אדם שם ציצית בהרצאה ואחר כך מוריד אותה מה זה שווה? - שופר
טוען...

אדם שם ציצית בהרצאה ואחר כך מוריד אותה מה זה שווה?