טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • דוגמאות לכף הזכות שמלמד הקב``ה על ברואיו מסר אופטימי מאוד בחיפה (פסל מיכה)

דוגמאות לכף הזכות שמלמד הקב``ה על ברואיו מסר אופטימי מאוד בחיפה (פסל מיכה)

Email Telegram Twitter Facebook Whatsapp