טוען...

בטחון בקב"ה

 ביה"כ בית אל, ניו יורק
 תאריך: 25.03.2020 - 14:18

 שער הבטחון - חובות הלבבות - פרק ד חלק י חובת האברים לזולתו | הרב אמנון יצחק   כח השפעת האמת גם על הנוכרי