טוען...

מי זכאי לחיי העולם הבא?!

 בית כנסת 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך: 11.03.2019 - 17:09

 מדוע מזלזלים בצה"ל ובארצות הברית?    מצוות חסד דאוריתא מזריקת זבל