טוען...

תגובת הרב אמנון יצחק שליט"א לרב שלום כהן

 תאריך פרסום: 06.03.2015, שעה: 07:06

הורדת MP4 הורדת MP3


6-3-15

הרב שלום כהן: בפרשה קראנו היום "ויקום מלך חדש על מצרים", חדש יש אומרים חדש ממש, יש אומרים שנתחדשו גזרותיו, "אשר לא ידע את יוסף", נתחדשו גזרותיו למה? למה? מפני שאמרו לו, באו ואמרו לו, עם ישראל צריך לשעבד אותם, אמר להם איך יתכן, יוסף עשרות שנים חיינו איתו, פרנס אותנו, יעקב בא העלה לנו את היאור, כן, איך יתכן שאנחנו נבגוד בהם? הורידו אותו מגדולתו, הורידו אותו, שלשה חדשים החזיק מעמד, אחרי שלשה חדשים החליט שאני מוכן לא רק מוכן שתגידו לי מה אני אעשה, אני אומר לכם גם כן מה לעשות, הבה נתחכמה לו, רבונו של עולם, אדם יכול להתהפך אם הכסא שלו נתהפך גם הוא מתהפך עם הכסא שלו.

לאן הוא הגיע? אשר לא ידע את יוסף, לא רק את יוסף לא ידע, מי ה' אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את ה' ואת ישראל לא אשלח, בר מינן רואים מה הכסא יכול לגרום לאדם, מה הכסא.

 

הרב אמנון: כבוד הרב שלום כהן, הסיפור שאתה מספר יפה נכון אבל הפוך, אתם כופרים בטובה של מי שפרנס וכלכל את ש"ס במשך עשרות שנים והעביר להם את כל התלמידים, עשרות אלפי תלמידים, מילא את הישיבות, נתן להם ללמוד בספרים שלכם וכו', לא הפוך, גם לא היה לי כסא, אני לא רודף אחרי כסא, לכם יש את הכסא ואתם לא רוצים להפסיד את הכסא כי פוחדים שיהיו פחות כסאות, לכן אתם שופכים את דמו של מי שהטיב לכם, הרי אני בכלל לא נכנס לכנסת, ומה שהפריע לך, למה הוא הלך לכנסת, למה הוא הלך לכנסת, אז אתה אפילו את העובדות לא יודע, אני לא הלכתי לכנסת, אני הלכתי להציל מפי האריה לפיד, ולכן זה מה שעשיתי, ולא אני לבד, עשיתי את זה על פי הרב שטיינמן, שלא שאלת אותו כהוגן כשהלכת אליו ואתה מספר שאתה הלכת לבדוק את הדברים, ולא בדקת מעולם את הדברים שצריך לבדוק, גם לא עניין אותך.

 

הרב כהן: ... למה הלך לכנסת...

 

הרב: אלא מה אמרת אני לא מאמין לו, אני לא מאמין לו למה שאני יאמין לו, שקרן

 

הרב כהן: זה שקר

- אבל הרב שמואל אויערבך אמר

הרב כהן: שקר

 

הרב אמנון: מותר להגיד על אדם כשר שקרן? החושד בכשרים לוקה בגופו, כבוד הרב, אינך חושש? על סמך מה אתה אומר שקרן? שאלת אותי? בדקת? קיימת מה שכתוב בתורה שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק?

 

דברי הרב יעקב יוסף זצ"ל בשיחתו עם הרב אמנון יצחק שליטא:

לפי המכתב כל רב שאמור לחתום על דבר כזה חייב לשמוע מדאורייתא את שני הצדדים, נניח אם אני המדובר צריך לשמוע גם אותי וגם את הצד השני, אם הוא לא דיבר עמכם, מי שחותם עובר על איסור דאוריתא, התורה אמרה שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, הגמרא מביאה את ההלכה הזו, גמרא, כל הפוסקים, אין בזה חולק, תראו את זה בסימן י"ז, חושן משפט סימן י"ז שמה כל הפוסקים זה כמו שאמרתי דאורייתא, עכשיו מי שחתום ולא דיבר אתכם עובר על איסור דאורייתא, ולכן הייתי רוצה לראות כשיצאו חתימות כאלה ואז נראה מי אלה גדולי התורה שהם מעידים על מה שאמרה התורה לעשות, איך הם עושים קצת דין שדה כמו שאומרים בלי לקיים את מה שאמרה התורה שמוע בין אחיכם. האם הרב שלום כהן דיבר עם הרב אמנון? שאל אותו? דיבר איתו? לא. אם הוא לא דיבר איתו אין לו את הזכות לחתום, אסור לו, שמוע בין אחיכם זה א' ב' של הלכות דיינים.

 

הרב אמנון: שלחת שליח? חוץ מלאיים עלי מהיום הראשון שהרב עובדיה יוסף ידבר נגדי במוצאי שבת לא כדאי לי, זה נקרא הסיפור של יוסף ופרעה? מי חיפש כסא?

 

הרב כהן: אמנם גם כשנתן לו פרעה ליוסף אמר לו רק הכסא אגדל ממך, אם היה מוותר גם על הכסא זה היה מאה אחוז.

 

הרב: כבוד הרב, מי זה הטומטום אם היה מוותר על הכסא, אמרתי שוב פעם, לא היה לי כסא ואני לא צריך לוותר על כסא, למי שהיה כסא צריך היה לוותר על כסא בשביל להרויח הרבה כסאות, ובמקום להלחם בלפיד נלחמתם במי שיכול להביא הרבה כסאות. אז מי חרד וחשש על הכסא? רק מי שיש לו כסא. לא מי שאומר לישיבה של הרב מזוז בית כסא.

 

הרב כהן: מורי ורבותי, אדם חושב שאם בהתחלה יתחיל קצת לנטות אז זה לא יהיה אשר לא ידע את יוסף, בסדר על יוסף אפשר, אבל חכמים אמרו, כל מי שלא מכיר טובתו של חברו סופו לכפור בטובתו של מקום ולא רק לכפור, לכפור בטובתו של מקום, לכפור במקום בכלל, אין מקום ואין אף אחד, אין דין ואין דיין.

 

הרב אמנון: כבוד הרב, תדע לך שמי שמתחיל לנטות כמו השיחה שאתה אומר עכשיו, לפני ציבור רב, עם השמצות וקללות ואיחולים למיתה, אז תדע לך שזה יכול להגיע לכפור בטובתו של חברו ולכפור במקום כולו ולעבור על כל התורה כולה כמו שעברתם, ועברתם על שפיכות דמים והלבנת פנים ומכה רעהו בסתר ובגלו, ועוד ועוד ועוד עשרות של לאוים, וברבבות לרדוף אדם שהועיל ועזר וסייע והקים ובנה ונתן בחינם ללא תמורה, ללא תודה, וזה מה שעשיתם לו ועברתם על כל התורה כולה, ועקרתם תורה מישראל, והכל נזקף לזכותכם.

 

הרב כהן: אמנם הוא גדול ממני בעשר שנים, אבל מאז שאני ילד אני למדתי בפורת יוסף, הרבה סיפורים סיפרו לי שאני אמרתי ראיתי דבר כזה, אומרים לי היית בן שנתיים, גם בן שנתיים הבחנתי, הכרתי את הרב בשקידה שלו, כל הזמן הספר הולך בדרך הספר למול עיניו, הולך בשוק הערבי עם הספר מול עיניו, מי מדריך את היוסף הזה? מי? התורה, רק התורה היא שמדריכה אותו. מה זה תורה, תורה אמיתית, תורה אמיתית זה לא אינטרס ולא שום דבר למי שדבק בתורה, אנחנו צאצאינו צאצאי צאצאינו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.

 

הרב אמנון: כבוד הרב, בגיל שנתיים הבחנת במי שמחזיק ספר והולך בכל מקום עם הספר, ובגיל שלך כבוד הרב לא ניסית להבחין  מי זה שאתה יוצא כנגדו? האם אתה יודע שמרגע שחזרתי בתשובה לא עזבתי את הספר ולא רק שלא עזבתי את הספר אלא כל מה שהבנתי מהספר עשיתי. כמה אנשים אתה מכיר שהבינו בספר דע מה שתשיב לאפיקורס והלכו להשיב תשובות כמו אברהם אבינו לכל היהודים מאתר לאתר שלשים ושמונה שנה ללא הפסקה, זה נקרא ללמוד בספר ולקום מן הספר קחו עמכם דברים ולא שובו רק, אלא והשיבו וחיו את כל בני ישראל, את זה אתה רוצה למחוק עם פטפוטי הבל וסיפורים לאנשים שנהנים לשמוע איך שופכים דם כמו בדעש?

 

הרב שלום: אם אתה לומד תורה לא יודעי שמך תלך לעזאזל, עם התורה ביחד.

 

הרב אמנון: ואתה מעיז גם להגיד, מי שלא יודעי שמך שילך הוא והתורה שלו לעזאזל, מילא את הבן אדם אתה זורק לעזאזל, כמו המלאך דומה, אבל את התורה שלו למה לזרוק, היא החזירה מאות אלפים, גם מבני משפחתך, גם מתלמידיך, כבר שלשה דורות חוזרים בתשובה בגלל זה שאתה זורק אותו לעזאזל, אז תדע לך כבוד הרב שאתה חוטא בחטא גדול מאד, והוא חטא היוהרה, אמנם אתה גדול בתורה, כפי שאתה מבין שאתה גדול בתורה, אבל גדול בתורה עוד לא שמענו מעולם שעושה משפט שדה כמו שאמר הרב יעקב יוסף מנוחתו עדן, סנהדרין של אסאד, בלי לבדוק, בלי לשמוע, בלי לברר, למה כי הוא הלך לכנסת.

 

הרב שלום: למה הלך לכנסת

 

הרב: כבוד הרב, הם אמרו שיש ריטב"א, פתאום פוסקים מהריטב"א.

תגיד להם שדוד המלך היה יותר גדול מהריטב"א, והקב"ה אומר לו.... בסנהדרין של אסאד, משפט שדה...

 

הרב אמנון: אני שומע לרב שלי שאמר לי שזו מצוה להציל, ואין בכוחך ובכח אחד מן הדומים לך לבטל אותי ממצוות.

 

הרב כהן: מי שלא שומע אפילו דברי חכמים נופל לגיהנם, דואג ואחיתופל, מה הם היו? טינה היתה להם, מי היה גדול כמותם בתורה, איזה תורה בר מינן.

 

הרב אמנון: כבוד הרב, דואג ואחיתופל היו גדולי הדור, והיתה להם טינה בליבם, אני קטן שבדור, הרי לפי דעתך איני ראוי אפילו לתואר יהודי, אבל למי היה טינה ומי איבדו את העולם הבא? גדולים ממך. ואתה לא חושש שיש טינה בליבך כנגד אדם שלא עשה לך מאומה רעה ולא לאף אחד מכם?

 

הרב כהן: מסכן מי שהתורה שלו זה הכיס שלו זה התורה שלו.

 

הרב אמנון: כבוד הרב, למה אתה מדבר על הכיס שלו, ביקשתי ממך שקל פעם? אבל אתה שיבחת את דורעי שיכול להביא מיליון שקל תיכף ומיד, אז מי, מי רודף אחרי הכסף?

 

הרב כהן: התאוות שלו, הקנאה שלו

 

הרב: איזה תאוות כבוד הרב אתה מכיר אצלי? מתי נפגשנו לאחרונה שאתה יודע על התאוות שלי? כמה תאוות יש לי? כמה, אתה יודע כמה? יש לי תאוה אחת - להחזיר בתשובה, והקנאה שלכם רוצה להפסיק את זה, כי תאות הממון שלכם גדולה מכל דבר אחר, על כן אתם רומסים כל אחד שלא נשמע למרותכם. ומאין שאבתם את הכל הזה? מזה שסידרתם לעצמכם ג'וב להיות מועצת החכמים שיתלו בככר העיר בגיליוטינה את כל מי שלא יסור למרותכם, ומי שלא ישמע בקולכם יסולקו בניו מהתלמודי תורה, יפוטרו אברכים, מי שלא יגיע לכנסים יפוטר, זה דרכה של תורה? ככה מחבבים את התורה והחכמים? ככה ממאיסים אותה, ככה מזלזלים בה, כך גורמים לאנשים שיתרחקו ממנה, חילול ה' שאתם עושים לא היה מעולם!

 

הרב כהן: מי שלא שומע אפילו דברי חכמים נופל לגיהינום, דואג ואחיתופל, מה הם היו, טינה היתה להם, מי היה גדול כמותם בתורה, איזה תורה בר מינן. מסכן מי שהתורה שלו זה הכיס שלו זה התורה שלו.

 

הרב אמנון: כבוד הרב, במה יש לי לקנא בכם? שיש לכם למעלה מחברי כנסת שישבו בכלא וגנבו כסף? אז למי יש תאוות ולמי יש שקיקה וחמדה לכסף, איזה קנאה, מה יש לקנאות בכם, שאתם מקללים כל היום אנשים שלא שומעים בקולכם? מתי שמענו דבר תורה מפיך? כמה שוטטת בחוצות בשביל להחזיר את בני ישראל בתשובה, אתה מדבר רק מעל כולם, אפשר שאתה תלמיד חכם גדול, אבל נהנים ממך בני הישיבה מאות תלמידים בלבד, אתה יודע כבוד הרב שמיליונים שמעו דברי תורה שלי ובעקבותיהם חזרו בתשובה? אתה יודע כבוד הרב שמאה שבעים אלף סרטונים יש ברשת שהאזינו להם מאות מיליונים הלוך וחזור הלוך וחזור. יש שיעור בכלל לכמה תורה הפצתי בעם ישראל? ואתה מזלזל בזה לחלוטין. אם היה אברהם אבינו בדור הזה היית קורא לו בעל הבית, מי זה אברהם אבינו, באיזה ישיבה הוא למד? מה הוא יודע בכלל? מה הוא מסתובב מתעסק עם עובדי עבודה זרה כל היום מאכיל אותם, מה חושב לעצמו, אם הוא יאכיל אותם איזה סנדוויץ' אז הוא כבר שווה משהו?

 

הרב  כהן: הרמב"ן אמר לו לבן שלו, כל אחד שיעמוד מולך תחשוב אותו שהוא גדול ממך.

 

הרב אמנון: כשאתה אומר שהרמב"ן אמר לבן שלו, כל מי שיעמוד מולך תחשוב אותו גדול ממך, אז למי הוא התכוון, גם למי שהוא קטן הרבה ממנו תחשוב אותו שהוא גדול ממך, האם זכית פעם לחשוב כבוד הרב שמישהו שקטן ממך בעיניך לפחות הוא יכול להיות גדול  ממך? או שזה רק סיפור שהרמב"ן אמר לבן שלו וזה לא נוגע אליך.

 

הרב כהן: תחשוב אותו שהוא גדול ממך. מאיפה למד הרמב"ן את הדבר הזה? תראו פרשת השבוע, פרשת השבוע שאומר משה לקב"ה, שלח נא ביד תשלח, הרמב"ן אומר ביד מי שתשלח הוא יותר טוב ממני.

 

הרב אמנון: כבוד הרב, אתה שומע מה אתה אומר? אתה אומר שמשה רבינו שהיה גדול ממך לאין ש יעור אמר לקב"ה, כל אחד מן השוק יותר טוב ממני, שלח נא ביד תשלח, את הגאולה תביא עם כל אחד העיקר תביא את הגאולה, אני לא ראוי, אז למה אתה לא עושה כמו הדוגמא שאתה מביא ואומר רבונו של עולם, אם אתה יכול לשלוח ביד תשלח, כל יד שתהיה, ובפרט אחד שהצליח יותר מכל ש"ס בכל שנות עשייתה הצליח להביא בנים  לגבולם, למה לא אם היה משה רבינו בדור הזה, ודאי שהיה מנשק אותי במצח ולא מקלל אותי כמוך.

 

הרב כהן: בהתחלה הוא דיבר על אהרן אח"כ אמר את מי שתשלח גדול ממני, רק אדם כזה ראוי להיות גדול

 

הרב: רק אדם כזה ראוי להיות גדול, אזל פי הקריטריון הזה תבדוק כבוד הרב אם אתה גדול

 

הרב כהן: רק אדם כזה ראוי להיות גדול, מתחשב בגדלותם, את כולם הוא רואה יותר גדולים, לא מתגאה בכסא שלו, לא מתגאה בפה שלו.

 

הרב אמנון: לא מתגאה בכסא שלו, הסברתי כבר כבוד הרב, אין לי כסא, לכם יש כסא, לי אין כסא. ואני לא מתגאה בפה שלי, אבל כבודו עכשיו מתגאה בפה שלו כי יש לו מיקרופון ולפני קהל עדתו מקלל ומבזה אותי נגד התורה, על מה ולמה? מה עשיתי לך כבוד הרב? הכהן הגדול.

 

הרב כהן: כשמשה רבינו עלה למרום, "ויראו כי בושש משה לרדת מן ההר", שש שעות, טעו בשש שעות, עוד שש שעות היה צריך לרדת, כולם באו לאהרן מה זה, בפרט היצר הרע הראה להם שמשה מת, הנה והמלאכים מוליכים אותו בהלויה לקבור אותו, אומרים לו תראה מת, אהרן פחד מהם כי הם הרגו את מישהו שהתנגד להם, הם הרגו אותו, פחד אהרן, קום עשה לנו האלהים אשר ילכו לפנינו, זה משה לא ידענו מה היה לו, אהרן פחד דחה אותם למחר, אמר יתכן שעד מחר הוא, עד מחר יצא העגל וכו', רבותי תשמעו טוב, בית הלוי אומר, מסכן עם ישראל, היה להם משה רבינו מדריך אותם בכל צעד ושעל, לא היו עוזבים אותו הכל מה שהוא אמר עשו, פתאום רואים אותו מת, נשברו, מה האשמה שלהם? הם התכוונו עשה אשר לפנינו, רוצים מדריך, אומר בית הלוי תשמע טוב, הם היו צריכים לבוא לאהרן להגיד לו, אהרן, תן לנו עצה מה לעשות. הם לא ככה, קום עשה לנו אלהים, אתה רוצה, תשמע עצה מחכם, אל תגיד לכחם מה לעשות, מסכנים אנחנו היום, מסכנים, שצריכים לשמוע סתם מבעל בית או להגיד לחכם מה לעשות.

 

הרב אמנון: כבוד הרב, מפאת כבודך לא אגיב לך על מה שנתת את הדוגמא עם משה רבינו, אבל אתה הרי המלכת את רובי כמשה רבינו של הדור, על מה? על זה שהוא החזיר כמה יהודים בתשובה, כמה, אלפים? רבבות? וכמה אני החזרתי? פי שניים יותר ממנו, אז אם הוא משה רבינו אז אניפלוס שתיים. אבל אנחנו לא מתחרים על התואר, כי התואר הוא ריק מתוכן, אבל אתם אומרים קום עשה לנו עגל, דורעי הגנב המורשע, זה אתם שמים אותו עגל שכולם יסגדו לו וירוצו לפניו ויבחרו בו, ואף אתם רודפים אחריו ברחובות חזור, חזור, בלעדיך אי אפשר, זה העגל. נו, וכבודו אומר שאני אומר לחכם מה לעשות? מישהו דיבר עם כבודו פעם? מישהו אמר לכם מה לעשות? למה אתה אומר לי מה לעשות, מה לי ולך? מאיפה החיבור שלנו בכלל? ממתי אתה יכול לפנות אלי ולומר לי מה לעשות, מכח מה? שאתה חכם ספרדי שהחליטו עליו כמה פוליטיקאים שתהיה במועצת ולא הכניסו יותר כי זה אינטרס של אלה שעומדים בראשות המפלגה? מכח מה אתה פונה אלי? אני לא ספרדי, אני תימני, זה בית דין בפני עצמו. לא נזקקתי לכם מעולם, אז בבקשה אל תפנה אלי, תפנה לאלה שמוכנים לסור למרותך, אינני אחד מאלה, מצטער. ואם היתה לי ברירה מכל מי שקיים ואני מכיר - אתה האחרון שבהם.

 

הרב כהן: ברוך אלהינו שבראנו לכבודו, מסכן מי שחושב, לכבודו, והבדילנו מן התועים, איך הבדילנו מן התועים? כי נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, אם אתה עוסק בתורה.

 

הרב אמנון: עוסק בתורה זה מי שמוציא אותה לפועל, לא מי שמדבר עליה בקללות, זה לא עוסק בתורה זה משמיץ את התורה לומדיה ועושיה.

 

הרב כהן: בואו תראו בכותל המערבי, עומדים אנשים בא בא בא בא תניח תפילין, בא תניח תפילין, בא תניח תפילין, חשב שעשה בזה, לא אני לא מזלזל בהם, אבל אל תחשבו שבשביל זה אתה כובש את העולם.

 

הרב אמנון: אתה לא מזלזל בהם, במי בחב"ד אתה לא מזלזל, אבל בי אתה מזלזל, הוא חושב שאם הוא הניח תפילין בכותל אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, טעית, שיקרת בזדון, כי אינך יודע אם הייתי בכותל והנחתי תפילין או לא, ואתה מתעלם מכל העשייה של 38 שנה. באותו האופן הייתי אומר, וכי קראת פעם דף אחד גמרא? מה אתה חושב אם למדת פעם אחת דף גמרא אתה יכול לקלל כל אחד? מה היית אומר אם היו אומרים עליך כך, אין בושה? אין בושה? אפילו נגד יהודי קטן, קטן מאד, ואפילו אם הניח רק תפילין אחד. מה אני חייב לך, רק תזכיר לי עוד פעם.

 

הרב כהן: לא מי ששם כיפה על הראש השבת אותו מן העולם, הקב"ה רוצה שתעשה לו בן כמו שצריך, ומתי זה לעשות בן כמו שצריך? שתחשוב שכל אחד ואחד גדול  ממך, זה הרמב"ן ידע לגדל בן.

 

הרב אמנון: כמה כיפות אתה שמת כבוד הרב ליהודים? אתה יודע כמה כיפות שמתי? למעלה ממאה אלף, אתה יודע כמה ציציות שמתי על יהודים שברכו שהחיינו - למעלה ממאה אלף, ועשיתי אותם בני תורה, זה עולם התשובה שאתה מכיר ולומדים אצלך בישיבה נכדיהם. מאיפה בא לך הזלזול הזה כלפי עושי מצוה? אצל הקב"ה כל מצוה ולו הקטנה ביותר נחשבת עולמות, ואצלך עולמות אפילו לא נחשבים למצוה אחת. זה התורה שאתה מלמד את עם ישראל?

 

הרב כהן: רבותי, החתם סופר בהקדמה שלו על יורה דעה מביא לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, מהרמב"ם, שהרמב"ם אמר לבן שלו, ידוע הבן שלו רבי אברהם, אמר לבן שלו, תעשה טובה, כל מה שתגמור את העולם הזה יותר מהר, יותר מהר ותלך אשריך מה טוב חלקך, פירושו של דבר, אם היה הבן שלו אומר אדוני, אני בן שלשים ה יום, גמרתי את תפקידי בעולם, אשריך, תלך.

 

הרב אמנון: כבוד הרב, אתה גם רוצה לסלק אותי מהעולם הזה מהר, הא? אשריך תלך, יפה מאד איזה איחולים של תלמיד חכם כהן שאוהב את כל ישראל.

 

הרב כהן: אני כהן, אני כל יום מברך את הרב אמנון יצחק באהבה

 

הרב אמנון: ומברך אותם, זה הברכה שאתה נותן לי, הא?

 

הרב כהן: זו אנשים אמיתיים רואים זו אנשים אמיתיים, שואל החתם סופר, אבל אנחנו רואים הרבה זקנים בדור, הרבה צדיקים בדור, הרבה גדולים בגיל הזקנה, זקנה הגדולה, אז מה הם לא גמרו את תפקידם? אמר ודאי שגמרו את העולם אבל העולם, העולם צריך, העולם צריך. עד שיבוא הגואל העולם צריך, מסכנים אנחנו.

 

הרב אמנון: אז כל זקן שהאריך ימים הוא כבר ודאי תיקן לפי דברי הרב ורק העולם צריך אותו, אז כל הזקנים בבית האבות הם כולם נשארו כי צריכים אותם עד שיבוא הגואל, אז למה בסוף הם נפטרים בבית האבות לפני שהגיע הגואל? ומי אמר שהם תיקנו? וכל הזקנים זה אותו דבר? על מה כבודו מדבר ולמה הוא משווה את הדברים? העיקר אתה רוצה שאני אלך מן העולם, נכון? תיכף תגיד את זה, נכון?

 

הרב כהן: מסכן מי שחושב אוהוהו אוהוהו. רואים הרבה בר מינן שוכבים בלילה לא קמים בבוקר.

 

הרב אמנון: כן, יש הרבה אנשים שהולכים לישון ולא קמים בבוקר, רק למי איחלת את זה כבוד הרב, כבוד הרב למי איחלת את זה אני רוצה לדעת. ולמה? בשביל הכסא? בשביל הכסא? שלי או שלך?

 

הרב כהן: לדבר לפני עם הארץ, לפני עמי הארץ, לפני אנשים שהם חיללו שבת אולי בבוקר, לדבר על מרן בצורה כזו.

 

הרב אמנון: כבוד הרב פה אתה משקר, איפה דיברתי נגד מרן שאתה יכול להגיד בצורה כזאת הוא דיבר נגד, איפה דיברתי נגד כבוד הרב? איפה? כולכם משקרים. איפה דיברתי?? תגיד איפה?

 

הרב כהן: אה, אה, אתה לא יודע מי זה, אי לא איי, קוראים לו איי

 

הרב אמנון: ככה יפה לכנות שם למי שלא עשה לך שום עוול, רק בגלל הכסא? איי, איי, ואם יקראו לכבודו שך שך, או כמו שהרב מזוז קרא חושך, זה נאה וזה יאה? ועכשיו שאתה רואה מה שאני אומר זה נאה וזה יאה?

 

הרב שלום כהן: מחריב את עם ישראל.

 

הרב אמנון: במה אני מכאיב את ישראל? בזה שאני רוצה לעשות מצוה להציל מפני לפיד שאתם לא הצלחתם ונכשלתם? ושדורעי מתחבר אליו ומתחנחן אליו וויתר על הגיוס.

 

הרב שלום כהן: אני לא שומע רדיו ולא זה, אבל ככה אמרו לי אלה ששומעים, אפילו בעלי בתים רואים אותי, אומרים איך אתה שותק, מה שותק, אומרים הוא מכריז בשם הרב שטינמן שאמר לו ומדבר על הרב בצורה איך זה יכול להיות

 

הרב אמנון: אתם רגילים בש"ס לשמוע שמועות ולהפריח בלונים, אומרים לי איך אתה שותק, איך אתה נותן לו לדבר על הרב, ואתה ודאי לא סומך על אף אחד, אבל אנחנו נוכיח שאתה כן סומך על שום דבר, על שום דבר אתה סומך, האינטרס שלך הוא רק אחד - הכסא, שלא יחסר ולא יעדר כסא. אנחנו נשמיע קטעים כשפגשו אותך בחורים שבאו ושינית גירסאות מרגע לרגע ובלי בדיקה, ועוד טענת, אז למה הרב בעדני חתם, אז למה הוא חתם, ואני לא חתמתי, אני אחריו, ואח"כ אני אחרון אחרי כולם, ואח"כ מה אני ראש הפעור.

 

בחור: הוציאו מכתב נגד הרב אמנון יצחק, זה נכון שהרב חתם על זה?

 

הרב כהן: עושים מכתב נגד הרב אמנון יצחק? עוד מכתב?

 

בחור: .... שאסור להכנס לקהילה שלו, האם זה נכון שהרב חתם על זה?

 

הרב כהן: שאני חתמתי על זה? לא יודע, תראה לי.

 

בחור: זה עשה ממש הרבה, החתימו הרבה רבנים שבכלל לא ראו את המכתב הזה, זה עשה חילול ה' גדול מאד, ממש ....

 

הרב כהן: זה אני חתמתי מה יש

 

בחור: הרב אמנון יצחק, הוא לא ביזה את הרב עובדיה, הוא אמר אני לא עושה שום דבר נגד הרב עובדיה

 

הרב כהן: ממני מה אתה רוצה, יש לך פה ...

 

בחור: כן אבל אמרו שהרב חתם ראשון

 

הרב כהן: אני ראשון לא חתמתי אחרי בעדני.

 

בחור: הבנתי

 

הרב כהן: אחרי שכל החתימות היו

 

בחור: הרב אמנון יצחק רוצה לדבר, הוא לא דיבר שום דבר נגד הרב עובדיה יוסף

 

הרב כהן: ממני מה אתה רוצה?

 

בחור: כתוב פה שהוא דיבר על הרב עובדיה יוסף

 

הרב כהן: ממני מה אתה רוצה, תלך לכל אלה, למה דוקא ממני

 

בחור: אנחנו גם הלכנו אליהם, יש פה הרבה שאמרו שהם לא חתמו

הרב יש פה הרבה רבנים שאמרו שלא ידעו. הרב שמע את הרב אמנון יצחק לפני שחתם? זו השאלה.

 

הרב כהן: תעוף ממני מה אתה רוצה

 

בחור: לא חלילה, הוא פגע ברב אמנון יצחק מאד מאד קשה.

 

הרב כהן: אני לא יודע כלום

 

בחור: אבל אמרו שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק

 

הרב כהן: אדוני הרב בעדני דיבר באשדוד נגדו

 

בחור: אבל הוא היה אצלו, הרב אמנון יצחק היה אצל הרב בעדני, והרב בעדני אמר לו לכתוב מכתב שבו הוא מבהיר שהוא לא דיבר על הרב עובדיה יוסף כלום, והוא כתב את זה, באותו יום באו שועלים, כאלה רשעים שרוצים להכפיש את הרב אמנון יצחק, הגיעו לרב בעדני

 

הרב כהן: אז למה הוא חתם?

 

בחור: אני לא יודע, מה שעשו לרב זה משפט שדה מה שעשו לרב...

 

הרב כהן: אני חתמתי אחרי כל אלה תדע לך, אחרי כל אלה חתמתי

 

בחור: אבל הרב, יש פה הרבה רבנים שיש פה את החתימה שלהם

היה פה דבר גרוע מאד, הרבה אנשים

 

הרב כהן: ממני מה אתה רוצה?

 

בחור אם הרב יכול לא יודע ל

 

הרב כהן: אני יש לי ישיבה ואני עסוק בישיבה, מי שאין לו מה לעשות

 

בחור: אז הרב מבטל את החתימה

 

הרב כהן: לא, אני לא אבטל, למה שאני יאמין לך

 

בחור: אז אני אראה לרב, אני אראה לרב הסרטות שהרב אמנון יצחק מדבר ברבים, זיכוי הרבים, כל הזמן מחזיר בתשובה, הכל רואים

 

הרב כהן: שיגיד לו הרב בעדני....

 

בחור: אבל הוא לא דיבר, הוא לא דיבר

 

הרב כהן: לא משנה, למה הלך לכנסת?

 

בחור: הרב שטינמן אמר לו מצוה

 

הרב כהן לא אמר לו, זה שקר

 

בחור: וגם הרב שמואל אויערבך אמר

 

הרב כהן: זה שקר.

 

בחור: הרב, אנחנו לא מדברים שקר, הרב

 

הרב כהן: למה אתה מאמין לו?

 

בחור: אני לא מאמין לו, אני שמעתי מזה שהיה אצלו, הרב ליבוביץ, הרב ליבוביץ הוא נאמן ביתו של הרב שטינמן, כבוד הרב אני לא משקר

 

הרב כהן: תביא נייר

 

בחור: אין נייר, הרב שטינמן גם לא יצא נגד, ופרסמו את זה, הרב שטינמן

 

הרב כהן: מה אתה רוצה ממני

 

בחור: הרב, יש הקלטות שחלק מהרבנים זייפו

הם לא זייפו, הם אמרו שהם לא חתמו על כזה דבר, הרב לוגסי, הרב משה צדקה

 

הרב כהן: לא חתם?

 

בחור: משה צדקה אמר לי אתמול, אני לא חתמתי על כל המכתב, הוא לא חתם על המכתב הזה, הוא אמר לי את זה.

כי כתוב פה דברים, להבדל מהרב אמנון יצחק, להחרים אותו, הוא כותב פה לא לשמוע אותו.

 

הרב כהן: ...

 

בחור: זה מה שהוא אמר, על זה אני דיברתי, אם הוא לא דיבר על תלמיד חכם אז אני לא חתמתי על זה. לא ראיתי, ככה הוא אמר, הוא אמר במפורש שזה מה שהוא כתב.

לי הוא אמר שהוא לא חתם על זה, יש לי הקלטה.

הרב, יש חושן משפט יש חושן משפט שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, צריך לשמוע את שני הצדדים לפני שחותמים, אי אפשר ככה לעשות משפט שדה.

 

הרב כהן: מה אתה רוצה ממני עוד הפעם?

אני על ראש הפעור?

 

בחור: .... אומרים הרב שלום כהן חתם

 

הרב כהן: אז הם שקרנים

 

בחור: תודה רבה הרב

 

הרב כהן: תדעו שאני חתמתי אחרון, אני כהן, אני כל יום מברך את הרב אמנון יצחק באהבה ...

 

בחור: תודה כבוד הרב, תודה הרב.

 

הרב אמנון: למה לא בדקת, אמרו לך תבדוק, כבוד הרב, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, לא הסכמת, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? למה לא בדקת? זה שהלכת לרב שטינמן שאלת את השאלה הלא נכונה ופרסמת תשובה שקרית, לא אמרתי מעולם שהוא אמר להצביע למפלגה שלי, יש הקלטות ברדיו מפורשות

 

קריין: אני רוצה לחזור לתמיכה שהרב סיפר לנו עליה, התמיכה שהעניק מרן ראש הישיבה הרב שטינמן לכח להשפיע, התמיכה הזאת היא בלתי מסויגת, יתכן גם שנראה מכתב בכתב ידו של הרב שטינמן?

 

הרב אמנון: שלא תהיה טעות, הרב שטינמן לא נתן תמיכה למפלגה, הרב שטינמן אמר, בתחילת השאלה לפני כשנה, אם יש כח מצוה להציל, בלי להתייחס איך תהיה המפלגה, מה תהיה המפלגה וכו' וכו', מצוה להציל. כמובן שאני לא אבקש ממנו מכתב בשביל שיתן לי המלצה כי יש את אגודת ישראל ודגל התורה וזה ודאי לא אפשרי,

 

הרב אמנון: אבל שיקרו אותך, ואתה משקר את כולם אחרי ששקרו אותך, לא שאלת שאלה נכונה וממילא קיבלת תשובה לא נכונה.

 

הרב כהן: אני לא סומך על אף אחד, ביום חמישי בערב הלכתי לרב שטינמן, לשאול אותו, פלוני, אתם יודעים מה זה פלוני ס"מ, פלוני היה אצלך? שאל שאלה כזאת?

 

הרב כהן: הרב אמנון יצחק מפרסם בשם ראש הישיבה שכבודו תומך בו והרבה בני ישיבות מבולבלים בגלל זה.

 

הרב אמנון: כבוד הרב אתה גיבור על קהל עדתך, גיבור, שאלתי את הרב, אתה משקר, פלוני היה אצלך, ככה אמרת לו? פלוני היה אצלך, אמרת הרב אמנון יצחק, ככה אמרת, פחדת להגיד בלשון לא יפה שהרב יבין מה כוונתך בשאלתך, פלוני, ואתה קורא לי ס"מ. הזוהר הקדוש בתרומה אומר שמי שכופה את הסטרא אחרא זה אמנון יצחק המחזיר בתשובה, מה שלא זכי ליה שום ברנש בעי עלמא, ואתה אומר שאני סתרא אחרא, מי שנלחם בסתרא אחרא הוא סתרא אחרא? מי שמונע מלהחזיר בתשובה הוא סתרא אחרא.

 

הרב כהן: לא היה ולא נברא, מעולם לא בא ושאל, מעולם לא בא ושאל, שאלתי ... מה שהוא אומר הוא אדם

 

הרב אמנון: גם זה לא נכון, אולי הוא שכח לא שאלת, שומעים את כל ההקלטה לא שאלת שאלה כזאת, אולי הוא שכח, אתה מטיל דופי ברב, ברב שטינמן, מזלזל בו, אולי הוא שכח, הוא לא שכח, הוא ענה על מה ששאלת ולא שאלת לענין.

 

הרב כהן: מעולם אף אחד לא שאל אותי שאלה כזאת, לא היה, אמרתי לו אני אפרסם את זה בשמך

 

אפשר לפרסם את זה ברבים שראש הישיבה אין לו שום קשר איתו?

הרב שטינמן: אני כתבתי את זה בעיתון בעיתון היה כתוב שראש הישיבה תומך רק ביהדות התורה.

 

הרב אמנון: לא אמרת אני אפרסם, שאלת אם אפשר לפרסם, אל תהיה גיבור, תגיד כמו שהיה שאלת אם אני יכול לפרסם, אז הוא אמר לך שאתה יכול לפרסם אבל עוד דברים נוספים הוא אמר לך, לא אמרת אותם עכשיו. אבל נשמיע.

 

הרב כהן: הרב אמנון יצחק מפרסם בשם ראש הישיבה שכבודו תומך בו והרבה בני ישיבות מבולבלים בגלל זה

הרב שטינמן: לא דיברנו אף פעם מזה.

 

הרב כהן: שייך לקבל אה מכתב?

 

הרב שטינמן: אין צורך לכתוב, הכל ברור

 

הרב כהן: אפשר לרפסם את זה ברבים שראש הישיבה אין לו שום קשר איתו

 

הרב שטינמן: אני כתבתי את זה בעיתון.

בעיתון היה כתוב שראש הישיבה תומך רק ביהדות התורה.

 

הרב כהן: ראש הישיבה מתנגד לו?

 

הרב שטינמן: אני לא הן ולא לאו, אין לי שום שייכות איתו. חוץ מיהדות התורה לא תומך באף אחד.

הוא אומר שהו אלא תומך באף אחד חוץ מיהדות התורה.

 

הרב כהן: הלך להרב קניבסקי מספר לו סיפורים,

 

הרב אמנון: שלום כבוד הרב, מה שלומך? ברוך ה'. כבוד הרב היה אצלכם אתמול הרב ליבוביץ, אתמול בערב, והראה לכם את המכתבים,

 

הרב קניבסקי: לא זוכר מי זה היה,

אני לא הייתי פה, ליבוביץ עם הזקן הארוך

 

הרב אמנון: הגבוה, ר' אברהם יהודה ליבוביץ

 

הרב קניבסקי: הוא הביא מכתב

 

הרב אמנון: נכון, מכתבים שפעם הרב חתם מהרב שפירא זצ"ל, והרב אמר לו שכבר ראה את המכתבים האלה בעבר

 

הרב קניבסקי: אה נכון

 

הרב אמנון: בכל אופן לפני כשנה הוא הלך לשאול את הרב שטינמן לגבי זה שיש היום איזה רשע שנכנס היום לממשלה, קוראים לו לפיד, והוא הולך נגד החרדים וכו' וכו', אז זה תוספת על מה שיש שמאה שמאלנים שהם נגד הדת וגיוס בני הישיבות וכו', אז אני שאלתי שאלה, עשיתי סקר לראות אם אנחנו הולכים מקימים מפלגה האם יהיה לנו מנדטים, אז לפי הסקר יש שמונה תשע מנדטים עוד לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר עם הציבור, הוא שאל את הרב שטינמן האם יש לי חיוב או לא, הרב שטינמן אמר לו אם יש כח מצוה להציל, אז התחלנו לעבוד על זה וברוך ה' הכרזנו על מפלגה ופתחנו מפלגה שהיא תלך על מצע שהוא חברתי כלכלי, בשביל שלא יקח קולות מהחרדים, וגם שמנו שני חילונים בתוך המפלגה כדי שצריך להלחם על הגיוס של בני הישיבות, הם ילחמו בעבורנו עורכי דין ודוקטורים והם יעשו את העבודה, לא שאנחנו נבוא עם הזקן וכו'. אני לא נכנס לבפנים, אני ממשיך בעבודת זיכוי הרבים. בינתיים זה נהיה לצנינים בעיניהם של ש"ס וש"ס מפחדים שאני אקח להם קצת קולות מאצלם, אז התחילו להשמיץ אותי ולהגיד ככה וככה, ולהגיד שאני כאילו מדבר על הרב עובדיה ואני ככה וככה, בקיצור עשו תסיסה גדולה בשביל שיצאו נגדי ואז ממילא יתבטלו אנשים ולא יעשו כלום. עכשיו מאחורי יש עולם גדול של תשובה, מאות אלפי משפחות, שהאנשים האלה אני בשבילם המורה דרך שהציל אותם, והם רוצים ללכת איתי ולא רוצים ללכת עם ש"ס. היום זה הגיע למצב כזה שמישהו שלח מכתב לרב עובדיה שהוא פתח בית כנסת ואני נותן שמה שיעור, בארבע בבוקר אני נותן כל פעם, מתפללים בנץ ועוד שיעור, אז יש שמה אברכים מש"ס שמה שזה מפריע להם שאני נמצא כאילו בבית כנסת בגלל שפתחתי כאילו מפלגה, אז הוא שאל שאלה את הרב עובדיה ואמר לו שפונים אליו לאחרונה רבים מבית הכנסת והקהילה ושואלים אם ראוי שהוא ימשיך למסור שיעורים במקום שכתוב על שם מרן הרב עובדיה שזה נקרא יביע אומר, ואני חושש על נפשי להפסיק שיעור תורה המחזק אנשים רבים לכן באתי בשאלה שיכריע בנושא ויורה לנו את הדרך ילך בה. אז אומרים שזה הרב עובדיה חתם, אין את החתימה המקורית, זה צילום, שהוא אמר בזמן האחרון הנ"ל הקדיח תבשילו, ומצוה להחליפו באדם ירא שמים שאם דומה הרב למלאך ה' צבקות יבקשו תורה מפיהו, כל זה בגלל המפלגה. עכשיו אני שואל שאלה כבוד הרב, האם תלמיד חכם גדול שמפרסם ברבים שרב אחר שמזכה את הרבים הקדיח תבשילו ולמנוע ממנו לתת שיעורו ברבים בלי לדבר איתו או לדונו בבית דין, עובר על הדין בחושן משפט סימן י"ז שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. הרי זה עובר עבירה דאורייתא.

 

הרב קניבסקי: מסתבר

 

הרב אמנון: נכון הרב? מה עכשיו אפשר לסמוך על פסיקות אם הוא עובר על דברים כאלה בפרהסיא שזה הולך לרדיו ולעיתונות החילונית ובכל המקומות יש כותרות, הרב עובדיה יצא נגד הרב אמנון יצחק שהקדיח תבשילו, מה אני גיחזי? מה עשיתי? בגלל שקיבלתי הרשאה מהרב שטינמן להקים מפלגה בשביל להגביל את הכח לחרדים, שאני אביא חילונים איתי בתוספת למה שיש, זה הקדיח תבשילו שצריך לצאת עלי ככה בפרהסיא?

אז אני עניתי תשובה הרב, שהתשובה שלי ככה: שכל מי שיוצא נגדי, הן בעל פה והן בכתב, עובר על חושן משפט סימן י"ז, וזו עבירה דאורייתא, אין על זה חולקים על הפסק הזה. עניתי בסדר הרב?

 

הרב קניבסקי: בסדר

 

הרב אמנון: עם הדין הרב מסכים.

ה' יברך אתכם הרב

 

הרב קניבסקי: ברכה והצלחה

 

הרב אמנון: הרב יתן לנו ברכה שנצליח

 

הרב קניבסקי: ברכה והצלחה.

 

הרב אמנון: אמן.

 

נכון, הלכתי לרב קניבסקי, לא סיפרתי סיפורים, סיפרתי את הסיפור שלכם, הסיפור העצוב והעגום שאתם דנים בלא משפט, סנהדרין של אסאד, והרב קניבסקי אמר שעברתם על התורה, כן. למה אתה עושה ככה על הרב קניבסקי, אתה לא רוצה לדבר עליו? לא רוצה לדבר עליו? הוא לא יודע את התורה? הוא לא אמר נכון שעברתם על התורה? אז תוכיח בבקשה ההיפך, שאתם קיימתם את התורה במשפטי אסאד.

 

הרב כהן: מורי ורבותי, אתם יודעים מה זה חודש טבת ראשי תיבות, ת' וט' - תלמיד טועה ברבו תולה.

 

הרב אמנון: כבוד הרב יש לך ת' יתרה, בטבת יש רק ת' אחת, אבל אני אגיד לך ראשי תיבות, טבת - טעית ב' ת', יש רק ת' אחד, טעית בת'.

 

הרב כהן: בעוונותינו הרבים, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, אני אמרתי לו אז הרב בעדני שיגיד לו שהוא איבד את עולמו, אני אוהב אותו, רבותי, שלא תחשבו, אני אומר לפני כולם

 

הרב אמנון: על סמך מה אמרת שאני מאבד את עולמי? על זה שאני מקיים את מצות רבי, אז מי שיקיים את מצותך גם יאבד את עולמו, כי אסור לשמוע לרב, אתה הרב היחידי ואין בלתך, ואתה אוהב אותי, נכון? אחרי שאתה מאחל לי למות מוקדם, לא לקום בבוקר, ולאבד את עולמי ועם הארץ, ומה הוא חושב את עצמו, ורק כסא, ותאוות, וכסף, וקנאה, מה זה אתה אוהב אותי? עוד לא היה אחד בעולם שאהב אותי כמוך. על אהבות כאלה אני מוותר, מאחל אותן לבניך.

 

הרב כהן: רבותי בני התורה, בכל מקום בכל אתר ששומעים כאן, אנחנו מצווים מדאורייתא לשמוע, כל זה לכבודו של הקב"ה, כל אחד מבני התורה יקבל עליו בשבוע הזה, יקבל עליו כמו שביקש מרן, שכל אחד יביא עשרה אחדים. היום העולם מבולבל בעוונותינו הרבים, בכמה ישיבות שמעתי שאפילו בני הישיבה מבולבלים כבר, מבולבלים, פזורים בכל פאות. מסכנים כמה מדברים איתי בטלפון, אני אומר, מה התורה לא אומרת לכם כלום, לא יודעים מה התורה, מה אחד שיש לו פה אז גמרנו? משה רבינו לא היה לו פה וממנו קיבלנו את התורה, לא ממי שיש לו פה.

 

הרב אמנון: כבוד הרב, למה אתה מזלזל במתנה גדולה שנתן לי הקב"ה פה. לדבר, ה' נתן לי לשון לימודים, זה דבר חשוב, מוציא יקר מזולל כפי תהיה, כבוד הרב, לא לזלזל. מי שקיבל מתנה לא לזלזל, למה אתה מזלזל? ולמה אתה מתנפל תמיד על הפאות, כי אתה הולך בלי פאות? אתה יודע שמרדכי היהודי היה הולך בנימוסו, אומר הבן איש חי - עם פאות, נגד המן, אתה יודע מה זה הפאות כבוד הרב? זה הסימנים של יהודי, מרדכי היה הולך בנימוסו, אבל כל מי שאתה רואה שהולך עם פאות אתה אומר לו תוריד את הפאות, תוריד את הפאות. מה כואב לך שיש ליהודים פאות.

 

הרב כהן: תוריד את הפאות שלך

- שאני אוריד את הפאות? זה מה שהרב אומר לי?

הרב כהן: כן.

 

הרב אמנון: בכל העולם הלכו עם פאות, גם ספרדים הלכו עם פאות, אשכנזים הלכו עם פאות,  תימנים עם פאות, למה אתה מתנפל על הפאות, למה כואב לך שיש למישהו פה לדבר בשביל ה', לכבוד ה', רוממות אל בגרונם, למה לא טוב?

 

ה

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת