טוען...

תוכחת מגולה

 ביה"כ בית אליהו, קווינס, ניו יורק
 תאריך פרסום: 08.01.2020, שעה: 00:00

 גנץ: בתחבולות תעשה מלחמה הקצר 06/08/2014   נגיעות חרקים בהל [וידאו] 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578