה . ההרצאה בחדרה זו הרצאה  שהכי תקרב את הגאולה האחדות!   מאחלת שההרצאה הזו תהיה לרפואתם של כל בני ישראל שנפצעו בפיגועים שהשם ישלח להם רפואת הגוף והנפש ושהשם ינחם את משפחות השכולים , הרצאה שעושה נחת לשם ייתברך ,הרצאה נגד עמלק ממש ככה שהקפיד על עם ישראל שאין אחדות ואתה שוב ושוב מלמד אותנו על האחדות ..

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים