טוען...

מעלת הבכור והראשית | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך: 05.02.2020

 סיר למעלות 1 | קטע 45 | איום על עדי ש"ס לא יעזור   מדוע נסתם פיה של האדמה? | הרב אמנון יצחק