טוען...

לא תעמוד על דם רעך

 ביה"כ בית אליהו, קווינס
 תאריך: 25.03.2020 - 16:42

 התשובה של ישמעאל   הגוף כולו שקרים - הנפש אמת