טוען...

ברכות בנוכח ונסתר, מדוע? | הרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 08.08.2016, שעה: 10:16

הורדת MP4 הורדת MP3


"ברוך אתה ה' אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים", למשל. למה מברכים בתחילה "ברוך אתה ה'", בנוכח, ומסיימים "אשר קדשנו במצוותיו", בנסתר? ולא אשר "קדשתנו במצוותייך", להמשיך בנוכח. אפשר להסביר את הדבר על פי הגמרא בנידה ל"א. שלושה שותפים באדם: הקב"ה, האב והאם. ההשתתפות של הקב"ה הוא מתרכזת ברוח או נשמה שנותן בוולד. "ויפח באפיו נשמת חיים". אם כן, הנשמה היא אצילית ורוחנית. אבל לא כן הגוף, שהוא בא בכח גוף, גוף הוריו. הוא חומר גס וגשמי. שאנחנו אומרים הודאה, זה מתייחס ליותר אל הנשמה. "כל הנשמה תהלל יה", אז הילול ושבח והודאה זה מצד הנשמה. יען כי, הנשמה היא טהורה, חלק אלוה ממעל. נשמה שנתת בי טהורה, לכן יעוט לה לדבר כלפי ה' בלשון נוכח. בלשון של בן שפונה לאביו. ה' נותן בו רוח ונשמה ובזה הוא מוליד אותו, לכן, מכון "ברוך אתה ה'", מלשון נוכח. נשמה מדברת אל ה' בלשון נוכח. אבל תוצאת המצווה אל הפועל, להוציא מצווה אל הפועל, אנחנו עושים עם הגוף. כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. אין גוף, אין אפשרות לעשות מצוות. הגוף הוא חומר ארצי וגשמי ולכן, לא מן הנימוס שידבר הגוף לפני הקב"ה. סמל הקדושה והטהרה בלשון נוכח לכן, מדברים בלשון נסתר. "אשר קדשנו וציוונו". זה כלפי הגוף. לעשות את המצוות. ולא "אשר קדשתנו וציוותנו". זה גם לא קשה מנוסח כל התפילות והבקשות,ששם הם מיוסדות בלשון נוכח. כמו תפילת שמונה עשרה וכמעט בכל סדר התפילה. כיוון שהתפילות והתחינות והבקשות באה על רמז בתורה לדבר אל ה' בלשון נוכח. וזה מרשותו יתברך. ה' הרשה לנו לפנות אליו בלשון נוכח, בתחנונים ובתפילות. כמו שכתוב בירושלמי בברכות פרק א', הלכה א', בסמיכות על הפסוק בפרשת "ואתחנן": כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו". אומר הירושלמי: לא כמידת מלך בשר ודם, מידת הקב"ה. מידת מלך בשר ואדם שבאה על האדם צרה, אינו נכנס ישר אל המלך. אלא קורה לעבדו, בן בתו והוא מוסר למלך שאיש פלוני עומד בפתח ומבקש כך וכך. ספק יכניסנו, ספק יוציאנו. אבל מידתו של הקב"ה אינו כך. אלא אם באה על האדם צרה, לא יצעק לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא לו בלבד! והוא נענה. ישירות בנוכח, מדבר אל הקב"ה. ועל זה קבע הרמב"ם את העיקר החמישי, מ-13 עיקרים שחיבר. וזה הלשון: "אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתרך לא לבדו ראוי להתפלל ולא לזולתו". לכן, פונים אל ה' בלשון נוכח בתפילות ובבקשות. אז מתבאר שבתפילות ובבקשות, הקב"ה כביכול מרחיק מעליו כל רגשי כבוד מלכים ונימוסיהן, כמו שכתוב: "ואת דכא ושפל רוח". כלומר, ואת, אני איתו אנוכי איתו, מי שדכא ושפל רוח, אני איתו. בלי גינונים, לדבר אליי ישר. והנה בענווה זו, כלול גם סגנון דיבור אל ה' בנוכח, בעת התפילות והתחנונים. אבל בעת ברכות והודאות שאנו לא מבקשים מאומה, רק מודים ומברכים, צריך לדבר בלשון כבוד ונימוס. ברוך אתה ה'- זה הנשמה מהללת ומשבחת לה', אבל בעשיית המצוות שנעשות על ידי הגוף, חוזרים לנסתר, בדרך כבוד כלפי ה' – "אשר קדשנו במצוותיו".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 13.07 21:59

  שלום וברכה כבוד הרב רצינו להגיד פשוט: 'תודה!' אני "חנוקה" לא יוצאים לי מילים: איך עוברים את העולם הזה בלי השי"ת?! בלי התורה הקדושה?! ב"ה איזה אומנות יש לך...! תמיד צפיתי בתשובות שלך שתתן מוסר נוקב - אך תמיד נתת משהו פשוט... ואת המוסר הנוקב אתה מעביר בכלליות לכל העולם כולו וכל אחד מוצא בו את עצמו ויותר... לא פוגע באף אחד... לפעמים קשה לשמוע את האמת... מעולם לא מחליט עבור אף אחד, אך מכוון ומברך! תודה לך!! יש לי זכות גדולה להיות מאלה שהלב מקשיב להם... יהי רצון: שאקיים את דבריך! כמה אנשים נכנסו השבוע לביתי... ראו תמונה שלך או שמעו את השיעור מתנגן... אמרו: 'אני גדלתי עליו', השני אמר: 'אין כמו הרב אמנון יצחק!'... - התפעלתי... זכיתי שאפילו אנשי מקצוע, אנשי אמת נכנסו לביתי. תודה הרב, יה"ר שהשי"ת ישמור לנו עליך! (אמן) כי אתה מקרב אותנו אליו. אשמח שתברך את הבית שלנו; באחדות, שמחה, ראית הטוב, סבלנות לאחר וקידוש ה'! ואת בעלי היקר בבריאות שלימה (עדין סובל... ל"ע) ב"ה עשינו 'בדק בית' השבוע ביקשנו: 'מחילה!' ומחלנו, היה מרגש, מזכך ולאחר מכן היה שיפור במצבו של בעלי! אך היום שוב כאבים חזקים... אשמח לברכתך: 'שירגיש טוב מהרה! בעזרת השי"ת הטוב' תודה ושבת שלום (אמן).

 • 13.07 21:55

  כבוד הרב שיעור מרומם לקראת שבת קודש (בלי תפילה לא מקבלים - חלק לג' 13.07.2024, https://shofar.tv/videos/17321): להתמקד בקב"ה, בתפילות - שהוא כל יכול! תודה לרב שבזכות שיעוריו אנו זוכים להתקרב עוד להשי"ת כי: "וַאֲנִי קִרֲבַת אֱ-לֹהִים לִי טוֹב" (תהלים עג, כח).

 • 13.07 21:53

  אפשר בבקשה להעביר לרב, מכשיר התמי 4 הפסיק לעבוד (ל"ע), יומיים ניסיתי לתקן ולא צלח. ב"ה היום הבן התחיל לשיר: "עבדו עבדו" ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) וחזר לעבוד. תודה רבה לרבינו הגדול. [סגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096]

 • 13.07 21:52

  כבוד הרב😊 בזכות השיר: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) אני מבשלת, חותכת סלט ב"ה הספקתי לעשות, לחתוך סלט גמבות, מה שבדרך כלל לוקח לי זמן לעשות! בזכות השיר שאני משמיעה במטבח יש מצב רוח טוב לבשל 🌺 שבת שלום ומבורך לרב האהוב שלנו🌹. [סגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096].

 • 13.07 21:51

  הרב, צהרים טובים! ב"ה ההרצאה: 'הפגיעה בזולת פוגעת מיד ולאחר זמן גם בבני משפחה' (ראשון לציון 10.07.2024 shofar.tv/lectures/1612) ריתק אותי ואת בנותי בצורה שלא נראתה לפני כן... לא יודע אך לומר לרב זאת, סיפור - זה הדבר הבא. הרגשתי: תשובה, עריכת חשבון נפש, שינוי, קבלות שקטות. בדרך שהרב שליט"א מעביר סיפור / מעשה , לא שמעתי מעודי, הפעם זה ממש פגע בי. הרצאות רבות לא עשו מה שעשתה הרצאה זו. הרב הרגיש זאת לפי הבעות פניהם של הנוכחים, ש: לשמוע סיפור מהרב , עושה הרבה מאוד... תבורך, יה"ר שהשי"ת ישלח לכם רפואה שלמה, בריאות איתנה, שבת שלום כבוד הרב (אמן). עפר לרגליכם.

 • 13.07 21:47

  אם אפשר להעביר לרב בבקשה, בעבודה אצלי, בתור נהג משאית נוצר לחץ גדול בחלוקה, עקב עובדים מחוסנים שלא יכולים לעבוד... (רח"ל!) מהעבודה בקשו מהנהגים: 'לעבוד יותר שעות! להיתחשב בחוסר כוח אדם!!' ואני לא רציתי לעבוד שעות נוספות. מאז כל יום אני שר: "עבדו-עבדו" ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) וב"ה חוזר לבית בסביבות 14:00 כבר שבועיים. תודה לאל שיש לנו אותך כבוד הרב בדור הזה 'ברוך תהיה!' (אמן). [סגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096].

 • 13.07 21:46

  אם אפשר להעביר לרב, הייתי בנסיעה ובטעות עברתי רמזור אדום מלא, וניידת סמויה נסעה אחרי ועצרה אותי. מתוך לחץ התחלתי לשיר: "עבדו-עבדו" ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) וב"ה הוא ויתר לי לא עשה כלום. [סגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096]

 • 13.07 21:45

  אחיין שלי, חייל, קנה רכב וחיפש סוכן ביטוח, כולם אמרו לו: 'שצריך לשלם 9000 שח לביטוח חובה וצד ג...' שלוש חודשים חיפש מישהו יותר זול, אין לו אפשרות לשלם סכום זה. התחיל לשיר: "עבדו-עבדו" ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) ויום אחרי הודיע לו סוכן הביטוח: 'שהוא צריך לשלם רק 5800!' ב"ה קיבל הנחה בלי לבקש. [סגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096]

 • 13.07 21:44

  טוב, אחרי 11 שנה עלה לי החום (ל"ע) ואין לי תרופות בבית לגילי וגם לא סומכת על האג'נדה... אז בלילה שרתי ת'שיר שלך ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) כדי להרדם בלי כאבי שרירים וב"ה באמת נרדמתי באמת קסם 😄😄גם הרופא שלי בעיר אחרת ברוך השם מיליון פעם אני לא צריכה אותם לעיתים קרובות. [סגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096]

 • 11.07 11:29

  שלום כבוד הרב שליט"א ב"ה השבוע התבשרנו בשורות מדהימות! שבוע שעבר עשינו את ה-15 דקות שירה: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) וביקשנו בקשות... ביום שישי האחרון, ב"ה זכינו לרשום את ההורים שלנו מ-2 הצדדים לסעודת השמחה - הבעל"ט - לכבוד השי"ת (shofar.tv/videos/17263) ב"ה אחותי לפני כמה חודשים עזרה לי בהלוואה של 17,790 ש"ח, ונתנה לי אפשרות חופשית לשלם כפי היכולת ובלי לחץ... התקשרתי אליה במוצאי שבת האחרון (לאחר שהוצאתי 1,000 ש"ח) להחזיר לה חלק מהסכום, התשלום הראשון שיכולתי לתת לה, לאחר כ-4 חודשים מתחילת ההלוואה. תוך כדי, היא מספרת לי: 'שבדיוק חשבה על זה יום שישי והחליטה לוותר לנו על ההלוואה...! כולה...!!' (מצורף צילום של המייל ששלחה לי בנוסף) הייתי בהלם... עד עכשיו אני בכלל לא מעכל את זה... סכום לא מבוטל בכלל... ישתבח שמו לעד, לא יאומן כי יסופר! [סגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096]

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים