טוען...

רב מגע [אורי שרקי]

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 25.10.2015, שעה: 12:15

הורדת MP4 הורדת MP3


כמו כן מסופר בתנ"ך על נעמן שר צבא מלך ארם, שהיה מצורע ובא אצל אלישע ואלישע ריפא אותו, והופתע לגמרי מהריפוי הזה, כל החכמים והרופאים, כל אלה לא הצליחו, לא הצליחו, לא הצליחו לרפא אותו, לא היה אז אנטיביוטיקה, אתם יודעים מה זה לא היה אנטיביוטיקה? יש עכשיו בדיחה חדשה, לא היה אנטיביוטיקה, יש רב אחד קוראים לו שרקי, ואתמול הוא פלט שטויות במיץ עגבניות. יש סרטון שמופץ כרגע ונמצא באתר סרוגים, משם נשלח אלינו, הוא רב קהילת בית יהודה בירושלים, מרבני מכון מאיר, והוא דוחה את הקריאות של רבנים גדולים, כמו הרב קניבסקי, הרב שטינמן, ואחרים, שצריך בזמן הפיגועים להתחזק בלימוד התורה ומבהיר, כי בעת הזאת צריך להתחזק בקרב מגע ובהגנה עצמית, בשיעור שהעביר על רקע האירועים האחרונים אמר הרב שרקי, יש פיגועים, ואז אומרים מורי ורבותי, צריך להתחזק בלימוד התורה, בצדקה, בתפילה, שטויות במיץ עגבניות, מה זה קשור לפיגועים? אם יש פיגועים צריך להתחזק בקרב מגע, בהגנה עצמית ובהשלטת הריבונות. שמעתם? אז כל אלה שנרצחו הם פשוט מאד לא ידעו שהיו צריכים ללמוד הגנה עצמית וקרב מגע. אז הם אשמים במיתתם. כי הם לא התכוננו, לא הכינו את עצמם. ומה תגיד מר שרקי, מה תגיד על זה שחוטפים את הנשק מהחיילים והורגים אותם בנשקם למרות שהם למדו קרב מגע והגנה עצמית, אז זה גזרה משמים או שזה הם לא למדו במכון הנכון, הם היו צריכים ללמוד פרטי, לא לסמוך על הצבא, כי הצבא לא מלמד קרב מגע כראוי והגנה עצמית כראוי, לכן חוטפים להם את הנשק ויורים בהם והורגים אותם, אז לאיזה קרב מגע התכוונת? אגרוף תאילנדי, ג'יאוג'ידסו, קרטה, מה? מנפו, מה? לא אמרת בדיוק, איך ידעו אנשים מה לעשות עכשיו, איך ינצלו מהערבים, איפה ללמוד, ומתי יצליחו, לוקח שנים עד שאתה תדע להגיב, והם כבר מוכנים עם הסכינים, טוב, זה עצה שהוא נותן וזה פסק הלכה כמובן.
עכשיו, הוא עוד אומר, יש פיגועים, מורי ורבותי, צריך להתחזק בלימוד התורה, בצדקה, בתפילה, שטויות במיץ עגבניות, מה זה קשור לפיגועים, אם יש פיגועים צריך להתחזק בקרב מגע בהגנה עצמית ובהשלטת הריבונות, מה זה השלטת הריבונות, למה אין ריבונות היום לישראל?
בזה צריך להתחזק, זה כמו שאם למישהו כואבת הרגל נותנים לו כדור לכאב ראש, מה זה קשור אחד לשני? שמעתם דוגמא? שמעתם. אתם יודעים שהיה אחד קראו לו בר כוזיבא, והוא ידע קרב מגע יותר טוב ממה שיודעים היום, הוא היה גיבור גדול, בר כוכבא, גיבור גדול, אפילו רבי עקיבא טעה בו, היה נושא כליו, גיבור גדול, והוא גרם שימותו מיליונים, מיליונים בביתר, בגלל שהוא היה גיבור גדול, הבריונים שהיו בחורבן הבית, שגרמו לחורבן הבית הם היו גיבורים גדולים, מתואר במדרש איזה גבורה היתה להם, הם לא נתנו לאויב להתקרב, אבל הם גרמו שכולם יישחטו בסוף, כי הם היו גיבורים גדולים.
דוקא רבן יוחנן בן זכאי הציל את הרב שרקי, שהוא קיים עוד היום, בגלל שהוא ביקש להציל את יבנה וחכמיה ולא חצי מיליון בריונים, ושיודעים קרב מגע, והוא ביקש להציל את רבי צדוק, שארבעים שנה היה שקוף מרוב תעניות, בשביל שלא תחרב ירושלים, ורבן יוחנן בן זכאי כשאספסיאנוס ראה את רבי צדוק, אמר לו על זה אתה מבקש ונתתי לך לבקש שלש בקשות ואתה מבקש על בן אדם כזה כאילו גוסס עומד למות כל רגע, אתה מבקש עליו, אמר לו חייך אם אם היה עוד אדם אחד בישראל כזה כל אומות העולם לא יכולים על ישראל, והוא לא למד קרב מגע, ולא הגנה עצמית, הוא היה חלשלוש ההיפך הגמור, נו, אז מאיפה הבאת את התורה שלך? איזה תורה זאת? מאיפה בנית את זה? מהלאומיות של המזרחי, מהלאומיות, בכח, גבורה, איי רח"ל. כתוב שאם תבוא צרה בהלכות תענית וכך פוסק הרמב"ם שאם תבוא צרה לישראל, כל צרה שהיא, אז צריכים לתקוע בחצוצרות וצריכים להריע והכל והכל, לעשות תעניות ולהתפלל, להוציא אפילו תיבה לרחובה של עיר אם צריך, ואם לא עושים כן אלא אומרים מקרה היה לנו, הרי זו דרך אכזריות. לא שמענו שמה עצה קרב מגע. והוא אומר מה הקשר בכלל, שמעתם דבר כזה, אתם מאמינים?
הדבר הרוחני שחסר כאן הוא אומר, זה גבורה, אין גבורה, לכן באים היסורים האלה, כל אנשי הקרב למדו גבורה? כל היום מהבוקר עד הערב מאמנים אותם מכינים אותם לעימותים כאלה ואחרים, ולא היו מצליחים לעמוד בזה. לכן באים ה יסורים האלה, אומר, גבורה זה דבר רוחני, דבר רוחני? אם גבורה זה דבר רוחני, כמו שמשון הגיבור שכתוב שהיתה לו גבורה והיא היתה גבורה רוחנית, יש אומרים שהוא השתמש בשמות הקודש ויש אומרים אחרת אבל לא כמו שאנחנו חושבים שהוא היה בעל שרירים כאלה ואחרים, הוא היה חיגר, אז אם זה דבר רוחני מה זה קשור לקרב מגע? למה קרב מגע זה ענין רוחני? וכאשר אתה עוסק בתורה בקטנותה כשבאים יסורים אתה רפוי ידיים ולא פותר את הבעיה. אתם שומעים מה אומר? התורה בקטנותה, שמעתם? התורה היא קטנה ליד מכון כושר, ליד קרב מגע, היא לא יכולה לעזור, היא כלום, מה זה התורה, היא בקטנותה. אתה רפוי ידיים ולא פותר את הבעיה, צריך שהידיים  יהיו שריריות. אתה צריך להיות נינג'ה.
עוד הוא אומר, במקום לעשות עצרת תפילה תפגין, ממשיך ואומר, זה יותר רציני זה תשובה אמיתית, זה לחזור בתשובה באמת, לעשות הפגנה, אז הערבים כל יום חוזרים בתשובה הם עושים הפגנות כל היום, והשמאל ודאי חוזרים בתשובה, כי הם עושים כל הזמן הפגנות, רק החרדים לא עושים תשובה כי הם לא עושים הפגנות, הם רק מתפללים.
ולא להסתתר מאחורי עשיה דתית פרוית ידיים שאין לה שום קשר עם הנעשה, זה נקרא כופר ואפיקורס. ברור שתמיד צריך להתחזק בלימוד תורה ויראת שמים אבל מה זה קשור לענין, הרמב"ם שאומר שכל מעשינו הם לא טבעיים, הכל ניסים, כי מה משפיע, אומר הרמב"ם שאתה מניח תפילין לירידת גשמים, מה משפיע שזה אומר שכל מעשינו ניסים, התורה זה נס, לכאורה אין קשר בין מעשי המצוות למה שקורה במציאות, לכאורה, אבל אומר הרמב"ן שזה בדיוק מה שכתוב, זה נס. כל קריאת שמע שהוא קורא מה הוא אומר שמה, הוא מבין בכלל מה הוא אומר? ועבדתם אלהים אחרים וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים, מה קשור ועצר את השמים? ולא יהיה מטר, והארץ לא תתן את יבולה, מה הקשר בין מצוות ועבירות למה שקורה במציאות? זה בדיוק מה שאומרת התורה, זה ככה, זה המציאות. זה שיש גזרה שערבים באים ודוקרים ועושים, זה גזרה משמים, צריך לשכנע את השמים. לא לשכנע את הערבי ולא את ביבי, צריך לשכנע את השמים שמי ששלח את הגזרה יסיר אותה. כל ספר מעבר יבוק אם יש חולה מה צריך לעשות בשביל שיהיה בריא, הוא לא אומר לקחת אנטיביוטיקה מעבר יבוק, הוא לא הגיע לרמה של שרקי. מסדר תפילות, מזמורים, וידוי, חרטה, תשובה, מה עושים, בשביל לבטל גזרות, שערי תשובה לא ידע מה ששרקי יודע קרב ידע קרב מגע והגנה עצמית, אף אחד במשך כל הדורות לא ידע מזה בכלל. אף אחד לא ידע, רק הוא יודע שיש קרב מגע.
ועוד משהו שהרגיז אותי מאד מאד, מישהו אמר לי, יש סגולה נפלאה, כשיש פיגועים לומר פיטום הקטורת, הבל וריק, את פיטום הקטורת צריך להגיד כשיש מגיפה, כך מובא בארי, תשמעו איזה דברי חירופין וגידופין, בימי הארי לא ידעו איך לטפל במגיפה, לא היתה אנטיביוטיקה, אז לפחות אמרו פיטום הקטורת, כופר ואפיקורס. שמעתם? השטן מלאך המוות גילה למשה רבינו את סוד הקטורת, פיטום הקטורת, ואמר לו שאם יש מגיפה זה מציל מהמגיפה וכך השתמש אהרן ועצר את המגיפה, "ותעצר המגיפה", למה השטן מלאך המוות נתן למשה רבינו את פיטום הקטורת, אתם יודעים למה? כי לא היה לו אז אנטיביוטיקה, אם היה לו אנטיביוטיקה לא היה נותן לו פיטום הקטורת, היה נותן לו כדורים, שמעתם? זה פיגור שכלי, לארי לא היה מה לעשות, לא היה לו אנטיביוטיקה, אז הוא אמר יאלה תגיד פיטום הקטורת, כאילו הדתיים אין להם עצות מעשיות כמו שלו, קרב מגע, הגנה עצמית, אז הם אומרים לדתיים יאלה, תגיד פיטום הקטורת, יאלה תגיד תהילים תגיד זה, יאלה יאלה תגיד, העיקר תגיד משהו, כך הוא מדבר על הארי. אבל כשמדובר במשהו שבידך לעשות, מה אתה אומר פיטום הקטורת? תביא את התרופה, ככה הוא אומר רח"ל. לא יאומן כי יסופר. צריך להוקיע אותו מעל כל במה. ואני חושב שזה נמצא פה אצלי, לשמוע את זה, זה יותר מחליא, יותר גרוע, זה לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר. אבל עד שזה יעלה רגע אני בינתיים אמשיך.
מסופר בתנ"ך הנה יש לי את זה פה שניה.
 שרקי: יש פיגועים, מורי ורבותי צריך להתחזק, במה? בלימוד התורה בצדקה בתפילה, שטויות במיץ עגבניות, מה קשור לפיגועים, אם יש פיגועים צריך להתחזק בקרב מגע, בהגנה עצמית ובהשלטת הריבונות. בזה צריך להתחזק. אחד כואב לו ברגל אתה נותן לו כדור לכאב ראש, מה זה קשור אחד לשני? זה תמיד חשוב להתחזק בתורה וביראת שמים אבל זה לא קשור לענין. כן בבקשה.
אתה צודק, יש תמיד קשר, אתה צודק, בלא עוון, זה נכון, השאלה מהו העוון, מהו הדבר הרוחני החסר כאן, הדבר הרוחני החסר כאן זה גבורה, אין גבורה לכן באים היסורים האלה, גבורה זה דבר רוחני. ברור? וכאשר אתה אומר, כיון שבאו יסורים שמקורם בחוסר גבורה, אתה צריך להמשיך להיות רפוי ידיים ועוסק בתורה בקטנותה אז אתה לא פותר את הבעיה. ודאי שזה תלוי בי, לא, זה תלוי בי. ודאי שאתה יכול להחליט, ודאי שאתה יכול להחליט, הרי אתה שלחת נציגים בכנסת בשביל זה, אתה יכול גם לתבוע את זה. ולהפגין תפגין על זה, במקום לעשות עצרת תפילה תפגין, כן, זה יותר רציני, זה תשובה אמיתית, זה לחזור בתשובה באמת, ולא להסתתר מאחורי עשיה דתית רפוית ידיים שאין לה שום קשר עם הנעשה. מישהו אמר לי, יש סגולה נפלאה, כשיש פיגועים לומר פיטום הקטורת, הבל וריק, פיטום הקטורת כוב בארי שצריך לומר אותו כשיש מגיפה, מגיפה לפי הנתונים שהיו בימי הארי לא ידעו איך לטפל בזה, לא היה אנטיביוטיקה אז לפחות להגיד פיטום הקטורת, אבל שמדובר במשהו שבידך לעשות מה אתה אומר פיטום הקטורת? תביא את התרופה. נכון, מה זה קשור אבל זה לא גזרה, גזרה זה דבר שנוחת עליך, פה זה לא נוחת עליך אתה מנחית על עצמך כי אתה חסר גבורה, פשוט מאד.
 
הרב: שמעתם? זה מרבני מכון מאיר, לא יאומן כי יסופר. ה' ירחם על נשמתו, בן שלו נרצח על ידי מחבלים, אז מה הוא לא למד קרב מגע? הוא לא לימד אותו קרב מגע? ה' יצילנו. ה' יצילנו.
אז מסופר בתנ"ך על נ עמן שר צבא מלך ארם, אחר שאלישע הפתיע אותו ועל ידו הוא התפאר, מעוצמת המאורע שריפא אותו מצרעתו באופן פלאי הוא נהפך לאיש אמונה והגיע להכרה באלקי ישראל, אבל גם כאן אותה התמיהה, שאם כבר הגיע להכרה באמונה, איך זה שהוא נעצר באמצע הדרך? מה עצר אותו מללכת עד סוף הדרך ולהיות גר צדק? מי צינן אותו מההתפעלות? מה עיכב אותו מלהסיק מסקנות ולהתגייר? ראית, בלי אנטיביוטיקה נתרפאת, כל הרופאים והחכמים והתרופות שהיה לך, לא עזר שום דבר. ובאת אצל הנביא והנביא אמר לך מה לעשות, ונתרפאת פלא פלאות.
...
ואחרי השיעור הזה לא לשכוח לקחת אנטיביוטיקה וללכת לקורס לקרב מגע, שיהיה לכם גבורה, לעמוד מול המדומיינים. שמעתם? ה' אומר פסוק מפורש, ה' יילחם לכם ואתם תחרישון, לא כתוב שמה קרב מגע, אומר הקב"ה למשה, מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל וייסעו, אני מנהל את העולם, אני איש מלחמות, אני שולח אותם את האויבים אליכם בגלל מעשיכם הרעים, אז מה אתם חושבים, שאם תלמדו קרב מגע תנצחו אותם? צהל חזק, חזק מאד, ולא יכול עם ילדים בני 13, וגם לא יכול להעניש אותם כי הם קטינים, וגם יצטרך לשחרר אותם, אז מה אתה עושה? איפה הכח שלך? זה חלק מהעוונות שבגללם יש לנו צרות. בגלל אנשים כאלה שנראים באיצטלה דרבנן ויש כאלה מלא, ואין תוכם כברם, וה' חושף את מצפונם, נותן להם לפלוט את מהותם החוצה. התפללתי על זה בראש השנה, שהקב"ה יוציא מכל אלה השקרנים שיוציא מהם את המצפון החוצה שיחשפו לעיני כל העם, די, השקר הזה של כל החנפים והרמאים השקרנים האינטרסנטים שהכל יצא החוצה, שהעם יראה ויכיר בדיוק מי אלה בעלי הכובעים האלה והחליפות והבגדים וכו' וכו', האיצטלה דרבנן, וכל יום יומיים שומעים את הפליטות פה, את הקיא שהם מקיאים החוצה, הם נאנסים לומר שטויות בשביל שיכירו אותם. 
 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת