טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • ספור יציאת בני ישראל ממצרים ודרכי ההשגחה האלוקית עד לגלגול האחרון (משכיל להפליא)

ספור יציאת בני ישראל ממצרים ודרכי ההשגחה האלוקית עד לגלגול האחרון (משכיל להפליא)