טוען...

אם גזור עליו... למה שאדפוק לו בדלת?!

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך: 29.04.2019 - 08:24

 המתכננים לחזור בתשובה בגיל 70   מסכת שבת דף קכ"ג עמ' א'