טוען...

מהפכת סדום ועמורה | הרב עמנואל טולדנו

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 19.11.2016, שעה: 21:45

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד יום שלישי בשבת כ"ב מרחשון תשע"ז 22/11/2016

הרב עמנואל טולדאנו

... אמריקה או ברוסיה או באוסטרליה יום אחד בבוקר בהנץ החמה נפלו, נפלו על איזה עיר פצצות גופרית ואש והיה שריפה וגם היה הרבה מפולת החומר נפץ עשה הרבה הדף הפיל הרבה בתים היה מקודם שריפה גופרית ואש ו

כמו שהיה בסדום הסיפור שהיה בסדום מה היה הסיפור ? כתוב השמש יצא על הארץ ובהנץ החמה ולוט בא צוערה וה' המטיר גשם לא של מים גשם של גופרית ואש המטיר גופרית ואש גופרית זה חומר נפץ הגופרית של הגפרורים אז לא המטיר חצי קילו קילו של גופרית המטיר פה חצי קילו פה חצי קילו פה חצי קילו בכל שטח סדום ועמורה אדמה וצבויים היה כמובן אש וגופרית זה אש הגופרית מהר נדלקת רק משפשפים את הגופרית בגפרור מתחמם קצת עם השפשוף וכבר בוערת ודולקת להיות לך אש אז גופרית ואש אש פוגשת בגופרית ומהר הגופרית נדלקת וגורמת הדף עצום! זהו הפצצות של היום הפצצות של היום הם כמו הסקאדים שהיו שולחים הם בהם הם בעצמותם לא-לא, לא מחריבים אבל אלא מה? מתפוצצים מגיעים למקום ומתפוצצים ומן ההדף יכולים להיות נזקים גדולים לבתים קיר יכול לזוז ובתים יכולים ליפול על יושביו נכון אני אומר? הגופרית עצמה זה לא-תראה אם היה ליד זה אפשר להשרף אבל זה לא הגופרית הוא הכח של הפצצה

מאיפה  לוקחים גופרית? יש מכרות של גופריתלא מייצרים את זה? מאיפה כל החומר נפץ לוקחים המחבלים? ממכרות? איפה יש מכרות של גופרית, על כל פנים זה דבר נורא מה שהיה בסדום ועמורה בוקר אחד בהנץ החמה ה' המטיר על סדום ועל עמורה ובפרשת נצבים כתוב אדמה וצבויים היה עוד ערים והם כולם היו בים המלח

פעם ים המלח לא היה ים זה כתוב לעיל בפרשת לך לך עמק השידים הוא ים המלח אומר רש"י על שם העתיד אחרי שהיה מהפכת סדום ועמורה היה הרבה המלח נתקבעו צורים ונהיה ים לפני כן עוד לא היה ים זה היה שדות עמק השידים והיו כל אחד מבין עמק השידים זה היה הכי מוצלח לחקלאות יותר טוב מאשר היה

הרי ידוע מה שחז"ל אומרים ארץ זבת חלב ודבש לא כל ארץ ישראל היא זבת חלב ודבש ארץ שיש בה חבל זבת חלב ודבש אלו טו' מילין על גבי ט"ו מילין ריבוע של ט"ו מילין על גבי ט"ו מילין שבין גינוסר לציפורי שמה בצפון יש גינוסר זה ציפורי אז השטח אדמה שמה למה באמת שמה זה ארץ זבת חלב ודבש? כי זה מקום נמוך הכינרת היא נמוכה מעל פני הים אז חם וחוץ מזה יש לו הרבה מים מתוקים אבל עמק השידים היה הרי עוד יותר נמוך המקום הכי נמוך שמפני הים בעולם כולו וזה ים המלח ולכן יש שם חום למה? כי כשיש משאבי אויר אין חום אבל אם זה נמוך אין משאבי אויר על זה,  זה לכן שם חם מאוד

וגם יש הרבה מים מתוקים הרי כתוב שאצל לוט הוא ראה והנה כיכר הירדן כולה משקה וגם היום הייתי פעם בים המלח בחוף של ים המלח נובעים באיזה מקומות נובעים מעיינות ורש"י אומר שנתבקעו צוריאבל אני מדבר לפני המהפכה לפני המהפכה זה היה מקום הכי אידיאלי לחקלאות מה צריכים בשביל חקלאות מוצלחת? חום ומים מים מתוקים כמובן וזה היה בים המלח

לכן כתוב בפרקי דרבי אליעזר במסכת סנהדרין גם שהם היו עשירים אנשי סדום ממה הם היו עשירים? מן האדמה כל מי שהיה לו שטח קטן של אדמה היה לו פרנסה בשפע! כי האדמה גידלה יבול מאוד משובח! ומאוד שמן היה להם חיטה זה כתוב ביחזקאל לומדים את זה בספר יחזקאל שהיה להם חיטה והיה להם הכל הפירות וככה זה ולכן אומר בפרקי דרבי אליעזר בגלל, שהיו עשירים אז הם אמרו כוחי ועוצם ידי הם ידעו, הם כל אחד הרגיש אני לא צריך יש לי חתיכת אדמה אני לא צריך אף אחד! לא, לא פנו לבורא עולם לא צריכים אותו כל אחד הרגיש כוחי ועוצם ידי אני עובד

ולכן סדום הוציאו חוקים, חוקים גרועים מאוד! אחד החוקים, אחד החוקים 'מוסר העבודה' כמו 'טרונספ' של היום שהוא לא רוצה לתת שום, שלא יהיה סוציאלי בכלל הוא רוצה אתה רוצה ביטוח בריאות? תעבוד יהיה לך מי שעובד? יחיה מי שלא עובדככה היה בסדום כדי להרבות כח העבודה אסור לעזור לעניים כולם חייבים לעבוד וככה היה,

ובאמת בחז"ל בספר יחזקאל כתוב שהחטא של סדום שלא עזרו לעניים לא נתנו צדקה וזה מה שהיה

ועל ידי זה אנשי סדום ועמורה העשוקים או העניים היו מתלוננים לפני הקב"ה והקב"ה היה שומע את הצעקות שלהם אבל הוא רוצה לראות בעיניו ללמד לדיין לא לסמוך על טענות של אחד של אנשים צריך לבדוק

אז ירד הקב"ה בעצמו אמר הקב"ה ארדה נא ואראה הכצעקתהוהוא ראה מה שעשו לילדה הזאת שהיא נתנה לחם לעני מרחו אותה בדבש ושמו אותה במקום של דברים או דברים לבד מגיעים ומריחים את הומגיעים לבד והרגו אותה כי בעקיצות כי ארס של דבורה אחת לא יכולה להרוג אבל אם מתנפלים הרבה דבורים על אדם - הם הורגים אותו יותר מידאי ארס הוא לא יכול להתגבר נגד זה וכך היא מתה ואז הקב"ה הוא החליט לכלות את סדום ועמורה

אז כתוב שם כך בבוקר התורה מספרת מקודם שאברהם אבינו היה משתדל להציל אותם ביקש שכמה צדיקים יגנו על כל ה-חמישה כרכים בהתחלה ביקש 10 בכל כרך אמר לו אין 10 אין שם 50 אז אמר לו אולי 9, 9 ואתה יחידו של עולם בכל עיר יש 9 צדיקים הם 5 ערים היו בכל עיר יש 5 ואתה איתם הקב"ה נמצא בכל מקום מלכותו מלכותך מלכות כל עולמים אז אתה נמצא איתם בסדום אתה נמצא איתם בעמורה וככה יש 10 אמר לו הקב"ה אין 9 בכל עיר אין אז כל פעם הוא הוריד הוריד עד שלא יכול יותר אחרי כן הוא התחיל לומר טוב שיהיו רק עיר 1 תנצל לא כולה אבל אין 10 בעיר 1 אז נשארה הגזירה

ואז הקב"ה שלח מלאך להפוך את סדום אז הסיפור של סדום היה אחרי שהם באו ללוט וזהזה לאאבל בסוף כשלוט כבר יצא את סדום היה הנץ החמה הוא הגיע לצוער וה' המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מן השמים אז מה זה עשה הגופרית ואש? אש היה שריפה הרבה מתו משריפה נשרפו והיו גם כן שנקברו תחת הבתים כי הגופרית וזה חומר נפץ זה גורם הדף וההדף שובר בתים אז זה היה שריפה נשרפים ונסקלים

אחרי הכל עוד לא גמר הקב"ה יש פה פסוק אני אומר פשט ועד שאני עמדתי על הפשט גם לקח לי כמה שנים ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים ואת צמח האדמה מה פירוש המילים ויהפוך? זאת אומרת הקב"ה לקח את השטח העליון של האדמה של ה-5 כרכים האלה והפך אותם העליון, הפך העלה אותם למעלה והפך אותם העליונים למטה והתחתונים למעלה זה היה ימח שמם וזכרם שלא ישאר שום זכר מסדום ועמורה אם היית בא אחרי המהפכה זה מה שקוראים 'מהפכה' כמהפכת סדום ועמורה מלבד מה שהוא הרג את כולם באש ובסקילה

אבל הוא רצה למחות שלא יהיה זכר לסדום אז איך הוא עשה? הוא הפך! הוא הפך רש"י אומר סלע, הם היו כולם על סלע אחד הפך את הסלע מלמעלה למטה ואז אין כבר לא רואים אם היית בא לא היית מכיר שפה היה סדום זהו ימח שמם וזכרם

אבל כתוב באמת שאברהם אבינו למחורת בבוקר הוא בא לראות מה קרה בסדום? הרי הקב"ה גילה לו גילה לו שהוא הולך להפוך את סדום כי הם רעים וחטאים הוא התחיל להתפלל ולא, ולא הצליח זה לא הלך אז הוא בא עכשיו הוא יצא אברהם לראות כדי ללמוד מה?

יראת שמים! כדי ללמוד שעל כל עבירה יש עונש שאין ויתורים

אני בכלל רואה שאנחנו כל ספר בראשית עד עכשיו אנחנו מוקפים מעונשים שנעשו על ידי אדם הראשון ועל ידי חוה

סיפרו לי על איזה קרובה שהיא מקיאה היא בנההיא אשה צעירה נו, אז כמובן היא ברירההיא מקיאה אמרתי להם זה מהסבתא חוה זה העונש מהסבתא חוה אנח

והשבוע נפטר בן דודי רב גבריאל זכר צדיק לברכה גאון עמה מיתה זו? כולם מתים למה? בגלל שאדם הראשון אכל מעץ הדעת נגזרה עליו מיתה לו ולכל הדורות כי ביום אכולך ממנו מות תמות

ואילו אדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדעת לא היתה מיתה בעולם היה עדיין היה חי איתנו אדם הראשון עצמו ואברהם אבינו ויצחק אבינו וכל השבטים וכל הדורות היו עוד חיים זה עולם אחר מה שעשה חטא היחיד של אדם הראשון מהפכה עצומה נהיה בבריאה נהיה חיוב מיתה לכל הדורות לכל האנושות כל האנושות אה? אילו לא היה חטא היו עוד חיים

אחרי כן היה הסיפור של המבול גם כן מה אתהאני רואה

יש חז"ל שתורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים תחילתה גמילות חסדים שעשה הקב"ה כותונות עור לאדם וחוה וילבישם וסופה גמילות חסדים שהוא קבר בעצמו את משה רבינו כביכול ויקבור אותו בגאי הוא בעצמו קבר אותו התעסק במצות גמילות חסדים לקבור אותו

ואני רואה אני עם ההרגשה שלי בפרשיות של בראשית אני מוקף יותר מעונשין ומהדינים שנגרמו על ידי חטאי הראשונים אנחנו חיים את זה אנחנו חיים האדמה מקוללת לא כמו שהיתה זהזה לא בולט אצלינו לא הכרנו

אבל המיתות, המיתה זה הרי החורבן של הגוף יכול להיותכשאני הייתי פעם בחור צעיר הייתי חושב המיתה זה הרי יכול להיות אדם פרח אדם פרח באה מיתה ומחריבה אותו חורבן הגוף, זה המיתה! המיתה היא רק חורבן הגוף לא חורבן הנשמה אדם נשאר הנשמה נשארת אבל לגוף זה חורבן הגוף הטוטאלית הייתי מתבונן בענין הזה של המיתה לקחת אדם פורח מחדש אומר דברי חוכמה אומר דרשות נפלאות כמו רבי אמנון ה' יאריך ימיו

אני מתכוין והמיתה זה רחמנא לצלן הורסת את הפרח אני לא מדבר כאןוזה הכל

ופעם התבוננתי אמרתי את זה לרב'ה באותה השנה אמרתי לו אם אני חוטא או אם אדם הראשון חטא? האדם הראשון בשביל חטא אחד תראה מה קרה לו! לו ולדורותיו עד סוף כל הדורות חורבן הגוף, הגוף צריך להחרב ולהקבר באדמה ולהתפורר ולהיות עפר ומה ההבדל? הוא קיבל ציוי וגם אני קיבלתי ציוי אני לא ישירות מפי הקב"ה אבל יש לנו תורה שה' אמר

הרי יש קצת הבדל אדם הראשון כשהוא חטא הכריע את כל העולם כולו לכף חובה הוא היה יחידי והיחיד הזה עובד ה' היחיד שהיה בעולם חטא מרד בקב"ה אז הוא הכריע את העולם כולו לכף חובה אבל אם אני חוטא נכון אני, אני לא בסדר זה אתה רואה מה שעשה אדם הראשון אבל זה לא אותה דרגה וחורבן כמו שהיה באדם הראשון כי אני, אני רואה אחרים ברוך ה' לומדים אחרים עושים מצוות ואחרים צדיקים ממילא אני מזועזע ומה זה? אני רואה מכאן דבר אחד התורה רוצה ללמד אותנו שיש עונשים על העבירות יראת העונש

אני חושב שבתיקוני הזוהר בהתחלה על בראשית על המילה בראשית אז יש שמה בראשית יראה, יראה זה על היראה הוא מדבר הכל,

הכל הפרשיות האלה צריכים ללמד אותנו יראת ה' ומה זה יראת ה'? תדע לך ברור אתה חוטא? תקבל עונש! לא יעזור לך כלום - תשובה! אבל לא תנצל מן העונש בלא תשובה וזה אדם צריך לשנן את זה לעצמו כי אם הוא לא משנן את זה לעצמו הוא לא ירא שמים זה לא סתם צריך להרגיל לשנן לעצמו תדע לך

ורבי ישראל סלנטר שהיה פילוסוף אתם יודעים? שהראש של רבי ישראל סלנטר היה גאון עולם אמר.

אמר רבי חיים הגאון רבי חיים שהיה ראש מיוחד הוא אמר יש 3 גדולי הדור בדורנו רבי ישראל המהרי"ל דיסקין והמלבי"ם את אביו הוא לא ספר אביו היה גאון הדור גאון גדול אבל לא הראש זה ראש מיוחד

מה שהיה למהרי"ל דיסקין שכשהוא עבר תחת העץ הוא יגיד לך כמה עלים יש בעץ כל כך מהירות המחשבה והחשבון שהוא מיד מתאר עושה חשבון או רואה עדר אומר לך כמה כבשים יש בעדר הזה בקלות זה חשבון רואים כמה שורות ובכל שורה כמה יש וככה זה רבי ישראל גם היה הראש שלו 3 שהראש שלהם לא רגיל המוח הזה אנחנו יש לנו מוח רגיל נורמאל רגיל אבל יש מוחות שהם למעלה מן הרגיל וככה היה רבי ישראל

גם מספרים על רבי ישראל סלנטר שהוא היה הרי הולך לדרוש במקומות כדי להשפיע שילמדו מוסר אז היו כאלה בני תורה תלמידי חכמים שלא רצו הם פחדו אל תעשה לנו שינויים ואל תכניס לנו מוסר לישיבות להשאיר את המצב כמות שהוא שהעיקר השימת לב של הבן תורה ללמוד ללמוד ש"ס לא תכניס לו דברים אחרים באמת זה כל כך השפיע שיש הרבה  בישיבות מלבד הלימוד יש בעלי מחשבה וזה רק בדורות בדור האחרון ב-50 שנה האחרונות אנשים מוציאים ספרים של מחשבה בישיבה פעם זה לא היה ככה

רבי ישראל רצה לדרוש בישיבת ולוז'ין אצל הנצי"ב, הנצי"ב והנצי"ב לא הרשה לו לא הרשה לו לדבר ואיים עליו אם אתה תדבר נוציא אותך עד כדי כך היה רבי ישראל כולם ידעו שהוא גאון הדור בחכמה וביראה ובכל זאת המציאות של הנצי"ב היה כולו תורה הוא לא רצה שינויים אני שומר על הישיבה כמו שקיבל אותה מרבי איצל'ה ומרבי ומהרבי חיים ורבי איצל'ה מאביו רבי חיים מולוז'ין איך שהוא קיבל את הישיבה הוא שומר עליה לא יהיה מוסר לא יהיה, אבל על כל פנים זה מה

ואותו גדול רבי ישראל, אותו רבי ישראל מה היה המוסר שלו? ללמוד על עונשים כשאדם עושה עבירה הוא יענש זה עיקר העבודה היום

נכון יש יראת העונש יש יראה שהיא קשורה עם אהבת ה' גם ויש יראת הרוממות אבל הוא אומר היסוד הראשון זה יראת העונש

וזה מה שאני רואה בתורה אנחנו לומדים את הפרשיות האלה ובפרט פרשת הזאת של היום שהיום זה היארצייט של הסבא עליו השלום אז אני אומר מה שסבא היה אומר הסבא רבי ברוך עליו השלום היה אומר הקב"ה אמר המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה? ואברהם היו יהיה לגוי גדול, ואברהם היו יהיה גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארצות כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא על אברהם את אשר דיבר עליו

הוא היה אומר את הפסוק הוא היה מפרש ככה כי הודעתיו אני מודיע לו מה שאני הולך לעשות בסדום ועמורה כדי שהוא יאמר את זה לבנים שלו וילמד אותם יראת העונש ילמד אותםתראו מהאיך הקב"ה מעניש!

האמת שאפילו הוא היה אומר הודעתיו אבל רש"י אומר ידעתיו זה לשון אהבה וחיבה למה ידעתיו? בגלל שהוא תמיד מצוה את בניו לשמור תמיד את דרך ה' והענין הוא לשמור לדעת ומה שאנחנו לומדים, לומדים מה שקרה פה מה שקרה פה בסדום ועמורה זה ללמד אותנו שחטא זה אסון

אז מקודם התחלתי שאם היה קורה דבר כזה היום בוקר אחד אנחנו קמים שומעים ברדיו אסון נורא קרה בעיר פלונית בארצות הברית נגיד דוגמא בארצות הברית או באפריקה איפה שהם רשעים מה יהיהואז בעיתון מסבירים שכנראה היה איזה הר געש על יד זה על יד העיר לא רחוק מן העיר והוא זרק גופרית וככה באה גופרית ואש, איך באה אש? אש גם יכולה לבוא מן ההר געש הר געש הוא חם מאוד יכול לצאת ואיך נהפכה האדמה? על הפנים שלה? אז יגידו היו גאזים תחת הערים והגזים הרימו את האדמה כל מיני דיבורים זה יהיה בעיתון

אבל אנחנו נדע מה קרה? הנה כתוב בתורה שני דברים התורה מלמדת אותנו אין אסונות לבד אין זה לא בא לבד כל אסון הקב"ה לא עושה דברים כאלה אם הוא יודע שיש שם בריות הוא לא ירשה שיהיה אסונות על הבריות אם לא מגיע להם ואתה רואה כאן במעשה היה משפט הקב"ה ירד לבדוק את החטאים שלהם וראה שמגיע להם והיה סניגור כמו אברהם אבינו אבל לא הצליח כי היו כולם רשעים וככה נגזר עליהם וכל הגופרית

אני לא אומר שלא לקבל הסברים של המלומדים האלה אבל הקב"ה משתמש בטבע תגיד היה הר געש היה שם גופרית אבל מי קבע לו? היום תוציא את הגופרית ושתזרק על העיר הזאת? הקב"ה משתמש בטבע בשביל להעניש או למשל הרוחות שיש הרבה פעמים באמריקה בפלורידה הרוחות האלה הקב"ה מפעיל אותם זה הכל בטבע, טבעי שהוא יודע איך לעשות רוח חזקה ומפרקת הרים הוא יודע והוא עושה והוא מעניש אין בטבע אין לבד הקב"ה שולט שליטה מלאה בעולם אין לבד - זה הכל בגזירת הקב"ה שעליו נאמר הצור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט אין אמונה ואין עול צדיק וישר הוא! הוא לא מעניש סתם והכל בדין, בדקדוק הדין וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מפרשת השבוע א' שכל האסונות שיש בעולם זה לא נעשה לבד

אתה רואה פה דוגמא מה היו אומרים? מה קרה בסדום ועמורה? היו אומרים גם כן, היום? מה היו אומרים על מה שקרה בסדום ועמורה? היו אומרים גם כן איזה תירוצים ביאורים ושוכחים מהקב"ה כי הם הכופרים לא יודעים שיש מנהל לעולם אמרתי למשל אתה יכול לומר למשל בפיליפינים שיש תמיד צונאמי והרי געש ושטפונות אתה תגיד זהזה ככה זה מקרה איך זה הקב"ה ישים בני אדם במקומות שיש אסונות? הקב"ה אל אמונה ואין עול הקב"ה לא עושה עול איך הוא שם בני אדם במקומות כאלה שיכולים לקרוא אסונות? הוא מפקיר את הבריות שלו לאלה האסונות הטבע? לא יכול להיות!

התירוץ הוא אין אסונות טבע כי הבורא עולם שולט ברוחות שולט בים שולט ברעידות אדמה הוא שעושה הכל ואין לא ואילו רק מה הפיליפינים רשעים גדולים עבודה זרה וגילוי עריות אתם יודעים שיש עוד עבודה זרה בהודו ובפיליפינים עובדי עבודה זרה בהודו ממש עובדי עבודה זרה הם מקטרים לאל הזה לאל הזה עושים קטורת עובדי עבודה זרה ובפיליפינים גם עובדי עבודה זרה וגם עריות אומרים שיש שמה גילוי עריות

ואם היה לנו נביא כמו יונה הנביא הסיפור של יונה שהוא הקב"ה אמר לו לך תכריז בנינוה שעוד 40 יום ונינוה נהפכת אז אם היה לנו היום נביא גם כן היה יכול ללכת לפיליפינים ולומר להם אל תחשבו שמה שקורה לכם זה מקרה זה בורא עולם מעניש אתכם ואם אתם תעשו תשובה תבטלו את העבודה זרה וגילוי עריות לא יהיה צונאמי לא יהיה הר געש וכל הצרות שיש להם

התורה מלמדת אותנו שכל אסונות הטבע זה בורא עולם עושה עם משפט והכל בדין כמו שהיה שמה ראינו הקב"ה ירד לברר את הרע של אנשי סדום לא רק במה שהם צועקים האנשים העשוקים צועקים אליו ובדק והחליט ש

הרי הרמב"ם לומד מפרשת סדום ועמורה הרמב"ם לומד שמדינה שהרוב אצלם הרוב העונות ומיעוט זכויות נחרבת כמו שכתוב הוא מביא את הפסוק זעקת סדום ועמורה כי רבה ויאמר ה' זה אמר לאברהם זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם, וחטאתם כי כבדה מאוד ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה אני אגמור אותם ואם לא - אדעהויפנו משם האנשים

טוב על כל פנים זהו אנחנו, כמו שאמרתי ממתחילת בראשית והמבול למחוק את כל את כל מה שהיה על פני האדמה כל הבריות

אמרתי פעם את הפסוקיש איזה פסוק בתהילים ברש"י בתהילים ימי שנותינו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה ורהבם עמל ואון כי גז חיש ונעופה מי יודע עוז אפך? וכיראתך עברתך אומר רש"י פעם היו אנשים חיים שנים רבות אז היה להם זמן ללמוד את עוצמת הכעס של הקב"ה אבל היום אנחנו חיים רק 70-80 שנה ככה רש"י אין לנו לא מספיקים ללמוד מי יודע עוז אפך? מי יודע את התוקף של הכעס של הקב"ה? זאת אומרת בשביל ללמוד יראת שמים צריך ללמוד על מה זהמה גורם הכעס של הקב"ה על הבנאדם מה גורם לו, וזה יראת שמים

אני אומר לכם רבותי! לא התכוננתי וגם לא הייתי מרגיש טוב אבל את זה אני כן אומר לכם כל חיי למדתי להיות איך מאמין לדעת שיש אלוקים וחיברתי ספר על אמונה אבל יראה מאוד קשה להשיג יראה למה? אנשים לא אוהבים ללמוד על יראת העונש לא אוהבים

אבל אני רואה שהתורה היא רוצה ללמד אותנו את זה כל התורה מה זהמה שהיה עם אדם הראשון אנחנו חיים את זה את העונשים ואת הדינין שגרמו לנו הראשונים אחרי כן המבול אוי! איזה קטסטרופה זה לא צונאמי מקומי באיזה מדינה מסויימת זהכילוי טוטאלי של כל הבריאה זה נקרא עוז אפך עוז אפך ללמוד תדע לך לא כדאי לך להתעסק עם הקב"ה זה אדם צריך ללמוד לא כדאי לו להיות חלוק על הקב"ה זה רק צרות הוא מביא לעצמו צריך ללמוד יראת העונש צריך ללמוד יראת העונש

ורבי ישראל הפילוסוף הגדול כמו שאמרנו הפילוסוף כמה פעמים אני חושב מצאו אותו בקובנה ברחוב, יצא חוץ לעיר מתוך מחשבות והמשטרה תפסה אותו והביאה אותו והם הכירו שהוא אדם פילוסוף

והפילוסוף הזה היה אצל ה'לשם' הלשם היה מקובל אתם יודעים ה'לשם שבו' שעשה ספרי ה'לשם' והוא בעל הלשם הרב אלישיב הוא היה אלישוב, אלישוב הוא היה משפיע עליו שילמד קבלה אמר לו רבי ישראל מאי נפקא מינה מכל הלימוד של הקבלה? אני יודע רק דבר אחד אם אני עושה עבירה אני אקבל עליה זה העבודזה מה שאני יודע הוא אמר לו זה לא כל כך נחוץ הנחוץ הוא שהאדם ידע אתה לא הפקר תדע לך אתה בריה של הקב"ה תחת ידו אם אתה תחטא תקבל ואין הקב"ה לא מוותר כל האומר הקב"ה וותרן יוותרו מעוהי הוא לא מוותר

את זה ללמוד, ללמוד את הדברים האלה זה הפרשיות שלנו, האלה מלמדים אותנו תדע לך

רבי ישראל עבד על יראת העונש אפילו למשל יש עבירה גדולה ואנשים קשה להם מאוד זה ביטול תורה רבי ישראל עבד על העבירה של ביטול תורה מה הוא עבד? כל הלילה פעם שמעו אותו פעם כל הלילה 'ודלא יליף - קטלא חייב!' מי שלא לומד חייב מיתה את זה הוא שינן לעצמו כל הזמן כדי להפחיד את הנפש שלו מביטול תורה

וזה העבודה ללמוד יראת ה' אני אומר לכם שזה מן הדברים הקשים מן הדברים הקשים היה לי רעיונות לכתוב ספר על יראה אבל אני לא מתאים בשביל זה אין לי רעיונות לפי שהיום מה שחסרחסר יראה אמונה ברוך ה' אמונה יש הרבה ברוך ה' אדם חכם הוא מאמין הוא רואה אבל יראה צריך לימוד ללמוד את המאורעות

אתה רואה מה קרה פה? ומה זה? שיש רוחות בארצות הברית והורסים נזקים נוראים ולפעמים בנפשות למה? זה ככה בחינם זה נעשה? זה מקרה? אין מקרה בעולם: 'שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שיאמין שכל מקרינו ודברינו כולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם!' אסור לומר מקרה אין מקרה אין מקרה בעולם וכששומעים שההם נענשו תדע לךתלמד מזה מוסר

למה? אנחנו הרי אומרים זה לא מקרה מה שהם נענשו אלא, יש שמה מנהל שהעניש אותם ולמה העניש אותם? בגלל שהם רשעים אז אם כן אני צריך ללמוד מוסר שהוא יכול גם להעניש אותי הוא הרי מנהל גם פה ומלכותומלכותך מלכות כל עולמים מי שמולך בפיליפינים הוא מולך גם פה הרבונו של עולם הוא אותו הרבונו של עולם ואם שמה הוא מעניש בשביל עבירות גם פה הוא יעניש בשביל עבירות אם לומדים לומדים ללמוד יראת העונש וללמוד קצת יראת שמים

אני אומר לכם זה לא קל להיות ירא שמים כשאני לפעמים אני חושב על הסבא עליו השלום הוא היה ירא שמים זה הגדרה מתוך היראת שמים עשה ופעל והציל נפשות והצדקות שלו והתפילות שלו היה ירא שמים

ועליו נאמר אשרי איש ירא את ה' ובמצותיו חפץ מאוד גיבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים מבורך זכה הסבא הזה

אפילו הרב שך אמר את זה הרב שך לי את זה הייתי אצלראיתי הרבה רבנים הרבה משפחות אבל כמו המשפחה שלכם לא ראיתי בעולם

מה ראה אצלינו? אותו רבי ברוך כל הילדים שלו כל הנכדים כל הצאצאים כולם ובלי עין הרע זה משפחה ענפה הסבא נפטר כבר לפני מתי ? בתשל"ד כבר לפני 46 שנים ויש עוד צאצאים וכולם בני תורה כולם תלמידי חכמים ראשי ישיבות ראשי כוללים ראשכולם לא זוכים

זה הפסוק אומר גיבור בארץ יהיה זרעו אומר רש"י גיבור בתורה הילדים לא בחינם לא בחינם זכה הסבא לזה הוא זכה היום ברוך ה' כולם כל הבנים הנכדים מן הבנות כולם ברוך ה' הרב גבריאל הזה שנפטר ברוך ה' ברוך ה' שהרב גבריאל היה

כולנו היינו בסכנה בגלל ההשכלה הרב גבריאל למד באקסילבה, באקסליבה לומדים בתיכון הוא למד תיכון קיבל את הבגרות של צרפת, הבגרות יותר ברמה מהבגרות שכאן ויש אוניברסיטה וכל החברים שלו הולכים לאוניברסיטה זה נהיה מהנדס זה נהיה רופא שיניים זה נהיה רופא זהאבל הפיתוי לפני 50 שנה מה, מה הוא? היה רואה מה אני אלך ללמוד תורה מה יהיה לי מזה? מה יהיה לי מזה? ככה הפיתוי כאן יש לך מקצוע תוכל להתפרנס וברוך ה' הוא ניצל אני ברוך

אני ניצלתי בצורה יותר קלה ברוך ה' אני גם כן יכולתי הייתי מבריק בבית ספר יכולתי להיות בקולג' ואחרי אני לא יודע מה היהאבל הקב"ה עזר לי הייתי הכי טוב בכיתה ולא הצלחתי באף מבחן ובשביל לעבור לקולג' לא הצלחתי מבחן אחד היה שישי בשבת אז של שישי הצלחתי אז בשבת אני לא חיללתי לא עשיתי את המבחן אז הורידו אותי

אבל אחרי חודשיים נפתחה ישיבה 'בית הנשיא' ואני הייתי בין הראשונים ו'ברוך ה' שהבדילנו מן התועים' וישבנו שמה למדנו לא היינו יודעים ערך התורה עד שהתחלנו קצת ללמוד ורואים את חכמת התורה ואת התענוג שיש בתורה

כשאתה בלילה היה לי לא הרגשתי טוב אבל בלילה מה אני אעשה? אז עם הארץ מה עושה? משתעמם! אבל מי שיודע מי שלומד חושב בלימוד חושב איזה שיעור חושב איזה - זה תענוג! אנחנו מאושרים! עם התורה שלנו אנחנו מאושרים מדושני עונג ברוך ה' ברוך ה'

וזה היה סיעתא דשמיא וזה גם בזכות אבות זכות אבות שרב גבריאל ואני אבדל לחיים גם הייתי יכול להיות באוניברסיטה וברוך ה' הקב"ה הדריך אותי שאני אבוא ללמוד

אבל ועד שמתחילים להבין להיות למדן באמת קשה אבל אם אתה מתחיל להיות למדן אתה מרגיש שזה כדאי ללמוד תורה היה כדאי

לא מדבר אני לא אומר מה שאמרה המשנה הפסוק שהתורה שומרת את האדם בעולם הזה בעולם הבא בהתלכך תנחה אותך ובשוכבך תשמור עליך אדם הולך לקבר מה יש לו? מה יקח שמה? יקח את ספרי הקולג' שמה…??? אז אם יש לו תורה התורה שומרת עליו ובשוכבך כתוב בדברי הנביאים בדברי שלמה המלך ובשוכבך היא תשמור עליך… והקיצות היא תשיחך

'רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ה' חפץ למען צדקו…'

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 27.11 18:48

  רבנו הקדוש והטוב! ברוך ה' לפני כמה ימים עשיתי 'נציב יום' ל-שירי ביבס - שתחזור הביתה לשלום מהשבי עם הילדים שלה! (מהרה אמן) 2 ילדים ג'ינג'ים מתוקים אחד בן שנה כפיר והשני אריאל, הפנים שלה פשוט לא עזבו אותי, ביום של החטיפה חשבתי עליה בלי הפסקה והדבר היחיד שיכולתי לעשות למענה זה הנציב יום ברוך ה' היום הודיעו: 'שמשחררים 2 אמהות!' התכנון היה רק ילדים!! ואמרתי לעצמי: 'וואוו ששירי לא תפרד מילדיה. והם יחזרו' ובקשתי מה': 'בבקשה! שגם שירי תחזור - עשיתי 'נציב יום'! וממש עכשיו אמרו: 'שבסוף יצטרפו 2 אמהות!' בבקשה ששירי וילדיה אני ממש רוצה הלב שלי נקרע!' רבנו! אם שירי תחזור - אני אהיה מאושרת כל כך!! ואם באמת זו שירי שהחליטו לצרף 2 אמהות - זה רק בזכות ה: 'נציב יום'! אז אני מתפללת שזה שירי ואז אפרסם את הנס של הנציב יום - מקווה לבשורות הטובות. ושמתי לב שהחטופים הראשונים שחזרו היה בפרשה של רחל אמנו ע"ה וגם על זה זכיתי ועשיתי 'נציב יום' שהשי"ת ישמע לתפילות שלך ושל רחל אמנו - אמן! וב"ה קיבלתי סימן שהשי"ת הקשיב ומקשיב; הצירוף בפרשה של רחל אמנו, והחטופים חוזרים: "כֹּה אָמַר ה' מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב" (ירמיה לא, טו) זה סימן ברור שהשי"ת מקשיב לקולכם ממש ככה!!! ויהי רצון: שזכותה של רחל אמנו ע"ה וזכותך תגן על כל עם ישראל - אמן!

 • 27.11 08:16

  בשבח והודיה להשי"ת שלום וברכה כבוד הרב שליט"א בשעה טובה אנחנו שמחים לבשר לכבודו שברוך ה' הטוב יש מועד להרצאה לרפואת תינוקות של בית רבן 4.12.23 למניינם. אין מקום בברכות לפרסם שאנחנו מגישים את ההרצאה כהכרת הטוב לקב"ה ישתבח ויתעלה שמו. על כל החסדים והטובות שעשה, עושה ויעשה עמנו. והכרת הטוב לרב שליט"א שמלמד אותנו לזכות בחיים בעולם הזה ולעולם הבא. ולכל הקהילה שתומכת בנו ללא הפסק כפי שכבוד הרב מלמד אותנו לפי התורה הקדושה. ולכל מי שעזר ותמך בנו, עם וללא ידיעתנו. יהי רצון: שה' הטוב ישפיע עליכם ועל כל עם ישראל שפע טובה וברכה כל הימים בעולם הזה ולעולם הבא וימלא כל משאלות לבכם לטובה אמן כן יהי רצון. אין-ספור תודות לא יועילו לבטא את רמת התודה שאנו חשים. יה"ר שבעזרת השי"ת שיתן לנו את הכוחות לעמוד במשימתנו לקדש שם שמים ולהמליך את הקב"ה בעולמו. לעשות לקב"ה ישתבח ויתעלה שמו נחת רוח! בעזרת ה' אמן כן יהי רצון.

 • 26.11 23:53

  שלום וברכה לרב היקר! חזרנו ברוך השם יתברך מהדרום - הבן יצא להתרעננות והלכנו לבקר אותו מיום 7/10 בחזית הלחימה ובמשימות מורכבות ביותר בהתקפה. כפי שתארתי לרב היקר שהמסר העיקרי בשיחת הטלפון ממנו היתה: ״הרגשת השגחה עליונה של האל יתברך בזכות הרב היקר!״. היום, בזמן המועט של השיח בינינו הוא תיאר לי מקרים שאינם נתפסים בשכל! כמות האירועים שהוא נקלע עליהם וחווה ניסים גלויים!! לדבריו, עם סיום הלחימה הוא אמר לי שיגיע להודות לרב היקר באופן אישי על כך. בשלב זה, ביקש להעביר את תודתו והערכתו הרבה לרב היקר! אנחנו מצטרפים לבקשה ומודים לאל יתברך ולרב היקר על ניסים שארעו וכן על ניסים בעתיד!!! תודה רבה ושבוע נפלא!!!

 • 25.11 23:03

  כבוד הרב, שיעור בוקר מבהיל! ('שבועת שווא אחת דוחה מאה זכויות' חלק ו 24.11.2023) שמגביר יראת שמים! על ענין השבועות ופגם הלשון וההלכות, וגם מה שהזכיר שם הרב על ענין ההודיה, שהכל שם ממנו וצריך יראת שמים וההשלכות של נגעים וכו' תודה לה' יתברך! שמזכה אותנו לשמוע את השיעורים ולהיזהר גם בהזכרת שמו יתברך לשווא מחכים לשמוע בלי נדר את השיעור של התשובה בענין הזה יהי רצון: שנגיע ליראת שמים אמיתית ולתשובה שלמה בכל העניינים (אמן).

 • 25.11 23:02

  בכנות: כל פעם מתגלה עוד תחומים שאינם ידועים וצריך ללמוד עוד, אשרי הזוכים להקים דרשות הרב ('נציב יום') ומתקנים את עצמם דרך זה, כי היקף המידע והתורה של הרב - זה חסד לכל! שאינם יודעים עד תכלית מה לעשות וכו' ולפחות דרך זה עוד אפשר להשלים ולתקן.

 • 25.11 23:01

  ואני חייב להגיד לרב, שבזכות השיעורים של הבטחון אני יותר שותק יותר מנסה לבלום את התגובות שלי בפרט לאנשים שאני אוהב שאני יודע שהם מבינים אותי אבל דווקא שם אני בוחר עוד יותר להיות סבלן כי אני מבין: שהכל זה מידו יתברך! כל דבר קטן, כל שיעור, כל רגע ובפרט בתוך הבית שאין מחבוא מפניו הכל אצלו כַּאורה, וזה נחמה שרק לדבר איתו מה יועילו אנשים?! ועכשיו בזכות השיעור בוקר בעזרת השי"ת בלי נדר, אשתדל עוד לומר: 'בלי נדר', שגם כשאני רואה סיעתא דשמיא אני בסה"כ בן אדם, ואף אדם לא יודע מה יקרה לו בעוד שניה, והכי חשוב זה יראת שמים שאם לפחות חזרנו בתשובה, ואנחנו אוהבים את ה', אז גם נירא מלפניו ונכבדו, כי: 'מה הועילה הנשמה בכל קנייניה עם רעה היא בעיני אדוניה?!' (רבנו יונה מגירונדי זיע"א בספרו 'שערי תשובה') ויהי רצון: שמהמקום הזה נתחזק מעלה מעלה במעלות הקדושה ולא ניתן לכוח ההרגל לשלוט (אמן).

 • 23.11 12:27

  ההרצאה (בני ברק, בטחון, 22-11-2023) היתה זריקת💉 ביטחון ישר לורידים, ובעיקר לנפש כבוד הרב!!! תודה תודה תודה

 • 22.11 19:40

  רעיונות לניטרול המנהרות (shofar.tv/videos/4129) סרטון משנת 2014 בסופו של דבר כולם מקשבים לכבוד הרב שליט"א

 • 22.11 19:15

  רבנו הקדוש והיקר לילה טוב! ראיתי מה צה''ל עושה במנהרות (חיילי צה"ל מזרימים מי ים למנהרות. (מרדכי קידר)) וזה ממש מה שאתה אמרת לפני כמה שנים! 'להכניס מים למנהרות!' אתה פשוט ראית הכל - זה מדהים, לא מפתיע אבל מדהים שתמיד ידעת אך לפעול ומה לעשות ועכשיו זה ממש קורה! רבנו, שמעתי שיעור שלך בדיסק ברכב; שעל מנת להתפלל בכוונה, יש לעקוב עם האצבע ולומר בנשימה אחת כל ברכה ולעקוב עם האצבע ובקצב של האצבע אז רוצה לשתף את רבנו שעשיתי זאת וזה בהחלט עוזר לריכוז ולקצב תפילה, אז תודה רבה תמיד על ההצעות הנפלאות והקדושות שלך!!

 • 22.11 16:01

  "בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף בֵּן פֹּרָת עֲלֵי עָיִן" 'אלופו של עולם' שלח לנו שליח! גאון הגאונים - שהרצאותיו הולכות ומתעצמות; הן בתוכן והם בחוכמה - בעומק חכמת התורה הקדושה, 'דברי אלוקים חיים' - 'כמעיין המתגבר' המשקה נשמות צמאות בצימאון אינסופי, בהרצאות ארוכות ומענגות המחזיקות את הקהל בכף היד - מהופנטים. אשרינו שזכינו! (יהי רצון ש) ה' יחדש את כוחותיו, יאריך ימיו ושנותיו בנעימים, בבריאות איתנה, הוא וכל אשר לו. לגאולה הקרובה בעזרת ה' יתברך (אמן!). תודה רבה לכם וברוכים תהיו.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים