טוען...

למה הרב עושה שטיפת מוח לאנשים (קטע גדול ברומא)

 "הנקרב לשמן... נשמן"    תפילה לעני | ר' אברהם הילל עני