טוען...

מה הכונה שאדם הנושא אשה 'עונותיו מתפוקקין'?

 אודיטוריום ביה"ס אלדד, נתניה
 תאריך פרסום: 08.11.2017, שעה: 19:49