טוען...

הנסיונות לייאש את הרב (ומה טעם בציצית שמורידים)