טוען...

כיצד להרגיע את מידת הדין וכיצד הצילו הרוגי מלכות את העולם מכליה