טוען...

משניות שביעית פרק ג' | הרב יהודה דוד שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 02.08.2015, שעה: 19:40


...
הקופה צריכה להיות של לתך לתך וזה מותר 
משנה:
מי שיש לו המון זבל מוסיפים עליו משפלות שיכול להוסיף 10 משפלות לכל ערמה אבל אין מוסיפים על האשפות לכל בית סאה מותר להוסיף 3 אשפתות שאם מוסיף יותר נראה כמוסיף בשביל האדמה
רבי שמעון מתיר גם להוסיף על האשפות
...
עושה אדם את שדהו 3 שלוש לבית סאה דברי ר' שמעון
ר' שמעון התיר בשביעית להוסיף על 3 אשפות לבית סאה 
ובמשנה ב' התיר ר' שמעון יותר מ-3
ההסבר:
ברטנורא: והשתא אתא לאשמועינן דשרי ר' שמעון אפי' דאין 
שמתיר לעשות 3 משפלות לכל אשפה
יתר מיכן - אם עושה יותר מ-3 אשפות 'מחציב' כרגלי חצובה לא בשורה כמו ניקוד הסגול מותר ויש דעת אחרת שמותר להוסיף ולא דוקא בצורת רגלי חצובה דברי ר' שמעון
וחכמים אוסרים להוסיף עד שיעמיק 3 או עד שיגביה 3 טפחים ואז לעשות ערימה גדולה שבהגבה או בהנמכה אינו לצורך השדה אלא לאוצר לשנה השמינית
משנה:
עושה אדם את זבלו אוצר
ברטנורא:
אותם 3 אשפות שבכל אחת שיעור 10 משפלות שכל משפלה שיעור לתך
ויכול לעשותם אשפה 1 ויוסיף עליהם כמה שירצה
שמותר לצרפם
ר' מאיר אוסר עד שיעמיק 3 או עד שיגביה 3
וזה השינוי כנ"ל
משנה:
היה לו דבר מועט קצת זבל לא הרבה בהמות שמצטרף להרבה זבל אז מוסיף עליו כל יום עד שיגיע ל-10 משפלות ואז הולך לאשפה הבאה
ר' אליעזר אוסר עד שיגביה 3 או עד שיעמיק 3 או שיתן על הסל שבלעדי זה נראה כמזבל שדהו ובכך יש שינוי
משנה ד:
המדייר את שדהו עושה סהר לבית סאתיים עוקר 3 רוחות ומניח את האמצעי ונמצא...
ברטנורא:
ודעתו להכניס הזבל לאשפתו אחר כך 
 תנסו תטעמו   "אין מי שיכול להפוך בני אדם כמוך!" 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578