מלחמת עולם - שופר
טוען...

מלחמת עולם

הורדת MP4 הורדת MP3

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 09.11.2015, שעה: 10:22


"ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנכי".

יש להתבונן בענין מצבו הרוחני של האדם. אדם חי עם יצרו הרע במשך כל ימי חייו, כל מעשיו פעולותיו מחשבותיו משותפים. ובכל אופן אנחנו לא מכירים את יצרנו הרע, למרות שכל מחשבותינו ומעשינו ופעולותינו משותפים, אנחנו לא מכירים את יצרנו הרע כלל, ואיננו יודעים מה שאיפותיו ומהם כוונותיו. ואנחנו סבורים שהוא בכלל לא שותף שלנו. יש מי שחושב שכל מה שהוא מדבר זה עם יצר הרע? יש מישהו חושב שכל מצוה שהוא עושה זה עם יצר הרע? יש מישהו חושב שהוא הולך לבית הכנסת עם יצר הרע? יש אחד חושב שהוא עומד לתפילה אז יצר הרע מתפלל איתו כאילו, הכוונה לא מתפלל איתו, לוקח לו את המחשבה למקומות אחרים, יש מי שחושב ככה?

כתב חובת הלבבות בשער יחוד המעשה פרק ה', בן אדם, ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך הנמסך בכוחות נפשך ומעורב במזג רוחך, כתערובת המין במינו שאי אפשר להפריד בין הדבקים. אם אתה מערבב מרק עם מרק, דיסה עם דיסה, אתה יכול להפריד ביניהם? זה אותה דיסה כאילו. והמשתתף עמך דהיינו יצר הרע משתתף עמך בהנהגת חושיך הגופניים והרוחניים, ומושל בסודות נפשך וצפון בחובך ובכל תנועותיך הנראות והנסתרות. זה קיצור מתוך דבריו של החובת הלבבות, ז"א אתה מעורבב עם יצר הרע, לא יודעים לזהות מי אתה מי יצר הרע מי יצר הרע מי אתה. ז"א האדם צריך לדעת שהוא שולט בכל אשר לו, במחשבות בפעולות בכל מכל כל כל.

בפשטות הסיבה שאדם לא מכיר את יצרו, כיון שמעורב היצר בכל תנועה מתנועותיו, וצריך בחינה מדוקדקת להבדיל בין הדבקים. צריך בחינה מדוקדקת להבדיל בין הדבקים, ודומה למי שנתנו לפניו מזון מבושל מכמה מיני מאכל, ללא הבחנה לא יכיר בתרכובת מיני המאכל, דרוש לכך בחינה מדויקת במה שניתן לפניו, ז"א אחרי שנהייתה לנו עיסה או נהיה לנו תבשיל, לא כל בן אדם יכול לזהות את המרכיבים שהרכיבו את התבשיל, את העיסה, לא כל בן אדם, יש כאלה בעלי חוש טעם יש כאלה לא, יש כאלה לא יודעים להבדיל מה זה הטעם הזה, מה זה איך קוראים לזה, איך קוראים לזה, זה קצח זה ככה, הוא לא מכיר, לא יודע להבדיל, לא יודע להבחין מה קרה, אה זה טעם טוב, מה זה מה עשיתם? אז קשה להבחין, לא מכיר בתרכובת מיני המאכל, דרוש בחינה מדויקת במה שניתן לפניו, וביותר כאשר חסר לו חוש הטעם ודאי שלא יוכל להרגיש בכך.

כך גם בנידון שלנו, כיון שהרע והטוב מורכבים יחד, ולאדם חסר חוש הטעם, אינו מבחין כלל בפעולותיו איזו נובעת מכח יצר הרע ואיזה להיפך.

צדיקים ויראי ה' החיים מתוך מנוחת הדעת וניחונים בחוש הטעם וההבחנה יודעים ומרגישים בכך, ולכן עומדים במלחמה מתמדת עם היצר שלא ישלוט במעשיו. אז ז"א בניגוד לרשעים שהם בהולים והרשעים כים נגרש השקט לא יוכל, כל הזמן הוא רוצה להשיג עוד מטרות, לכבוש לזה זה זה זה, בעל תאוה בעל גאוה, רוצה כל הזמן להשיג דברים דברים דברים דברים, אין לו מנוחת הדעת אפילו לשקול למה הוא רוצה, על מה הוא רץ, מה מה מה מה, אבל צדיקים ויראי ה' חיים מתוך מנוחת הדעת, איך כתוב, ה' יצילנו מפיזור הדעת, אנשים שמחפשים כל הזמן כסף יש להם פיזור הדעת, יו, שמה עסקה לעשות עוד לקנות למכור זה פה הוא לא צלצל זה פה פו פי, כל הזמן, אין להם, אנשים כאלה לא יכולים להיות צדיקים, לא כל המרבה בסחורה מחכים. צדיקים ויראי ה' הם חיים מתוך  מנוחת הדעת, הם ניחונים בחוש הטעם, חוש הטעם הכוונה להבחין, יודעים ומרגישים בכך איפה יצר הרע איפה לא יצר הרע. ולכן עומדים במלחמה מתמדת עם היצר שלא ישלוט במעשיו.

יש כאלה שחושבים שבאמת הם צדיקים והם מחפשים לתקן את העולם. נגיד. יש צדיקים שהגיעו להחלטה שאייפון זה דבר מסוכן מאד, אפשר להגיע משמה למקומות קשים ביותר וכו' וכו'. בשביל שאדם ישתמש באייפון ולא יכשל צריך להיות באמת ירא שמים אמיתי וכו' וכו' ושיהיה לו אילוץ והכרח להשתמש ועוד בהוראת גדול וכו' וכו' וכו'. וגדולי ישראל יצאו נגד האייפונים, בחורים צעירים שעם התאוה בוערת בקרבם, כך טבעו של הצעיר, דמו חם, מזגו סוער, העוםל לא חשוף לפניו עדיין, לא הספיק הרבה אבל הוא שמע הרבה שמועות, כח הסקרנות הוא גדול, הכל נגיש נמצא בכיס, אין שומר, כל רגע הוא יכול לעשות עבירות למכביר. פעם אדם היה צריך להתלבש שחורים, וללכת לעיר אחרת שלא יכירו ולא ידעו וכו' וכו' אם הוא רצה לעבור עבירה אז הוא כבר יכל להתאייש לא כדאי בשביל עבירה עד שמה ועד זה, היום בן אדם לא צריך, הוא נמצא לבד כמה דקות, זה יותר גרוע מיחוד, כן, יחוד עם אשה זה עוד דבר שיכלו לזהות, ראו אשה היה שניים היה ככה, אבל פה אף אחד לא יודע שום דבר. גדולי ישראל אמרו לא להשתמש באייפון, בפרט בחורי ישיבות, הם לא נתנו הוראה כביכול לכל העולם, הם נתנו הוראה בעיקר לאלה ששומעים להם, לאלה שאכפת להם מחייהם הנצחיים, והם ביקשו שהאנשים האלה לא יקחו ולא ישתמשו וכו' וכו', אפילו הרב עובדיה יוסף דיבר על זה במפורש ואמר אין  צורך בטלפונים בכלל, בחורי ישיבה  מה צריכים טלפונים בכלל, מה יש להם לעשות עם הטלפון, אברכים, נ ו הוא צריך מידי פעם לדבר עם אשתו באיזה ענין, לברר איזה משהו, רוצה לשמוע משהו, נו, אבל רק כשרים, ולא אלה שיש להם את הסרטים ואלה שיש בהם את הזה ואת הזה ואת הזה.

אבל יש רשע גדול מעבר לים, הליצן ממונסי, שחולק על כל גדולי ישראל, מבזה אותם ואומר להם שהם גוזרים גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהם, הוא ממש מרחם עליהם, זה גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, כאילו זה לא חכם להגיד דברים כאלה, זה לא דרך התורה, ככה יכולים לצאת מן הדרך ולהיות גויים, אם אתה אוסר עלי את האייפון אז אנחנו הולכים להיות גויים. זה מה שעשו גדולי ישראל. יצחק יוסף אמר שאם אתה שומע לבן איש חי ואתה מדליק נרות כמו שהבן איש חי פוסק, אז יוצאים שבבניקים, ומסרחי אמר שלא יכולים לצאת גויים, בן אדם די, כמה אתה יכול לגזור עלי, כל דבר אתה גוזר עלי אני הולך להיות גוי. הוא אומר אם ככה אי אפשר כלום, גם אסור לנסוע באוטו כי עם האוטו אתה יכול לנסוע לכל מקום, אז תגיד יותר מסרחי, אסור שיהיה גם רגליים לבן אדם, צריך לכרות לו אותם, שישב בבית כי הוא יכול ללכת עם הרגליים לכל מקום, לא צריך אוטו אתה יכול ללכת לכל מקום, אז מה כן, אז לא הבנתי, למה הקב"ה ברא רגליים, כי הקב"ה מרשה ללכת עם הרגליים, רק הוא לא מרשה ללכת למקום שאסור, אבל זה לא ברור שאדם ילך כל רגע, אבל פה זה מצוי אצלו, הבית בושת נמצא אצלו בכיס, הוא לא צריך ללכת, זה לא אוטו, הוא לא צריך להפליג. זה נמצא אצלו בכל עת ובכל רגע, 24 שעות, במקום והגית בו יומם ולילה יש סרטונים שמראים איך כולם מסתכלים כולם במכשיר, כולם מסתכלים אף אחד לא מסתכל על אף אחד, כולם מסתכלים במכשיר. ז"א יצר הרע כבר הסברנו את זה ספאם, סדום פלגה אנוש מבול, את כל העבירות של כולם הכניס בתוך האייפון, כבר הסברנו את זה ספאם שזה הדואר זבל שזה כל הזבל של העולם נמצא בפנים. אז גדולי ישראל קיבלו החלטה ואמרו כזה דבר, ואתה הליצן ממונסי אתה יושב לך שמה על כפית העולם, באותו חדר עם שני אנשים ממול, עם מצלמה כאילו אתה המנהיג של העולם, ונותן הוראות לגדולי ישראל לא יאומן כי יסופר. בואו נשמע מה הוא אומר, ותראו איך יצר הרע מהול בבן אדם והוא חושב שהוא צדיק, הוא מתקן העולם, הוא מזהיר אותנו מהטפשות של גדולי ישראל, איך הם לא חכמים להבין שהם גורמים לאנשים להיות גויים. זה לא הדרך, זה לא דרכה של תורה, מי אמר, מחלוקדיל, אחד בלי זקן, אחד שאומר שלא צריך לעלות לארץ ישראל נגד התורה, אדם שמתיר לרקוד בתערובת בנים ובנות, בנים ובנות, הוא אומר שהדתיות לא מתנועעות הרבה, אז אפשר, כי זה לא כמו החילוניות שהן מתנועעות הרבה, אז אפשר, אי אפשר לאסור הכל הוא אומר, אי אפשר לאסור את הכל, חבר'ה תנו לחיות, אם לא אנחנו נהיה גויים, תשעו מה אומר, זה האיש, חברו של ערן בן עזרא.

מזרחי מגדולי הפייסבוק של הע' בן ע', יוצא חוצץ בזלזול נגד כל גדולי ישראל ונותן להם עצות...

גזרו עכשיו גזרות על האייפון, אייפון, מי שיש לו אייפון רשע, לא יכול להעיד, פסול לעדות, לא מצטרף לעדות, אנשים שעושים עבירות, אנשים שאונסים ילדים לא עושים נגדם סנקציות בארץ כמו אחד שיש לו אייפון, ידעתם את זה? אני הייתי אצל הרב עובדיה לפני שנפטר, בערך חודשיים לפני שנפטר והיתה לנו שם מנחה ובדיוק באתי וזה שבא איתי, ממש הרקחתי אותו אמרתי צלם, צלם ידעתי הרב זקן כבר, מי יודע כמה יאריך ימים, זה הזדמנות שלא תחזור, ההוא קפא, ואני מחכה שיצלם והוא לא מצלם, אמרתי מה קורה לך, עד שהגענו להנציח את האירוע, הוא אומר לי אם אני הייתי  מוציא את האייפון הייתי גמור פה.

... לא שומעים

בקיצור אייפון יש בו הרבה צרות, יש בו הרבה בעיות, לא רק אייפון, כל הטלפונים, כל המחשבים, אינטרנט, כל הדברים האלה כולם יודעים את הנזק העצום שזה עושה. אבל זו גזרה שאף אחד לא יעמוד בה, אבל זו גזרה שאף אחד לא יעמוד בה, אבל זו גזרה שאף אחד לא יעמוד בה....

כך פסק גדול הפייסבוק הרשע נגד גדולי ישראל.

אבל זו גזרה שאף אחד לא יעמוד בה, כל האנשי עסקים ימשיכו להתעסק בזה, ואנשים שמתעסקים עם אמילים ימשיכו להשתמש בזה, אתה סתם גוזר גזרה ואתה עושה מעצמך צחוק, אז מה תעשה, אי אפשר לעבוד, למה כל מקום שתלך לעבוד יש אנשים מנוולים את הפה יש כל מיני טלויזיות וזה, אז אי אפשר לצאת, אי אפשר לעשות כלום, אז גם מכונית אסור, למה? יש הרבה שנוסעים עם המכונית למקומות שאסור, אז תגזור גם שאסור מכונית, יאלה רבותי, זה לא דרכה של התורה.

מסרחי יטמבל אתה אומר לגדול הדור זה לא דרכה של תורה?

יאלה רבותי זה לא דרכה של התורה, מי שהולך בדרך הזאת א' הוא לא מצליח וב' הוא רק משניא את הדת על הציבור.

מסרחי יטמבל, מי אתם ליצני הפיסבוק,

הדרך האמיתית להוכיח לאנשים כמה ברי מזל הם שהם יהודים, וכמה ברי מזל שיש לנו תורה

הרב: כמו ערן, כמו פנחס ראובן

...ולמה להיות כפויי טובה, תדבר, מה אתה יכול לעשות, העולם הולך ומתפתח, כל הזמן דברים חדשים, כל שבוע תגזור גזרה חדשה? מה יקרה בסוף? אנשים יוותרו בהכל וילכו להיות גויים.

החלקת על השכל, אפיקורוס שכמותך.

 

הרב: חנג'ורי, כן, אז זה אחד מהצדיקים, מהלא צדיקים, שחושב שבאמת הוא מתקן עולם במלכות שדי, הוא מפנה את העולם מהחכמים שהם לא חכמים, כי הם לא יודעים מה זה דרך התורה, הם לא הגיעו למונסי, הם עוד לא פגשו את החלקלק. אם היו פוגשים את גאון, גאון ליצני הפיסבוק היו ודאי יודעים שזה לא דרכה של התורה והם משניאים את התורה והם יגרמו שפשוט יישארו כולם גויים, השאלה אם גם הוא ישאר בצד של הגויים או של היהודים, לא ברור בינתיים. אבל בינתיים אנחנו רואים, יצר הרע מעורבב באנשים, הם לא מרגישים, הוא בטוח שהוא אמר דברים של טעם, והוא מבקר אותם, את הרב עובדיה שהוא מעריך הוא מזלזל בו, שומעים איך הרב כואב לו, שבני תורה בעלי ישיבות בחורי ישיבות משתמשים בכלל בטלפון, יש להם תורה ללמוד, מה הם צריכים טלפון? ואח"כ אברכים אם כבר חייבים אז זה רק כשר וכו' וכו', נו, ואתה יושב ועומד מולו? אתה העיקר בא רק להנציח אותו, צלם אותי עם האייפון אצל הרב עובדיה לפני שהוא יפטר מן העולם, תנציח, תנציח שאני עובר על דברו, ומבקשים שיצלמו אותי מהאייפון שהו אאסר כדי שאני אנציח את זה שהייתי אצלו. ומה תגיד? שאתה היית קרוב כל כך אליו, והבן אדם קפא ולא צילם אותי, אתם מבינים לאיזה מצב הם הגיעו? הכל זה בגלל הרב עובדיה יוסף, הוא לא חכם, אם היה חכם לא היה גוזר גזרה כזאת, זה לא דרכה של התורה, שמעתם ליצן? ליצן סרוח.

ויש עוד שוטים שאומרים מה זה משנה, העיקר הוא מזכה את הרבים, כולם מזכים את הרבים, למה צריך מלחמות, למה צריך זה, בסדר אז הא אומר ככה אומר ככה, אלה עוקרי תורה, אלה ממציאים תורה חדשה, הרפורמים יותר טובים ממנו, כי רפורמים יודעים שהוא עושה בר מצוה לכלב, הוא עושה הספד לכלב, הוא עושה הרבה דברים, זה ברור, הוא מתחתן עם גבר, אין לו שום בעיה, עם כתובה גם, עם כתובה, אז זה מבינים, אתה רק עוד לא הגעת לבר מצוה וזה, אבל אתה רפורם. אתה לוקח את התורה ועושה בה כשלך, אתה מחליט שמצוות אלה בטלות, לא ייתכנו, הכל הציבור קובע, לא ההלכה קובעת, הציבור זה יעמוד לא יעמוד. אז מה זה גזרות של חכמים שנ תנה התורה רשות לחכמים לגזור גזורת לפי צורך הזמן והשעה, אתה מבטל את זה כי אתה אומר זה לא יעמוד, ואם זה לא יעמוד אז מה, וכשהחפץ חיים אמר שאסור לדבר לשון הרע כתב ספר שלם, כמה אנשים שומרים על זה, אתה הראשון שלא שומר על זה, אז מה אז תגיד, מותר לי לדבר לשון הרע כי הוא גזר גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. והתורה שאמרה שביטול תרה זה אסור ודברת בם, בם ולא בדברים אחרים, ולא בדברים בטלים, נו ואתה מדבר כל הזמן דברים בטלים, כל הדברי תורה שלך דברים בטלים, ואתה עובר על איסור זה כל הזמן, גם כשאתה לומד, כשאתה לא לומד זה ברור, אבל כשאתה לומד זה דברים בטלים, דברים בטלים ומבוטלים. נו, זה גזרה שהציבור יכול לעמוד בה?

אתה יכול לדבר שיחה בלי לצאת כל פעם נגד מישהו אחר, פעם רבי נחמן פעם הרב מחב"ד פעם על זה פעם על זה פעם על זה, כנגד כולם אתה יוצא, רק אתה נשארת. ולא שאתה יוצא בדברים שיש בהם בעיה או משהו ויש בהם צורך, זה השיחות שלך, השיחות אתה מדבר על אחרים. לכן צריך לקעקע ביצתו של איש זה מסוכן הוא לציבור היהודי. מסוכן הוא לציבור היהודי יותר מידען. ידען יודעים שוטה, הוא יותר גדול מהרמב"ם, ככה הוא אמר בבית משפט שהוא יותר גדול מהרמב"ם. כן, זה יותר גדול מכל גדולי הדור פה, הוא נותן להם מעטפה מאי שם, ממונסי ואומר להם אתה מבין, בלי שום כחל וסרק, זה לא דרכה, ברחמנות, זה לא דרכה של התורה. לא לא לא לא עושים גזרות כאלה, לא, חבל שלא התייעצו איתו, אני אומר לכם, ככה היו נשארים יהודים, עכשיו הם ילכו להיות גויים. זה צריך לקעקע ביצתו של זה. ויש לו חבר, ערן בן עזרא, ההוא בכלל מלאכים מטיילים אצלו במעליות, באים אצלו לחדר, רש"י, שמח  מאד בספר, יש רעש גדול הוא הודיע להם, יש רעש גדול בשמים מספרך, בן אדם אומר שהוא למד עשר אלף שעות עד שהתבררה לו האמת, עשר אלף שעות, עשר אלף שעות, לקח לו לכתוב את הספרים עשר אלף שעות, זה לוקח בדיוק שבועיים ללקט את כל מה שלקחת מאחרים ברשות ושלא ברשות, מה זה העתק הדבק, מה עשית? יש שמה איזה משהו שאתה כתבת מדעתך? אפילו חלק מהדברים כתבת חרטות שאתה לא מבין במתמטיקה, יש עו"ד שסיפר לי שהוא מתכתב איתו, הוא יודע הוא לא יודע מתמטיקה, הוא כותב שמה שטויות והבלים, ומהאוטיסטים לקח כך וכך, יש אחד בנון שהיה חוקר משטרה בכלל, חוקר משטרה והפך להיות מקובל, ככה הוא החליט, ובסוף ימיו אמר הרב יוסף שני שהבן שלו אמר לו שהוא פקר, והם מחזיקים ממנו מביאים ציטטות שלו, הוא אמר שכל הבבלי כבר זה לעוס וגרוס לא צריך ללמוד יותר בבלי, צריך רק ירושלמי, כופר גמור. והאדמו"ר מהאלמין עוד הלך להצטלם לידו בסרטון ומביא את דבריו. וכותב הגהות שמה אפשר גם בבלי ללמוד וזה פה ושם, מביאים דברי כפירה ומחזיקים מאנשים, צריך להיות פתי יאמין לכל דבר, כל דבר בלי בדיקות בלי כלום. ועכשיו אמרו לי שהוא הוציא סרטן שכל מי שלא מאמין בילד הוא ערב רב שמעתם דבר כזה? כל מי שלא מאמין בילד, איפה יש מצוה להאמין בילדים? אניה בנתי שיש מצוה ללמוד תורה, להאמין בילדים, אני חייב להאמין לילד בן 13 שאמר שהוא חלם חלום, כן, אז הוא מביא ראיה, כן, כתוב שבאחרית הימים תהיה הנבואה אצל הילדים, נו, ואם ילד אחד חלם חלום שאתה האדמו"ר מהאלמין, אתה בכלל לא דתי, אז מה נעשה, צריכים להאמין לו כי הוא נביא, גם הוא נביא, מה רק זה נביא של רמי לוי? וכל ילד שחולם חלומות, אתה יודע כמ הילדים חולמים חלומת? כל הילדים חולמים חלומות, למה לא ישבת לצלם אותם לשאול אותם מה הם חלמו בלילה? אחד יגיד לך שהוא חלם על נביא ואחד חלם על שד ואחד חלם על ההוא ועל זה וזה חלם שיש מלחמה וזה נגמרה המלחמה, אז עכשיו צריך לאסוף את כל הילדים כי ניתנה לילדים. אז מי שלא מאמין בילדים אז הוא ערב רב, עכשיו יבוא אחד יביא עוד ילד ויספר עוד סיפור, והסיפור יהיה הפוך, מה יעשה האדמו"ר מהאלמין, איך יקבע מי כן מי לא? אם זה יהיה חלום שמתאים לזוהר הקדוש שאפשר להפיץ עוד את הספרים של הזוהר הקדוש, זה ילד של אמת, אבל אם זה ילד שחלם משהו על ספרים של הכף החיים, זה לא ילד של אמת, כי הכף החיים בחלום אמר הפוך ממה שכתוב שם, אז מי הנביא האמיתי?

תגידו לי האנשים רציניים? מה הולך פה? אתם מבינים מה זה הדור האחרון? אם הרב שטינמן לא מאמין בילד, הוא לא חכם, הוא לא מפוקח, הוא ערב רב הוא אומר, אם הרב קניבסקי לא מאמין אז הוא לא חכם, מה פירוש, ניתנה נבואה לילדים, אבל הוא שכח עוד דבר אחד,ש כתוב שמשעה שניטלה הנבואה ניתנה לשוטים ולילדים, אז השוטים הם גם כן נביאים, אז מה צריך עכשיו, כדי לברר אם הילד אמת, ללכת לבית משוגעים, לבקש רשות לראיין את כל המשוגעים וכל אחד יספר מה הנבואה שהוא קיבל, כל חודש מגיע לפה משיח, איך שהם נכנסים ישר אומרים אתה המשיח, איך אתה יודע? גם בהרצאות אתם רואים מידי פעם מגיע המשיח. אז נלך לבית משוגעים נשאל אותם מה הם אומרים, כל המשוגעים יגידו אותו דבר? לא, כל משוגע אומר משהו אחר נכון? כי כל אחד ניתנה לו נבואה אחרת, וכל אחד מתנבא בסגנון שלו כמו שכתוב, נכון? כי הנביאים היו מתנבאים בסגנונות שונים, עכשיו איך נדע מי מהמשוגעים האלה הוא אמיתי והנבואה שלו היא אמת, ואח"כ נקח את כל הילדים שחלמו חלומות ונעשה מיקס, איך נכריע, אתה אומר שניתנה הנבואה לשוטים ולילדים, וחייבים להאמין, ומי שלא יאמין לכל משוגע הוא ערב רב. אז אני חושב שמי שאומר דבר כזה הוא סתרא אחרא. להגיד שטויות כאלה צריך להכנס לבית משוגעים, אסור להסתובב בחוץ. אסור להסתובב בחוץ. אדם שמפיץ דברים כאלה בשם התורה ומוציא עוד ספרים על זה ואומר שמי שלא מאמין לילד זה ערב רב, זה סתרא אחרא, זה ראש הפעור.

מה אנשים השתגעו כבר. יש גבול. אדם רוצה להפיץ ספרים לבריאות, אבל לא לג'נן את העולם ולהפוך את העולם על קרבו. ולכתוב שבעה ספרים, עשרה ספרים על הילד, על הבן איש חי כמה ספרים כתבת, על הילד בן 15. בבית משוגעים אפשר להוציא הרבה ספרים, הרבה מאד ספרים, כמה משוגעים יש ברוך ה', ברוך ה' על כל אחד ספר, רק ספר, לא שבע. אז יש אנשים שחושבים באמת שצדיק מה זה צדיק, אין לצדיק בכלל יצר הרע, כתוב שיצרו גדול משל חברו, מעורב בו ולא מרגיש, לא מרגיש, לא מרגיש, לא מקבלים דעתו אז הוא יהפוך את כולם לערב רב, למה כי הוא החליט שהילד דובר אמת, איך אתה קובע את זה? אה, יש לו ראיה, כתוב בנביא, אם כתוב שיש שוטים ויהיה זה גמרנו מספיק.

מעשה אבות סימן לבנים, כל מעשה אבות בספר בראשית אינם סיפורי מעשיות בעלמא, אלא כל מעשה אבות הם סימן לבנים והם יצירת הבריאה כולה. וכן הא שמפורש בתורה שכתוב שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו, אין זה מעשה שארע אצל רבקה אמנו ע"ה בלידת יעקב ועשיו, אלא זה לימוד בשבילנו לדעת ולהכיר מצב הבריאה וכל העולם כולו. וכל מה שיש בכלל יש בפרט, אם כן הוא מצב כל יחיד ויחיד. שוב, מעשה אבות סימן לבנים, כל המעשים של אבותינו הקדושים בספר בראשית זה לא סיפורים, זה לא מעשיות, אלא כל המעשים האלה הם סימן לבנים, זו יצירת ה ריאה כולה, גם מה שמפורש בכתוב, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו, זה לא מעשה שארע אצל רבקה אמנו ע"ה בלידת יעקב ועשיו בלבד, אלא זה לימוד בשבילנו לדעת ולהכיר את מצב הבריאה וכל העולם כולו. וכל מה שיש בכלל יש בפרט, אם כן הוא מצב כל יחיד ויחיד. ככה המצב של כל אחד מאיתנו.

כתוב "ויתרוצצו הבנים בקרבה", ויתרוצצו - אחד רוצה לרוצץ את מוחו של השני, הנה כמה וכמה לידות של תאומים יש בעולם, והלידה שלהם בהשקט ובטחה, ואילו כאן מתחוללת לידתה תאומים מתוך סער ומלחמה, עד כדי כך שאין רבקה יכולה לשאת בצער העיבור, ותלך לדרוש את ה', ויאמר ה' לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. כך הוא מצב העולם ומצבו של כלל ישראל, מלחמה מתמדת וקשה מתחוללת בין כוחות הטוב לבין כוחות הרע, וכן ענין מלחמת ישראל ואומות העולם, אף הוא מענין מלחמת הטוב והרע, אתם שומעים? מאז התחילו המלחמות, יש לנו מזל ויעקב אוחז בעקב עשיו, המלחמה בין עשיו לישראל הלכה עשיו שונא ליעקב, כל המלחמות בעולם סביב זה, מאז הלידה מעשה אבות סימן לבנים, זה תהליך הבריאה כולה, עד גמרה. אז יש מלחמה בין כוחות הטוב שזה בחינת יעקב לבין כוחות הרע זה בחינת עשיו, וגם המלחמות של ישראל עם כל אומות העולם זה על אותו בסיס, זה מענינו של מלחמת הטוב והרע.

במדרש כתוב "ויתרוצצו הבנים בקרבה" זה רץ להרוג את זה וזה רץ להרוג את זה. כוחות הטומאה והרע לא יכולים לשאת את הטוב. טומאה לא יכולה, היא מנסה כל הזמן להכחיש את האמת ואת הטוב, הטומאה כל הזמן מנסה להכחיש את הטוב. ולוחמים מלחמה עקבית להשמיד ולהכחיד את הכוחות הטובים, ולכן כל זמן שעדיין לא יצאו לאויר העולם אז היו הכוחות מופשטים, והמלחמה היתה מלמה גלויה בין שתי כוחות, זה רץ להרוג את זה וזה רץ להרוג את זה.

עכשעיו אנחנו צריכים להבין בפרש ההזאת מה מהות המלחמה, מלחמת היצר, אפילו שאנחנו לא מרגישים, אבל המלחמה אינה מפסקת בגלל שאנחנו לא מרגישים ולא מבינים. כמו שאמר חובת הלבבות בהלכות יחוד פרק ה', מלחמת היצר בחייליו היא המלחמה הגדולה. עכשיו אם יילחמו רוסיה וארה"ב, זה מלחמה חרטה, מלחמת היצר וחייליו זו המלחמה הגדולה.

עבודת האדם להחליש את כח הרע ולהגביר את כח הטוב, זאת העבודה שלנו, אנחנו צריכים כל הזמן להחליש את הרע ואת כוחות הרע, ואנחנו צריכים להגביר את כח הטוב ואת אנשי הטוב. בודאי שאין בכוחו של אדם לעקור את הרע לגמרי, צריך להיות מדרגה של אברהם אבינו, דוד המלך, אבל להחליש את כח הרע יש בידו. אבל כל מי שלא התמודד אין תקוה שיוכל לזכות לזה. כי הרע אינו פוסק להלחם בכל מה שבידו, זה מכיר ציוויו של זה וזה מכיר של זה, רבי לוי אמר שלא תאמר רק משיצא ממעי אמו אלא אף במעי אמו זה רוצה להרוג את זה וזה רוצה להרוג את זה. כשהוא עובר על בתי עבודה זרה עשיו מפרכס לצאת, וכשהוא עובר ליד בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת. זה מצב האדם בעולמו, ורק איננו מרגישים בזאת, כי יצר הרע מעורב בכל מזג רוחנו ומשום כך קשה להבחין בכך.

לדוגמא, אם ישימו לאדם על שולחן עכשיו גמרא ומדרש וספר הלכות, וליד זה סלסלה של פירות העונה וליד זה עוגיות ועוגות עם קרמים ונס קפה עם גלידה וישימו לו את כל זה זה ליד זה למה הוא יגש ראשון? אז אתה רואה שיש פה את שניהם, אתה רואה יש שני כוחות, אתה פזלת לגמרא, אומר טוב רגע חכה אני אלמד, אבל קודם כל נמלא את בטני שאני ארגע, שאני אשתיק, תן חלק לאחר, קודם אני אתן ליצר הרע את שלו ואח"כ אני אתפנה, ואחרי זה תבוא לך תנומה, אתה תחזיק את הספר ומרוב הקרמים אתה תתחיל ככה אתה מבין, לקרום עור וגידים ואח"כ איפה הכרית וישר למיטה. ככה זה בשבת, לא? אוכלים חמין מי שלא אוכל חמין הוא מין ומדרין, וישר למיטה.

אז ז"א רואים שיש פה את הכוחות, רק לא מבררים אותם, לא מבררים, הוא חושב שהואנלחם ביצר שהוא ממלא תאוותו, הרי זה מה שנכשל דוד המלך, מה הוא אמר, כדי להשקיט את יצרו, אבל שכח שיש אבר קטן בגופו של אדם משביעו רעב, מרעיבו שבע, נו, מי יכול להגיד ליד הסלסלה של הפירות וכל האוכל להגיד מרעיבו שבע אני הולך עכשיו ללמוד, אתם מכירים אחד כזה שיכול לעשות כזה דבר, להסתכל על האוכל מול העיניים כל הזמן ולהגיד מרעיבו שבע, אני לא אוכל, הנה אתה רואה שאני שבע? איפה זה.

אלא האדם לא מודע בכלל איך הכוחות פועלים אצלו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר, כאשר מחזק את כוחות הטוב שבקרבו יכול להגיע שרב יעבוד צעיר, שכוחות הטוב ישלטו על כוחות הרע שהם רבים, רבים מאד. ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו. מגלה לנו התורה את דרכי המלחמה ביצר, חייב אדם לעמוד תמיד ולהחזיק בעקב של היצר לא להרפות ממנו שעה קלה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, כי בעת שנותן ליצר ממשלה אפילו לרגע, הסכנה מרובה שיאבד ויאבד לגמרי ולא יוכל יותר לקום. והמדרש אומר, באותה שעה רצה ס"מ להרוג את יעקב במעי אמו, אלא שעמד מיכאל כנגדו, ובאותה שעה רצה מיכאל לשרוף את ס"מ, אלא שהעמיד הקב"ה מחיצה ביניהם, אתם שומעים? בבטן מה שהתרחש זה מלחמת מלאכים למעלה, ס"מ רוצה לשרוף את עיקב אבינו. מיכאל מגונן רוצה לשרוף את ס"מ, מעמיד הקב"ה מחיצה ביניהם.

אז מבואר שאין זה מלחמה כמו שאנחנו מבינים בפשט, אלא מלחמת מלאכים היא, ואנחנו לא יודעים בכלל מענינים אלו, ויש להתעורר עד היכן מגיע כח הרע, שיש באפשרותו לחולל מהפכות ויצירות חדשות בבריאה, כמו שמצינו בחטא העגל שמובא במדרש, שעשה השטן ערבוביא בעולם והראה דמות משה מונחת בארון, הרי מוכח שכח הרע מקורו ויסודו בענינים רוחניים שאין לנו הבנה בהם. היום אנחנו רואים, לוקחים ילד עושים ממנו עגל, ילד בן 15 כולם מכרכרים מסביבו ואומרים אמת אמת אמת, לא עשו ככה מסביב לתורה, מסביב לילד שחלם חלום, אם חלם בכלל.. הפרופסור שבחן אותו חילוני בכלל, חילוני, חילוני, אין לו אינטרס הוא חילוני, אמר שהוא משקר מתחילה ועד סוף, אז מה אומר האדמו"ר מהאלמין? למה שאני יאמין לו לפרופסור הוא אוכל נבלות וטורפות, והילד לא אוכל נבלות וטרפות, וזה שלידו לא אוכל נבלות וטרפות, וכל החבר'ה שאתה נמצא איתם עכשיו לא א וכלים נבלות וטרפות? מה ראית שרק הוא אוכל נבלות וטרפות? למה אתה חייב להאמין להם? זה לא ילד פחות מגיל 13 שזה גם בעיה אם הוא אוכל נבלות וטרפות, זה בגיל 15 לכאורה, למה אתה מאמין לו? כי כתוב שהנבואה ניתנה לילדים בדור האחרון, נכון, גם למשוגעים, בגהה מחכים לעוד ספרים שיצאו על הנבואות שלהם.

עלינו לדעת כי הסכנה העומדת בפני האדם היא מלחמת אדם בתאוותיו, זאת הסכנה מלחמת האדם בתאוותיו, אדם הראשון נכשל בחטא, אפילו שעדיין כח התאוה לא היה בקרבו, והחטא נבע מכח הטומאה, מי זה היה? כח הנחש. אז התאוה עוד לא היתה בו כזאת שיכולה לפתותו, אלא כח הטומאה של הנחש פעל עליו להפעיל את כח התאוה. כותב חובת הלבבות בשער הפרישות, מן הידוע שהגברת התאוה על השכל הוא ראש כל חטאת וסיבת כל גנות, אתם שומעים? הגברת התאוה על השכל, מי שאצלו התאוה גוברת על השכל, השכל אומר לא לא די די מספיק, די די אתה יותר מידי, אתה מסועף כבר, די, מי שנותן לתאוה להתגבר על שכלו זה ראש כל חטאת, מזה יבואו כל החטאים וסיבת כל גנות, אין גנות יותר גדולה מזו. שלאחר חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת נוצרו בנוכוחות ורצונות של תאוות, ולא נטע עם אל העולם עד שנטו מן התורה. כדי לקיים את התורה כהלכתה לא יתכן אם אדם קרוב לתאוותיו. דרך קנית התורה רק רק בריחוק רב מן התאוות, זה לא יכול לדור במחיצה אחת, לכן פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן וכו', ז"א זה הדרך של קנית התורה.

ושוב בחובת הלבבות שם מאריך שדרך אבותינו היה הסתפקות במועט, לכן הם זכו לתורה, כמו שאמרו חז"ל שהעולם כולו נ יזון עבור חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת, מה צריכים להזכיר לנו מה הוא אוכל, מה אכפת לנו מה הוא אוכל, ואם הוא אוכל בשר מה הבעיה? אומר לא, בשביל להיות כזה צדיק שכל העולם יזון ממנו צריך שהוא יסתפק במועט שבמועט ולא תהיה לו שום תאוה לשום דבר, לאכול חרובים זה המאכל שהוא חרבות לגוף, זה אוכל שאין בו שום הנאה, זה רק רעש באזניים, זה הכל, זה מאכל של בהמות. אבל מי שיכול להסתפק בזה ולחיות על זה, כל העולם יכול להיות ניזון על ידו, כי הוא מרוחק מן התאוות, לכן הוא יכול להיות צדיק אמת.

אז על אחת כמה וכמה בזמננו שכל מצבנו הוא רק תאות העולם הזה, כולם מחפשים איך להגביר, ודאי שקקשה מאד לשמור את התורה.

ואני רוצה להקריא לכם משהו פה מדהים ששלח לי אחד מהקהילה, הוא כותב לי בגילוי לב, כותב לי בגילוי לב, מה קרה, הוא באמת רוצה להשמר מכל האיסורים וכו', אבל תשמעו לפעמים לא עומדים ביצר, כן, היצר הטוב, כאילו זה כאילו יצר הטוב, אין יצר הרע רק יצר הטוב. אז הוא כותב לי ככה, הרב, אפילו הדומם צועק, קניתי עופות משחיטת חבורה לא של הרב, בסכום של 1300 ש"ח, שיהיה לי לאורך זמן, והשגתי בס"ד מקפיא עומד, מקפיא שעומד כמו מקרר, גדול, הכנסתי את העופות ונשמתי לרווחה בידיעה שיש לי עופות לפחות לחודשיים וחצי. הגיע יום השישי, ועדך הולך למקפיא שמח וטוב לב, צועד בצעדים איטיים עם חיוך על השפתיים, פותח את המקפיא העומד שמלא בעופות שמנים, כבר מריח את המרק התימני שיהיה מעדן לכבוד שבת, ובוף כזה עוד לא חויתי מימי, המקפיא מקולקל, וכל העופות על כל חלקיהם הסריחו, ורימה עלתה בהם, לכן בפתח דברי אמרתי, אפילו הדומם צועק כשרות, ישתבח הבורא ויתעלה היוצר, תודה לאל שהצילני ושמר על פי מחטוא. ולסיום אומר, אם מקפיא יודע את קונו על אחת כמה וכמה אנו, אוהב מאד, עמיר שרעבי מרחובות.

אתם שומעים? בן אדם הוא יודע שיש בעיות בשחיטה, אבל הוא הולך לחבורה, אבל אני הזהרתי גם בחבורה, צריך לדעת בדיקת סכינים בודק סכינים מומחה וירא שמים זה לא מספיק רק שחיטה, ולא מספיק רק בדיקה, אבל אתם יודעים ליצר הרע יש גם תירוצים מהתורה, הוא גם יודע כמה הלכות, הוא יודע גם שו"תים, הוא יכול להצביע לך על רבנים שאוכלים, הוא יכול הכל לעשות, אין לו שום בעיה להביא לך את כל הראיות. נו, אז בן אדם הולך לעשות לכבוד שבת, שיהיה מרק תימני לכבוד שבת, אבל הקב"ה אומר, הציל אותו, הציל אותו, למה? לך תדע מה היה שמה, אם זה היה כל כך בכשרות וכל כך רצה וכל כך השתדל מן השמים שראו שבאמת הוא חיפש את הטוב ביותר, למה? למה עשו לו כדבר הזה? למה עשו לו? אז הוא הבין, הוא הבין, שהוא נכשל בזה שהלך לקנות ולא בדק מה שצריך לבדוק בשביל לצאת מכלל סכנה.

אז על אחת כמה וכמה בזמננו שכל מצבנו הוא רק הגברת תאות העולם הזה, ודאי שקשה מאד לשמור את התורה, עד שכמעט אפשר לומר כי לזכות לתורה ללא עבודה ויגיעה זה ההיפך מן הטבע ממש, וכל זה מפורש בתורה. כתוב "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ורש"י מפרש, אחרי לבבכם זה מינות, מה יש לאדם בלב? מינות, אפיקורסות, מה יש לו בלב? לא תתורו אחרי לבבכם, מי נמצא שמה? יצר הרע, מה הוא רוצה שאתה תהיה דתי או לא? הוא רוצה שתהיה אפיקורס כמו מסרחי, לא תתורו אחרי לבבכם, זה מינות, ואחרי עיניכם זה תאוות, אומר רש"י. אלה שתי הסכנות שעומדות בפני אדם.

אתם רואים מה זה שמינות ותאוו שקולים אחד לשני, מינות, מינות, להיות כופר גמור גמור גמור גמור, כמו שמסרחי פוחד שבגלל גדולי ישראל כולם יהיו גויים, כי העצות שלהם להתרחק מהאייפון יביאו את האנשים ללכת להיות גויים. לא, זה לא דרך התורה מה שגדולי ישראל אומרים לא להשתמש באייפון, זה לא, זה מינות, אבל תאוות זה בדיוק אותו דבר, תאוות, מה זה תאוות, קצת ביגלה קצת פה קצת ופלים קצת קצת קצת, קצת מכל דבר.

"ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער", תשמעו מה כתוב פה, דבר מדהים, הרע יוצא לאויר העולם מתוקן ושלם, עשיו מלשון עשוי, עשוי, הוא בא שלם לעולם, הרע בא מתוקן, רק לכח הטוב דרוש תיקון, הטוב לא בא מתוקן לשלם, דרוש לו עדיין תיקון, ומבלעדי זה אין מאומה.

מעתה כמה פשוט, אם לא ישים לבו לכך לא יבחין כלל בכוחות שמנחים אותו, ויכול לעשות עבירות ויחשוב שכולם שלמים אין בהם פגם, איזה פגם? יש לי ספר מאה אחוז הוכחות. מה יכול להיות יותר טוב מזה, אפילו ספר התורה מערערים עליו. אבל על ספר שכתוב לו בכותרת מאה אחוז הוכחות, מאה אחוז אמת, מי יכול לערער עליו אפילו התורה לא יכולה לערער עליו, מי יכול לבוא לערער על ספר שהושקעו בו עשר אלף שעות בשביל להעתיק מאנשים אחרים ברשות ושלא ברשות.

"ויגדלו הנערים" עד שגדלו הלכו שניהם לבית הספר, לא הבדילו ביניהם, עשיו ויעקב תאומים. אה, נראים אותו דבר. אותו דבר, אותם בגדים, תלבושת אחידה. ואף שעוד במעי אמו שאף עשיו לצאת ולהדבק בבתי עבודה זרה, מכל מקום לא הורגש זאת כלל, כי כח היצר גדול שיכול להתעטף באיצטלה של מעשה צדקות, הוא לא הלך לבית עבודה זרה עד גיל 13, הוא הלך עם יעקב אבינו לתלמוד תורה, הוא הלך בדיוק כמוהו, הם לקחו שקית אוכל והלכו ללמוד, ולא חשים כלל שתחת האיצטלה מונחת רשעות לאין גבול.

לכן דרושה יגיעה מרובה ועמל רב כדי להבחין בין הטוב לרע.

היום נתנו שיעור קצר להבחין בין הטוב לרע, בין השקר לאמת, זה מלחמת העולם. מלחמת העולם זה המלחמה הגדולה נגד היצר. כמה יצר יש לפוטין ולאובמבה, זה אומר הוא פגע בי זה אומר זלזל בי זה חושב שהוא המעצמה הראשונה זה הוא חושב שאם הוא מקום ראשון, עכשיו פרסמו בעולם שהוא האישיות הכי בכירה בעולם ואני ירדתי למקום שלישי חושב שאני אשתוק לו, וככה ויצר הרע עושה ביניהם מלחמות עד שיתקלו כמה מטוסים בכמה מטוסים ויתחיל הבלגן. מאיפה זה התחיל? מה אתם חושבים שזה פוטין? אתם חושבים שזה אובמבה? יש מלאכים למעלה, גוג ומגוג צריך להתקרב, משמה מנהלים את המלחמה כבר, שמה הכל מתחיל להתרגש, מה שאנחנו רואים פה זה הפירורים, שמה הבלן הגדול, יש רעש גדול בשמים, לא מהספר מאה אחוז אמת של ע' בן ע', יש רעש גדול מזה שעומדת להיות מלחמת עולם.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578