טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • עימות בין אבי איש מרץ לרב: האם יש כפיה דתית? עם נתונים סטיסטיים! (מרתק ומצחיק)

עימות בין אבי איש מרץ לרב: האם יש כפיה דתית? עם נתונים סטיסטיים! (מרתק ומצחיק)

Email Telegram Twitter Facebook Whatsapp