טוען...

משמרת הצניעות אלימות החרדים ומה המצב אצל החילונים

 במקרה הטוב... גיהנום   דארעי עובד על כולם