טוען...

עם יצר הרע לא מתדיינים!

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך: 05.05.2019

 קניין ל"ה - ולא מגיס ליבו בתלמודו - חלק ג'   הרב מיכאל שושן 23-07-2014