טוען...

המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית

 בית כנסת הספרדי מגן דוד, מרילנד
 תאריך: 25.03.2020 - 16:18

 הרב אריה נדב:קדושת עם ישראל   לחצות את הגרנד קניון על חבל דק בשביל מחיאות כפיים