טוען...

מחלוקת ושנאת חינם - חלק ג | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 23.07.2019, שעה: 08:38

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד שנאת חינם ומחלוקת - חלק ג ואהבת לרעך כמוך 23-07-2019

נציב יום: טובה בת גנט, חזרה בתשובה מהרה, תמצא זיווג כשר וטוב, תזכה לחנך את ילידיה למצוות ולמעשים טובים, יפתחו לה שערי פרנסה בשפע רב אמן.

חלק ג' - שנאת חינם ומחלוקת: דרכם של בעלי מחלוקת להוציא דיבה בדבר שנזהר ביותר, המשמש רבי יצחק מוורקה זכר צדיק לברכה סיפר: פעם אחת בהיותו עם רבו בוורשה, לרגל השתדלויות שונות בענייני הכלל, חזרו פעם לפנות ערב אל המלון, וכשרצו לפתוח את חדרו של הרבי ראו שמישהו כתב על הדלת באותיות גדולות דברי זלזול וחירופים על הרבי. כל הדלת מלמעלה עד למטה רשומה בדברי עתק אלה. המשמש עמד נבהל משתומם מפחד וירא מלא בושה וכלימה.

אמר לו הרבי: אל ייפול רוחך, ואל תתעצב מזה כלל, קבלה בידי, ממורי, בנו של רבי בונה מפשיסחה זכר צדיק לברכה, שכל בעלי המחלוקת מוציאים דיבה על איש דווקא במידה שהוא נזהר בה ביותר, והביא לזה ראייה מן התורה, שמצינו שקורח ועדתו בתלונות על משה רבנו אמרו: "ומדוע תתנשאו על קהל השם". הרי שהעלילו על משה רבנו, דווקא שיש לו מידת גאווה, בעוד שהתורה מעידה עליו: "והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה".

וכשהם אומרים למשה: מדוע תתנשאו" מה הכוונתם ומטרתם? שהם יתנשאו! ומדוע אתם תתנשאו! אנחנו, כי כל העידה כולם קדושים.  אז כל בעלי המחלוקת הם דווקא יוצאים נגד אדם בדברים שהוא נזהר.

איך אמר חוש"ך (הרב שלום כהן)? רק הכיסא אגדל ממך", מה פירוש? כאילו אני רוצה כיסא, מה אתה רוצה? למה יצאתם למלחמה נגדי? בגלל הכיסאות שפחדתם שתפסידו לא? אתה אמרת בזמנו שאתה לא יכול להיכנס בנעליים שלך הרב עובדיה, איך קפצת לתוכם מהר? אז מי מחפש כיסא? מי מחפש כבוד? מי מחפש....

אמרו שאני ביזיתי את הרב, אני ביזיתי? תביאו לי מקום אחד שביזיתי, אומרים כן, אבל אתה אמרת שתרוץ יותר מהר! ודאי "אחרי מצוותך תרדוף נפשי", כתוב זה דין זה הלכה, זה מה שכתוב לכל יהודי לרוץ אחרי המצוות,. נגיד אם הרב שלי עושה מעט מצוות ואני יכול לעשות יותר - אני אגיד מה פתאום אם אני אעשה יותר מצוות איני אבזה אותו, מה פירוש יש דבר כזה?

ואם מדברים על ביזיונות: מי ביזה את האור לציון וקרא לו חושך לציון? מי קרא לחזון איש - חזון אישה? מי אמר - תשפילו אותו? מי ביזה את מי?  תמצאו איפה אני ביזיתי? מעולם לא!. אז דוקא במה שאדם נזהר- דווקא יוצאים עליו, כי הקנאה גורמת, הלחץ של הקנאה.  "הקדיח תבשילו" במה הקדיח? תביאו לי דרבנן אחד שאני עברתי ב-40 שנה, ונראה אם אתם יכולים להגיד. הקדיח זה עבירות מהסוג הגרוע כמו ישו. ומיהרתם לקרוא לי כך. אם אני "הקדיח" אתם "הסריח", ריח מסריח בכל העולם ממה שעשיתם, עקרתם תורה. מותר דבר כזה? ודווקא במה שאני נזהר - דווקא בזה הם יוצאים. עד כדי כך שהם אומרים שהוא בכלל לא עשה בעלי תשובה! זה הכל עשה הרב עובדיה הוא לא עשה כלום.

יש פה שלושה אנשים בעלי תשובה, אחד מהם גר, שהלכו לרב בעדני, אמרו כבוד הרב: אמנון יצחק החזיר אותנו בתשובה, אמר מה פתאום הרב עובדיה, אומרים לא מכירים אותו בכלל, אני גוי הייתי! לא מכיר אותו בכלל! אומר לו: לא זה לא הוא זה הרב עובדיה. אתם מבינים? נו איך אפשר כזה דבר?

זה מה שאומר קבלה - זה מה שתמיד אדם נזהר - שמה דוקא אומרים עליו בעלי המחלוקת. מפה רואים שהם בעלי מחלוקת, הרי משנים את המציאות הידועה לכל, איך אפשר להגיד מציאות שהיא ידועה לכל למחוק אותה ולהפוך אותה לגורנישט מין גורנישט.  אפשר כזה דבר? כן אפשר, תשאלו בשס תראו ככה זה עובד. אז זה בעלי מחלוקת. אילו היה שלום בין הצדיקים והחסידים - היה בן דוד בא.

בספר רחמי האב: באות חסידות כתב: שמעתי מרבנו הקדוש רבנו חיים מצאנז שאמר: "אם אשמע מאחד מאנשיי שיאמר שדווקא רבו הוא הצדיק ואין עוד- העבירנו משורשו!" כמו שאומרים אצל ברסלב: שרבי נחמן הוא צדיק האמת! וכולם יונקים ממנו, וכל מיני דברים ודיבורים שלא יעלו אותם על הכתב. ומלחמות מתקוטטים של מי הרב יותר ומה מו מו מימי? עדרים עדרים. יש הרבה עבדים למלך הכבוד, ואם היה שלום בין הצדיקים והחסידים - היה כבר בן דוד בא. למה יפסול אחד עבודת חברו? ויקפיד עם אחד מחסידיו, ייסע צדיק אחר למה?

כמו שאיציק משתדל להגיד כל הזמן שרק מי שהוא מורה הוראות הוא חשוב וכל השאר לא, אי זה נותן דרשות, זה עושה ככה, זה רק מחזיר בתשובה - רק מחזיר בתשובה זה הכל כלום, זה רק מורה הוראות!, נגיד - מורה הוראות זה חשוב זה יפה, רבי חנינא לא הורה הוראות ולא שום מימרא ממנו בשביל כל הגמרא כולה חוץ "מפרקי אבות", והגמרא מפרסמת אותו, וכל העולם קיים בזכותו והוא לא היה מורה הוראות.

אז מה אתה מקשקש שהכל זה מורה הוראות, בגלל שאתה בדיוק מורה הוראות? זה אחרי שאתה העתקת את הספרים שלך? לשבת מול המחשב ולהוציא את זה מהתוכנות? אז זה נקרא שאתה מורה הוראות? ובהרבה מקומות אתה אומר: "והוספתי על אבי עוד 20 מקורות", בטח, אבא שלך לא השתמש במחשב, הוא ידע מה שידע!.  אבל אתה מה הבעיה? אתה מחפש במחשב בתוכנה - תררררררר מביא עוד 20 מקורות, פתחת אותם בכלל? העתק הדבק! כל חמש דקות מוציא ספר בכל השפות! מה זה?

זאת אומרת: זה נקרא מורה הוראות, אדם צריך, אם אתה מורה הוראות, צריך שתהיה דוגמה, לא כל דבר תבזה, לא כל דבר תזלזל, כל מי שלא עושה כמוך - אז הוא גורנישט מין גורנישט. וכל מי שמחמיר - הוא אאוט לגמרי. רק אתה המיקל הראשון. אבא שלך פעם אמר: "עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו", מקלו תמיד יגיד לו, העם רוצה מחפש קולות, אז אתה נהיית מקלו שאבא שלך אמר בפסוק, מה אתה מתרברב?

תעשה אם אתה עושה מלאכת שמים, תעשה אותה יפה, תהיה דוגמא והכל. אל תאכל אבקת חלב וחלב נוכרי וכל הדברים ותגיד תביא ואני אראה לך שאני אוכל, כמו שהראת בישיבה לתלמידים - שהבן שלי התלמיד שלך.  אנחנו יודעים הרבה דברים מה עשית שם בתוך הישיבה, אתה זוכר שהיו שניים רק בזה עשית להם ככה שייפנו לך דרך, שניים בתוך הישיבה אתה עושה להם לפנות דרך - והוא עובר עכשיו. אנשים שהכבוד רק מניע אותם, לא יראת שמים, ולא לחפש יהודים לקרב אותם ושום דבר4, רק להגיד שההוא לא טוב וההוא לא טוב וההוא לא טוב...... אבל אם הייתה עובד השם היית מחפש שיהיה שלום בין היהודים, בין החכמים, בין הכל, לא רק אתם חכמים, משפחת יוסף- רק חכמים, לא לא, יש חכמים יותר גדולים.

רבי חנינא בן דוסא אמר: "כל שמעשיו מרובים מחוכמתו - חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו - אינה מתקיימת". בטח אתה חולם גם על רבי חנינה בן דוסא. מה הוא מבין, אם הוא היה ב-2019 בטח היה יודע שאתה צודק. איייייי , המקום לעשות שלום ואחווה - כל אחד אני אני אני, אני אני.

מה הטענה היתה? אמנון יצחק רוצה להנהיג,  איפה שמעתם שאני רוצה להנהיג? איפה ראיתם שאני רוצה להנהיג? איפה? מאז שחזרתי בתשובה החזרתי מאות אלפי משפחות, פעם לקחתי אותם אלי? עשיתי לי עדרים עדרים? בניתי בניינים? עשיתי בתי כנסיות? פתחתי מוסדות? עשיתי ישיבות? קיבלתי קהל? איפה אני רוצה להנהיג? כל פעם מתפלל במקום אחר, אם הייתי רוצה להנהיג אז הייתי עושה קהילות בכל העולם כולו. אז מאיפה העלילה הזאת רוצה להנהיג? ועל זה אמר הרב: תשפילו אותו. שלא ינהיג, תשפילו, אז מי רוצה להנהיג? אז בדבר שדווקא הוא נזהר - שמה דווקא תוקפים אותו. לא יאומן כי יסופר, אבל זה לעינינו.

בספק "איגרא דפירקא" באות ק' מה' כתב: אנשים ההולכים בדרכי השם, הגם שזה עבודתו בדרך זה , כתוב בפסוק "יאחז צדיק דרכו", לכל צדיק וצדיק יש דרך עבודת השם. זה ביראה זה באהבה - כל אחד.... אף על פי כן יחויב ביניהם שיהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות, ומעתה אם תבין את אשר לפניך, אם העוונות הרבים התרבתה הקטגוריה בין האנשים אשר קירבת אלוקים יחפצון - לא יטיל דופי בקודשי שמים.

זאת אומרת: לפעמים יש קטגוריה, זה חלק מהפירוד שאנחנו בגלות, שיהיה גלות בין החכמים, זה העונש, זה מה שאתם רואים שלא יכולים להתלכד כולם - זה עונש לגלות, כך אומר המהר"ל מפראג נלמד אולי מחר, הכל זה עונש שיש פירוד בין החכמים הכל וכו' וכו' וכו'.

כתב בספר "פלא יועץ", באות לשון הרע -  ידוע רעות הלשון הרע כי רבה, ולכן בכח יגבר איש לעמוד על המשמר, ויעשה עצמו כאילם מלדבר על חברו מטוב עד רע. ויותר יגדל הכאב על המדברים בגנות משפחה. או בגנות בני העיר, או בגנות שבט מישראל כגון: ספרדים על אשכנזים ואשכנזים על ספרדים, זה גנות גדול מאוד וגם לך עכשיו תעשה תשובה, תחפש עכשיו את כל האשכנזים ואת הספרדים ותגיד להם שאתה מבקש מחילה. אז זה בעיה חמורה.

נסיים היום במשהו קצר שתזכרו אותו, פרפרת נאה שבאגדה של פסח, כתוב: "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו" מה הכוונה? פרפרת, שלא אחד בלבד, בגלל שאנחנו לא אחד, באחדות בלבד - אז עומדים עלינו לכלותנו. אם היינו אחד! לא היו עומדים עלינו , אבל שלא אחד בלבד! לא אחד בלבד, פרודים פרודים, פרודים פרודים אז לכלות.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 10.08 12:31

  בס"ד ה' עמכם, והשלום עליכם ברצוני להודות לכבוד הרב, על שבזכותו התוודעתי באופן חד-משמעי שמשה אמת ותורתו אמת, ועל שבזכותו זכיתי בתשובה שלמה ואמיתית, מתוך יראה ואהבת הבורא יתברך שמו. נוסף על זאת, חפץ אני להכיר טובה לכבוד תורתו על הפעילות הענפה ועל עולם התשובה שבנה, שהינו מפעל חיים ממש, ועל שכבודו אינו מחזיק טובה לעצמו, אלא מאפשר לכלל ישראל להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה התורנית ולזכות את הרבים במגוון מסלולים ואמצעים, שסיפק בידינו הקדוש ברוך הוא, על-מנת שנוכל בע"ה 'להרביץ' תורה בכל זמן ובכל מקום, ולגרום לקידוש ה' שאין כדוגמתו. יישר כוחך שהצלתנו מן הרעים (רעים: יצר הרע בלשון רבים - שההצלה הייתה פעמים רבות). מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, על שסללת את דרכי אליך, באמצעות רב שהוא מסטרא דקדושה, השליח הנאמן שהפקדת בעולמך, הלוא הוא כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. כבוד הרב, אנחנו איתך ולצידך, ובע"ה הקב"ה ישלח סיוע מן השמיים על-מנת שיהיו לנו הכוחות להתגבר על כל המכשולים שבדרך ולהגיע אל קו הסיום - הגאולה השלמה וימות המשיח, במהרה בימינו, אמן ואמן.

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

 • 04.07 01:41

  תודה רבה כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי על הכול, אתה מחזק אותנו מאוד בכל דבריך ושהשם יתן לך כוח להשפיע על כל העולם לדעת כי השם אחד ושמו אחד ויגשים משאלותיכם לטובה מהרה אמן ותשובו לשלום לארץ הקודש עם עוד רבבות נשמות ישראל שהצלתם מיד הס"מ

 • 04.07 01:41

  *כבוד הרב ערב טוב ומבורך 💫* כמה טובה ההרצאה ממרילנד ... זה הפעם החמישית שאני שומע אותה בערך, ופשוט משנן את הדברים לדעת באמת שיש ימים שגם כשלא הולך ומסתדר כמו שתכננת אז עדיין אתה מקיים מצוות בתפילין, ברכות, סעודה , ומצוות תמידיות שמקיימים במחשבה ועוד אין ספור דברים שכבוד הרב הסביר !!! רוצה להודות לך כבוד הרב פשוט תודה שזכינו שהרב שלנו זה איש האמת בדור הזה . תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🤲

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת