טוען...

יום השנה הרביעי לפטירת ראש הישיבה הרה"ג הרב אהרן שטיינמן זצוק"ל

  פורסם בתאריך: 28.11.2021, 08:30 • מערכת שופר

מילי דהספידא קצרים לרגל יום השנה הרביעי לפטירת ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

יום פטירתו: כד' כסלו תשעח',

השנה יחול ביום ראשון כד' כסלו תשפב'

34 דברים שכדאי לדעת על הקשר החם וההדוק ועל האהבה הגדולה שרחש הרב שטיינמן זצ"ל ליבדלט"א כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א כדרכם של מלכים וכבר אחז"ל (גיטין סב) "מאן מלכי? רבנן!".

1. ביקור בביתו של כבוד הרב שליט"א כדי לקדם את הפרוייקט של טהרת המשפחה סרטון קצר 12-04-2011, שהוקרן בהקרנת בכורה בהרצאה בנתניה 02-02-2010. (דיסק DVD מס' 314).

2. ואשר מרן ראש הישיבה זצוק"ל הגיע בכבודו ובעצמו לפרוייקט החברותות בבני ברק, 12-04-2011.

3. ביקור בביתו של הרב שטיינמן זצ"ל בענין שבירת הדיסקים של הזמרים הפסולים כפסק גדולי ישראל זצ"ל ויבדלט"א שענה ואמר: "תצליח תצליח תצליח!", 24-08-2010. לצפיה בפגישה בין הרה"ג הגראי"ל שטיינמן שליט"א עם הרב אמנון יצחק שליט"א וברכת מרן לשבור את הדיסקים ולהצליח בביעור האורוות.

4. המפגן הענק עם הרב אמנון יצחק שליט"א אשר התקיים באצטדיון טדי בירושלים לציון 20 שנה לשופר,

מעמד אדיר של קבלת עול מלכות שמים ב-22 אלף איש!

קיבל תמיכה וקריאת עידוד מאדירי התורה שקראו להשתתף במעמד;

הרה"ג הרב יהודה שפירא והרה"ג הרב אהרן שטיינמן זצוק"ל וגם הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהצטרף לקריאת קודש הנ"ל!

(פורסם בעלון 'גנזי המלך' מס' 114 פרשת דברים).

וזה לשון קדשם:

"הנני בזאת, אודות עצרת התשובה ל-20 שנה לארגון 'שופר'

אשר מארגן הרה"ג המופלג ביותר במעשיו הרבים

להשבת לב בנים לאביהם שבשמים ויקר מאד,

הוא ניהו הרב אמנון יצחק שליט"א. וביודעי ומכירי קאמינא דהו גברא דמריה סייעיה

לענינים רבים מאד של זכוי הרבים

ובעת הזאת רחש לבו דבר טוב ונשגב מאד,

אשר בעזהי"ת יתרבה כבוד שמים הרבה על ידו

להתאסף מעל שתי רבבות כ"י,

בירושלים עיר הקדש תובב"א ועוד רבים מכל העולם שיצטרפו לזה

להתחזק ולחזק את תנועת התשובה בארה"ק והעולם כולו

ו"איש את אחיו יעזורו". וגם למחות מחאה גדולה על אשר נעשה וברצונם לעשות, ח"ו,

של אותם תועים ומטעים העושים מעשה עמלק לקרר אמבטי של קדושת בית ישראל

כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען ר"ל וביותר שקוראים לזה מצעד הגאוה עפ"ל.

ועוד ידו נטויה בכמה דברים אשר בעז"ה ירבו זכויות ליחיד ולכלל ישראל

והמפגן הגדול הזה נצרך מאד

ובפרט בהאי עידנא במצב הקשה כהיום בארה"ק, ד' ישמרנו.

וחפץ ד' בידו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה

מתוך בריאות הגוף ומנוחת הנפש ואריכות ימים ושנים. ודבר גדול הוא לכולנו להשתתף,

להצטרף ולחזק לכל הענינים הנזכרים אשר זכות הרבים תלויה בהם

ומי יודע כמה הצלה ותועלת יצא מענין זה. וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו

ובזכות זה יתברכו בכל מילי דמיטב.

החותם לכבוד ענין גדול ונשגב זה

יהודה שפירא

גם אני מצטרף שטיינמן אהרן

גם אני מצטרף לקריאת קודש הנ"ל

עובדיה יוסף".

לצפיה בדיסק מס' 125 'מוחאים כף לשופר' 08-08-2006 (ליל טו' באב תשסו') המפגן הענק 'אצטדיון טדי' מצעד הענוה;

5. בעלון 'גנזי המלך' אשר פורסם בכ-90 אלף עותקים במשך כעשור ברחבי הארץ הוקדש מדור מיוחד מבעל 'אילת השחר' שו"ת ועוד... (דוגמא מס' 438 פרשת יתרו)

6. חתימתו של הרב שטיינמן ביחד עם 52 גדולי ישראל זצ"ל ושליט"א בענין 'ערבי שירה' (אב תשסז' 07-2007)

פורסם בעלון 'גנזי המלך' פרשת עקב 08-2010 גליון מס' 314.

7. הרב אברהם ישעיהו ליבוביץ שליט"א מעיד על הרב אמנון יצחק - בשם הרב שטיינמן - למארגן ההרצאה מארגנטינה שפעלו לבטל לו ההרצאה

שב"ה ההרצאה התקיימה !!! 21-09-2008.

8. מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א מתוודע למהפך שעושה כל שבוע הרב אמנון יצחק שליט"א בהרצאותיו ומורה ללמדם: "שבת ומאכלות אסורות" (פורסם ב'גנזי המלך' פרשת שופטים מס' 267, 08-2009) קישור לאשכול כשרות.

9. וכן מה שפרסם בשמו השליח הרב אברהם ליבוביץ 'אם יש כח – מצוה להציל'!' – לצפיה בהרצאה שבה הוקראו הדברים - לחץ כאן . ופורסם בעלון 'גנזי המלך' פרשת שמות מס' 436.

10. מכתב בענין פרוייקט החברותות לע"נ הרה"ג הרב יהודה שפירא זצוק"ל יו"ר שופר ארגון להפצת יהדות. [קריאת קודש מהרב שטיינמן והרב אלישיב חנוכה תש"ע (12-2009) בענין ישיבות אהל יהודה לע"נ הרב שפירא זצ"ל] (פורסם בעלון 'גנזי המלך' פרשת נשא מס' 304 )

11. כמו"כ חולק בכנס 'פרוייקט החברותות' הקונטרס הנפלא! 'וידבר אלי זה השלחן' לקיים מצות ד"ת על השלחן בכל יום שאוכלים. – לצפיה בקונטרס.

12. סיקור על 'פרוייקט החברותות' בהשתתפות הרה"ג הרב שטיינמן זצ"ל - פורסם בעלון 'גנזי המלך' מס' 302 פרשת בהר-בחוקותי.

13. וכן עידודו (דרך בני הבית – הרב משה יודא שניידר) שגם האברכים ישתתפו בפרוייקט שהגה כבוד הרב שליט"א גירסת 7 דפי גמרא ליום כדי לסיים את השס תוך שנה! – פורסמו בהרצאות ברחבי הארץ. לשמיעת ההקלטה - לחץ כאן

14. ראה קטע קצר מהרצאה ברמת גן על למוד הש"ס וההתלהבות הגדולה בקהל, 18.06.2012, - איך כבוד הרב שליט"א מקיים עושה ומעשה אחרים כדברי הרב שטיינמן זצ"ל.

15. בספר "חכמת המצפון" על הפרשה, כאשר משה ואהרן ע"ה ישבו שבעה על מרים אחותם ע"ה ועם ישראל צמאו למים
אמר להם הקב"ה: "שיניחו את צערם ואבלם ויתעסקו בעם ישראל להחיותם",

וראינו שאצל הרב שליט"א פעמיים!!! כאשר ישב שבעה על הוריו ז"ל ("לֹא תָקוּם פַּעֲמַיִם צָרָה" נחום א ט) קיבל את הוראתו ופסקו של מרן ראש הישיבה הרה"ג הרב שטיינמן זצוק"ל: "לצאת מהבית ולעסוק וללמד את העם ברחבי הארץ תורה ודרך ארץ - כי אין מי שיחליף את הרב שליט"א!!!" ואנו יודעים שזה חד בדרא! שקיבל היתר כזה לצאת מהבית בשבעת ימי האבילות ולעסוק וללמד תורה - אשרינו שזכינו!!!
[כתבה ב'חדרי חרדים' 23-09-2012:
"למרות האבל: הרב אמנון יצחק ימשיך להופיע בהרצאותיו למרות פטירת אימו ע"ה, ימשיך הרב אמנון יצחק במסירת שיעוריו והרצאותיו ברחבי הארץ גם בימי 'השבעה' • אתר האינטרנט של 'שופר': "בהוראת הרב שטיינמן"
יקי אדמקר, בחדרי חרדים, ז' תשרי תשע"ג 23/09/2012
בשבת נפטרה מרת רומיה יצחק ע"ה, אמו של הרב אמנון יצחק. למרות פטירתה, ממשיך הרב יצחק במסירת שיעוריו והרצאותיו ברחבי הארץ. בהודעה שהתפרסמה אמש (מוצ"ש) מטעם ארגון 'שופר', בראשו עומד הרב יצחק, נכתב כי הדבר נעשה בהוראת הגראי"ל שטיינמן. אמו של הרב נפטרה בבית החולים שיבא בתל השומר, בגיל 75.
מאות השתתפו אמש בהלווייתה, שיצאה מבית ההלוויות שמגר בירושלים להר המנוחות - שם נטמנה.
רבים הפוקדים את הרצאותיו של הרב אמנון יצחק, חששו מביטולן עקב פטירת אמו. בהודעה שהתפרסמה אתמול באתר האינטרנט של הרב נכתב:
"בהוראת הרב שטיינמן שליט"א, הרצאת הרב אמנון יצחק שליט"א באור יהודה, היום יום ראשון ז' בתשרי התשע"ב 23-09-2012, תתקיים כמתוכנן על אף השבעה שיושב מורנו הרב אמנון יצחק שליט"א על אמו הצדקת רומיה יצחק עליה השלום".
בהמשך נכתב: "מחר יום שני ערב יום כיפור הרצאת הרב באשדוד תתקיים כרגיל".] 

16. ואכן ב"ה התקיימה הרצאה במתנ"ס באור יהודה (23-09-2012) בשם 'יום כיפור' כשבסופה כבוד הרב שליט"א מלמד את הקהל הרב שבא לדרשה לקיים מצות 'ניחום אבלים': "אני מודה לכם על הערב, רגע, אני נותן לכם הזדמנות, אם לא ידוע לכם אני כרגע אבל על אמי המנוחה, אז יש לכם הזדמנות לנחם, תגידו כולכם ביחד תנוחם מן השמים ותזכו במצוה זו".
קהל: "תנוחם מן השמים"
הרב: "אמן. זכיתם".

17. ולמחורת הרצאה באשדוד 24-09-2012 + תמלול. 

18. בהרצאה שהתקיימה באור עקיבא 17-10-2012, בהוראת הרב עזרא מחפוד זצ"ל לא בישרו את הבשורה הלא טובה על פטירת האב זצ"ל אלא בסופה כדי לא להפריע למהלך הדרשה וזיכוי הרבים של כבוד הרב שליט"א, ולכן רק לאחר שהסתיימה הדרשה כבוד הרב שליט"א מברך את ברכת 'בָּרוּךְ דַּיַּן הָאֱמֶת' וקורע על אביו – כואב!

19. ושוב, פעם שניה, בעקבות פסקו של הרב שטיינמן זצ"ל גם בתוך שבעת ימי אבלותו על אביו זצ"ל מסר יבדלט"א כבוד הרב הרצאה במתנ"ס ספורט בטבריה 23-10-2012 + תמלול.

20. כמה נחת רוח היה לקב"ה מהרב שטיינמן מנוחתו עדן... - קטע מתוך הרצאה בירושלים - מדוע הנס של חנוכה בנרות? 17-12-2017.

21. הקלטות נדירות ומיוחדות מהרב מרדכי בונים זילברברג החברותא בענין 'ספר עולם התשובה', 12-12-2017.

לצפיה בספר עולם התשובה.

22. מודעה על פטירת הרב שטיינמן: "ברוך דיין האמת: היום נלקח לבית עולמו מרן ראש הישיבה הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל"... , 26-12-2019.

23. הקלטות מהרב אברהם ליבוביץ בענין אתר 'הידברות' שתומך במעשיו של כבוד הרב שליט"א מרחוק. "הרב ליבוביץ מספר מה דעתו של הרב שטיינמן על פעילות הרב אמנון יצחק", 04-07-2019.

24. הרצאה שנשאה את שמו ולע"נ - חדרה - שיחה לע"נ הרב אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, היכל התרבות, חדרה, 12.12.2017.

25. וכן אהבת נפש - הרב שטיינמן אוהב את הרב אמנון יצחק אהבת נפש! 12-12-2017.

26. הרב שטיינמן זצ"ל על הרב אמנון יצחק שליט"א: "כחו רב!" 12-12-2017.

27. הרב שטיינמן זצ"ל: "גם אני צריך פרנוסה!" 12-12-2017. 

28. בקשתו הגדולה של הרה"ג הרב שטיינמן זצ"ל מהרב אמנון יצחק. להקים ישיבה גדולה 1500 תלמידים כמו בזמן נובהרדוק! מי יזכה להיות שותף?! – הבקשה הגיע למשרדו של הרב שליט"א דרך הצוות שהיו מגיעים ערב-ערב להרצאות ברחבי הארץ ורואים איך בחורים חילונים חפצים בעקבות דרשת כבוד הרב לחזור בתשובה וללמוד בישיבה! 25-09-2019.

29. כבוד הרב שליט"א ביקש מהציבור להעתיר בתפילה לרפואת הרב שטיינמן 23-12-2019.

30. כידוע הרב שטיינמן אכל חבורה! – ומעיד ע"כ בנו – בהקלטה... (הבן של הרב שטיינמן אומר שהוא ואביו אוכלים רק משחיטה פרטית מהודרת 27-12-2019).

31. המציאות העגומה של כשרות המאכלים, ישראל כהן מכיכר השבת מביא את השיחה בין הרב שטיינמן שליט"א לחברותא שלו, הרב משה יהודה שניידר שליט"א... 30.12.2019, ואנו רק נגיד שבימינו המשל הוא הנמשל... 

32. סדרת ביאורים ומעשים על 'הגדה של פסח' מתוך הספר 'בצלו חמדתי' הכולל גם ברכת המזון, הלל, שיר השירים ועוד. (חלק מהשיעורים ב"ה מתומללים ניתן להשיגם במייל שופר main@shofar.tv) 04-06-2021, לצפיה בסדרה - לחץ כאן.

 

33. כאן המקום לציין שמנויי שופר היקרים! קיבלו אל ביתם את הלוח שנה תשפ"ב (2021) המפואר! (ראה כתבה על הלוח שנה תשפב') עם התמונות מהפרוייקט 'חוזרים בעבר' אשר רואים את הערכתם הרבה של גדולי ישראל זצ"ל ושיבדלט"א מפעילותו הענפה של שופר ארגון להפצת יהדות, ומסירות נפשו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א להחזיר כל יהודי באשר הוא לאבינו שבשמים!

34. ועוד תמונות – מסדרת אלבומי שופר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

 • 04.07 01:41

  תודה רבה כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי על הכול, אתה מחזק אותנו מאוד בכל דבריך ושהשם יתן לך כוח להשפיע על כל העולם לדעת כי השם אחד ושמו אחד ויגשים משאלותיכם לטובה מהרה אמן ותשובו לשלום לארץ הקודש עם עוד רבבות נשמות ישראל שהצלתם מיד הס"מ

 • 04.07 01:41

  *כבוד הרב ערב טוב ומבורך 💫* כמה טובה ההרצאה ממרילנד ... זה הפעם החמישית שאני שומע אותה בערך, ופשוט משנן את הדברים לדעת באמת שיש ימים שגם כשלא הולך ומסתדר כמו שתכננת אז עדיין אתה מקיים מצוות בתפילין, ברכות, סעודה , ומצוות תמידיות שמקיימים במחשבה ועוד אין ספור דברים שכבוד הרב הסביר !!! רוצה להודות לך כבוד הרב פשוט תודה שזכינו שהרב שלנו זה איש האמת בדור הזה . תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🤲

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת