טוען...

כיצד להוציא הורים שנפטרו מגיהנום לגן עדן?

 העולם הזה דומה לאות ה'   למי קפצה הארץ? ליעקב אבינו או להר המוריה? | הרב אמנון יצחק