טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • עימות בין אבי איש מרץ לרב על האם יש כפיה דתית עם נתונים סטיסטיים מרתק ומצחיק

עימות בין אבי איש מרץ לרב על האם יש כפיה דתית עם נתונים סטיסטיים מרתק ומצחיק

 יגאל כהן המשוחד   מי אלה הערב רב? | הרב אמנון יצחק