טוען...

רוצה להידבק? זה הדבק!

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 15.05.2019, שעה: 13:09

 'שיבת ציון' בחשיבה הפרוטסטנטית   יראת שמים 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578