טוען...

יום השנה הרביעי לפטירת ראש הישיבה הרה"ג הרב אהרן שטיינמן זצוק"ל

  פורסם בתאריך: 28.11.2021, 08:30 • מערכת שופר

מילי דהספידא קצרים לרגל יום השנה הרביעי לפטירת ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

יום פטירתו: כד' כסלו תשעח',

השנה יחול ביום ראשון כד' כסלו תשפב'

34 דברים שכדאי לדעת על הקשר החם וההדוק ועל האהבה הגדולה שרחש הרב שטיינמן זצ"ל ליבדלט"א כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א כדרכם של מלכים וכבר אחז"ל (גיטין סב) "מאן מלכי? רבנן!".

1. ביקור בביתו של כבוד הרב שליט"א כדי לקדם את הפרוייקט של טהרת המשפחה סרטון קצר 12-04-2011, שהוקרן בהקרנת בכורה בהרצאה בנתניה 02-02-2010. (דיסק DVD מס' 314).

2. ואשר מרן ראש הישיבה זצוק"ל הגיע בכבודו ובעצמו לפרוייקט החברותות בבני ברק, 12-04-2011.

3. ביקור בביתו של הרב שטיינמן זצ"ל בענין שבירת הדיסקים של הזמרים הפסולים כפסק גדולי ישראל זצ"ל ויבדלט"א שענה ואמר: "תצליח תצליח תצליח!", 24-08-2010. לצפיה בפגישה בין הרה"ג הגראי"ל שטיינמן שליט"א עם הרב אמנון יצחק שליט"א וברכת מרן לשבור את הדיסקים ולהצליח בביעור האורוות.

4. המפגן הענק עם הרב אמנון יצחק שליט"א אשר התקיים באצטדיון טדי בירושלים לציון 20 שנה לשופר,

מעמד אדיר של קבלת עול מלכות שמים ב-22 אלף איש!

קיבל תמיכה וקריאת עידוד מאדירי התורה שקראו להשתתף במעמד;

הרה"ג הרב יהודה שפירא והרה"ג הרב אהרן שטיינמן זצוק"ל וגם הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהצטרף לקריאת קודש הנ"ל!

(פורסם בעלון 'גנזי המלך' מס' 114 פרשת דברים).

וזה לשון קדשם:

"הנני בזאת, אודות עצרת התשובה ל-20 שנה לארגון 'שופר'

אשר מארגן הרה"ג המופלג ביותר במעשיו הרבים

להשבת לב בנים לאביהם שבשמים ויקר מאד,

הוא ניהו הרב אמנון יצחק שליט"א. וביודעי ומכירי קאמינא דהו גברא דמריה סייעיה

לענינים רבים מאד של זכוי הרבים

ובעת הזאת רחש לבו דבר טוב ונשגב מאד,

אשר בעזהי"ת יתרבה כבוד שמים הרבה על ידו

להתאסף מעל שתי רבבות כ"י,

בירושלים עיר הקדש תובב"א ועוד רבים מכל העולם שיצטרפו לזה

להתחזק ולחזק את תנועת התשובה בארה"ק והעולם כולו

ו"איש את אחיו יעזורו". וגם למחות מחאה גדולה על אשר נעשה וברצונם לעשות, ח"ו,

של אותם תועים ומטעים העושים מעשה עמלק לקרר אמבטי של קדושת בית ישראל

כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען ר"ל וביותר שקוראים לזה מצעד הגאוה עפ"ל.

ועוד ידו נטויה בכמה דברים אשר בעז"ה ירבו זכויות ליחיד ולכלל ישראל

והמפגן הגדול הזה נצרך מאד

ובפרט בהאי עידנא במצב הקשה כהיום בארה"ק, ד' ישמרנו.

וחפץ ד' בידו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה

מתוך בריאות הגוף ומנוחת הנפש ואריכות ימים ושנים. ודבר גדול הוא לכולנו להשתתף,

להצטרף ולחזק לכל הענינים הנזכרים אשר זכות הרבים תלויה בהם

ומי יודע כמה הצלה ותועלת יצא מענין זה. וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו

ובזכות זה יתברכו בכל מילי דמיטב.

החותם לכבוד ענין גדול ונשגב זה

יהודה שפירא

גם אני מצטרף שטיינמן אהרן

גם אני מצטרף לקריאת קודש הנ"ל

עובדיה יוסף".

לצפיה בדיסק מס' 125 'מוחאים כף לשופר' 08-08-2006 (ליל טו' באב תשסו') המפגן הענק 'אצטדיון טדי' מצעד הענוה;

5. בעלון 'גנזי המלך' אשר פורסם בכ-90 אלף עותקים במשך כעשור ברחבי הארץ הוקדש מדור מיוחד מבעל 'אילת השחר' שו"ת ועוד... (דוגמא מס' 438 פרשת יתרו)

6. חתימתו של הרב שטיינמן ביחד עם 52 גדולי ישראל זצ"ל ושליט"א בענין 'ערבי שירה' (אב תשסז' 07-2007)

פורסם בעלון 'גנזי המלך' פרשת עקב 08-2010 גליון מס' 314.

7. הרב אברהם ישעיהו ליבוביץ שליט"א מעיד על הרב אמנון יצחק - בשם הרב שטיינמן - למארגן ההרצאה מארגנטינה שפעלו לבטל לו ההרצאה

שב"ה ההרצאה התקיימה !!! 21-09-2008.

8. מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א מתוודע למהפך שעושה כל שבוע הרב אמנון יצחק שליט"א בהרצאותיו ומורה ללמדם: "שבת ומאכלות אסורות" (פורסם ב'גנזי המלך' פרשת שופטים מס' 267, 08-2009) קישור לאשכול כשרות.

9. וכן מה שפרסם בשמו השליח הרב אברהם ליבוביץ 'אם יש כח – מצוה להציל'!' – לצפיה בהרצאה שבה הוקראו הדברים - לחץ כאן . ופורסם בעלון 'גנזי המלך' פרשת שמות מס' 436.

10. מכתב בענין פרוייקט החברותות לע"נ הרה"ג הרב יהודה שפירא זצוק"ל יו"ר שופר ארגון להפצת יהדות. [קריאת קודש מהרב שטיינמן והרב אלישיב חנוכה תש"ע (12-2009) בענין ישיבות אהל יהודה לע"נ הרב שפירא זצ"ל] (פורסם בעלון 'גנזי המלך' פרשת נשא מס' 304 )

11. כמו"כ חולק בכנס 'פרוייקט החברותות' הקונטרס הנפלא! 'וידבר אלי זה השלחן' לקיים מצות ד"ת על השלחן בכל יום שאוכלים. – לצפיה בקונטרס.

12. סיקור על 'פרוייקט החברותות' בהשתתפות הרה"ג הרב שטיינמן זצ"ל - פורסם בעלון 'גנזי המלך' מס' 302 פרשת בהר-בחוקותי.

13. וכן עידודו (דרך בני הבית – הרב משה יודא שניידר) שגם האברכים ישתתפו בפרוייקט שהגה כבוד הרב שליט"א גירסת 7 דפי גמרא ליום כדי לסיים את השס תוך שנה! – פורסמו בהרצאות ברחבי הארץ. לשמיעת ההקלטה - לחץ כאן

14. ראה קטע קצר מהרצאה ברמת גן על למוד הש"ס וההתלהבות הגדולה בקהל, 18.06.2012, - איך כבוד הרב שליט"א מקיים עושה ומעשה אחרים כדברי הרב שטיינמן זצ"ל.

15. בספר "חכמת המצפון" על הפרשה, כאשר משה ואהרן ע"ה ישבו שבעה על מרים אחותם ע"ה ועם ישראל צמאו למים
אמר להם הקב"ה: "שיניחו את צערם ואבלם ויתעסקו בעם ישראל להחיותם",

וראינו שאצל הרב שליט"א פעמיים!!! כאשר ישב שבעה על הוריו ז"ל ("לֹא תָקוּם פַּעֲמַיִם צָרָה" נחום א ט) קיבל את הוראתו ופסקו של מרן ראש הישיבה הרה"ג הרב שטיינמן זצוק"ל: "לצאת מהבית ולעסוק וללמד את העם ברחבי הארץ תורה ודרך ארץ - כי אין מי שיחליף את הרב שליט"א!!!" ואנו יודעים שזה חד בדרא! שקיבל היתר כזה לצאת מהבית בשבעת ימי האבילות ולעסוק וללמד תורה - אשרינו שזכינו!!!
[כתבה ב'חדרי חרדים' 23-09-2012:
"למרות האבל: הרב אמנון יצחק ימשיך להופיע בהרצאותיו למרות פטירת אימו ע"ה, ימשיך הרב אמנון יצחק במסירת שיעוריו והרצאותיו ברחבי הארץ גם בימי 'השבעה' • אתר האינטרנט של 'שופר': "בהוראת הרב שטיינמן"
יקי אדמקר, בחדרי חרדים, ז' תשרי תשע"ג 23/09/2012
בשבת נפטרה מרת רומיה יצחק ע"ה, אמו של הרב אמנון יצחק. למרות פטירתה, ממשיך הרב יצחק במסירת שיעוריו והרצאותיו ברחבי הארץ. בהודעה שהתפרסמה אמש (מוצ"ש) מטעם ארגון 'שופר', בראשו עומד הרב יצחק, נכתב כי הדבר נעשה בהוראת הגראי"ל שטיינמן. אמו של הרב נפטרה בבית החולים שיבא בתל השומר, בגיל 75.
מאות השתתפו אמש בהלווייתה, שיצאה מבית ההלוויות שמגר בירושלים להר המנוחות - שם נטמנה.
רבים הפוקדים את הרצאותיו של הרב אמנון יצחק, חששו מביטולן עקב פטירת אמו. בהודעה שהתפרסמה אתמול באתר האינטרנט של הרב נכתב:
"בהוראת הרב שטיינמן שליט"א, הרצאת הרב אמנון יצחק שליט"א באור יהודה, היום יום ראשון ז' בתשרי התשע"ב 23-09-2012, תתקיים כמתוכנן על אף השבעה שיושב מורנו הרב אמנון יצחק שליט"א על אמו הצדקת רומיה יצחק עליה השלום".
בהמשך נכתב: "מחר יום שני ערב יום כיפור הרצאת הרב באשדוד תתקיים כרגיל".] 

16. ואכן ב"ה התקיימה הרצאה במתנ"ס באור יהודה (23-09-2012) בשם 'יום כיפור' כשבסופה כבוד הרב שליט"א מלמד את הקהל הרב שבא לדרשה לקיים מצות 'ניחום אבלים': "אני מודה לכם על הערב, רגע, אני נותן לכם הזדמנות, אם לא ידוע לכם אני כרגע אבל על אמי המנוחה, אז יש לכם הזדמנות לנחם, תגידו כולכם ביחד תנוחם מן השמים ותזכו במצוה זו".
קהל: "תנוחם מן השמים"
הרב: "אמן. זכיתם".

17. ולמחורת הרצאה באשדוד 24-09-2012 + תמלול. 

18. בהרצאה שהתקיימה באור עקיבא 17-10-2012, בהוראת הרב עזרא מחפוד זצ"ל לא בישרו את הבשורה הלא טובה על פטירת האב זצ"ל אלא בסופה כדי לא להפריע למהלך הדרשה וזיכוי הרבים של כבוד הרב שליט"א, ולכן רק לאחר שהסתיימה הדרשה כבוד הרב שליט"א מברך את ברכת 'בָּרוּךְ דַּיַּן הָאֱמֶת' וקורע על אביו – כואב!

19. ושוב, פעם שניה, בעקבות פסקו של הרב שטיינמן זצ"ל גם בתוך שבעת ימי אבלותו על אביו זצ"ל מסר יבדלט"א כבוד הרב הרצאה במתנ"ס ספורט בטבריה 23-10-2012 + תמלול.

20. כמה נחת רוח היה לקב"ה מהרב שטיינמן מנוחתו עדן... - קטע מתוך הרצאה בירושלים - מדוע הנס של חנוכה בנרות? 17-12-2017.

21. הקלטות נדירות ומיוחדות מהרב מרדכי בונים זילברברג החברותא בענין 'ספר עולם התשובה', 12-12-2017.

לצפיה בספר עולם התשובה.

22. מודעה על פטירת הרב שטיינמן: "ברוך דיין האמת: היום נלקח לבית עולמו מרן ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל"... , 26-12-2019.

23. הקלטות מהרב אברהם ליבוביץ בענין אתר 'הידברות' שתומך במעשיו של כבוד הרב שליט"א מרחוק. "הרב ליבוביץ מספר מה דעתו של הרב שטיינמן על פעילות הרב אמנון יצחק", 04-07-2019.

24. הרצאה שנשאה את שמו ולע"נ - חדרה - שיחה לע"נ הרב אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, היכל התרבות, חדרה, 12.12.2017.

25. וכן אהבת נפש - הרב שטיינמן אוהב את הרב אמנון יצחק אהבת נפש! 12-12-2017.

26. הרב שטיינמן זצ"ל על הרב אמנון יצחק שליט"א: "כחו רב!" 12-12-2017.

27. הרב שטיינמן זצ"ל: "גם אני צריך פרנוסה!" 12-12-2017. 

28. בקשתו הגדולה של הרה"ג הרב שטיינמן זצ"ל מהרב אמנון יצחק. להקים ישיבה גדולה 1500 תלמידים כמו בזמן נובהרדוק! מי יזכה להיות שותף?! – הבקשה הגיע למשרדו של הרב שליט"א דרך הצוות שהיו מגיעים ערב-ערב להרצאות ברחבי הארץ ורואים איך בחורים חילונים חפצים בעקבות דרשת כבוד הרב לחזור בתשובה וללמוד בישיבה! 25-09-2019.

29. כבוד הרב שליט"א ביקש מהציבור להעתיר בתפילה לרפואת הרב שטיינמן 23-12-2019.

30. כידוע הרב שטיינמן אכל חבורה! – ומעיד ע"כ בנו – בהקלטה... (הבן של הרב שטיינמן אומר שהוא ואביו אוכלים רק משחיטה פרטית מהודרת 27-12-2019).

31. המציאות העגומה של כשרות המאכלים, ישראל כהן מכיכר השבת מביא את השיחה בין הרב שטיינמן שליט"א לחברותא שלו, הרב משה יהודה שניידר שליט"א... 30.12.2019, ואנו רק נגיד שבימינו המשל הוא הנמשל... 

32. סדרת ביאורים ומעשים על 'הגדה של פסח' מתוך הספר 'בצלו חמדתי' הכולל גם ברכת המזון, הלל, שיר השירים ועוד. (חלק מהשיעורים ב"ה מתומללים ניתן להשיגם במייל שופר main@shofar.tv) 04-06-2021, לצפיה בסדרה - לחץ כאן.

 

33. כאן המקום לציין שמנויי שופר היקרים! קיבלו אל ביתם את הלוח שנה תשפ"ב (2021) המפואר! (ראה כתבה על הלוח שנה תשפב') עם התמונות מהפרוייקט 'חוזרים בעבר' אשר רואים את הערכתם הרבה של גדולי ישראל זצ"ל ושיבדלט"א מפעילותו הענפה של שופר ארגון להפצת יהדות, ומסירות נפשו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א להחזיר כל יהודי באשר הוא לאבינו שבשמים!

34. ועוד תמונות – מסדרת אלבומי שופר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 22.07 00:13

  כבוד הרב, ב"ה היה הרצאה מדהימה בקרית עקרון (21.7.24), יה"ר שבעזרת השי"ת נזכה לתקן (אמן), תודה רבה.

 • 22.07 00:12

  לילה טוב ומבורך לכבוד הרב הגאון שליט"א, תודה על הרצאה כל כך חשובה בדורנו אנו (קרית עקרון 21.7.24), הלוואי שנזכה לקיים נסיעה טובה ושכבודו יחזור לשלום (אמן).

 • 22.07 00:12

  כבוד הרב היקר🧡 במהלך היום נחתי וב"ה כל היום שומעת אותך ונרגעת מהדברי תורה, עד הערב חיכיתי להרצאה (קרית עקרון 21.7.24) וכ"כ מדהימה וממש קסום ויפה כל מילה! אכן, כמה טוב להיות אהוב ואוהב שנותנים אהבה אחד לשני, מילותיך הן רפואות לכל האיברים. לילה טוב🤲🏻 (אמן).

 • 21.07 20:59

  רציתי לספר לרב מה שקרה לי אישית לפני שבוע. נסעתי לבד ברכב מ-Lakewood ל-Baltimore ותוך הנסיעה התחילה סערה נוראה (Tornado Warning). היה מאד קשה לנסוע ואחר כמה דקות הצלחתי בעזרת ה׳ לצאת מכביש הראשי (I-95) לעצור בתחנה על ידו. עצרתי שם לשעה בערך וכל הזמן ירד גשם כבד בלי הפסקה. אכלתי משהו וקראתי תהלים ואמרו שברבע שעה יפסיקו את האזהרה שיש אפשרות שיהיה tornado. הרגשתי שאני מוכרחה להגיע הביתה כבר ונראה לי שהגשם קצת פחות כבד ונסיתי להמשיך בנסיעה ב-I-95. תוך שלוש דקות הסערה התחילה עוד פעם והייתי כבר עייפה ופשוט לא יכולתי לראות את ה-lane markings וכשמשאיות גדולות עברו על ידי לרגעים מפחידים היה בלתי אפשרי לראות אף דבר מהחלון לפני (windshield). התרכזתי כפי יכולתי לראות משהו והיה כל כך קשה עד שלרגע חשבתי לעצמי: 'אין לי כוח והמתח כל כך קשה לסבול אולי אעצור כאן באמצע הרחוב ויקרה מה שיקרה' (ח"ו...). פתאום ב"ה נזכרתי במה ששמעתי מהרב אודות כח השמחה בהשי"ת! והתחלתי לשיר את ניגון הרב: "עבדו את ה׳ בשמחה!". אני רוצה להעיד: על שלוות הנפש שזה גרם לי. לא ידעתי אם אצליח להישאר בחיים או לא (ח"ו) אבל אמרתי לעצמי: ׳לא משנה לי מה יחליט ה׳ . אני איתו. הוא ה-Boss.׳ וככה המשכתי לנסוע. לא היה אפשרות לצאת מהדרך לזמן רב וניסיתי לנסוע למיטב יכולתי וכל הזמן עם ישוב הדעת בלי לדעת מה יקרה מרגע לרגע. הרגשתי ממש את כוח השמחה בהשי"ת. אז תודה לרב עבור העצה הטובה והלימוד החשוב ביותר בענין הבטחון בהשי"ת בשמחה. סיפרתי את המקרה להרבה אנשים שידעו את אמת הענין. הכל בזכותך. ויה"ר שהשי"ת יברך את הרב להמשיך בעבודת הקודש שלו להדריך אנשים בעבודת השי"ת (אמן).

 • 21.07 15:15

  כבוד הרב היקר שליט"א! תודה רבה על הכל מכל וכל! תודה להשם יתברך ותודה רבה לכבוד הרב היקר שליט"א על הברכות והתפילות ולכל מי שהתפלל עלי. מרגישה ברוך השם מצוין! הקהילה היקרה פינקה אותנו עם המון מטעמים לכבוד שבת קודש ואנחנו מודים לכולם! שבת שלום ומבורך!💐.

 • 21.07 15:15

  שלום רב לכבוד הרב הקדוש, רציתי לשתף את הרב בנס שקרה לי! נתקפתי בווירוס השפעת בצורה חזקה, היו לי כאבים מאד חזקים בגוף (ל"ע). ב"ה שרתי את השיר "עבדו..." בשקט משך זמן מה - והכאבים עברו ממני בדרך נס! גם שאר התסמינים עברו מהר; במקום שבוע ימים הכל עבר ביומיים. תודה לכבוד הרב על העצות הנפלאות כן ירבו. תבורכו מפי עליון!!!! (אמן).

 • 21.07 15:14

  תודה 100 פעם לבורא העולם! ולכבוד הרב שליט"א; אחרי סעודת השמחה לכבוד השי"ת ואחרי בקשות ביום שני - ב"ה נסגר לי התיק שהיה לי בבית משפט! וגם מה ששלמתי יכניסו לי לבנק בחזרה בלי קיזוזים, הכל הביאו לי! מה שטוב, ביום שאני צריך לכבוד השבת בשביל לקנות שלא יחסר לי! השי"ת בדיוק הביא לי את הכסף. באמת מי שחי באמונה ובשמה ועם צדיק אמיתי - אין דאגה וגם פחד! על כל מיני חסרונות דברים "עבדו..." ב"ה עובד ממש!

 • 21.07 15:13

  כבוד הרב! איזה שיעור בוקר מנצח, בתוך התפילות מבקשת ומתחננת: 'אבא! תראה לי את הכיוון' ממש התחברתי לציפור שנשלחה לאיש שנרטב בדרך ששימשה כוויז של פעם... (בלי תפילה לא מקבלים - חלק ל"ט 18.07.2024, shofar.tv/lessons/17329) גם מהשיעור הקודם... וממש ככה לדברים שהרב אמר: 'לא לחכות לתפילת 18... לדבר עם אבא! "ובלכתך בדרך" בפרט שלא בטוחים שנקבל, וכל הזמן ויחד עם המזמור שלא יתבטל: "מזמור לתודה!" - "עבדו את ה' בשמחה😁" מתוק מדבש💫!

 • 21.07 15:11

  שלום כבוד הרב היקר . השבוע הרגשתי לא טוב (ל"ע), באמצע הלילה היה לי שיעולים כואבים וצרבת חזקה ממש הפריע לי, קמתי עשית את הסגולה: "עבדו את השם בשמחה" וב"ה ישר עבר לי ישתבח שמו זה עובד מהר. תודה רבה לכבוד הרב על השמחה - זה משהו מיוחד. שבת שלום ומבורך (אמן).

 • 21.07 15:10

  לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, שמעתי את ההרצאה אתמול וזה פחד פחדים לשמוע מה גורמת מחלוקת. בנוגע לבחור ששם קץ לחייו (ל"ע, שדיבר אתכם בהרצאה של מודיעין עילית) ידוע לי ששמו... בנוסף רציתי להגיד יישר כח לצוות הצילום של כבודו שרגישים לקהל שלא תיגרם לאי מי בושה. ממש מרגש לשים לב לזה כל פעם מחדש. ישר כח גדול ושתזכו להמשיך לעשות חיל ולהציל את נשמות ישראל - אמן!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים