טוען...

מעמידו על השלום חלק ד'

הורדת MP4 הורדת MP3

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 19.06.2014, שעה: 03:57


19/06/2014 - קניין מ' – מעמידו על השלום- חלק ד' - מח' קנייני התורה"

"וַיִּקַּח קֹרַח בֶּן יִצְהָר בֶּן קְהָת בֶּן לֵוִי וְדָתָן וַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב וְאוֹן בֶּן פֶּלֶת בְּנֵי רְאוּבֵן" עוסקים אנו בפרשיות בעיני המרגלים ובענין קורח ועדתו, וסבורים כי פרשיות אלה נוגעות לחטאת הראשונים ולנו אין זה נוגע כלל.

אך באמת כאשר מתבוננים במהותם של דברים רואים כי עניינים אלא עוסקים לא רק בראשונים אלא בנו ממש הדברים אמורים.

"רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום", פסוק זה יסוד מצב האדם בעולמו הוא. האדם עומד ומחפש עצות, היאך להיטיב את מצבו ולהגשים את רצונותיו, ואינו יודע כי עצותיו לא יועילוהו מאומה, ותכלית הכל היא רק עצת השם.

אז הפסוק: רבות מחשבות בלב איש, רבות מחשבות בלב איש, הפסוק הזה הוא יסוד מצב האדם בעולמו, אדם עומד ומחפש עצות איך להיטיב את מצבו ואיך להגשים את רצונותיו, ואינו יודע כי עצותיו לא יועילוהו מאומה, ותכלית הכל היא רק עצת השם. אז רבות מחשבות בלב איש אבל בעצת השם היא תקום.

יסוד האמונה היא: "לך השם היא הממלכה והמתנשא לכל לראש", כמו שהגמרא בעמוד נח' אומרת: אפילו מי שיש לו תפקיד האחראי על הבריכות אדם כזה גם כן זה מינוי מן השמים, גם לאדם שנתנו לו לעבוד בעריה באיסוף הזבל ואדם הזה הוא האחראי גם זה מינוי מן השמים. יש אחד שמינו אותו ללחוץ על הכפתורים, פש.. זה גם מינוי מן השמים, כל התנשאות שיש בעולם מן המלכות שהוא עיקר השלטון ועד הממשלה הקטנה ביותר אינם נעשים על ידי האדם אלא רק מן שמייא, ואין לאדם שום אפשרות להיטיב מעמדו על ידי תחבולות שיעשה, ודבר זה למדנו מפרשת קורח.

השם ירחם, היום גזרו על הרב אורי לופוליאנסקי גזרו עליו שש שנים מאסר, והוא רצה לשפר את 'יד שרה' על ידי נטילת כסף שלא כדין לפי החוק הישראלי, וזה גרם שכל מה שעשה במשך כל ימי חייו לטובת הכלל-בסוף הוא מובא לכלא רחמנא לצלן. הקב"ה גוזר מה יהיה לכל אחד ואחד, לכל ארגון וארגון ולכל עניין ועניין, אז למה צריך לחפש תחבולות כאלה ואחרות שהוא מודה עליהם, למה צריך? הנה רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, היה ברום המדרגה ראש העיר ירושלים, אדם מכובד אצל גדולי ישראל בכל מקום, עשה דברים גדולים וטובים, מכשלה קטנה של שיפור המצב אפילו עמותה הכי חשובה ונצרכת לכלל הציבור, כולל חילונים, אולי בפרט חילונים, ועם כל זה רואים שכל מינוי מן השמים וגם כשהוא נפסק הוא מן השמים.

אז זאת אומרת לא עומד לאדם בסופו של דבר גם כל הזכויות וכל הדברים כי אדם לא יכול לשפר את מצבו ולא יכול אדם גם לגרוע ממצבו, זאת אומרת הכל היא בגזרת השם יתברך, ומחשבות בלב איש זה לא יועיל כי ועצת השם היא תקום , לכן כל השתדלות, ואני אומר את זה בצער גדול כי יהודי משכמו ומעלה וכך מדברים עליו, איני מכיר אותו אישית אבל באמת צבת לי הלב היום על הגזר דין שהשופט בעצמו אמר שהוא מתכוון אפילו לפתור אותו ולהביא לו רק עבודות שירות, וביקש מהפרקליטות שתתחשב והכל ופתאום תקע אותו כמו אולמרט שש שנים בפנים רחמנא לצלן משהוא לא יאומן כי יסופר, אבל מי שמאמין שהכל מאת השם יתברך ועוד זה יכול להתהפך כמובן הוא הגיש ערעור, אבל מי שמאמין שהכל מן שמייא רואה שכל התנשאות שיש בעולם מן המלכות שהוא עיקר השלטון ועד הממשלה הקטנה ביותר {ממשלה זה לא ממשלה דווקא אלא על אדם שמושל על בן אדם אחד אפילו}, אינם נעשים על ידי אדם אלא רק משמייא, ואין לאדם להיטיב מעמדו על ידי תחבולות שיעשה,

ודבר זה למדנו מפרשת קורח "ויקח קורח" מדעתו רצה לקח ולשנות את העולם, וליטול את הכהונה לעצמו, ולא הועיל לו מאומה כי עצת השם היא תקום למרות שרבות מחשבות בלב איש, אף אחד לא יכול לדעת מה אצל השם.

תראו לדוגמה, לפיד ובנט וכולם קפצו "הפעם אנחנו ניקח לחרדים את הכסף נוריד להם את הכל, ביבי שתק, כולם היו מפסוטים, יש מי שעושה את העבודה, מתפטרים מן החרדים לא ניתן להם תקציבים, לא ניתן לבני הישיבות, ניקח מהם כל מה שרק אפשר, "שלא ייהנו מעטיני המדינה", אז הם חשבו שהם חכמים ולוקחים את כל הכסף מבני הישיבות.

כן אבל אתם יודעים שהמזונות קצובות מראש השנה ועד שראש השנה, בין לאדם הפרטי בין למדינה בין למפעל בין לעסק, בין לכל דבר המזונות קצובים, גם הגשמים קצובים והייסורים קצובים הכל קצוב, וכתוב: אם הקב"ה קצב הרבה גשמים השנה ואחרי ראש השנה ישראל חטאו, אז מה קורה עם הגשמים? הרי השם קצב הוא לא חוזר בו, אלא מוריד את הגשמים במקום שיוריד אותם במקום שיועילו, מוריד אותם במדבר בהרים, בים, הוא מוריד את אותה כמות אבל היא לא תועיל,

נגזר שיהיה הרבה כסף למדינה אפילו עודף, נתגלה עודף, הרבה כסף במדינה נתגלה, ובפרט שמורידים לחרדים נהיה עוד יותר כסף, כן אבל זה אחרי ראש השנה, אז קצבו שלמדינה יהיה X כסף, והם החליטו לקחת את הכסף מבני הישיבות,

והנה תיראה פלא: רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, הם לקחו מכל הישיבות מכל הכוללים, את מה שרק אפשר לקחו אספו לקופה שלהם מה אמר הקב"ה, ואני מצטער שזה התגלגל באופן הזה, אבל כמו שאני רואה את הדברים, בשביל שלושה בחורי ישיבות שנחטפו את כל הכסף שחסכו מבני הישיבות מוציאים את זה בפעולה, מיליארדים עכשיו הם יוציאו מיליארדים, אתה יודע מה זה להפעיל כל כך הרבה חטיבות שתי אוגדות שפרוסות, כל יום עבודה, מיליונים מיליונים מיליונים לחפש שלושה בחורי ישיבות שהלואי וימצאו אותם הרגע,

אבל על מה אתם מוציאים את הכסף כרגע? על שלושה בחורי ישיבות, הייתם מוציאים על כל בחורי הישיבות את אותו כסף, אולי הייתם מוסיפים עוד אולי שלא היו בעיות בכלל, יכול להיות שהיו נפטרות הבעיות, אם הייתם עושים את זה בכיף בשמחה והכל,

כמו שהחפץ חיים פעם ביקש להתרים כסף לבית חולים, מטות לבית חולים, אז באו והיה דינר לעשירים ותרם 100מיטות זה 15 וזה 35 וכל עשיר שנכנס אז החפץ חיים כיבד אותו וכו', ופתאום נכנסו בני הישיבה והוא קיבל אותם באהבה וחיבה וככה וככה, אז עמד שם איזה עשיר עוקצני כזה

ואמר לו: "כבוד הרב כמה מיטות הם תרמו לבית חולים?"

אז הוא אמר: "הם תרמו שלא יצטרכו הרבה מיטות בבית חולים",

אם היו מבינים את זה במדיניי אז היו משקיעים בבני הישיבות את מירב הכסף, וכמה שיתרבו כאלה יתמעטו השונאות, אבל הם לא עושים כך, אז רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, מעניין לא שומעים מלפיד מאז שהתחיל המבצע, לא רציתם לבזבז על כולם תבזבזו על שלושה יותר ממה שהייתם צריכים לשלם, נו, ומה קרה חסכתם מצה"ל כסף ? אמרתם שאתם צריכים לחסוך לחסוך לחסוך, נו, נתבקשה הפעולה הזאת, אז יש צריכותא לצה"ל ועכשיו יתנו להם מיליארד. אז זה חזר בחזרה, מחשבות רבות בלב איש ועצת השם תקום.

אתם לא מנהלים את המדינה, הקב"ה מנהל אתכם, בינתיים הכל שקט עברו שבעה ימים לא מצאו אף אחד בינתיים יש הישגים החזירו כמה עצורים, וכמובן אספו כמה ניירות וכמה דברים, נחמד, הרי זה עלול להסתבך, ברוך השם אין נפגעים כרגע אבל זה עלול להסתבך, כי מה חושבים שאם ביבי מדבר ואחרי זה שר הביטחון מדבר ואחר כך הרמטכ"ל מדבר ואחר כך מפקד יו"ש מדבר אז גמרנו? אז פירושו של דבר אנחנו האנשים החזקים בשטח שמניעים את כל הכוחות אז זה אומר שהכל יהיה בסדר, זה לא אומר דווקא, תגידו בעזרת השם נמצא אותם בעזרת השם תגידו אה, מה פתאום, אנחנו סומכים על צה"ל יעשה את הזה, צה"ל יעשה את הזה, בסדר אם אתם על צה"ל אין בעיה אבל תזכרו את הפסוק הזה בסוף המבצע "רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום".

יסוד האמונה היא: "לך השם היא הממלכה והמתנשא לכל לראש", כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה: כל התנשאות שיש בעולם מן המלכות שהוא עיקר השלטון ועד הממשלה הקטנה ביותר אינם נעשים על ידי האדם אלא רק מן שמייא, ואין לאדם שום אפשרות להיטיב מעמדו על ידי תחבולות שיעשה, ודבר זה למדנו מפרשת קורח. לקח קורח מדעתו ורצה לשנות את העולם וליטול את הכהונה לעצמו ולא הועיל לו מאומה כי עצת השם היא תקום למרות שרבות מחשבות בלב איש.

מחשבות ושאיפות אלו נמצאות אפילו בנו, הנה ידוע שהעולם מורכב מחומר וצורה, חומר הוא הנראה לעין כל, אולם החומר הוא אינו עיקר אלא הצורה שעומדת אחריה זו היא התכלית, כשם שלימוד התורה למדני קרב מי שמבין את הלומדות והעמקות שבצורת הדברים, בכל אשר יורד להבנת הדברים ביתר דקות ואינו מסתפק בדברים הפשוטים הנראים בהסתכלות ובעיון קל, הוא אשר נקרא גדול בהבנת התורה, כל חייב להיות בהבנת כל ענייני התורה, לא להסתפק בשטחיות החומר אלא להעמיק לתוך צורת הדברים, אז כשעוסקים בפרשיות האלה אסור לנו להסתפק בידיעה שאנחנו יודעים על מעשה קורח והמרגלים, אלא מחובתנו לידע מכל הכוחות הטמונים בזה, מה היו הסיבות שהביאו למעשה קורח, כשנבין זאת נדע שהמידות האלה לא היו רק בקורח ועדתו אלא אף בקרב כל אחד ואחד נמצאת שאיפה כזאת כמו של קורח: ללכת לכבוש את העולם, להיטיב את מצבו ותכליתו, זה כל אחד ואחד, ואחר כך נוסיף ונתבונן בסוף מה נעשה מקורח, מה קרה לו בסוף מה קרה לעדתו? ונדע כי עצת השם היא תקום.

ואפילו שהחומר שונה מכל מקום צורת החומר אחת היא, ואפילו שאיננו שואפים לכהונה גדולה מכל מקום הכהונה היא רק החומר, והצורה היא שאיפה להשיג מעמד ומצב. זאת אומרת הכהונה זה ג'וב זה תפקיד, כן אבל אתה רוצה לשפר את מצבך מעמדך, זה מה שעומד מאחורי הדברים, רק אתה קורא לזה "את התפקיד הזה" כי אתה חושב שאתה צודק שהטענה שלך צודקת, "כי כל העדה כולם קדושים למה תתנשאו על קהל השם" מי אומר את זה? המתנשא הכי גדול אומר, למה תתנשאו על קהל השם,

 יש כאלו שקוראים למשהו קורח והם קורח בעצמם,

כך קורח אמר, הוא אומר לעניו מכל אדם, מדוע תתנשאו על קהל השם? ומה הוא רוצה בעצם? להתנשא על כולם, אז טוענים טענת קורח על אחרים והם קורח בעצם כמו שקורח טען את הטענות האלה, וכאשר נשכיל ונדע להבין זאת, אם נבין זאת יהיו חיינו מתנהלים בהשקט ושלוה, אם לא נחפש לשפר את מצבינו בכל רגע נתון ובפרט על חשבון אחרים-אז נחיה בשקט ושלוה, כי אם השם רוצה להקפיץ אותך דרגה הוא יקפיץ אותך, כמו אצל יוסף: "ויריצוהו מן הבור", שהוא השתדל לשפר את מצבו הוא נשאר עוד שנתיים וכשהוא שתק מן העניין-ברגע שהגיע הרגע בדיוק, "ויריצוהו" לא מחכים רגע. "ויריצוהו מן הבור", ואחר כך כמה זמן הוא מלך? 80 שנה, מי חלם? אחד שנרדף מאחיו, שסבל, שקראו לו עבד עשו אותו עבד הכניסוהו לכלא, היה צדיק ולא עזר שום דבר, כולם רואים אותו שחור משחור, מה קרה! מה קרה! ככה לקב"ה פתרונים, אנו יודעים בדיוק למה זה צריך לעבור ככה ולמה זה ככה? עכשיו לא אחר כך? למה אחר כך? ולמה לא עכשיו? השם יודע. אז לכן כל היו מתנהלים חיינו בשקט ובשלוה, כשנדע שאין בכוחנו להשיג מאומה יתר על מה שנגזר עלי ידי הקב"ה.

בא רופא אחד מומחה גדול לחולה שאומרים שיש לו התקפת לב, אז הוא עלה אליו בלי תיק בלי סטטוס- סקופ בלי שום דבר, "מה זה אדוני מהרופא הוא עבר התקף איך אתה בא?"

אומר: "זה בסדר תסגרו את הדלת, אני רוצה לדבר איתו",

"מה יש לך? איפה כואב לך? מתי זה התחיל איך זה קרה" פפפם... אומר לו: "תגיד לי יש לך סכסוך עם השכנים?"

אומר לו: "בטח אל תשאל, אלה שונאים זה ככה וזה ככה זה הורג אותי אני רק רואה אותו ואני מתפוצץ",

אמר לו: "אתה לא צריך תרופות אתה צריך לעבוד על המידות שלך, אם לא תעבוד על המידות שלך הם יהרגו אותך, אז תתחיל לעבוד עכשיו על המידות וזה יעבור והכל יעבור, שלום זהו" זה היה הרופא. אם הוא יתן לו תרופות זה נכון לרגע ואם מחר הוא יראה אותו במדרגות אז עוד פעם הוא יתפוצץ אז מה מועילות התרופות צריך לטפל בשורש הבעיה, מה שורש הבעיה? המידות שלך מפוצצות אותך.

לכן הוא אומר אם אדם מחפש לשפר את מצבו ואת מעמדו כל הזמן אז הוא יחיה בשקט ושלוה, ראית? ראית? מה הם קנו? מה הם עשו? ודוחק לו הוא רוצה עכשיו! כמה הם נוסעים לאן הם הולכים למה הם מטיילים? מה אני לא? והוא בוכה החיים שלי נחס החיים שלי ככה. למה אתה בוכה? אתה בריא אתה עובד קשה אתה מתמוטטת אבל אתה בריא, לך תראה את החולים עכשיו כולם קופצים להחליף אותך, בא כנס במקומם הם יוצאים, לוקחים את העבודה שלך פי שתיים, מה אתה מבלבל את המח אתה כמה אתה מרויח על מה שאתה עובר? ואפילו שעת שדומה בעיני אדם שיכול להשיג מעמד על ידי שאיפות ותאוות, מכל מקום בהתבוננות מתמדת יראה כי לא שינה מאומה על ידי מעשיו ורק הפסיד את זמנו בחייו.

גם בעת שדומה בעיני האדם שיכול להשיג לרכוש מעמד על ידי השאיפות והתעוות מכל מקום בהתבוננות מתמדת, מי מתבונן באופן מתמיד זו הבעיה, אבל מי שמתבונן בהתבוננות מתמדת יראה כי לא שינה מאומה על ידי מעשיו ורק הפסיד זמנו בחייו.

אתם יודעים אין מלכות אחת נוגעת בחברתה כמלוא הנימה, אתה יודע מה זה אומר: אומרים יש ילד אחד שקוראים לו אטיאס, שהוא החליט היום להתפטר משס. הוא החליט להתפטר, הוא חושב שהוא החליט להתפטר, הוא חושב, השם נתן בליבו את המחשבה הזאת בגלל שמי שצריך להיכנס במקומו הגיע הזמן משהוא צריך לסבול שמה, אז ככה זה קורה כי אין מלכות אחת נוגעת בחברתה כמלא הנימה, גם במלכות המינים אז גם כן, אין מלכות אחת נוגעת בחברתה כמלא הנימה, וכשמגיע זמן של פלוני אז נדחק אלמוני, כי צורת הדברים אינה לשעה אלא לדורי דורות, וחייב להעמיק להתבונן עד שיראה שהכל נעשה כפי מה שנקצב על ידי הקב"ה, וכל מעשיו ופעולותיו לא הוסיפו מאומה.

הרב אמנון יצחק שליט"א: רבותי יש פה כמה אנשים שקבלו על עצמם תענית שלושה ימים ברציפות וסיימו אותה היום ברוך השם בבריאות, ואנחנו אכלנו טחננו ואנחנו חושבים שהגוף מעמיד אותנו על בוריינו. והם לא אכלו והם מחייכים ומפסוטים והם נראים כמו מלאכים, וקראתי מאמר לפני כמה ימים שרופאים שבודקים בחוץ לארץ בודקים והגיעו למסקנה- שאם צמים שלושה ימים יום ולילה רצוף זה מחדש את כל המערכות, זה עושה רי-סט ואתחול לכל המערכות מחדש, זאת אומרת זה משפר את כל הכדוריות הלבנות האדומות את כל הצבעים שיש וכל מה שיש, זה כאילו מחייה את הכל. זה בריא זה פשוט בריא, זה בריא לפי מחקרים, מידי פעם לעשות תענית שלושה ימים אבל לא בשביל בריאות אלא לעשות לסיבה כמו שהם עשו בשביל החטופים, אבל זה גם בריא, נו אדם לא יודע הוא עשה בשביל החטופים ואם חס ושלום היה צריך להיות לא מרגיש טוב בעוד זמן, הוא לקח עליהם אתה מבין זה, עשה רי-סט למערכת ממלא הבריא את הגוף שלו יותר והוא חשב שהוא פעל בשבילם והוא בעצם פעל בשביל עצמו. זה נכון שהוא עשה בשבילם ולא בשביל עצמו אלא, "כל המתפלל על חברו נענה תחילה". אז זאת אומרת, לא כל מה שאדם חושב שהוא מקדם הוא מתקדם, והוא לא יודע את המעשים ואת התוכניות של הקב"ה, ומה שהשם מאפשר לו לעשות, יש אדם הרוצה לעשות והשם לא נותן לו לעשות, וגם אם עושה לא נותן לו להצליח, או לא נותן לו להשיג את התוצאה, הבחירה היא בחירה, על הבחירה אדם נידון, גם אם הוא רוצה לעשות טוב ולא יצא את הטוב הוא יקבל כי "מי שחשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה כמי שעשאה", למה השם לא רוצה שזה יצא לפועל חשבון שמים, אבל, עצם הרצון, הבחירה, הרצון זו הבחירה שניתן בידי האדם בכל רגע נתון.

ובודאי שלא בנקל יוכל להבחין בזאת שכל המעשים והפעולות לא הוסיפו מאומה והכל נקצב מאת השם כיון שהנהגת השם מתחלקת: להנהגה גלויה ולהנהגה נסתרת. בזמננו הכל בהנהגה נסתרת, בדרך כלל יש פרטים שזוכים גם להנהגה גלויה שהם רואים ומבחינים, לכן קשה לעיני בשר לראות ולהבחין את הנהגת השם יתברך בהשגחתו, אך זו חומר עבודה מוטלת עלינו להתבונן ולהבין: שאף כי הכל נסתר מכל מקום הנהגתו של השם יתברך אינה משתנה ושווה בכל הנהגתו הנסתרת והנהגתו הגלויה. אז עלינו מוטל להתבונן ולהבין - שאפילו שהשם נסתר הנהגת השם לא משתנה ושווה ההנהגה המוסתרת להנהגה הגלויה. כבר דברנו בענין קורח ועדתו, עלה במחשבתם שיכלו להדיח את משה רבנו עליו השלום ואהרן הכהן, אבל הלו קורח ועדתו מהאנשים הגדולים היו, כמו שנאמר: "קרואי מועד נשיאי העדה אנשי שם", וכי לא ידעו קורח ועדתו ממעמד הר סיני שהקב"ה בחר במשה ואהרן? על ידי מי הוא הביא את התורה? על ידם? הוא הביא על ידו, מה הם לא הבינו שהוא מתגלה אליהם בחר בהם ומדבר איתם והכל, והכן הלו מכבר היה עניין המרגלים, והם ראו שאין לשנות מאומה מרצון השם, השם אמר "עלה רש" והם לא רצו אמר אין בעיה תמותו במדבר, אין שום בעיה מי שלא רוצה לא צריך, הדור הבא יכנס, הם שינו מרצון השם מזה שהם אמרו דיבה על הארץ, הם הצליחו לשנות את הגזרה? לא, נו אז איך סוברים שהם יכולים בכוחם לשנות מרצון השם? כתוב: "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל" כל גל חושב שיבוא ויכבוש את החוף, בא ופששש.. ורפש וחוזר בחזרה, בא עוד פעם מתרומם בבבבם.. בסוף רפש חוזר בחזרה, ככה רשע אחד רואה שרשע אחר לא הצליח אומר אני יצליח וגם הוא לא מצליח אחר אומר אני יצליח ולא מצליח גם הוא לא הצליח אני יצליח וכן הלאה, לפיד אמר אני יצליח קיבל 17 נהיה 0, זה נהיה 19 הבן הוא כבר 0.

עשרה דברים נבראו ערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי הארץ, בפשטות מבינים במה שברא השם בריאה חדשה "ופתחה הארץ את פיה ובלעה את קורח ועדתו", והיה מזה התגלות חדשה של הקב"ה היה ממש כמעמד הר סיני וזה היה כמעמד הר סיני נוסף כי מה אמר משה? "בזאת תדעו כי השם שלחני, ואם בריאה יברא השם ופצתה הארץ את פיה בזאת תדעו כי השם שלחני", וראו הכל בחוש שמתקיים דבר משה על פי השם, ואנחנו מבינים כי הוצרכה התגלות זו לאחר מעשה קורח ומחלוקתו, כדי לחזק את ישראל באמונה ברא הקב"ה בריאה חדשה את 'פי הארץ', נכון?

אך הנה אנחנו רואים במתניתין שפי הארץ נברא בערב שבת בין השמשות. זאת אומרת שמתחילת הבריאה הוצרכה ליסודות האמונה לייסד את האמונה התגלות זו של פתיחת פי הארץ, אלא, שמעשה הרשעים היה אמצעי שנוכל להגיע להתגלות זו שנבראה בהתחלת הבריאה. השם ידע שיהיו רשעים ושהם יבואו לחלוק על משה רבנו, ושיצטרכו לייסד את האמונה מחדש, כי אחרי מעמד הר סיני הם היו מסוגלים לערער על משה ואהרן זה כאילו להפקיע את המעמד, אז צריך לייצר מעמד נוסף, ואם בריאה הבריאה השם, בריאה חדשה שעוד לא היתה בעולם. אז השם כבר ייעד מראש ודבר זה הם רצו לעקור את האמונה והם ייסדו את האמונה, כי בזכות המעשה שלהם האווילי שהם רצו לשנות אז מה קרה? הם ייסדו את האמונה. כי באמת אפילו מעשה הרשעים הוא רצון השם, מעשה הרשעים הם רצון השם, מה זה רצון השם? הוא לא מרוצה ממעשיהם, אבל גם מה שהם עושים זה מסתדר עם הרצון האלוקי, כי הקב"ה רוצה לחזק את האמונה, אז הרשעים רצו הפוך, אבל השם את המעשה הזה שלהם, מה פירוש רצה?

אפשר אותו היה יכול למנוע אותו, למה הוא אפשר אותו כדי לגלות את האמונה עוד יותר, מה רצית להגיד שאין אמונה? בא תראה שיש אמונה, אתה תיכנס בתוך האדמה עכשיו בפנים מה שלא היה מעולם, ואז יתגלה שיש משגיח בעולם, יש שליח נאמן קוראים לו משה, הקב"ה לא חזר בו ממנו ואין לערער עליו ואתם תהיו הקורבן, רק הרשע סבור שהוא עושה נגד רצונו של הקב"ה אבל אין האמת כי רק את עצמו מאבד משני העולמות, אבל במעשיו נעשה רצון השם. הנה לקחו כסף מבני הישיבות עכשיו מוציאים אותו בגדול אז מה רואים? רואים את מעשה השם, אדרבא רציתם להראות שכאילו השם לא שומר על בני הישיבות ולא שומר על אף אחד-בא אני יראה לכם: מה רציתם להרויח את החיסכון? אני יראה לכם שאתם צריכים לבזבז אותו עליהם, לא על כולם על שלושה. ולבסוף אתם תביאו אותם ככה או ככה אבל בסופו של דבר רואים שזה מעשה השם, במעשיו של הרשע נעשה רצון השם. דהיינו שהרשע עושה נגד רצון השם יתברך והתכלית הנוצרת ממעשיהם היא גופא רצון השם, "והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.

 לאחר התגלות הבריאה לעתיד לבוא יראו כולם בחוש שכל המעשים שנעשו בבריאה היו עצות ודרכים להגיע לתכלית הנרצה לבריאה, כי באמת לא שייך לפעול מאומה נגד רצון השם, לא שייך לפעול מאומה נגד רצון השם, כי הרי כל הבריאה מבעדי רצונו יתברך אין לה קיום כלל. כל הבריאה מבלעדי רצונו יתברך אין לה קיום כלל. ואף על ידי רצון הרשעים נעשה רצון השם, ורק הרשעים סבורים שעושים נגד רצונו יתברך ולכן ייענשו הם בעבור מעשיהם. זאת אומרת: על ידי המחשבה שהם סברו מהם מסוגלים להמרות את פי השם. לא על המעשה, את המעשה השם יכול לקיים אפילו, אין בעיה, מזה אני יפיק עוד יותר רווחים על חשבונכם, אבל על המחשבה שאתם חשבתם שאתם יכולים להמרות את פי - על זה אני ידאג שאתם תסבלו ותקבלו עונש. הנה, כל הקמפיין של הבחירות היה מה?נגד החרדים, חרדים חרדים חרדים, גיוס כסף, כסף, גיוס, גיוס כסף, כסף גיוס, גיוס גיוס, כסף, כסף, כסף, גיוס גיוס גיוס, עכשיו מה קרה: את כל הכסף מחזירים חזרה כמו שאמרנו ועכשיו מה? היה גיוס גיוס גיוס, גייסו את כולם עכשיו בשביל למצוא שלושה בחורי ישיבות. ומה עוד להפריד את כולם מהחרדים להגיד שזה מוקצה, הגיעה עכשיו אחדות סביב שומרי התורה והמצוות עוד יותר, אההההה.... כולם עכשיו מאוחדים להציל את בחורי הישיבות חוץ מהשמאל כמובן אבל כולם עכשיו מאוחדים,

אז מה יצא לנו: שאת כל הכסף בזבזו עכשיו ויותר, את הגיוס הם גייסו עכשיו את כולם בשביל החרדים, את הדתיים לא משנה מה, ואיחדו את כולם. הכל הפוך מכל מה שהם תכננו ראיתם, תוך שבוע ימים הכל השתנה. אבו מזן חשב שיעשה חיבור עם חמאס

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת