טוען...

לשם מה כבוד הרב צריך את כל סיפורי הגיהנום שלו? (חזק)